Industriální Kladno 2009

4. prosince 2009 v 13:32 |  Industria
Dne 14.11.2009 uspořádalo občasné sdružení Muzeum dopravní techniky (dále jen MDT) exkurzi po industriálních památkách Kladna. V rámci celodenního programu proběhla návštěva toho nejzajímavějšího co může dnešní Kladno po stránce indutriálních památek nabídnout. Areál bývalé hutě Koněv, dolu Scholler v Libušíně, dolu Zápotocký (dříve důl František Josef)v Kladně Dubí, haldy Poldovi hutě, dolu Tuchlovice atd. Vynechán byl zcela logicky areál dolu Mayrau, jež je běžně veřejnosti přístupný.
Především velice působivý je dosud zachovaný celek provozních budov dolu František Josef v Kladně Dubí. Nejen provozní objekty ale i celkové zasazení dolu ve svažitého terénu pomocí jednotlivých teras nad nádražím Kladno Dubí působí opravdu monumentálně. Současný urbanistický vzhled budov dostal důl celkovou rekonstrukcí budov v letech 1913 - 1918. Nové objekty strojovny, kotelny a trafostanice byli achitektonicky sladěny s ostatními objekty dolu. Součástí dolu byla též unikátní těžní věž se čtyřmi lanovnicemi v jedné řadě. Ta se bohužel do dnešních dnů nedochovala a byla odstraněna nedlouho po skončení těžby. Těžba zde byla ukončena v roce 1980. Též působivý je do dnešních dnů zachovaný areál dolu Scholler v Libušíně. Dosud jsou zachovány obě dvě těžní věže dolu včetně svých strojoven s těžními stroji. Ukončena těžba tu byla v roce 2002 jako na posledním činném dole na kladensku. Tímto krokem se uzavřela téměř 200 let trvající těžba uhlí na kladensku.
Přesuny mezi jednotlivými bývalými provozy probíhalo pomocí autobusu Karosa B 732/1654 jež je v majetku MDT. Celou akci bohužel provázelo dosti pochmurné počasí jak je patrné z přiložených snímků.
Osamocená torza vápenných pecí v bývalé huti Koněv.
Betonové skelety provozních budov pokrývají celé území bývalé huti Koněv.
Plynojem na Koněvu.
Monumentální torza objektů koksoven vzbuzují i dnes patřičný respekt.
Kozlíková těžní věž dolu Scholler v Libušíně - jediná tohoto typu na kladensku.
A její modernější kolegyně v jejím těsném sousedství.
Impozantní provozní objekty dolu František Josef po přestavbě dolu v letech 1913-1918.


 


Aktuální články

Reklama