Září 2009

Lobodice nz

30. září 2009 v 22:39 TOVAČOVKA
Zastávku a nákladiště Lobodice nalezneme na trati č.334 Kojetín - Tovačov v kilometrické poloze 7,773. Objekt zastávky Lobodice je tvořen jednoduchou hrázděnou stavbou. Uvnitř se nacházela dopravní místnost obsluhy zastávky s prodejem jízdenek a čekárna pro cestující. V těsné blízkosti tohoto objektu stojí původní strážní domek z režného zdiva, který se jako jediný dochoval do dnešních dnů. Dnes je tento objekt spojen s objektem zastávky v jeden celek a slouží jako byt. Zmíněné stavby v nedávné době prošli stavebními úpravami, ale i přesto díky citlivému přístupu si i nadále zachovávají téměř puvodní vzhled. Podobný objekt strážního domku se nacházel také v nedalekých Uhříčicích na původní zastávce v km 5,310, ovšem ten vzal vlivem chátraní před několika lety za své a dnes by jsme již jen stěží určovali kde přesně stál. Podobně dopadli na této trati i objekty záchodů pro cestující a to jak v Uhříčicích, Tovačově tak i v Lobodicích. Dnes již po nich nejsou žádé viditelné památky.
Kolejiště zastávky Lobodice tvoří jedna dopravní kolej a jedna průjezdná kolej manipulační s výměnami 1 a 2 zabezpečená výkolejkami. Na ni bezprostředně navazuje rozměrná zpevněná plocha sloužící pro vykládku a nakládku surovin. Dříve toto nákladiště hojně využíval místní betonářský závod BTK Lobodice pro nějž putovali do Lobodic po kolejích zásilky cementu a v opačném směru pak hotové výrobky. Prováděli se zde nahodilé vykládky hnojiv pro místní zemědělská družstva, občas se ložilo dlouhé dříví z nedalekých lužních lesů. Naposledy se překladiště využívalo v roce 2007, kdy zde probíhala po dobu dvou týdnů nakládka řepy pro cukrovar v Hrušovanech. Tyto přepravy zajistil externí dopravce IDS. Před uskutečněním této záležitosti proběhla úprava manipulační koleje výměnou několika pražců a částečným podbitím. Do obvodu zastávky a nákladiště Lobodice náleží také dnes již bývalá hláska Skašov, jež zabezpečovala krytí vlečky vedoucí do štěrkopískových dolů v lokalitě na Skašově. Viz. samostaný článek Hláska Skašov.


Aktuální stav zastávky Lobodice (13.08.2009).

Možné srovnání stavebních úprav oproti roku 2003 - úvodní snímek v profilu.Hláska Skašov

30. září 2009 v 22:25 TOVAČOVKA

Hláska Skašov se nalézá v km 8.2 trati č. 334 Kojetín - Tovačov. Důvodem zřízení byla nutnost zabezpečit odbočení nově vzniklé vlečky ze širé trati do skašovské štěrkovny, jež se začala budovat v roce 1952. Vlastní vlečka vzniká v roce 1953. Vlevo od kolejí ve směru od Kojetína zbudován zděný podsklepený objekt hlásky. Zabezpečení hlásky tvořila mechanická oddílová návěstidla s patřičnými návěsti v podobně tabulek s kříži. Na vlečce štěrkovny zřízena mechanicky ovládaná výkolejka umístěná hned za železničním přejezdem silnice Lobodice - Annín. Vlastní obsluha výhybky se provádí ručně obsluhou hlásky. Toto zabezpečení vydrželo na hlásce do roku 1995, kdy byla mechanická návěstidla nahrazena návěstidly světelnými. Mechanická výkolejka na vlečce byla odstraněna bez náhrady. Pozůstatky po tomto zabezpečení lze nalézt do dnešních dnů v podobě základových desek návěstidel a drátovodných tras včetně žlabů.
Poklidný provoz hlásky pomalu ale jistě narušoval neustálý úbytek přeprav v nákladní dopravě na trati. V rámci úspor nákladů na provozování tovačovské tratě bylo rozhonuto hlásku jako takovou zrušit k čemuž došlo na jaře roku 2005. Světelná návěstidla převedena z oddílových na krycí (návěstidlo na vlečce zneplatněno), došlo k instalaci samovratné výhybky a definitivně došlo ke zrušení obsazenosti hlásky pracovníkem drah. Na tuto skutečnost navázala úprava zabezpečení stanice Tovačov. Světelné vjezdové návěstidlo stanice bylo odstraněno, do kolejiště byla dosazena nová výkolejka. Tovačov přišel o primát stanice a byl degradován pouze na nákladiště. Dopravní služba výpravčího byla ukončena ke dni 10.12.2006.

Situační náčtr umístění
Oznámení provozní doby nakládky a vykládky vozů v Lobodicících vyvěšené na hlásce Skašov (30.3.2003)

Původní telefoní ústředna z hlásky Skašov. Dnes muzejní exponát z Malého muzea ve vodárně Vyškov na Moravě. Zde při zapůjčení na výstavu do Morkovic u příležitosti 100.výročí tratě Nezamyslice - Morkovice.Akutální stav bývalé Hlásky Skašov. Takto vypadá hláska po 4 letech od svého zrušení.