Březen 2010

FOTO návraty I

19. března 2010 v 22:06 Tratě

Dvojitá historie aneb "Šestikola" v údolí Moravské Sázavy

182.055-4 HoštejnČas plyne neúprosně rychle a nechce se tomu ani zdát, ale od ukončení provozu na původní trati v údolí Moravské Sázavy uplynuly již téměř čtyři roky. Ta byla opuštěna v souvislosti s optimalizací traťového úseku Krasíkov - Zábřeh na Moravě v rámci modernizace tzv. spojovací větvě I. a II.koridoru. Místo ní zde vznikla soustava tří tunelových přeložek. První dokončenou stavbou byla tunelová přeložka tratě mezi Krasíkovem a Hoštejnem, respektive výhybnou Tatenice. Zde bylo opuštěno původní trasování severním směrem přes Tatenice se stejmojmennou zastávkou a tunelem (145,87 m) a trať napřímena pomocí dvojice tunelů - tunel Krasíkovský I (1098,3 m) a tunel Krasíkovský II (140,65 m). Mezi nimi byla zřízena odsunutá zastávka Tatenice jež je svou koncepcí unikátní. Díky stísněným prostorovým možnostem je nová tatenická zastávka umístěna na mostním objektu překračující tok Moravské Sázavy. Druhým dokončeným úsekem byla přeložka výhybna Tatenice - žst. Hoštejn, která pomocí 332 m dlouhého tunelu Malá Huba nahradila původní trať obcházející stejnojmenný kopec. Třetí a posledně dokončenou přeložkou je trasa tratě mezi stanicí Hoštejn a zastávkou Lupěné. Ta samotná zkracuje současnou trať oproti původní o celých 830 metrů. I zde si nová trasa vyžádala vybudování tunelových staveb a sice - tunel Hněvkovský I (186 m) a Hněvkovský II (452,2 m) nahrazující tak složité trasování staré tratě kolem vrchu Hejnice. Posledním dnem provozu na staré trati se stal 21.červen 2006 kdy byl provoz definitivně převeden na novou trať. V momentě kdy docházelo ke zprovozňování jednotlivých úseků, přišlo na řadu současně také k likvidaci zařízení na původní trase. Proběhla demontáž trolejového vedení, železničního svršku s následnou rekultivací drážního tělesa. Starý tatenický tunel byl zasypán, mostní objekty buď úplně nebo jen částečně ostraněny, zemní těleso na mnoha místech přerušeno a upraveno.
Podívejme se tedy prostřednictvím fotografií jak to vypadalo v údolí Moravské Sázavy před 5-ti lety. Tou dobou tu vrcholily práce na stavbě nové trati, ale také tu pěly svou labutí píseň mohutné šestinápravové nákladní lokomotivy řad 181/182 známe pod přezdívkou "Šestikolák". Ty jsou ústředním motivem prvního počinu z cyklu "Fotonávraty aneb co jsem vylovil z šuplíku"
Přeložky Krasíkov - Lupěné
Prosím omluvte sníženou kvalitu snímků, která je zapříčiněná převodem do digitální podoby ne zrovna odpovídající technikou.
182.121-4 projíždí po původní trati obtáčející kopec Malá Huba (2005). Tento úsek zanikl v souvislosti s modernizací tzv.Spojovací větve I. a II. koridoru, kdy byla trať napřímena prostřednictvím tunelové přeložky procházející právě zmíněným kopcem.
182.134-7 Tatenice
Nedlouho po ní směřuje stejným směrem další stroj a sice 182.134-7. Oproti předchozímu snímku jsme se přesunuli přibližně o 300 metrů blíže k Hoštejnu (2005)
181.106-6 Tatenice
Stejné místo ovšem v pohledu směrem k Třebové. Tentokrát českotřebovský "Šestikolák" 181.106-6 (2005)
182.055-4 Hoštejn
Před vjezdovými návěstidly stanice Hoštejn duní s nákladním vlakem ostravská 182.055-4. Tento úsek je prozatím ještě nedotčen stavební činností (2005)182.160-2 Hoštejn
Opačným směrem prováží ucelenou soupravu Wapek "Šestikolák" 182.160-2. Km 34,3 - místo kde se bude odpojovat nová tunelová přeložka od původní tratě (2005)182.152-9 Hoštejn
Mezi Hněvkovem a Hoštejnem zachytil objektiv další ostravský stroj, tentokrát 182.152-9 (2005)
182.157-8 Hoštejn
Opět km 34,3 a znovu "Šestikolák". Pro změnu 182.157-8 (2005)
Na staré trati vedoucí okolo vrchu Hejnice u Hněvkova projíždí s nákladním vlakem na Ostravu stroj 182.085-1 (09.06.2004)

Řada 380 ČD na testech ve Velimi

11. března 2010 v 23:25 Novinky
Ve Výzkumném ústavu železničním (dále jen VÚŽ) pokračují intenzivní testy nových třísystémových lokomotiv ŠKODA továrního typu 109 E. České dráhy jež jsou odběratelem těchto strojů si jich u plzeňské Škodovky objednaly celkem 20 kusů. Na okruhu se v současnosti nalézají tři exempláře těchto strojů a sice evidenčních čísel 001, 002 a 003. Ty se zde podrobují náročným testům v rámci plnění schvalovacího procesu. Při mé návštěvě 6.3.10 se jízdním testům na velkém okruhu podrobovala 380.002-6, v odpoledních hodinách doplněná o stroj 380.001-8 spolu s dvojicí měřících vozů.
Fotografie odstaveného stroje 380.003-4 případně setkání všech tří strojů pohromadě nemohu bohužel nabídnout, jelikož v prostoru technologické základny VÚŽ platí přísný zákaz fotografovaní.

Motorové vozy 830/831 v GVD 2009/2010

1. března 2010 v 19:04 Hnací vozidla

Ačkoliv motorové vozy řad 830/831 dospěly do věku jež přesahuje 50 let, lze se s nimi i nadále setkat v pravidelném provozu na síti SŽDC pod hlavičkou národního dopravce České dráhy (ČD a.s.). Zatímco turnusové nasazení neremotorizované řady 830 bylo ukončeno a dnes slouží již jen jako provozní záloha v PP Klatovy a potažmo PP Děčín (830.159), řada 831 je i nadále řazena v turnusové službě. Konkrétně se jedná o vozy DKV Olomouc, provozního pracoviště Šumperk. Depo zde vystavuje dva vozy do dvoudenní turnusové skupiny TS 821. Ta zahrnuje vozbu osobních vlaků ze Šumperka do Zábřehu n.Mor., Hanušovic, Jeseníku a od pondělí do pátku též jeden pár vlaků do Mikulovic. V provozu se střídají vozy 831.105, 110, 113, 182, 183 a 229. Vůz 831.234 utrpěl v září 2009 těžké poškození u Horní Lipové (čelní srážka s vozem 831.110), které se pro svůj rozsah stalo vozu osudným. Po přesunu z Lipové Lázně do Šumperka byl odstaven v tamním depu, kde v současné době čeká na své zrušení a pozdější fyzickou likvidaci. Neprovozní vozy 831.136 a 831.233 byly po výzisku použitelných dílů přesunuty do DKV Česká Třebová kde vyčkají na fyzickou likvidaci.

Ad: více informací o vlastním přesunu poškozených vozů 831.110 a 234 po nehodě u Horní Lipové v samostatném článku v sekci HNACÍ VOZIDLA.

Oběhy vozů řady 831 DKV Olomouc PP Šumperk TS 821 GVD 2009/2010

1.den
3607 Šumperk 6.36 - Hanušovice 6.14
3667 Šumperk 7.08 - Hanušovice 7.44 6,+
3654 Hanušovice 7.55 - Šumperk 8.38
3739 Šumperk 8.53 - Zábřeh n.Mor. 9.09 - postrk
13008 Zábřeh n.Mor. 9.45 - Šumperk 10.05
3741 Šumperk 10.54 - Zábřeh n.Mor. 11.09 - postrk
13012 Zábřeh n.Mor. 11.35 - Šumperk 11.49
3613 Šumperk 14.13 - Mikulovice 16.55 X
3613 Šumperk 14.13 - Jeseník 16.11 6,+
3614 Mikulovice 17.12 - Šumperk 19.37 X
1402 Jeseník 17.49 - Zábřeh n.Mor. 19.29 6,+
13094 Zábřeh n.Mor. 19.39 - Šumperk 20.08 6,+
3617 Šumperk 20.47 - Jeseník 22.39
3696 Jeseník 22.54 - Lipová Lázně 23.01 soupr.

2.den
3697 Lipová Lázně 5.01 - Jeseník 5.08 X,6 soupr.
3602 Jeseník 5.30 - Šumperk 7.28 X,6
3606 Lipová Lázně 7.55 - Šumperk 9.36 +
13009 Šumperk 13.51 - Zábřeh n.Mor. 14.08
13014 Zábřeh n.Mor. 14.45 - Šumperk 15.02
3615 Šumperk 16.11 - Jeseník 18.09
1404 Jeseník 18.40 - Hanušovice 19.45 +, závěs
3616 Hanušovice 20.25 - Šumperk 21.02 +
3616 Jeseník 18.58 - Šumperk 21.02 X,6

Vysvětlivky:
X - jede v pracovní dny (1-5)
6 - jede v sobotu
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky