Duben 2010

Naplněný osud 151.018

12. dubna 2010 v 22:09 Hnací vozidla
151.018-9
V letošním roce tomu budou již dva roky co nás navždy opustila expresní lokomotiva 151.018-9. Magické datum plné osmiček 08.08.2008 se jí stalo osudné. Toho dne vezla spoj Euro City EC 108 "Comenius" Kraków - Praha. U Studénky však její jízdu předčasně ukončil náraz do spadlé mostní konstrukce budovaného silničního nadjezdu. Ta se během neodborné manipulace zřítila z podpůrné konstrukce přímo do kolejiště a to jen několik málo okamžiků před zmíněný vlak. Bilance nehody jsou tragické. 8 mrtvých, velké hmotné škody na vozidlech, infrastruktuře a samotném mostním objektu. Provoz na trati se podařilo obnovit 10.08.08 v ranních hodinách a to pouze jednokolejně. Plný provoz obnoven až 17.08.08 ve večerních hodinách.
Náraz lokomotivy do spadlé konstrukce v rychlosti přesahující 90 km/h vykonal své. Již několik málo dní po nehodě (konkrétně 15.08.08) je vzhledem k rozsahu poškození rozhodnuto o zrušení stroje. K tomu dochází úředně 14.10.2008 a ihned začínají práce na demontáži využitelných dílů, takže ke konci listopadu 2008 z lokomotivy zbývá již jen hlavní rám...
Pokud se podíváme do historie osudné 151.018-9 najdeme ve stručnosti následující. Vyrobena plzeňskou Škodovkou v roce 1978 pod výrobním číslem 7165 v rámci 27-mi kusové série lokomotiv továrního označení 65 E1. Z výroby nesla označení E499.2018, v rámci změny značení hnacích vozidel k 01.01.1988 obdržela nové označení 150.018-0. V roce 2000 prošla rekonstrukcí s úpravami pro rychlost 160 km/h díky níž obdržela nové značení 151.018-9. Celý svůj provozní život strávila pod křídly DKV Praha (z výroby LD Pha střed, v roce 2000 přesun do LD Pha Vršovice) a to až do osudného 08.08.2008

Osmičky, které se vryly do paměti:
datum nehody 08.08.2008, vlak EC 108 Comenius Kraków - Praha, hnací vozidlo 151.018-9, 8 mrtvých
náhoda nebo ....
151.018-9 Praha hl.n. 2002
151.018-9 zastavila s R 707 na olomouckém hlavním nádraží (17.12.2002)
151.018-9 Praha hl.n.
IC 141 Praha - Zvolen je připraven k odjezdu z pražského hlavního nádraží (25.03.2006)151.018-9 Olomouc hl.n.
"Osmnáctka" po technické závadě na IC 583 odstavena v prostoru stanice Olomouc hl.n. (07.01.2007)151.018-9 Lupěné
IC 141 na čele s "krysou" 151.018-9 projíždí po staré trati okolo vrchu Hejnice nedaleko Lupěného (19.03.2006)151.018-9 Hněvkov
151.018-9 v čele EC 106 Warszawa - Praha projíždí okolo nově budovaných tunelů u Hněvkova (18.06.2006)

Snímky níže uvedené nepotřebují komentář. Snad jen Studénka 10.08.2008

151.018-2
151.018-2
151.018-2

...151.018-9 již na novém působišti - DPOV Přerov. Zde již dojde jen k výzisku použitelných dílů a samotné likvidaci ....151.018-2
151.018-2
151.018-2
151.018-2
Ortel je nemilosrdný!  K 30.11.2008 z lokomotivy zbývá již jen odstrojený rám....151.018-2

151.018-9

Osobní doprava na "dětenické" minulostí...

5. dubna 2010 v 18:43 Tratě
Směrová tabule Bakov n.Jiz. - Kopidlno
Píše se 13.03.2010 a na části trati č.063 Bakov nad Jizerou - Kopidlno končí pravidelná osobní doprava. Konkrétně se jedná o úsek Dolní Bousov - Kopidlno. Děje se tak po téměř 128 letech provozu. Je to jen další krok v postupném utlumování dopravy na této trati. Nejprve došlo k zastavení dopravy v pracovní dny se změnou jízdního řádu 2007/2008 k 09.12.2007. Tehdy byly vlaky nahrazeny autobusy a vlakové dopravě tak zůstala vozba pouze o víkendech. Tato koncepce dopravy setrvala pouze dva roky a z rozhodnutí kraje je  k 13.březnu 2010 ukončena. Nahrazena je třemi páry autobusových spojů, což je další úbytek nabídky spojů o víkendech oproti vlakové dopravě jež nabízela páry čtyři. Doprava nákladní prozatím zůstává zachována byť v dosti omezené míře. Posledním zákazníkem dráhy jsou uhelné sklady v Dětenicích jež v nárazových relacích dopravují do Dětenic zásilky uhlí. Majiteli však v červnu 2010 končí smlouva a je otázka zda mu bude prodloužena....
Pokud se podíváme trochu do historie dráhy tak vlastní provoz na trati byl zahájen ve dvou etapách. První byl zprovozněn úsek Kopidlno - Libáň 01.07.1882 a následně k 26.08.1883 navazující úsek Libáň - Dolní Bousov - Bakov n. Jiz. Trať o délce 37 km je zajímavá i tím, že její počátek i konec leží na širé trati. Začíná na odbočce Kamensko (napojení na trať č.061 Nymburk - Jičín) a končí na odbočce Záluží (napojení na trať 070 Praha - Turnov). Na trati je zbudováno celkem 13 zastávek z toho jsou dvě zastávky s nákladištěm a jedna stanice. Ve směru od Kopidlna to jsou: Ledkov, Libáň (bývalé nákladiště), Dětenice (nákladiště), Osenice, Rokytňany, Rabakov, Domousnice (bývalé nákladiště), Řítonice, Dolní Bousov (stanice), Obrubce, Lítkovice, Kněžmost (nákladiště) a Buda. Zastávka Rokytňany nebývala vždy jen obyčejnou zastávkou. Až do konce roku 1973 byla odbočkou tratě Dětenice - Dobrovice město. Osobní dopava pro malé vytížení zastavena v květnu 1970, doprava nákladní ze stejných důvodů ukončena k 31.12.1973. Trať byla následně zrušena a kolejový svršek postupně rozebrán. Na inkriminovaném úseku Kopidlno - Dolní Bousov byly zbudovány dvě vlečky. První dnes už snesená odbočovala z nákladiště v Libáni do dvou kilometrů vzdáleného cukrovaru. Druhá dodnes fyzicky existující avšak nepojížděná vede z Dětenic do bývalé cihelny v Osenici. Cihelna je již mimo provoz a prostory využívá nový majitel pro strojní výrobu. Památkou na výrobu v této cihelně je zděný přístřešek z pálených cihel na zastávce Osenice. Do zmíněné cihelny vedla též do roku 1973 úzkorozchodná drážka o rozchodu 600 mm, jež spojovala cihelnu s překladištěm na nádraží v Dětenicích.

Dolní Bousov
stanice Dolní Bousov km 22,528


Řítonice
zastávka Řítonice km 17,7


Domousnice
zastávka Domousnice km 16,4


Rabakov
zastávka Rabakov km 14,1


Rokytňany
zastávka Rokytňany km 11,297


Osenice
zastávka Osenice km 9,1


Dětenice
zastávka a nákladiště Dětenice km 7,710


Libáň
zastávka Libáň km 3,987


Ledkov
zastávka Ledkov 1,6 


odbočka Kamensko
odbočka Kamensko km 0,021


schéma tratě č.063
809.239-7 Kopidlno
Dnes již neopakovatelné setkání tří motorových vozů v Kopidlně. Zleva - Os 5816 Jičín - Nymburk (810.642-9), Os 5816 Nymburk - Jičín (810.473-9) a Os 15812 Kopidlno - Bakov n.Jiz. (809.239-7)(08.11.2009)809.239-7 Libáň
Os 15806 zastavuje na zastávce Libáň. Do konce provozu pravidelné dopravy zbývá přesně měsíc... (13.02.2010)809.239-7 Osenice
U stylové zastávky v Osenici zastavuje Os 15809 tvořený sólo vozem 809.239-7 (13.02.2010)809.239-7 Dětenice
809.239-7 přijíždí do Dětenic. Os 15812 využil toho dne pouze jeden cestující... (13.02.2010)

Poslední den pravidelné dopravy na "dětenické" začíná ještě za tmy na mladoboleslavském hlavním nádraží. Je 5:00 a motorový vůz 809.239-7 jež bude zajišťovat vozbu je dopravován na závěsu Os 16401 do Dolního Bousova. Na motorový vůz tam čekají poslední čtyři víkendové páry vlaků.
jízdenka z posledního dne
jízdenka posl.dne provozu809.239-7
Motorový vůz 809.239-7 na závěsu Os 16401 tvořeného jednotkou 814/914.078. Poslední den osobní dopravy na dětenické začíná....
809.239-7 Dolní Bousov
Dolní Bousov 5:55 - vlevo Os 16401 do Mladějova v Čechách, vpravo 809.239-7 přichystaná k odjezdu s prvním spojem do Kopidlna - Os 15821.  
809.239-7 Dolní Bousov
Dolní Bousov 6:07. Odjezdové návěstidlo na "dětenickou" je postaveno - tak jdeme na to !
809.239-7 odb. Kamensko
"Orchestrión" coby Os 15806 do Bakova se pohupuje na výhybce odbočky Kamensko...
809.239-7 odb. Kamensko
... a následně míjí jeden z rybníků u Kamenského dvora.
809.239-7 Rokytňany
Okolo pozůstatků krycího mechanického návěstidla bývalé odbočky Rokytňany projíždí Os 15809
809.239-7 Rokytňany
809.239-7 u bývalého souběhu tratí Dolní Bousov - Dětenice - Kopidlno a Dobrovice - Dětenice u zastávky Rokytňany. Zde dříve fungovala stejnojmenná odbočka.
809.239-7 Rabakov
Okolo rabakovské hrušně projíždí Os 15812 do Bakova nad Jizerou.
809.239-7 Rabakov
Krajinou u Rabakova uhání osobní vlak 15812
809.239-7 Kopidlno
A jsme u konce. 809.239-7 naposledy přijel z Bakova nad Jizerou se spojem 15813 do Kopidlna. Teď ho čeká již jen úplně poslední jízda po "dětenické" na Os 15820.
809.239-7 Kopidlno
Naposledy spolu. Os 5824 Jičín - Nymburk, Sp 1947 Nymburk - Jičín a Os 15820 Kopidlno - Dolní Bousov (13.03.2010)

parte
upozornění
jízdní řád 2009/2010
Mladoboleslavský železniční spolek uspořádal v rámci ukončení provozu osobních vlaků na trati 063 jízdy zvláštních vlaků vedených motorovými vozy řady M 131.1. Celkem byly vypraveny tři páry vlaků v trase Dolní Bousov - Kopidlno vedené dvojící vozů M 131.1549 + M131.1081.M 131.1081+1549 D.Bousov
M131.1081+M131.1549 v mezistaničním úseku Dolní Bousov - Řítonice (13.03.2010)M131.1549+1081
"Hurvínci" zastavují v bývalé stanici Libáň (13.03.2010)

jízdenka 13.III.2010