Rudný důl Harrachov

27. ledna 2010 v 22:28 |  Úzkorozchodné dráhy
V seriálu o úzkých kolejích tentokrát zavítáme do našich nejvyšších hor - Krkonoš. Zde na dohled od skokanských můstků v Harrachově se rozprostírá rozsáhlý dobývací prostor hlubinného rudného dolu. Po II.světové válce konkrétně v roce 1947 jsou v lokalitě mezi vrchy Ptačinec a Čertova hora zahájeny průzkumové práce s otvírkou ložiska. Areál dolu se nachází na levém břehu Mumlavy cca 1 km od známého Mumlavského vodopádu. Vlastní těžba byla zahájena v roce 1957 a trvala až do roku 1992, kdy byla pro nerentabilitu zastavena. Poslední vůz rudy byl z dolu vyvezen 30.09.1992. Za toto období tu vznikl rozsáhlý systém štol a komínů o délce téměř 27 km. Systém dolu je tvořen štolovým patrem, ze kterého je vchod do slepé jámy, na níž je umístěno 7. podzemních pater. Nejnižší patro dolu se nalézá v hloubce 350 m pod povrchem. Slepou jámou se rozumí svislé důlní dílo jež neústí na povrch. Strojovna s těžním strojem včetně lanovnic je umístěna v podzemí dolu a nahrazuje tak obvyklou těžní věž. Dopravu v dole zajišťovala úzkorozchodná dráha s provozem akumulátorových lokomotiv Metallist, výrobek firmy BBA (Betriebs für Bergbauausrüstungen). Ruda zde těžená se využívala především v chemickém a hutním průmyslu.
Důl jako takový nepostihl po ukončení činnosti osud podobných provozů, ale byl postupně přebudován na hornické muzeum. Z povrchových objektů dolu se do dnešních dnů zachoval objekt provozní budovy, skladových dílen, trafostanice, budova zásobníků a skladů. Provozní budova a skladové dílny po rekonstrukci využity pro ubytovací prostory, sklady našly uplatnění jako zázemí dřevozpracujícího závodu a objekt zásobníků byl přebudován na expozici muzea. Volná prostranství areálu dolu prošla rekultivací a následně zastavěna novými ubytovacími objekty apartmánů.
Od roku 2003 je pro veřejnost zpřístupněna prohlídková trasa o délce cca 1000 m. Expozice byla umístěna v tzv."štolovém patře", zbytek systému je zaplaven vodou a tudíž je nepřístupný. Podzemí zůstal autentický vzhled rudného dolu. Zachována zůstala síť úzkorozchodné dráhy (zasypána štěrkovou drtí), dále se zachovalo kompletní vybavení strojovny s elektrickým těžním strojem a těžními klecemi. Zachována je též dobíjecí stanice důlních akumulátorových lokomotiv v četně jedné z nich. Na trase jsou po různu rozmístěny důlní vozy, nákladače a razící technika. Prohlídková trasa má instalované nové osvětlení. Na povrchu vznikla v objektu zásobníků expozice mapující historii dolu. Vystaveny tu jsou důlní mapy, historické fotografie, předměty související s těžbou a zpracováním zdejší rudy. Část expozice je věnována také sbírce minerálů. Provozovatelem muzea je harrachovská firma ADOS CZ a.s.


Hlavní dopravní chodba
Větrací štola u ventilátoru.
Důlní nakladač v hlavní dopravní chodbě ve štolovém patře.
Náraží a svislá jáma s dvojící těžních klecí.
Strojovna dolu spolu s těžním strojem.
Tunel ze strojovny k lanovnicím.
Nabíjecí stanice akumulátorových lokomotiv v podzemí dolu.
 


Aktuální články

Reklama