245 Hrušovany n.Jev. - Hevlín

13. července 2010 v 22:25 |  Tratě
tabulka tratě
Trať Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín nalezneme v jízdním řádu pod číslem 245 mezi místními pak pod označením " Hevlínka ".Tato trať svým charakterem a délkou se řadí mezi početnou skupinu regionálních drah na naší síti. Přesto tomu tak vždy nebylo! Budována byla jako hlavní spojnice Vídně s Brnem a zdárně tak konkurovala spojení těchto dvou metropolí jinak vedeného přes vzdálenou Břeclav. Stavbu dráhy a její následný provoz zahájila společnost c.k. Rakouské státní dráhy. Zemní těleso včetně umělých staveb budované tratě bylo koncipováno pro dvě koleje, ovšem k položení druhé koleje nikdy nedošlo. Na českém území byly zbudovány dvě zastávky - Hrabětice a Hevlín. Hevlín byl poté v roce 1910 přebudován na plnohodnotnou stanici. Provoz na trati byl slavnostně zahájen k 24.11.1870. Ihned po dostavbě tu Mechanické závory v Hevlíně (16.04.2010)probíhala velmi silná osobní i nákladní doprava. Spojení Vídně s Brnem zajišťovaly rychlíky a dálkové osobní vlaky. Trať byla zestátněna v roce 1908. Rok 1918 coby vznik samostaného Československa vytváří na trati hraniční přechod, kdy pohraničními stanicemi se stávají na české straně Hevlín, na rakouské pak Laa a.d.Thaya. Rozdělení tratě mezi nově vzniklé státy znamená pro trať první výraznější oslabení provozu. Tranzitní nákladní doprava se přesunula na výhodnější trasování přes Břeclav a v osobní dopravě dochází ke zrušení rychlíků a rozsáhlému omezení počtu osobních vlaků. Takto trať fungovala až do posledních týdnů II.světové války, kdy byla značně poškozena ustupujícími vojsky. Poškození neušly ani mosty přes Dyji a Mlýnskou strouhu. Přesto však došlo k provizorní opravě trati, takže v červnu 1946 byla trať opět sjízdná. Pravidelný přeshraniční provoz však již nikdy nebyl obnoven a definitivní tečku poté učinila tzv. Železná opona. Kolejový svršek byl později odstraněn, stejný osud potkal i zbudovaná mostní provizória. Tímto se dostáváme k současné podobě tratě, která již nijak nedává tušit, že tu někdy mohl vést hlavní tah z Vídně do Brna. Zrušený úsek do Laa má v celé své délce zachován spodní stavbu. Z mostů dodnes stojí jejich opěry a pilíře.
Do dnešních dnů lze na trati nalézt několik zajímavostí a je vhodné některé z nich blíže uvést. Zvláště zajímavá je původní opěra mostu přes Dyji na hevlínském břehu. Původní mostní opěra zhotovená z kamenných kvádrů je na každé straně doplněna o pevnůstku (bunkr). Jedná se o atypický objekt s označením 49/D1N a 48/D2N. Zhevlínská opěra mostu přes Dyji (05.02.2010)důvodu maskování není na těchto objektech proveden klasický zemní zához, nýbrž imitace kamenného zdiva coby pokračování původní mostní opěry. Jak již bylo zmíněno v úvodu textu, je trať již od výstavby připravena ke zdvoukolejnění. Položena je však pouze levá kolej, k realizaci druhé nikdy nedošlo. Z dnešního pohledu působí též velmi zajímavě vlastní staničení tratě. Ačkoliv trať je dlouhá něco přes 7 km lze tu nalézt takové hodnoty jako je třeba poloha hevlínské stanice podle staničení 85,805. Nezvykle vysoké hodnoty i nadále připomínají, že Hevlínka nebyla vždy jen obyčejnou lokálkou. Uvedený příklad nám i dnes prozrazuje vzdálenost Hevlína od Vídně byť je trať přerušena bezmála již 64 let. Stanice Hevlín i přes dobu která uplynula od zastavení dopravy do Laa má stále zachována torza obou vjezdových mechanických návěstidel. Od Hrušovan je zachován stožár návěstidla s clonkovým výtahem plnící funkci sloupu označníku hranice dopravny. Návěstidlo od Laa stojící nedaleko původního přemostění Dyje bylo až do roku 2005 téměř kompletní s ramenem a clonkovým výtahem, ovšem rameno z návěstidla později zmizelo...
Svým poklidným životem trať přečkala léta, kdy se rozhodovalo o její existenci. Po roce 1989 se stále častěji hovoří o obnovení tratě do Laa. Na podporu obnovy se každý rok konal pochod po zrušeném úseku z Hevlína do Laa mající vždy hojnou účast.Tabule odjezdů ve vestibulu čekárny v Hevlíně (16.04.2010) Jsou pořádána jednání mezi jednotlivými institucemi, podepisovány petice podporující obnovu přeshraničního spojení. Čas ovšem neúprosně plyne a po 20-ti letech stále jen zústává u plánů majících daleko od realizace. Veškeré snahy obnovy vždy končí na nedostatku finančníchprostředků. Další ranou, která situaci dělá složitější, je nová podoba koncepce dopravní obslužnosti. Tu si nově volí jednotlivé kraje samostatně. Rozhodují tak o rozsahu a druhu dopravy do jednotlivých oblastí na základě poptávky a vynaložených nákladů na provoz. Tato koncepce se stává pro Hevlínku osudnou. Jihomoravský kraj v rámci rozšiřování působnosti Integrovaného dopravního systému IDS JMK provedl rozhodnutí, převést dopravu v relaci Hrušovany - Hevlín z vlakové dopravy na autobusy. Jako důvod tohoto rozhodnutí uvádí kraj jednoznačné upřednostnění autobusové dopravy před dopravou železniční. K rozšíření působnosti IDS dochází k 1.7.2010 i v oblasti okolo Hrušovan n.Jev. což má za následek ukončení vlakové osobní dopravy do Hevlína. A tak 30.06.2010 je téměř po 140 letech ukončena pravidelná osobní doprava. Poslední den provozu obstaral kmenový vůz tratě 809.232-2 doplněný o patřičnou smuteční vyzdobu. Na poslední dva páry vlaků 4480/24509 , 24508/24510/1 je doplněn o přípojný vůz Btax 50 54 24-29 104-3 a motorový vůz 810.097-6. Poslední pár do Hevlína ozdobil na čele soupravy smuteční věnec připomínající tuto smutnou událost. 
V současné době se tedy již vlakem do Hevlína nesvezeme. Nadále zůstává zachována občasná nákladní doprava, která má spíše jen nárazový charakter v počtu několika vozů za rok.
Co říci závěrem? Bude ještě někdy možné se svézt do Hevlína nebo případeně až do rakouského Laa a.d. Thaya vlakem? Nebo nám na vlakové spojení zůstanou pouze vzpomínky a pár zažloutlých fotografií? To nám ukáže až čas...  

jízdenka 30.06.2010
jízdenka 30.06.2010

razítko Hrušovany n.Jev.jízdní řád GVD 2009/2010
 Jízdní řád pro trať č.245 v platnosti GVD 2009/2010

staniční razítko Hevlín
staniční razítko Hevlín

Ukázka dobových článků z tisku publikovaných v letech 1993-1995

tisk
tisk
tisk
tisk
schéma tratě č.245

Stanice a zastávky na trati č.245 Hrušovany n.Jev. - Hevlín

Hrušovany nad Jevišovkou km 92,546

stanice Hrušovany n.Jev.
Hrušovany n.Jev. (26.10.1992)


Hrabětice km 91,100

Hrabětice (21.11.1993)
zastávka Hrabětice


Hevlín km 85,805

stanice Hevlín
Hevlín (16.04.1993)  
situační plánek Hevlín


Video Filipa Janušky jež zdůrazňuje provoz, krásu trati ale i její smutný zánik.
Obrazová dokumentace z pravidelného provozu a posledního dne jízd os. vlaků do Hevlína.809.232-2 Hrušovany n.Jev. (05.02.2010) © Michal Boček
Kmenový vůz tratě 809.232-2 je připraven k odjezdu z Hrušovan do Hevlína s Os 4472809.232-2 Hrušovany n.Jev. (05.02.2010) © Michal Boček
Tentýž spoj opouští obvod stanice Hrušovany.809.232-2 Hrabětice (05.02.2010) © Michal Boček
Os 4475 zastavuje na jediné zastávce na trati - Hrabětice809.232-2 Hrabětice (05.02.2010) © Michal Boček
Os 4475 za zastávkou v Hraběticích podjíždí pod silničním nadjezdem komunikace Hrabětice - Šanov809.232-2 Hrušovany n.Jev. (16.04.2010) © Michal Boček
Mechanické návěstidlo na břeclavském zhlaví v Hrušovanech bdí nad bezpečným provozem stanice809.232-2 Hrabětice (16.04.2010) © Michal Boček
Probouzející se příroda vítá Orchestrión na zastávce v Hraběticích - Os 4481809.232-2 Hrabětice (16.04.2010) © Michal Boček
809.232-2 na pozadí se zástavbou Šanova u hrabětické zastávky809.232-2 Hrabětice (16.04.2010) © Michal Boček
Chvíle oddechu v Hraběticích - Os 4475809.232-2 Hrabětice (16.04.2010) © Michal Boček
Mezi polními přejezdy u Hrabětic uhání do Hrušovan odpolední spoj Os 4479809.232-2 Hrabětice (16.04.2010) © Michal Boček
" U rybníčku " - Os 4474809.232-2 Hevlín (16.04.2010) © Michal Boček
Jediný přejezd na trati vybavený světelným zab.zař. je svědkem jízdy motorového vozu 809.232-2 do Hevlína - Os 4476809.232-2 Hevlín (16.04.2010) © Michal Boček
Dochované torzo vjezdového návěstidla hevlínské stanice od Hrušovan. Dnes slouží coby sloup označníku hranice dopravny.809.232-2 Hevlín (16.04.2010) © Michal Boček
Pauza mezi spoji Os 4474/4477 v Hevlíně809.232-2 Hevlín (16.04.2010) © Michal Boček
809.232-2 se vyhřívá u perónku hevlínské stanice842.020-0 Hrabětice (16.04.2010) © Michal Boček
V rámci výluky se na Hevlínku měly možnost vydat i motorové vozy řady 842 Quattra. Zde vůz 842.020-0 na spoji Os 4470 do Hevlína projíždí kilometrem 90,2 u Hrabětic.842.020-0 Hrabětice (16.04.2010) © Michal Boček
A na zpáteční cestě na Os 4473 zachycený jen o několik set metrů blíže k Hraběticím.30.06.2010 se zapíše červeným písmem do historie Hevlínky. Tímto dnem zde skončila pravidelná osobní doprava, která zde fungovala téměř 140 let. Následující snímky zachycují tento smutný den....809.232-2 Břežany (30.06.2010) © Michal Boček
Pod větrnými mlýny u Břežan projíždí Os 4476 do Hevlína.809.232-2 Hrabětice (30.06.2010) © Michal Boček
Jeden z posledních spojů Os 4481 zastavil v Hraběticích . Osud zastávky se pomalu naplňuje.809.232-2 Hrabětice (30.06.2010) © Michal Boček
" U Rybníčku " - Os 4479809.232-2 Hevlín (30.06.2010) © Michal Boček
Km 88,3 ... - Os 4477809.232-2 + 810.097-6 Hevlín (30.06.2010) © Michal Boček
Předposlední pár Os 4480/24509 byl mimořádně posílen o přívěsný vůz Btax a motorový vůz 810.097-6. Zde zachycen na samém okraji Hevlína.810.097-2 + 809.292-2 Hevlín (30.06.2010) © Michal Boček
A na konci své cesty....810.097-6 + 809.232-2 Hevlín (30.06.2010) © Michal Boček
Kilometrem 88,3 projíždí mimořádně zesílený Os 24509810.097-6 + 809.232-2 Hrušovany n.Jev. (30.06.2010) © Michal Boček
Jeho příjezd do Hrušovan n.Jev. u stavědla 2Poslední jízda Hrušovany - Hevlín ( +30.06.2010)
A jeto tu ! Smutečně vyzdobený vůz 809.232-2 se zanedlouho vydá na svou poslední cestu do Hevlína. Hrušovany 19:33 Os 24508810.097-6 + 809.232-2 Hevlín (30.06.2010) © Michal Boček
Smutečně vyzdobený poslední vlak dorazil do Hevlína. Poslední sluneční paprsky onoho dne ozařují poslední vlak na Hevlínce ....Kmenový vůz 809.232-2 naposledy v Hevlíně (30.06.2010)
810+809 po příjezdu z Hevlína do Hrušovan (30.06.2010)
A jsme u konce. Tímto snímkem se uzavřela pravidelná osobní doprava na Hevlínce. Motorový vůz 810.097-6 po návratu z Hevlína na Os 24510/1 čeká již jen na odjezd s Os do Znojma.  * 24.11.1870 - + 30.06.2010
(245) Hrušovany n.Jev. - Hevlín
 


Komentáře

1 Plachý Stanislav Plachý Stanislav | Web | 16. července 2010 v 13:47 | Reagovat

Máš to Michale velice pěkně udělané tu reportáž!
Staňa

2 Ostravak Ostravak | E-mail | 23. dubna 2012 v 19:33 | Reagovat

Nejraději bych je nakopal do prdele, hovada zasrané.

3 Optimalizátor veřejné dopravy Optimalizátor veřejné dopravy | 10. ledna 2013 v 12:49 | Reagovat

[2]:

Kdepak, zastavení osobní dopravy na trati č. 245 bylo navýsost logickým krokem, a to nejen z hlediska ekonomického, ale - jak autor v článku uvádí - i z hlediska dopravně-plánovacího. Objektivně vzato, je s podivem, že osobní doprava na této trati vydržela až do roku 2010.

Náhrada vlakové dopravy autobusovou dopravou zde byla plnohodnotná, ba počet autobusových spojů je ještě o něco málo vyšší, než zde byl počet vlakových spojů.

Autobusové spoje jedou až do Laa a. d. Thaya, což vlaky nemohly.

Autorovi děkuji za pěkný článek s velmi pěknými fotkami, sám jsem se s osobní dopravou na této trati rozloučil již několik dní před jejím zastavením, neboť nemám moc rád akce, kde je přemíra šotoušů a přemíra sentimentu. :-)

Snad jen bych vytknul věty "Jihomoravský kraj v rámci rozšiřování působnosti Integrovaného dopravního systému IDS JMK provedl rozhodnutí, převést dopravu v relaci Hrušovany - Hevlín z vlakové dopravy na autobusy. Jako důvod tohoto rozhodnutí uvádí kraj jednoznačné upřednostnění autobusové dopravy před dopravou železniční.", které moc nedávají smysl, zní to jako "kraj se tak rozhodl proto, že se tak rozhodl". Primárním důvodem pro zastavení osobní dopravy byla zřejmě ta "nevhodnost do koncepce"; jako další z důvodů pak byly uváděny nízké počty cestujících, ale pak by nedávalo logiku, že autobusových spojů nahrazujících zde vlakové spoje jezdí ještě o něco více, než jezdilo vlaků.

4 brattie brattie | Web | 9. září 2016 v 0:09 | Reagovat

krátkodobé sms pujčky do 2000 :-!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama