Hláska Skašov

30. září 2009 v 22:25 |  TOVAČOVKA

Hláska Skašov se nalézá v km 8.2 trati č. 334 Kojetín - Tovačov. Důvodem zřízení byla nutnost zabezpečit odbočení nově vzniklé vlečky ze širé trati do skašovské štěrkovny, jež se začala budovat v roce 1952. Vlastní vlečka vzniká v roce 1953. Vlevo od kolejí ve směru od Kojetína zbudován zděný podsklepený objekt hlásky. Zabezpečení hlásky tvořila mechanická oddílová návěstidla s patřičnými návěsti v podobně tabulek s kříži. Na vlečce štěrkovny zřízena mechanicky ovládaná výkolejka umístěná hned za železničním přejezdem silnice Lobodice - Annín. Vlastní obsluha výhybky se provádí ručně obsluhou hlásky. Toto zabezpečení vydrželo na hlásce do roku 1995, kdy byla mechanická návěstidla nahrazena návěstidly světelnými. Mechanická výkolejka na vlečce byla odstraněna bez náhrady. Pozůstatky po tomto zabezpečení lze nalézt do dnešních dnů v podobě základových desek návěstidel a drátovodných tras včetně žlabů.
Poklidný provoz hlásky pomalu ale jistě narušoval neustálý úbytek přeprav v nákladní dopravě na trati. V rámci úspor nákladů na provozování tovačovské tratě bylo rozhonuto hlásku jako takovou zrušit k čemuž došlo na jaře roku 2005. Světelná návěstidla převedena z oddílových na krycí (návěstidlo na vlečce zneplatněno), došlo k instalaci samovratné výhybky a definitivně došlo ke zrušení obsazenosti hlásky pracovníkem drah. Na tuto skutečnost navázala úprava zabezpečení stanice Tovačov. Světelné vjezdové návěstidlo stanice bylo odstraněno, do kolejiště byla dosazena nová výkolejka. Tovačov přišel o primát stanice a byl degradován pouze na nákladiště. Dopravní služba výpravčího byla ukončena ke dni 10.12.2006.

Situační náčtr umístění
Oznámení provozní doby nakládky a vykládky vozů v Lobodicících vyvěšené na hlásce Skašov (30.3.2003)

Původní telefoní ústředna z hlásky Skašov. Dnes muzejní exponát z Malého muzea ve vodárně Vyškov na Moravě. Zde při zapůjčení na výstavu do Morkovic u příležitosti 100.výročí tratě Nezamyslice - Morkovice.Akutální stav bývalé Hlásky Skašov. Takto vypadá hláska po 4 letech od svého zrušení.
 


Aktuální články

Reklama