Úvodník

10. dubna 2019 v 22:17 |  Úvod
Od vzniku těchto stránek uběhlo již 6 let, takže je nejvyšší čas na alespoň pár kosmetických změn. V rámci nejbližších aktualizací bych se rád zaměřil na problém základního rozhraní jednotlivých sekcí v hlavním menu. S narůstajícím rozsahem publikovaných článků již současná koncepce přestala vyhovovat a web jako takový se stával dosti nepřehledným. Vlastní změny tak budou spočívat v úpravách menu jednotlivých sekcí, do kterých se bude vstupovat z nového hlavního menu vlevo nahoře. Jednotlivé články v sekcích budou chronologicky řazeny dle data vydání v podobném duchu jako jsou publikovány nejnovější články na úvodní stránce. Tj. krátký popis včetně klikacího odkazu (text/fotka). Zpracované sekce TOVAČOVKA a ÚZKOROZCHODKY doplněny o ZRUŠENÉ TRATĚ.

Články zde publikované si nedávají za cíl o podrobnější zmapování daných lokalit. Cílem je poskytnutí alespoň základních parametrů včetně fotografické dokumentace.

Co je nového na stránkách?

Aktualizace - 11.04.2019

- Slaný - Kačice - Úzkorozchodná dráha Slaný - Studeněves - Kačice patřila mezi ty známější. O vznik dráhy se zasloužil majitel smečenského panství Jindřich Clam-Martinic. Stavba dráhy o rozchodu 700 mm probíhala v letech 1903 až 1904 s konečnou délkou 13,785 km ...

- Výpravy za břidlicí (5) - Další lokalita nás zavede do údolí řeky Bystřice, asi 14 km severovýchodně od Olomouce. Zde v hluboce zaříznutém kaňonu je těžba pokrývačských břidlic datovaná již od roku 1776 a s přestávkami trvala až do závěru roku 2002 ...

- Tovačovka - Rok s osmnáctkou na konci se chýlí nezadržitelně do svého závěru a zanedlouho již přivítáme rok 2019. Naskýtá se tak ideální čas připomenout si obsáhlou kolekci zvláštních vlaků, která v novodobé historii na tovačovskou trať zavítala ...

- Kralovice - Mladotice (162) - V době, kdy se rozhoduje o další budoucnosti části někdejší celostátní dráhy Rakovník - Mladotice jsem uskutečnil návštěvu tratě samotné, abych si udělal představu o jejím součastném stavu. Následující řádky se budou týkat dlouhodobě vyloučeného úseku Kralovice - Mladotice ...

- Hrušovany - Hevlín (245) - 10.11.2018 uspořádal Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě ve spolupráci se společností Railway Capital a.s. jízdu zvláštního vlaku do Hevlína. Cíl byl jasný - možnost projet si trať č.245 z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína dokud to podmínky ještě umožňují ...

- Lomy Mořina - V roce 2018 si připomínáme výročí 50 let vlečky z Nučic, respektive Hořelic na Mořinu a 160 let Kladensko-Nučické dráhy. Při této příležitosti byly vypraveny zvláštní vlaky mezi Nučicemi a zpracovatelským závodem Lomů Mořina a to ve dvou dekádách ...

- Tovačovka - Ve dnech 20. a 21.10.2018 uspořádal spolek Kroměřížská dráha ve spolupráci s Klubem přátel kolejových vozidel Brno a společností Lokotrans servis s.r.o. další, v pořadí už 12.ročník jízd zvláštních vlaků na tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově ...

- Trutnov - Žacléř (043) - 6.10.2018 se na jinak opuštěnou trať číslo 043 z Trutnova do Žacléře podíval zvláštní osobní vlak tvořený motorovým vozem M152.0604. Naskytla se tak jedinečná možnost svézt se do tohoto hornického města opět vlakem ...

- Vlárská dráha - Ve dnech 8. a 9.7.2017 se uskutečnila na Vlárské dráze pro uzavřenou společnost jízda zvláštního nákladního fotovlaku s dvojicí prototypových Zamračených T478.1001+1002, kterým sekundoval stroj T478.2069 ...

FOTO týdne

742.104-3 vlečka Skašov (trať Kojetín - Tovačov) (07.10.2019) © Michal Boček


Aktuálně od kolejí, pozvánky na akce:


.

.

Aktuálně z " Tovačovky " a okolí - červenec 2019


- 29.06.2019 odstartovalo na Tovačovce tzv. "Hanácké léto na kolejích". Vůbec poprvé od roku 1981 je tak možné se po dobu letních prázdnin svézt pravidelnými vlaky do hanáckého městečka Tovačov, kam je jinak cesta vlakem až na několik vyjímek stále zapovězena. Od července do konce srpna budou mezi Kroměříží a Tovačovem každou sobotu pendlovat zvláštní vlaky s historickými vozidly. Slavnostního zahájení se účastnila posílená souprava vozidel složená z motorových vozů M131.1443 + M131.1454 a přípojného vozu Blm.

"Hurvínci" s návratovým spojem do Kojetína projíždějí čerstvě obnovenou zastávkou v Oplocanech (29.06.2019)

- 26.06.2019 ukončení prací na zastávkách Uhřičice, Lobodice a Oplocany. Zřízena sypaná nástupiště s pevnou hranou. Dosazen inventář v podobě názvů zastávek a označením začátku a konce nástupišť

Uhřičice obec
Lobodice
Oplocany

- 25.06.2019 oprava GPK v kilometru 3,6 nad Uhřičicemi. Pracem asistovaly stroje PUŠL MUV 69.2 - 1208 TSS Hulín, traťová strojní podbíječka 09-16 CSM 99 54 9422 046-1 TSS Hulín a souprava vozů Faccs se štěrkem tažená lok. 740.429-6
- dokončena obnova nástupišť v Olpocanech a Lobodicích, zbývá upravit nástupiště na uhřičické zastávce

- 24.06.2019 se naplno rozběhly práce na obnově nástupišť v Uhřičicích, Lobodicích a také Oplocanech (!). Zřizována jsou sypaná nástupiště s pevnou hranou s výziskového materiálu ze snesené čtvrté koleje v Tovačově. Pracím asistuje dvoucestný bagr Lukáše Volka 99 54 9905 283-6

- 21.05.2019 proběhla mezi Kojetínem a Tovačovem pravidelná jízda měřící drezíny MD-1

Měřící drezína MD-1 těsně po příjezdu do Tovačova (21.05.2019)

- 19.05.2019 zahájena vozba štěrkopísku ze skašovské štěrkovny. Rozsah vozby je prozatím stanoven na jeden pár ucelené 29-ti vozové soupravy vozů Faccs za týden.

- 18.05.2019 na trať vyrazily letos poprvé zvláštní vlaky pro širokou veřejnost. U příležitosti konání modelářské výstavy Plastic People of Tovačov a Pohádkové lesa v Divokách u Kroměříže se na trať podívala dvojice souprav složená z vozidel M131.1454 s vozem BDlm a M286.0001 s vozem Bmx

"Lorinka" M286.0001 se připravuje k odjezdu z tovačovské stanice do Kojetína (18.05.2019)

- květen 2019 - v samém začátku měsíce května došlo k demolici bývalého objektu hlásky Skašov v km 8.231 u Lobodic. Děje se tak po 19 letech, od ukončení dopravní služby.

Zatím dost nezvyklý pohled na prázdné místo v km 8,231, kde stávala hláska Skašov (04.05.2019)

- duben 2019 - práce na staniční budově v Tovačově pokračují na opravě dřevěného opláštění jižního štítu.

(08.04.2019)

2018

- Vozba štěrkopísku ze skašovské štěrkovny v letošním roce pokračuje i v měsíci říjnu a to v ustáleném počtu dvou ložených ucelených souprav vozů Faccs o 29-ti vozech za týden.
První říjnový den roku 2018 se vozby štěrkopísku ze Skašova zhostil stroj 731.002-2 (01.10.2018)

- Ve dnech 18.-19.8.2018 se uskutečnily v pořadí již 12.jízdy na Tovačovský Portál a Kojetínské Hody. Zavedené spoje po celé dva dny pendlovaly mezi Kojetínem a Tovačovem, potažmo Kroměříží. Do provozu byl nasazen motorový vůz M286.1032 s vozem Blm z majetku brněnského spolku Hrbatá Máňa.

M286.1032 před chvílí při cestě do Tovačova minul bývalou hlásku Skašov u Lobodic (19.08.2018)

- 3.-4.8.2018 zavítal do Tovačova objednaný neveřejný osobní vlak tvořený sólo motorovým vozem M131.1454

- 30.7.2018 - dokončen perón u koleje č.2, včetně přechodů pro pěší

Tovačov (30.7.2018)

- 26.7.2018 se do Tovačova podívala automatická strojní podbíječka UNIMAT 08-275 ASP 180 TSS Traťová strojní společnost a.s. Během dne byla dokončena náhrada výměn č.3 a 4 kolejovými poli. Následné práce budou probíhat finální úpravou kolejiště, zbudováním nástupiště u koleje č.2 a přesun zabezpečovacích prvků do nových poloh.

Podbíječka UNIMAT 08-275 během prací na tovačovském zhlaví (26.7.2018 © Olga Bočková)

- 23.7.2018 se rozběhly práce na rekonstrukci kolejiště v Tovačově. Při nich dojde ke snesení bývalé 3.staniční koleje, která je již několik let odpojená a administrativně zrušená. Dvojice bývalých výměn č.3 a 4 budou nahrazeny kolejovým polem.

Stav prací na kojetínském zhlaví k 25.7.2018

- 11.7.2018 započaly práce na rekonstrukci perónů v Tovačově. Jako první byl dosypán v délce cca 80 metrů u I.staniční koleje. Zároveň se rozbíhají práce na snesení bývalé výměny č.3 na kojetínském zhlaví a její náhradu kolejovým polem.

.

- 09.06.2018 odjela prozatím poslední souprava ložených vozů prefabrikovanými dílci ze závodu Goldbeck v Tovačově. Pro švédského zákaznika tu bylo naloženo celkem 19 vozů Res. O vozbu se dělila lokomotivní řada 731 a 742 ČDC

- 04.06.2018 obnovena nakládka štěrkopísku na skašovské štěrkovně. Rozsah a koncepce nakládky zůstává totožný s uplynulými roky. Vozbu souprav zajišťuje ČDC stroji řady 742

- 28.5.2018 započaly přepravy betonových prefabrikátů ze společnosti TOPOS Tovačov (Goldbeck) pro švédského zákazníka. Vozby se zhostila řada 731, ložené soupravy jsou expedovány v počtu 5x Res/den

731.009-7+731.026-1 během manipulace s vozy v Tovačově (31.5.2018)

- 26.5.2018 vyrazily k Tovačovu letošní první osobní vlaky pro veřejnost a to hned stylově. Do čela zvláštních vlaků se postavila parní lokomotiva 213.901 brněnského spolku KPKV (Klub přátel kolejových vozidel Brno), které sekundovala dvojice motorových vozů M131.101 "Hurvínek" a M120.417 "Věžák" spolu s přípojnými vozy Blm. Směrem k Tovačovu se souprava otočila během dne celkem čtyřikrát.

Parní lok.213.901 společně s motorovými vozy M131.101 a M120.417 opouští cestou do Kojetína město Tovačov (26.5.2018)

- 7.4.2018 zavítal na tovačovskou trať zvláštní neveřejný osobní vlak vedený olomouckým brejlovcem 754.080-0 s dvojicí vozů 51 54 89-80 022-4 SR + 51 54 82-40 379-4 BDs v rámci tzv. "Hanáckého kolečka".