Poslední zlatý důl v Čechách

7. ledna 2010 v 22:27 |  Úzkorozchodné dráhy
V roce 1982 nedaleko Kašperských Hor byl zahájen geologický průzkum zdejšího zlatonosného ložiska. Ten prováděl až do konce roku 1993 státní podnik Geoindustria Praha. Poté získala práva na průzkumové práce česko-kanadská těžení společnost TVX Bohemia důlní a.s. Ta zde setrvala až do roku 1998, kdy byl další průzkum firmě zakázán. Tehdy se proti postavili jak zastupitelé města Kašperské Hory tak ekologičtí aktivisté.
Vlastní průzkum spočíval v otevření lokality průzkumnou štolu Naděje v masivu Suchého vrchu. Ta se razila od jara roku 1989 (původně nesla název Mír), úvodním překopem o délce 800 metrů. Kromě této hlavní chodby byly vyrubány směrné chodby do stran, překopy což celkově dává délku důlního díla okolo 3 km chodeb. Při ražení se prováděl geofyzikální průzkum a tzv. metalometrie což je metoda pro zjišťování obsahu zlata ve vzorcích půdy. Průzkum prokázal, že v plánované lokalitě těžby se nachází až 64 g zlata na 1 tunu rudy. Vlastní odhad těžební společnosti pak dával součet cca 100 tun vytěžitelných zásob zlata v této lokalitě.
K dopravě rubaniny se používala důlní dráha s lokomotivním provozem. Hlavní chodba je vybavena dvoukolejnou tratí, ve směrných chodbách pak tratěmi jednokolejnými. Provoz zajišťovaly akumulátorové lokomotivy typu Metallist firmy BBA (Betriebs für Bergbauausrüstungen), závod Aue v bývalé NDR .
V současné době je ložisko zakonzervováno a uvažuje se o jeho definitivní likvidaci.

Zašlou slávu hornictví v Kašperských Horách připomíná nedávno zřízená naučná stezka pod názvem "Cestou zlatokopů" dlouhá 7,5 km. Ta nás zavede na nejvýznamnější místa spojená s dolováním v Kašperských Horách. Jednou ze zastávek stezky je i zmiňovaná průzkumná štola Naděje.
Překop - chodba ražená příčně nebo kolmo na směr ložiska, sloužící k dopravě, větrání
- hlavní důlní chodba, vedoucí k ložisku, ražená v hlušině
- chodba ražená kolmo na slednou, k vyhledávání paralelních žil

Snímky pocházejí z července 2007 a dokumentují současný stav štoly Naděje 


Aktuální články

Reklama