Únor 2010

KROKODÝL - vymírající druh na kolejích ČD

20. února 2010 v 19:52 Hnací vozidla
851.028-1
Omezovaní provozu motorových vozů řad 850/851 je již několik let známou skutečností a zatímco u našich východních kolegů byl provoz zastaven komplexně v roce 2006 u nás byť se značnou redukcí i nadále pokračuje. Stále je tak možné zaslechnout charakteristický zvuk těchto vozů ve dvou lokalitách. A sice v okolí Brna a Olomouce. Zatímco brněnské 850-tky již nejsou turnusově zařazené a zasahují do provozu již jen v roli záskoků za jiné řady, olomoucké 851-čky zůstávají i nadále řazeny v třídenním turnusu. Jaká je tedy současná situace těchto vozů pod křídly DKV Olomouc ? Úbytek výkonů související s rušením nevytížených spojů, příchod modernizovaných851.020-8souprav typu Regionova a dokončená elektrifikace trati Ostrava Svinov - Opava východ (*. To vše umožnilo postupné odstavování velkých čtyřnápravových vozů řady 851, jež do té doby patřily k nezastupitelným vozidlům na tratích v okolí hanácké metropole. Velkou roli hraje také fakt, že vozy jsou již za hranicí své životnosti, čemuž odpovídá také jejich technický stav projevující se nedostatečnou údržbou. Velkou slabinou je také vlastní spalovací motor, jež vyžaduje velké provozní náklady na údržbu, trpí velkou spotřebou nafty a oleje a a nedostávají se pro něj patřičné náhradní díly.
Tyto skutečnosti zapříčinily, že z provozu již byly odstaveny vozy 851.006, 007, 012, 013, 014, 020, 033, 035, 038 a původem brněnské vozy 850.029 a 850.050. Z výše jmenovaných již 851.007 a 850.050 prošly fyzickou likvidací v METALŠROTU Tlumačov v lednu 2007. Ostatní zůstávají odstavené v lokalitách dep Olomouc (006, 012, 013, 014, 020, 035), Šumperk (029) a Česká Třebová (033, 038).

(* v souvislosti s dokončenou elektrifikací trati došlo k úspoře moderních čtyřnápravových vozů řady 843, jež tak mohly být nasazeny na jiných výkonech a nahradit tak starší vozy "obdobných" parametrů).

Podívejme se tedy konkrétněji na jednotlivé vozy. Prvním vozem z olomoucké flotily, jež postihlo definitivní odstavení padlo na vůz 851.007. Ten utrpěl po vykolejení v Třebčíně deformaci rámu a pro rozsah poškození bylo rozhodnuto vůz již neopravovat a tak byl k 08.08.2006 zrušen. Fyzicky zlikvidován pak na začátku roku 2007 v METALŠROTU Tlumačov. Další ze starších vozů jež ještě nedávno zasahoval do provozu je 851.006-7. Poslední výkony vykonal v létě roku 2008, kdy ho postihla závada na spalovacím motoru a v současné době je veden jako adept na zrušení.
"Třicetpětka" zasáhla do provozu naposledy v srpnu 2007, kdy byla pro četné závady odstavena. Pro špatný technický stav zrušena výnosem 772/2009-012 a851.012-5na svou likvidaci čeká v areálu DKV Olomouc. Vozy 851.033-1 a 851.038-0 úředně zrušeny k 30.10.2007 a předány k likvidaci do DKV Česká Třebová, kde se připojily k již zde odstaveným brněnským 850-tkám. 851.033-1 dojezdila během listopadu 2005, 851.038-0 vykonala poslední traťový výkon ke dni 07.02.2007 na Os do Moravského Berouna a hned následující den byla natrvalo odstavena pro závadu na spalovacím motoru. Ex. brněnský 850.050-6 odstaven pro celkově špatný technický stav, 08.08.2006 zrušen a k fyzické likvidaci předán k 05.01.2007 firmě Demonta TRADE Brno - s pobočkou v Tlumačově.
Zajímavý vývoj nastal u dvojice vozů 851.013-3 a 851.014-1 na přelomu ledna a února 2010.
Oba vozy byly k 29.12.2009 zrušeny výnosem č. 58557/09-012. K 4.2.2010 však došlo k odprodeji Správě železniční dopravní cesty (SŽDC s.o.). Zatím není zcela jasné jak s nimi nový vlastníkUpozornění na voze 851.006-7naloží, ovšem lze očekávat zprovoznění alespoň jednoho z nich pro potřeby měřícího vlaku. Vůz 851.013-3 prodělal poslední opravu typu MH v červnu 2005 od které najezdil 198 260 km. Z provozu byl odstaven pro poškozený spalovací motor a závadu na nápravové převodovce. Demontována byla radiostanice VS 47. Vůz 851.014-1 prošel poslední opravou MH v červenci 2005 s následným najetím 303 330 km. Důvodem odstavení byla závada na spalovacím motoru. Z vozu byl následně odebrán vzduchojem a radiostanice. Dříve zvažovaný původem brněnský 850.029-0 byl vzhledem ke špatnému technickému stavu odmítnut a namísto odprodeje byl zrušen k 14.10.2009 výnosem č.58557/2009-012. V současné době je deponovaný v areálu DKV Olomouc PP Šumperk, kde čeká na fyzickou likvidaci.
V současnosti tedy do provozu zasahuje již jen necelá polovina z ještě nedávno početné flotily olomouckých krokodýlů. Konkrétně se jedná o vozy 851.005, 019, 021, 026, 027, 028 a 034. Ty najíždějí své kilometry na výkonech v okolí Olomouce, Šumperku a Jeseníku v rámci třídenní turnusové skupiny TS 806 postavené pro dva vozy. Zastihnout je však lze i v roli náhrad za jiná vozidla i mimo turnusové lokality, zejména pak v okolí Senice na Hané, Prostějova a Bruntálu.

Dodatek k 19.2.10
- počet provozních strojů se opětovně snížil a to na 5 vozů. K nedávno odstavenému vozu 851.019-0 (dojezdil v prosinci 2009) přibyl též vůz 851.021-6. Ten utrpěl 16.02.09 střet s osobním automobilem na přejezdu u Bohuňovic.

Dodatek k 16.3.10
- 02.03.10 byli vozy 851.013-3 a 851.014-1 přepraveny strojem 110.045 z DKV Olomouc do DPOV Nymburk.
- po tříměsíčním odstavení byl k 17.03.10 opět zprovozněn vůz 851.019-0 (odstaven od prosince 2009)

VozidloDKVzrušenafyzická likvidacelokalita/poznámky
850.029-0Brno/Olomouc14.10.2009.DKV Olomouc - PP Šumperk
850.050-6Brno/Olomouc08.08.200605.01.2007 Tlumačov.
851.005-9Olomouc..provozní
851.006-7Olomoucnávrh.neprovozní - Olomouc
851.007-6Olomouc08.08.200605.01.2007 Tlumačov.
851.012-5Olomouc..neprovozní - Olomouc
851.013-3Olomouc29.12.2009.odstaven, 02.10 odprodej SŽDC
851.014-1Olomouc29.12.2009.odstaven, 02.10 odprodej SŽDC
851.019-0Olomouc..provozní
851.020-8Olomouc..neprovozní Olomouc
851.021-6Olomouc..provozní (16.2. střet Bohuňovice)
851.026-8Olomouc..provozní - záloha depa
851.027-3Olomouc..provozní
851.028-1Olomouc..provozní
851.033-1Olomouc30.10.2007.DKV Česká Třebová
851.034-9Olomouc..provozní
851.035-6Olomouc2009.neprovozní - Olomouc
851.038-0Olomouc30.10.2007.DKV Česká Třebová
.....


851 DKV Olomouc GVD 2009/2010

1.den
3633 Olomouc hl.n. 4.37 - Šumperk 6.14
3632 Šumperk 6.58 - Olomouc hl.n. 8.20
13713 Olomouc hl.n. 9.37 - Uničov 10.19
13712 Uničov 10.35 - Olomouc hl.n. 11.18
13717 Olomouc hl.n. 11.37 - Uničov 12.19 ( 6,+ )851.013-3
13716 Uničov 12.35 - Olomouc hln. 13:18 ( 6,+ )
3531 Olomouc hl.n. 12.34 - Hrubá Voda 13.07 ( X )
3536 Hrubá Voda 14.04 - Olomouc hl.n. 14.33 ( X )
3643 Olomouc hl.n. 15.22 - Šumperk 16.53 ( + )
13725 Olomouc hl.n. 16.07 - Uničov 16.50 ( X,6 )
1633 Uničov 17.01 - Šumperk 17.36 ( X,6 )
1635 Šumperk 19.38 - Mikulovice 21.37 ( kromě 5 )
23694 Mikulovice 21.52 - Lipová Lázně 22.19 (kromě 5, soupr. )
1635 Šumperk 19.38 - Zlaté Hory 21.53 ( 5 )
23690 Zlaté Hory 21.59 - Lipová Lázně 22.51 ( 5,soupr. )

2.den
3695 Lipová Lázně 3.00 - Jeseník 3.07 ( X, soupr. )
3600 Jeseník 3.27 - Šumperk 5.09 ( X )
3605 Šumperk 5.39 - Jeseník 7.44 ( X )
3699 Lipová Lázně 7.57 - Jeseník 8.04 ( 6,+, soupr. )
1700 Jeseník 8.40 - Zábřeh n.Mor. 10.16
1703 Zábřeh n.Mor. 13.40 - Jeseník 15.13
1708 Jeseník 16.40 - Zábřeh n.Mor. 18.16
13020 Zábřeh n.Mor. 18.45 - Šumperk 19.07
851.020-8
3.den
3651 Šumperk 9.22 - Hanušovice 10.01
3656 Hanušovice 10.14 - Šumperk 10.53
3653 Šumperk 13.06 - Branná 14.04
3658 Branná 14.08 - Šumperk 15.15
3640 Šumperk 15.23 - Olomouc hl.n. 16.49
13727 Olomouc hl.n. 17.41 - Uničov 18.25 ( X )
13732 Uničov 18.39 - Olomouc hl.n. 19.22 ( X )
13729 Olomouc hl.n. 19.37 - Uničov 20.19 ( X )
13738 Uničov 21.35 - Olomouc hl.n. 22.18 ( X )
14051 Olomouc hl.n. 22.31 - Drahanovice 23.14 ( X )
14092 Drahanovice 23.19 - Olomouc hl.n. 23.57 ( X, soupr. )

Krokodýli spí zimním spánkem, ze kterého se zřejmě již neprobudí - DKV Olomouc (14.02.2010)

851.013-3 + 851.014-1 + 851.020-8

851.014-1

851.035-6 DKV Olomouc

851.012-5

851.006-7 DKV Olomouc

851.013+014
851.035-6

" 141-čka opět na 301-čce "

19. února 2010 v 1:32 Novinky
Ač turnusové nasazení olomouckých Bobin řady 141 skončilo s platností starého GVD, je možné zastihnout tyto letité stroje v rámci náhrad za neschopná vozidla i nadále. Spatřit je možné i na své domovské trati z Olomouce do Nezamyslic, kde v uplynulých 3 letech zjišťovaly kompletní vozbu osobních vlaků. Jednou z možností zastihnout tento stroj na nezamyslickém rameni se naskytl dne 18.02.2010. Namísto turnusově nasazované jednotky řady 460, kterou postihla neschopnost (460.077/078), vyrazila vstříc 39. kilometrům vzdáleným Nezamyslicím olomoucká Bobina 141.054-7. Výkon nastoupila na Os 3826 do Nezamyslic, pokračujíc v turnusu na obratu do Prostějova s vlaky Os 3841/3840.

Jen pár minut zbývá do odjezdu Os 3826 mimořádně vedeného bobinou 141.054-7 (18.02.2010)
Os 3826 po příjezdu do Nezamyslic (18.02.2010)
Os 3841 Nezamyslice - Prostějov (18.02.2010)
Setkání vozidel DKV Olomouc na prostějovském hlavním nádraží. Vlevo 141.054-7 s Os 3841 z Nezamyslic, 810.050-5 na Os 24728 do Chornice a 810.168-5 do Olomouce jako Os 3837 (18.02.2010)

Olomouc - vlečka SELIKO (04.02.2010)

4. února 2010 v 22:16 Novinky
Posun na vlečce SELIKO v Olomouci. Hlavní aktéři 797.703-6 EŽ, 163.234-8 a 242.264-0. Z ČMŽO Přerov přistavena na vlečku 242.264-0 a opačným směrem putovala zde odstavená 163.234-8. Přepravu zajistil stroj Elektrizace železnic 797.703-6.