Úvodník

8. ledna 2020 v 19:16 |  Úvod
Články zde publikované si nedávají za cíl o podrobnější zmapování daných lokalit. Cílem je poskytnutí alespoň základních parametrů včetně fotografické dokumentace.

Co je nového na stránkách?

Aktualizace -08.01.2020


- Nehoda Horní Lipová 1.9.2009 - Na trati úvazl pro poruchu osobní vlak směrující do Mikulovic vedený vozem 831.110. Pro jeho vyproštění byl dispečerem vyslán z Horní Lipové motorový vůz 831.234, který však nestihl před uváznutým vlakem včas dobrzdit ... (aktualizováno doplněním fotografií)

- Stará Ves - Další kroky po stopách lesních železnic v Jeseníkách nás zavanou k Rýmařovu, konkrétně do Staré Vsi. Zde od roku 1873 fungovala parní pila, která k dopravě dřeva z okolních lesů využívala úzkorozchodnou lesní dráhu ...


- Diana - putování za úzkorozchodnými dráhami nás tentokráte zavane k Tišnovu, kde v letech 1944 až 1945 fungovala 15 kilometrů dlouhá dráha o rozchodu 760 mm pro potřeby válečné továrny Diana. I přes značný časový odstup a krátký život dráhy je i dnes v terénu co obdivovat ...

- Tovačovka - "Hanácké léto na kolejích" - pod tímto názvem se ukrývá zcela nový projekt víkendové turistické dopravy v samém srdci Hané. Je výsledkem společné aktivity spolku Kroměřížská dráha, měst Tovačov, Kojetín a Kroměříž, dále obcí Lobodice a Uhřičice, společnosti Goldbeck, Olomouckého kraje a dalších partnerů ...

- Tovačovka - Léto uteklo jako voda a máme tu opět podzimní čas. Čas, na který netrpělivě čekají rybáři, aby do svých sítí chytili celoroční snažení. Již po třinácté v řadě vyrážely na trať do Tovačova zvláštní osobní vlaky u příležitosti konání slavnostního výlovu Hradeckého rybníka ...

- Zubrnice - Úštěk - Dnešní museální trať z Velkého Března do Zubrnic je jen pouhým torzem původní dráhy do Vernéřic s odbočkou do Úštěku. K 27.05.1978 byl veškerý provoz na trati i odbočné větvi i přes silný odpor místního obyvatelstva zastaven. Toho dne vyjely osobní vlaky na trať naposledy ...

- Slaný - Kačice - Úzkorozchodná dráha Slaný - Studeněves - Kačice patřila mezi ty známější. O vznik dráhy se zasloužil majitel smečenského panství Jindřich Clam-Martinic. Stavba dráhy o rozchodu 700 mm probíhala v letech 1903 až 1904 s konečnou délkou 13,785 km ...

- Výpravy za břidlicí (5) - Další lokalita nás zavede do údolí řeky Bystřice, asi 14 km severovýchodně od Olomouce. Zde v hluboce zaříznutém kaňonu je těžba pokrývačských břidlic datovaná již od roku 1776 a s přestávkami trvala až do závěru roku 2002 ...

- Tovačovka - Rok s osmnáctkou na konci se chýlí nezadržitelně do svého závěru a zanedlouho již přivítáme rok 2019. Naskýtá se tak ideální čas připomenout si obsáhlou kolekci zvláštních vlaků, která v novodobé historii na tovačovskou trať zavítala ...


FOTO týdne

810.371-3 Vítkov Os 13309 (17.01.2016) © Michal Boček


Aktuálně od kolejí, pozvánky na akce:

.
.

Aktuálně z " Tovačovky " a okolí - listopad 2019

- 30.10.2019 byla pro letošní rok ukončena vozba štěrkopísku ze štěrkovny na Skašově. Poslední provozní den připadl na stroj 742.224-9

- Ve dnech 19. a 20.10.2019 se konal tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Vozbu zvláštních vlaků zajistila souprava vozidel KPKV Brno: nově zprovozněná lok. 730.002-3 s trojicí vozů Bix. Z vlečky Prefy Topos byl do Brna odvezen zde deponovaný vůz "Rybák" Baa-k 24-02 184-4 (KPKV Brno)

- v polovině měsíce října započala v areálu prefy Topos (závod Goldbeck) příprava plochy pro výstavbu nové výrobní haly v prostoru někdejší závodní kotelny. S její výstavbou je úzce spjata i podstatná redukce kolejiště vlečky. Dispozičních úprav se dočká kolejiště, odstraněna bude kolejová váha.

- 05.10.2019 do Tovačova zavítal motorový vůz M131.1454 na dvou párech osobních vlaků u příležitosti akce "Den uniformovaných sborů" konaný na letišti v Kroměříži.

- 31.08.2019 byl posledním provozním dnem tzv. "Hanáckého léta na kolejích". Završila se tak dvouměsíční vozba zvláštních osobních vlaků na trase Kroměříž - Kojetín - Tovačov. Po 11 sobotních dnů se tu postupně vystřídala čtveřice vozidel: M131.1143, M131.1454, M 286.1032 a 730.639-2

- 29.06.2019 odstartovalo na Tovačovce tzv. "Hanácké léto na kolejích". Vůbec poprvé od roku 1981 je tak možné se po dobu letních prázdnin svézt pravidelnými vlaky do hanáckého městečka Tovačov, kam je jinak cesta vlakem až na několik vyjímek stále zapovězena. Od července do konce srpna budou mezi Kroměříží a Tovačovem každou sobotu pendlovat zvláštní vlaky s historickými vozidly. Slavnostního zahájení se účastnila posílená souprava vozidel složená z motorových vozů M131.1443 + M131.1454 a přípojného vozu Blm.

"Hurvínci" s návratovým spojem do Kojetína projíždějí čerstvě obnovenou zastávkou v Oplocanech (29.06.2019)

- 26.06.2019 ukončení prací na zastávkách Uhřičice, Lobodice a Oplocany. Zřízena sypaná nástupiště s pevnou hranou. Dosazen inventář v podobě názvů zastávek a označením začátku a konce nástupišť

Uhřičice obec
Lobodice
Oplocany

- 25.06.2019 oprava GPK v kilometru 3,6 nad Uhřičicemi. Pracem asistovaly stroje PUŠL MUV 69.2 - 1208 TSS Hulín, traťová strojní podbíječka 09-16 CSM 99 54 9422 046-1 TSS Hulín a souprava vozů Faccs se štěrkem tažená lok. 740.429-6
- dokončena obnova nástupišť v Olpocanech a Lobodicích, zbývá upravit nástupiště na uhřičické zastávce

- 24.06.2019 se naplno rozběhly práce na obnově nástupišť v Uhřičicích, Lobodicích a také Oplocanech (!). Zřizována jsou sypaná nástupiště s pevnou hranou s výziskového materiálu ze snesené čtvrté koleje v Tovačově. Pracím asistuje dvoucestný bagr Lukáše Volka 99 54 9905 283-6

- 21.05.2019 proběhla mezi Kojetínem a Tovačovem pravidelná jízda měřící drezíny MD-1

Měřící drezína MD-1 těsně po příjezdu do Tovačova (21.05.2019)

- 19.05.2019 zahájena vozba štěrkopísku ze skašovské štěrkovny. Rozsah vozby je prozatím stanoven na jeden pár ucelené 29-ti vozové soupravy vozů Faccs za týden.

- 18.05.2019 na trať vyrazily letos poprvé zvláštní vlaky pro širokou veřejnost. U příležitosti konání modelářské výstavy Plastic People of Tovačov a Pohádkové lesa v Divokách u Kroměříže se na trať podívala dvojice souprav složená z vozidel M131.1454 s vozem BDlm a M286.0001 s vozem Bmx

"Lorinka" M286.0001 se připravuje k odjezdu z tovačovské stanice do Kojetína (18.05.2019)

- květen 2019 - v samém začátku měsíce května došlo k demolici bývalého objektu hlásky Skašov v km 8.231 u Lobodic. Děje se tak po 19 letech, od ukončení dopravní služby.

Zatím dost nezvyklý pohled na prázdné místo v km 8,231, kde stávala hláska Skašov (04.05.2019)

- duben 2019 - práce na staniční budově v Tovačově pokračují na opravě dřevěného opláštění jižního štítu.

(08.04.2019)

2018

- Vozba štěrkopísku ze skašovské štěrkovny v letošním roce pokračuje i v měsíci říjnu a to v ustáleném počtu dvou ložených ucelených souprav vozů Faccs o 29-ti vozech za týden.
První říjnový den roku 2018 se vozby štěrkopísku ze Skašova zhostil stroj 731.002-2 (01.10.2018)

- Ve dnech 18.-19.8.2018 se uskutečnily v pořadí již 12.jízdy na Tovačovský Portál a Kojetínské Hody. Zavedené spoje po celé dva dny pendlovaly mezi Kojetínem a Tovačovem, potažmo Kroměříží. Do provozu byl nasazen motorový vůz M286.1032 s vozem Blm z majetku brněnského spolku Hrbatá Máňa.

M286.1032 před chvílí při cestě do Tovačova minul bývalou hlásku Skašov u Lobodic (19.08.2018)

- 3.-4.8.2018 zavítal do Tovačova objednaný neveřejný osobní vlak tvořený sólo motorovým vozem M131.1454

- 30.7.2018 - dokončen perón u koleje č.2, včetně přechodů pro pěší

Tovačov (30.7.2018)

- 26.7.2018 se do Tovačova podívala automatická strojní podbíječka UNIMAT 08-275 ASP 180 TSS Traťová strojní společnost a.s. Během dne byla dokončena náhrada výměn č.3 a 4 kolejovými poli. Následné práce budou probíhat finální úpravou kolejiště, zbudováním nástupiště u koleje č.2 a přesun zabezpečovacích prvků do nových poloh.

Podbíječka UNIMAT 08-275 během prací na tovačovském zhlaví (26.7.2018 © Olga Bočková)

- 23.7.2018 se rozběhly práce na rekonstrukci kolejiště v Tovačově. Při nich dojde ke snesení bývalé 3.staniční koleje, která je již několik let odpojená a administrativně zrušená. Dvojice bývalých výměn č.3 a 4 budou nahrazeny kolejovým polem.

Stav prací na kojetínském zhlaví k 25.7.2018

- 11.7.2018 započaly práce na rekonstrukci perónů v Tovačově. Jako první byl dosypán v délce cca 80 metrů u I.staniční koleje. Zároveň se rozbíhají práce na snesení bývalé výměny č.3 na kojetínském zhlaví a její náhradu kolejovým polem.

.

- 09.06.2018 odjela prozatím poslední souprava ložených vozů prefabrikovanými dílci ze závodu Goldbeck v Tovačově. Pro švédského zákaznika tu bylo naloženo celkem 19 vozů Res. O vozbu se dělila lokomotivní řada 731 a 742 ČDC

- 04.06.2018 obnovena nakládka štěrkopísku na skašovské štěrkovně. Rozsah a koncepce nakládky zůstává totožný s uplynulými roky. Vozbu souprav zajišťuje ČDC stroji řady 742

- 28.5.2018 započaly přepravy betonových prefabrikátů ze společnosti TOPOS Tovačov (Goldbeck) pro švédského zákazníka. Vozby se zhostila řada 731, ložené soupravy jsou expedovány v počtu 5x Res/den

731.009-7+731.026-1 během manipulace s vozy v Tovačově (31.5.2018)

- 26.5.2018 vyrazily k Tovačovu letošní první osobní vlaky pro veřejnost a to hned stylově. Do čela zvláštních vlaků se postavila parní lokomotiva 213.901 brněnského spolku KPKV (Klub přátel kolejových vozidel Brno), které sekundovala dvojice motorových vozů M131.101 "Hurvínek" a M120.417 "Věžák" spolu s přípojnými vozy Blm. Směrem k Tovačovu se souprava otočila během dne celkem čtyřikrát.

Parní lok.213.901 společně s motorovými vozy M131.101 a M120.417 opouští cestou do Kojetína město Tovačov (26.5.2018)

- 7.4.2018 zavítal na tovačovskou trať zvláštní neveřejný osobní vlak vedený olomouckým brejlovcem 754.080-0 s dvojicí vozů 51 54 89-80 022-4 SR + 51 54 82-40 379-4 BDs v rámci tzv. "Hanáckého kolečka".