Rašelinová dráha ve Františkových Lázních

22. ledna 2010 v 22:41 |  Úzkorozchodné dráhy
V dalším díle putování po úzkých kolejích zavítáme do západních Čech. V dnešní době svým provozním zaměřením jediná, dříve však patřící mezi početnou skupinu těchto drážek. Ano je řeč o přepravě rašeliny (slatiny) v lázeňském městě Františkovy Lázně. Zde se do dnešních dnů zachovala v provozu úzkorozchodná dráha, která dopravuje vytěženou rašelinu (slatinu) ke zpracování do místních slatinných lázní. Ta se po patřičné úpravě využívá k léčebným procedurám místních lázní.
Dráha o rozchodu 600 mm s proměnou délkou okolo 1 km je tvořena hlavní tratí, jež se v prostoru slatin větví na 2 samostané větve, jež směřují do jednotlivých těžebních lokalit. Vozidlový park tvoří jedna lokomotiva typu BN 30 R (v.č.005/r.v.1959 ČKD Praha Radotín) a několik standartních výklopných vozíků známých z provozu cihelen a stavebních drážek. Donedávna se v areálu lázní nacházela druhá zde provozovaná lokomotiva typu MD 2 - dnes v majetku soukromé osoby. Všechna kolejová vozidla obdržela na přelomu let 2007/2008 slušivý tmavězelený nátěr. Vlastní nakládka slatiny se provádí korečkovými rýpadly, vykládka pak samočinně z vozíků přímo na deponii suroviny. Odkud se korečkovým rýpadlem nakládá k dalšímu zpracování.
Trať začíná v areálu slatinných lázní III kde se nachází zastřešený prostor vykládky suroviny a potřebné zázemí dráhy. Po opuštění areálu trať prochází areálem lázeňského parku v souběhu se Slatinným potokem na jeho levém břehu. Trať č.148 Cheb - Aš podchází pod železničním mostem. Most samotný je společný pro drážku, potok a místní pěší cestu. Za mostem se trať dělí na dva základní směry, kdy v přímém směru přechází přes potok na jeho pravý břeh a vstupuje do vlastní těžební lokality. Tato lokalita je v současné době pro těžbu uzavřena a trasa dráhy je zde postupně snášena. Druhá větev se odděluje úvratí a v souběhu s náspem železniční trati č.148 pokračuje do druhé těžební lokality jež zůstává prozatím v činnosti. V provozu je zde na nakládce kolejové korečkové rýpadlo, jež se pohybuje po vlastní kolejové dráze, která se mění s postupující těžbou. Od tohoto místa pokračuje dlouhá léta nepoužívaná větev dráhy mizející ve vzrostlé bujné vegetaci.
V době mé návštěvy (duben 2009) byl systém dráhy mimo provoz a probíhala redukce kolejové sítě. Budoucnost dráhy je značně nejistá....


vozidlový park úzké © Rostislav Kolmačka
BN 30 R (Praha Radotín 005/1959) a souprava výklopných vozíků v areálu Slatinných lázní
(© Rostislav Kolmačka)
Výjezd drážky z areálu Lázní III
Další kolej z areálu Lázní je v současnosti odpojená od zbytku kolejové sítě a postupně ji pohlcují náletové dřeviny.
Průchod drážky areálem lázeňského parku.
Průchod drážky pod železniční tratí Cheb - Vojtanov/Hranice v Č. (148)
Úvrať mezi těžebními lokalitami. Přímá kolej vedoucí přes most je postupně snášena...

Likvidovaná část sítě úzkozorchodné dráhy.
Již delší dobu nepoužívané pokračování drážky okolo slatin mizející ve vzrostlé vegetaci.

 


Aktuální články

Reklama