Lobodice nz

30. září 2009 v 22:39 |  TOVAČOVKA
Zastávku a nákladiště Lobodice nalezneme na trati č.334 Kojetín - Tovačov v kilometrické poloze 7,773. Objekt zastávky Lobodice je tvořen jednoduchou hrázděnou stavbou. Uvnitř se nacházela dopravní místnost obsluhy zastávky s prodejem jízdenek a čekárna pro cestující. V těsné blízkosti tohoto objektu stojí původní strážní domek z režného zdiva, který se jako jediný dochoval do dnešních dnů. Dnes je tento objekt spojen s objektem zastávky v jeden celek a slouží jako byt. Zmíněné stavby v nedávné době prošli stavebními úpravami, ale i přesto díky citlivému přístupu si i nadále zachovávají téměř puvodní vzhled. Podobný objekt strážního domku se nacházel také v nedalekých Uhříčicích na původní zastávce v km 5,310, ovšem ten vzal vlivem chátraní před několika lety za své a dnes by jsme již jen stěží určovali kde přesně stál. Podobně dopadli na této trati i objekty záchodů pro cestující a to jak v Uhříčicích, Tovačově tak i v Lobodicích. Dnes již po nich nejsou žádé viditelné památky.
Kolejiště zastávky Lobodice tvoří jedna dopravní kolej a jedna průjezdná kolej manipulační s výměnami 1 a 2 zabezpečená výkolejkami. Na ni bezprostředně navazuje rozměrná zpevněná plocha sloužící pro vykládku a nakládku surovin. Dříve toto nákladiště hojně využíval místní betonářský závod BTK Lobodice pro nějž putovali do Lobodic po kolejích zásilky cementu a v opačném směru pak hotové výrobky. Prováděli se zde nahodilé vykládky hnojiv pro místní zemědělská družstva, občas se ložilo dlouhé dříví z nedalekých lužních lesů. Naposledy se překladiště využívalo v roce 2007, kdy zde probíhala po dobu dvou týdnů nakládka řepy pro cukrovar v Hrušovanech. Tyto přepravy zajistil externí dopravce IDS. Před uskutečněním této záležitosti proběhla úprava manipulační koleje výměnou několika pražců a částečným podbitím. Do obvodu zastávky a nákladiště Lobodice náleží také dnes již bývalá hláska Skašov, jež zabezpečovala krytí vlečky vedoucí do štěrkopískových dolů v lokalitě na Skašově. Viz. samostaný článek Hláska Skašov.


Aktuální stav zastávky Lobodice (13.08.2009).

Možné srovnání stavebních úprav oproti roku 2003 - úvodní snímek v profilu.


 


Aktuální články

Reklama