FOTO návraty I

19. března 2010 v 22:06 |  Tratě

Dvojitá historie aneb "Šestikola" v údolí Moravské Sázavy

182.055-4 HoštejnČas plyne neúprosně rychle a nechce se tomu ani zdát, ale od ukončení provozu na původní trati v údolí Moravské Sázavy uplynuly již téměř čtyři roky. Ta byla opuštěna v souvislosti s optimalizací traťového úseku Krasíkov - Zábřeh na Moravě v rámci modernizace tzv. spojovací větvě I. a II.koridoru. Místo ní zde vznikla soustava tří tunelových přeložek. První dokončenou stavbou byla tunelová přeložka tratě mezi Krasíkovem a Hoštejnem, respektive výhybnou Tatenice. Zde bylo opuštěno původní trasování severním směrem přes Tatenice se stejmojmennou zastávkou a tunelem (145,87 m) a trať napřímena pomocí dvojice tunelů - tunel Krasíkovský I (1098,3 m) a tunel Krasíkovský II (140,65 m). Mezi nimi byla zřízena odsunutá zastávka Tatenice jež je svou koncepcí unikátní. Díky stísněným prostorovým možnostem je nová tatenická zastávka umístěna na mostním objektu překračující tok Moravské Sázavy. Druhým dokončeným úsekem byla přeložka výhybna Tatenice - žst. Hoštejn, která pomocí 332 m dlouhého tunelu Malá Huba nahradila původní trať obcházející stejnojmenný kopec. Třetí a posledně dokončenou přeložkou je trasa tratě mezi stanicí Hoštejn a zastávkou Lupěné. Ta samotná zkracuje současnou trať oproti původní o celých 830 metrů. I zde si nová trasa vyžádala vybudování tunelových staveb a sice - tunel Hněvkovský I (186 m) a Hněvkovský II (452,2 m) nahrazující tak složité trasování staré tratě kolem vrchu Hejnice. Posledním dnem provozu na staré trati se stal 21.červen 2006 kdy byl provoz definitivně převeden na novou trať. V momentě kdy docházelo ke zprovozňování jednotlivých úseků, přišlo na řadu současně také k likvidaci zařízení na původní trase. Proběhla demontáž trolejového vedení, železničního svršku s následnou rekultivací drážního tělesa. Starý tatenický tunel byl zasypán, mostní objekty buď úplně nebo jen částečně ostraněny, zemní těleso na mnoha místech přerušeno a upraveno.
Podívejme se tedy prostřednictvím fotografií jak to vypadalo v údolí Moravské Sázavy před 5-ti lety. Tou dobou tu vrcholily práce na stavbě nové trati, ale také tu pěly svou labutí píseň mohutné šestinápravové nákladní lokomotivy řad 181/182 známe pod přezdívkou "Šestikolák". Ty jsou ústředním motivem prvního počinu z cyklu "Fotonávraty aneb co jsem vylovil z šuplíku"
Přeložky Krasíkov - Lupěné
Prosím omluvte sníženou kvalitu snímků, která je zapříčiněná převodem do digitální podoby ne zrovna odpovídající technikou.
182.121-4 projíždí po původní trati obtáčející kopec Malá Huba (2005). Tento úsek zanikl v souvislosti s modernizací tzv.Spojovací větve I. a II. koridoru, kdy byla trať napřímena prostřednictvím tunelové přeložky procházející právě zmíněným kopcem.
182.134-7 Tatenice
Nedlouho po ní směřuje stejným směrem další stroj a sice 182.134-7. Oproti předchozímu snímku jsme se přesunuli přibližně o 300 metrů blíže k Hoštejnu (2005)
181.106-6 Tatenice
Stejné místo ovšem v pohledu směrem k Třebové. Tentokrát českotřebovský "Šestikolák" 181.106-6 (2005)
182.055-4 Hoštejn
Před vjezdovými návěstidly stanice Hoštejn duní s nákladním vlakem ostravská 182.055-4. Tento úsek je prozatím ještě nedotčen stavební činností (2005)182.160-2 Hoštejn
Opačným směrem prováží ucelenou soupravu Wapek "Šestikolák" 182.160-2. Km 34,3 - místo kde se bude odpojovat nová tunelová přeložka od původní tratě (2005)182.152-9 Hoštejn
Mezi Hněvkovem a Hoštejnem zachytil objektiv další ostravský stroj, tentokrát 182.152-9 (2005)
182.157-8 Hoštejn
Opět km 34,3 a znovu "Šestikolák". Pro změnu 182.157-8 (2005)
Na staré trati vedoucí okolo vrchu Hejnice u Hněvkova projíždí s nákladním vlakem na Ostravu stroj 182.085-1 (09.06.2004)
 


Aktuální články

Reklama