Cihelna Loštice - Vejmoly

1. ledna 2010 v 11:14 |  Úzkorozchodné dráhy
Není tomu ještě tak dávno co v hliništi loštické cihelny byl slyšet klapot ocelových kol po křivolakých kolejničkách s vlaky naloženými cennou surovinou. Ano ještě v roce 2002 to byl každodenní pravidelný kolorit tohoto provozu. Bohužel pokrok se nedá zastavit a tak i zde došlo k nahrazení systému úzkorozchodné dráhy náročné na údržbu levnější dopravou nákladními automobily - konkrétně jednou TRATROU 148. Kolejová síť byla snesena, vozíky odstaveny v hliništi a lokomotiva zůstala deponována v areálu objektů cihelny. Zastaralé korečkové rýpadlo k těžbě skrývky bylo nahrazeno pásovým nakladačem. Psal se rok2003. I tento stav však netrval dlouho a již v roce 2005 skončil celý provoz cihelny.
Samotná cihelna v Lošticích je v provozu od roku 1913 a to zásluhou pana Františka Červinka. V té době existovala v Lošticích ještě jedna cihelna a sice Fischerova, ovšem ta svou činnost ukončila již před mnoha lety. Provoz červinkovi cihelny později převzalo zemědělské družstvo Loštice. To zde v letech 1987-2002 vytěžilo okolo 90 000 m3 cihlářské hlíny. V roce 2003 se majitelem cihelny stala firma TESTAKA s.r.o. Litovel. Ta cihelnu provozavala až do jejího výše zmíněného konce v roce 2005, kdy byl provoz cihelny přerušen. Za její působnosti se vytěžilo něco okolo 8 000 m3 suroviny. V době současné se zvažuje obnovení provozu cihelny spolu s pokračováním těžby hlíny a vytěžením potenciálních zásob jež se zde stále nacházejí.
Kolejové vybavení drážky tvořila kolej rozchodu 600 mm o délce zhruba 500 m se třemi výhybkami. Rozvětvení se nacházelo v místě těžby u korečkových rýpadel jež se operativně měnilo s postupující těžbou. Druhé pak před drtičem skrývky jež tvořilo jakési malé nádražíčko, kde bylo možné uskutečňovat objíždění souprav. Vozbu zajišťovala motorová lokomotiva BN 15 R spolu s 9-ti výklopnými vozíky. Soupravy vlaků byli rozděleny vždy po třech vozících, čímž byly vytvořeny tři samostatné soupravy. Jedna se plnila surovinou u rýpadel, další se vyprazdňovala u drtiče a třetí byla záložní.


Zde publikované snímky pocházejí z mé návštěvy v letech 2001 a 2002. Zachycují jednak samotné trasování tratě, ale také zde provozovaná vozidla.
Pohled na těžební stěnu loštické cihelny s dvojicí korečkových rýpadel a úzkorozchodnou dráhou.
Odstavené vozíky dráhy u korečkových rýpadel nachystané k ložení.
Trasa dráhy měla v hliništi jen provizorní vedení a její poloha se měnila s postupující těžbou.
Kolejové rozvětvení před drtičem skrývky, tvořilo jakési pomyslné nádražíčko.
Vlak loštické cihelny v plné sestavě. Opravená BN 15 R spolu se 3 loženými vozy na "nádražíčku". 


Aktuální články

Reklama