Září 2010

Do Bochova vlakem

24. září 2010 v 21:23 Novinky
742.207-4 Bochov (18.09.10) © Michal BočekTrať Protivec - Bochov již v platném jízdním řádu nenalezneme. Naposledy se v něm objevila v JŘ 1998/1999 uváděná pod označením 163. Zdejší osobní doprava tu je již od  30.května 1996 minulostí. Trať po zastavení osobní dopravy však nepotkal osud jiných tratí, které po tomto kroku nenávratně mizejí z povrchu zemského. Stále tu funguje čilá nákladní doprava v podobě obsluhy pily H+H s.r.o. v Bochově. Z původních zastávek na trati se do dnešních dnů zachovala kromě budovy v Bochově také staniční budova ve Vahanči a přístřešek zastávky Těšetice. Po zbylých zastávkách Žlutice zastávka, Budov a Hřivínov dnes nejsou již žádné stopy.
Ač od ukončení osobní dopravy uběhlo již úctyhodných čtrnáct roků, naskýtá se i dnes možnost svézt se po šestnácti kilometrové lokálce do Bochova některým ze zvláštních vlaků.
Jedna z takových možností se naskytla 18.9.2010. Z Plzně přes Blatno u Jesenice do Bochova se vydal zvláštní cyklovlak. Jízda určená především pro vyznavače cyklistiky se tu pořádá již poněkolikáté a to vždy za hojné účasti. I letošní ročník nebyl vyjímkou a jízda se těšila značnému zájmu účastníků. Souprava tvořená "Kocourem" 742.207-4, čtveřicí vozů Btx (020.023-8, 020.099-8, 020.106-1, 020.101-2), restauračního vozu BRtr (50 54 89-29 001-3) a dvou zavazadlových vozů Ds (50 54 95-40 080-4, 50 54 95-40 040-8) měla něco do sebe.
163 Protivec - Bochov

742.207-4 Horní Bříza (18.09.10) © Michal Boček
Za mrazivého rána projíždí nad Horní Břízou zvláštní "cyklovlak" jedoucí do Bochova.742.207-4 Chyše (18.09.10) © Michal Boček
Nedaleko stanice Chyše ...742.207-4 Protivec (18.09.10) © Michal Boček
Před Protivcem. Již jen kousek zbývá do míst, kde se z tratě 161 odpojuje lokálka do Bochova.742.207-4 Bochov (18.09.10) © Michal Boček
Loukami lemovaná trať u Bochova.Bochov.... (18.09.10) © Michal Boček
742.207-4 na jednom z několika nechráněných železničních přejezdů na Bochovské trati.742.207-4 Bochov (18.09.10) © Michal Boček
Před Bochovem...742.207-4 Bochov (18.09.10) © Michal Boček
"Kocour" 742.207-4 během objíždění soupravy na konečné v Bochově.742.207-4 Bochov (18.09.10) © Michal Boček
Posun se soupravou před návratem zpět do Plzně.742.207-4 Bochov (18.09.10) © Michal Boček
V dopoledním slunci se vyhřívá zvláštní "cyklovlak" na bochovském nádraží.Bochov (18.09.10) © Michal Boček
Pohled na bochovskou stanici z ptačí perspektívy.742.207-4 Bochov (18.09.10) © Michal Boček
"Odjezd" z Bochova.742.207-4 Vahaveč (18.09.10) © Michal Boček
Na zpáteční cestě do Plzně vznikl tento záběr v bývalé stanici Vahaneč ležící na Bochovce.742.207-4 Protivec (18.09.10) © Michal Boček
Celkový pohled na zvláštní cyklovlak v krajině u Protivce.742.207-4 Blatno (18.09.10) © Michal Boček
Snímkem průjezdu vlaku okolo předvěsti stanice Blatno u Jesenice se s tímto vlakem rozloučíme.

Text a foto Michal Boček


Pojednání o trati č.163 Protivec - Bochov chystám do samostatné práce jež se časem objeví v sekci TRATĚ.Bochov (18.09.10) © Michal Boček
Vybydlený objekt staniční budovy v Bochově.

Slezské mechaniky

16. září 2010 v 23:06 Zabezpečovací zařízení
Jednotný název mechaniky se vžil pro dnes již historická zařízení návěstidel a závor na naší železniční síti. Dříve je bylo možné nalézt prakticky kdekoliv a to ve stovkách kusů, dnes dožívají poslední kusy a i jejich čas se nezadržitelně krátí. Podívejme se tedy, jak se situace okolo mechanických návěstidel a závor vyvíjela v letech 2000 až 2010 na území Slezska.
V níže uvedeném přehledu jsou zapsána mě známá mechanická zařízení, jež se vyskytovala na počátku roku 2000. Pokud naleznete nějaké nesrovnalosti, případně chybějící zařízení, zašlete mi prosím tyto informace do Zpráv autorovi.
V uplynulých deseti letech došlo na území Slezska ke značnému úbytku mechanických zařízení. Dnes (září 2010) je možno spatřit mechaniky v provozním stavu již pouze ve dvou lokalitách. Jsou to Brantice a hláska Holasovice na trati 310 Olomouc - Krnov - Opava východ. Z mechanický závor zde pak nalezneme pouze 5 exemplářů, z nichž některé jsou upravené po odebrání částí pohonu pouze na trvalou zábranu. Podívejme se tedy co bylo a co je ještě možné z těchto mechanismů ve Slezsku najít.

Lokalitatyp zařízenízávory / poznámky
292..
Lipová Lázně.1x
Jindřichov ve SlezskuPř, V, O2x +2009
Třemešná ve SlezskuPř, V, O1x +2003/2009
Město AlbrechticePř, V, O+2005
Hl. Krásné LoučkyPř, Odd1x +2002/2005
310..
BranticePř, V, O1x
Hl. Krnov CvilínPř, Odd+2000
Hl. ÚvalnoPř, Odd1x +2000
Skrochovice.2x
Hl.HolasovicePř, Odd1x
PalhanecPř, K
(od Krnova) +2003
314,315..
odbočka MoravicePř, V+2007
316..
Háj ve SlezskuPř, V, O1x +2005
ŠtítinaPř, V, O+2006
317..
Kravaře ve Slezsku.1x +2008
HlučínPř, V+2000
322..
Dobrá u Frýdku Místku.1x
323..
Vratimov.2x +2003
Frýdek-MístekO, S+2004
Vlečka OKD..
dopravna MK HeřmaniceV
mechanika využita coby
stožár osvětlovacího tělesa
  
Putování za slezskými mechanikami začneme na trati č.292 Šumperk - Mikulovice - Krnov. Trať je známá především díky svému trasování v úseku Mikulovice - Jindřichov ve Slezsku. Zde je její část vedena peážně po území polské republiky přes Glucholazy. Dalším specifikem tratě bylo, že až do září 2009 zde bylo možné narazit na provozní mechanická návěstidla a závory. Stanicí, kde mechanika vydržela v provozu nejdéle se stal Jindřichov ve Slezsku. Zde až do konce léta 2009 sloužily  v každodenním provozu mechanická návěstidla a dvojice mechanických závor. Stanice byla opatřena na obou vjezdech dvouramennými návěstidly německého typu doplněné o mechanické předvěsti. Stejně jako oba vjezdy tak i předvěst Př S (od Krnova byla klasická rakouského vzoru) tvořila ne zrovna moc rozšířený německý typ. S jejich likvidací skončil provoz tohoto typu na celé síti SŽDC. Obdobná předvěst se ještě nedávno nacházela v České Kamenici na muzejní dráze do Kamenického Šenova. Ovšem i ona v rámci modernizace zabezpečovacího zařízení vzala za své. Dnes lze tedy německé předvěsti pozorovat již pouze ve formě muzejních exponátů (Česká Lípa, Muzeum Hradec Králové) a v podobě nekompletních torz na bývalé hlásce Gránice ležící na trati č.241 Znojmo - Okříšky.

292 Šumperk - Jeseník - Krnov

LIPOVÁ LÁZNĚ

Na hanušovickém zhlaví stanice Lipová Lázně v km 30,900 lze dodnes spatřit torzo bývalých mechanických závor. Dnes upraveny na pevnou zábranu jež se otevírá pouze na požádání.
Lipová Lázně (28.09.04) © Michal Boček

JINDŘICHOV VE SLEZSKU

Stanice byla až do léta 2009 kompletně osazena mechanickými návěstidly. Na vjezdech od Glucholaz a Krnova osazena dvouramenná vjezdová návěstidla německého vzoru s předvěstmi L, S. Právě předvěsti v Jindřichově byly po likvidaci stejných zařízení v České Kamenici a nedalekých Branticích poslední dochované tzv. "německého vzoru" na naší síti. Ostatní u nás se vyskytující předvěsti jsou pouze vzoru rakouského. Na obou zhlavích osazena trojice odjezdových návěstidel rakouského vzoru L1, L2, L2-4 (glucholazské zhlaví) S1, S2, S2-4 (krnovské zhlaví). První krok k náhradě mechanických zařízení je učiněn v roce 2007, kdy dochází k odstranění dvou kusů odjezdových návěstidel L2 a S2 u 2.koleje . Náhradou za ně jsou pouze červené terče. Zbývající návěstidla přichází o svítilny a svítilnové výtahy. Ramena jsou opatřena odraznými deskami Viaflex. Tato úprava bohužel dosti razantně změnila vzhled návěstidel. V souvislosti s výstavbou dálkového ovládání na trati z Krnova do Jindřichova ve Slezsku dochází i k výstavbě nového zabezpečovacího zařízení v žst. Jindřichov ve Slezsku. V průběhu srpna proběhla instalace nových světelných návěstidel. Jejich zapojení se uskutečnilo v září 2009 a tím se ukončila existence zdejších mechanických návěstidel v této stanici. Likvidaci neušla ani dvojice mechanických závor ovládaných ze stavědla St.1: km 21,336  (ovládány místně) a km 21,220 (dálkové s předzváněčem). Po demontáži návěstidel nám tak na celé síti SŽDC zústávají v provozu návěstidla německého vzoru pouze v žst. Brantice.
Jindřichov ve Slz. (18.12.07) © Michal Boček
Mechanická předvěst Př L stanice Jindřichov ve Slz. ve směru od Krnova (18.12.2007)742.279-3 Jindřichov ve Slz. (18.12.07) © Michal Boček
Os 3510 na čele s "Kocourem" 742.279 míjí vjezdové návěstidlo stanice Jindřichov ve Slezsku (18.12.2007)Brantice_vjezd_09
Vjezdové návěstidlo německého vzoru L stanice Jindřichov ve směru od Krnova (23.08.2009)Jindřichov ve Slz. (16.02.04) © Michal Boček
Odjezdová trojice mechanik na krnovském zhlaví (16.02.2004)Jindřichov ve Slz. (18.12.07) © Michal Boček
Objekt stavědla ST 2 umístěný na krnovském zhlaví. Spodní snímek ukazuje jeho interiér (18.12.2007)Stavědlo ST 1 Jindřichov (18.12.07) © Michal Boček
Jindřichov ve Slz. (18.12.07) © Michal Boček
Vjezdové návěstidlo S stanice Jindřichov ve Slz. od Glucholaz (18.12.2007)843.001-9 Jindřichov (18.12.07) © Michal Boček
R 882 míjí "německou" předvěst Př S stanice Jindřichov (18.12.2007)

TŘEMEŠNÁ VE SLEZSKU

Stanice známá především jako výchozí pro úzkorozchodnou dráhu do Osoblahy. Ještě v roce 2003 se stanice honosila statutem kompletně osazená mechanickými návěstidly. Oproti jiným stanicím s mechanikami se vymykala kombinací návěstidel rakouského a německého vzoru. Předvěsti a dvouramenné vjezdy rakouského typu L, S, odjezdová návěstidla pak ve vzájemných kombinacích. Jindřichovské zhlaví bylo osazeno jedním rakouským L1 a jedním německým návěstidlem L3 . Krnovské pak plně v režii německých jednoramenných návěstidel v počtu dvou kusů S1, S3. Dálkově se obsluhovaly závory s předzváněčem v km 16,684. Osud návěstidel se naplnil v listopadu 2003, kdy byla v rámci modernizace zabezpečovacího zařízení nahrazena světelnými návěstidly. V provozu tak zůstaly pouze dálkově ovládané mechanické závory. I jejich život se však již naplnil v roce 2009, v souvislosti se spuštěním dálkového ovládání tratě z Krnova po Jindřichov ve Slezsku.
Třemešná ve Slz. (27.02.03) © Michal BočekJindřichovské zhlaví stanice Třemešná na pozadí s odjíždějícím vlakem do Osoblahy (27.02.2003)
Třemešná ve Slz. (27.02.03) © Michal Boček
Třemšná ve Slz. (27.02.03) © Michal Boček

Dvojice odjezdových návěstidel L1 a L3 na jindřichovském zhlaví (vlevo), mechanická předvěst Př S od Jindřichova (vpravo)  
Třemešná ve Slz. (18.12.07) © Michal Boček
Dálkově ovládané mechanické závory v km 16,684 (18.12.2007)

MĚSTO ALBRECHTICE

Stanice byla do posledních dnů kompletně osazena mechanickými návěstidly - vše v rakouském vzoru. V posledních letech prošla návěstidla úpravou dosazením reflexních desek Viaflex. Tato úprava znamenala odstranění svítilen včetně clonkových výtahů, čímž dosti citelně utrpěl vzhled návěstidel. Na vjezdech od Krnova a Třemešné ve Slezsku osazeny dvouramenné vjezdy s předvěstmi L a S, na obou zhlavích pak dvojice odjezdových návěstidel L1, L2 (jindřichovské zhlaví), S1, S3 (krnovské zhlaví) . Výměna návěstidel související s modernizací zabezpečovacího zařízení v rámci dálkového ovládání stanice z Krnova proběhla v roce 2005.
Město Albrechtice (01.05.04) © Michal Boček
Jindřichovské zhlaví stanice Město Albrechtice (01.05.2004)Město Albrechtice (01.05.04) © Michal Boček
Vjezdové návěstidlo S od Jindřichova ve Slezsku (01.05.2004)Město Albrechtice (01.05.04) © Michal Boček

Hláska KRÁSNÉ LOUČKY

- Hláska Krásné Loučky se nacházela na stejnojmenné zastávce s nákladištěm v traťovém úseku Krnov - Linhartovy. Obsluha hlásky ovládala oddílová mechanická návěstidla s předvěstmi a místně mechanické závory v km 4,3 na straně od Krnova. Likvidace mechanických návěstidel proběhla v průběhu roku 2002. Impulsem pro jejich náhradu světelnými návěstidly vyvstala z celkově špatného stavu mechanik. Během rekonstrukce kolejového svršku totiž došlo k pádu oddílového návěstidla od Krnova pro svou značnou zkorodovanost. Náhrada za "novou" se neuskutečnila a na místo toho proběhla výměna všech návěstidel za světelná. Mechanické závory pak přečkaly v provozu až do výstavby nového zab.zař. v roce 2005.
Krásné Loučky (01.05.04) © Michal Boček
Místně ovládané závory v km 4,3 (01.05.2004)Krásné Loučky (01.05.04) © Michal Boček


Další tratí, kde i dnes můžeme nalézt něco mechanického je trať označená v JŘ pod číslem 310. Stošetnáct kilometrů dlouhá trať nabízí dnes hned tři lokality s výskytem mechanik. Po likvidaci mechanik v Třemešné a Jindřichově má tato trať též nechvalný primát v podobě stanice Brantice. Ta je díky mechanickým návěstidlům německého typu poslední, kde je možné tato zařízení pozorovat v každodenní činnosti.  

310 Olomouc - Krnov - Opava východ

BRANTICE  

Stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly. Na vjezdech mechanická dvouramenná návěstidla včetně předvěstí. Vjezd od Bruntálu německého typu S, od Krnova pak rakouského L. Právě návěstidlo od Krnova má pohnutou histori. Původně se zde nacházelo dvouramenné návěstidlo německého vzoru, to však v roce 1999 díky špatnému stavu spadlo a bylo nahrazeno zmíněným návěstidlem rakouského vzoru. Vjezd je doplněn o světelný indikátor kříže neplatnosti. Na bruntálském zhlaví se nacházela trojice odjezdových návěstidel (dvou německých L1, L2 a jednoho rakouského L3), krnovské zhlaví pak opatřeno taktéž trojicí návěstidel. Po jednom rakouské S1 a dvou německých S2, S3. Špatný stav návěstidla S2 si vynutil jeho snesení a nahrazení nepřenosnou návěstí stůj. Tato podoba vydržela do jara 2007, kdy dochází k redukcím kolejiště zdejší stanice. Odstraněna je nepoužívaná kolej č.5 což má za následek demontáž dvou kusů odjezdových návěstidel u přilehlé koleje L3 a S3. Mechanické předvěsti německého vzoru jsou nahrazeny neproměnnými tabulemi s kříži. V km 79,678 se nacházejí dálkově ovládané mechanické závory s předzváněčem.
Př S (2005) © Michal Boček
"Německá" předvěst Př S stanice Brantice ve směru od Bruntálu (2005)Brantice (16.02.04) © Michal Boček
Původní podoba bruntálského zhlaví před redukcí kolejiště (16.02.2004)Brantice (12.06.10) © Michal Boček
A současný vzhled bruntálského zhlaví (12.06.2010)Brantice (2005) © Michal Boček
Krnovské zhlaví před redukcí kolejiště (2005)954.219 Brantice (12.06.10) © Michal Boček
A po redukci, kdy bylo odstraněno návěstidlo S 3 (12.06.2010)749.250-7 Brantice (06.02.10) © Michal Boček
R826 vedený "Bertou" 749.250 projíždí okolo vjezdového návěstidla S stanice Brantice (06.02.2010) 843.020-9 Brantice (12.06.10) © Michal Boček
U protilehlého vjezdu L je zachycen R 821 vedený vozem 843.020 (12.06.2010)Př L Brantice (16.02.04) © Michal Boček
Předvěst Př L od Krnova (16.02.2004)

Hláska KRNOV-CVILÍN + Hláska ÚVALNO

- Mezistaniční úsek Krnov - Skrochovice byl do prosince roku 2000 rozdělen dvojící hlásek Krnov-Cvilín a Úvalno. Jejich kilometrická poloha byla shodná se stejnojmennými zastávkami - km 90,2 (Krnov Cvilín) a 96,1 (Úvalno). Hlásky vybavené oddílovými návěstidly s předvěstmi ukončily svoji činnost 15.12.2000. Náhradou za ně je nové zřízené automatické hradlo Červený Dvůr v km 93,210. Hláska Úvalno též místně ovládala mechanické závory na přilehlé komunikaci do Polska.
Úvalno

SKROCHOVICE

- Ve stanici sloužila mechanická návěstidla do roku....Ze stavědla ST 1 je obsluhována dvojice dálkově ovládaných mechanických závor. První v km 100,715 jsou pravidelně obsluhovány. Vzdálenější v km 101,023 jsou od března 2009 odpojeny od drátovodů a po odebrání části mechanismu zůstávají nekompletní. Uvažuje se o zrušení tohoto přejezdu bez náhrady.

Skrochovice I (12.06.10) © Michal Boček

Dálkově ovládané závory v km 100,715 (12.06.2010)742.186-0 Skrochovice (12.06.10) © Michal Boček
Okolo mechanických závor v km 100,715 projíždí strojově do Opavy lok. 742.186 (12.06.2010)851.014-1 Skrochovice (2006) © Michal Boček
Motorový vůz 851.014-1 na osobním vlaku do Opavy projíždí okolo druhých závor v km 101,023 (2006)Skrochovice II (2006) © Michal Boček
Dálkově ovládané závory v km 101,023 ještě v provovozím stavu (2006)Skrochovice II (12.06.10) © Michal Boček
Tytéž závory po demontáži částí pohonu (12.06.2010)

Hláska HOLASOVICE

Dnes zastávka a hláska, dříve také nákladiště. Hláska je osazena oddílovými mechanickými návěstidly Lo (od Opavy) So (od Krnova) s předvěstmi. Obsluha hlásky ovládá místně závory na přilehlé komunikaci v km 102,683.
Předvěst Př Lo (18.04.09) © Michal Boček
Předvěst oddílového návěstidla Př Lo ve směru od Opavy (18.04.2009)Lo (18.04.09) © Michal Boček
Oddílové návěstidlo Lo hlásky Holasovice ve směru od Opavy (18.04.2009)Holasovice (18.04.09) © Michal Boček
Motorový vůz 810.142 zastavuje na zastávce Holasovice (18.04.2009)So (18.04.09) © Michal Boček
Oddílové návěstidlo So ve směru od Krnova (18.04.2009)So (12.06.10) © Michal Boček
Př So (12.06.10) © Michal Boček
R 825 u předvěsti hlásky Holasovice ... (12.06.2010)843.024 Př So Holasovice (12.06.10) © Michal Boček
"Rakev" 843.024-1 na R 821 mezi Skrochovicemi a Holasovicemi (12.06.2010)

PALHANEC

Nákladiště Palhanec se nachází v kilometrické poloze 109,176 mezi stanicí Opava západ a zastávkou Vávrovice. Z širé tratě tu odbočují vlečky do mrazíren a mlýna. Do roku 2003 krylo zdejší vlečky ve směru od Krnova krycí mechanické návěstidlo s předvěstí.  
Palhanec Př SK (10.07.03) © Michal Boček
Palhanec SK (10.07.03) © Michal Boček


Předvěst a krycí návěstidlo SK nákladiště Palhanec (10.07.2003)

314, 315 Opava východ - S.Heřmanice/Hradec n.Mor.

odbočka MORAVICE

Odbočka Moravice, místo, kde se z tratě č.314 Opava východ - Jakartovice (Svobodné Heřmanice) odděluje trať č.315 do Hradce nad Moravicí. Odbočka byla vybavena mechanickými oddílovými návěstidly s předvěstmi. Označení a druh návěstidel bylo následovné: od Opavy dvouramenné L, od Svobodných Heřmanic jendnoramenné MS, od Hradce nad Moravicí dvouramenné HS. V souvislosti s úpravou zabezpečovacího zařízení v Opavě v rámci modernizace a elektrifikace tratě č.321 dochází úpravám též na odbočce Moravice. Začátek prací na výstavbě nového zab.zař. se datuje k září roku 2006. Po úpravách je odbočka ovládána dálkově z Opavy, personální obsluha obočky byla ukončena. Mechanická návěstidla nahradila návěstidla světelná. Z předvěstí se obnovilo pouze návěstidlo od Opavy, zbývající od Svobodných Heřmanic a Hradce nad Moravicí nahradila tabulka s křížem. Jejich provoz byl ukončen v březnu 2007, odstraněna pak 3.května.
odb. Moravice (2005) © Michal Boček
Mechanická předvěst Př MS ve směru od Svobodných Heřmanic (2005)810.026-5 odb.Moravice (2005) © Michal Boček
Motorový vůz 810.026 při jízdě z Jakartovic minul mechanické návěstidlo MS odbočky Moravice (2005)odb. Moravice (2005) © Michal Boček
Mechanické návěstidlo MS ve směru od Svobodných Heřmanic (2005)810.050-5 odb. Moravice (2005) © Michal Boček
810.050 uhání s osobním vlakem do Hradce nad Moravicí. Kulisu mu dotváří mechanické návěstidlo HS (2005)

317/318 Opava východ - Kravaře ve Slz.-Hlučín/Chuchelná 

KRAVAŘE VE SLEZSKU 

- na hlučínsko/chuchelnském zhlaví se do roku 2008 nacházely v km 20,33 dálkově ovládané mechanické závory s předzváněčem. 
Kravaře ve Slezsku (2005) © Michal Boček
Dálkově ovládané mechanické závory v km 20,33 (2005)Kravaře ve Slezsku (2005) © Michal Boček

HLUČÍN

- zdejší mechaniky se zde udržely do prosince roku 2000, kdy v souvislosti s převedním řízení dopravy na trati z D2 na D3 bylo sneseno. Vjezdové návěstidlo S bylo dvouramenné s přídavným žlutým nepohyblivým ramenem. Předvěst Př S opatřena na štítě odrazkou.

316 (321) Opava východ - Ostrava Svinov

ŠTÍTINAŠtítina (2005) © Michal Boček

- Asi nejznámější stanice nacházející se v oblasti Slezska. Kromě vjezdu od Opavy byla kompletně osazena návěstidly německého typu včetně předvěstí. Označení jednotlivých návěstidel bylo následovné: Předvěst a dvouramenný vjezd od Ostravy Svinova L, od Opavy pak S. Svinovskému zhlaví dominovala odjezdová trojice návěstidel S2, S1 a S3. Opavské zhlaví pak bylo střeženo trojicí návěstidel L3, L1 a L2 obsluhovaných ze stavědla St 2. Návěstidla byla v posledních letech upravena dosazením reflexních desek. To mělo za následek demomtáž svítilen a clonkových výtahů, čímž se vzhled návěstidel dosti citelně změnil. V sovislosti s modernizací a elektrifikací tratě Ostrava Svinov - Opava východ se začínají v lednu 2006 provádět první výkopy pro kabelové rozvody nového zabezpečovacího zařízení. 15.03.2006 pak dochází k aktivaci nových návěstidel. Zdejší německá mechanika tak definitivně dosloužila. Objekt stavědla St 2 byl později demolován a dnes již po něm nenajdeme žádné stopy.
Štítina (2005) © Michal Boček
Vjezdové návěstidlo L ve směru od Svinova (2005)Štítina (2005) © Michal Boček
Odjezdová trojice návěstidel S2 S1 a S3 na svinovském zhlaví (2005)Štítina (2005) © Michal Boček
Štítina (2005) © Michal Boček
Osobní vlak do Opavy vedený vozem 809.282 zastavuje ve Štítině (2005) Štítina (2005) © Michal Boček
Opavské zhlaví s odjezdovou trojicí návěstidel L3, L1 a L2 (2005)

HÁJ VE SLEZSKU

- Další stanicí na třistašetnáctce s mechanikami byl Háj ve Slezsku. I on byl určitou vyjímečnou stanicí a dozajista raritou.  Na obou zhlavích se totiž nacházela kombinace světelných a mechanických návěstidel. Výstavba světelných návěstidel (mimochodem umístěných na původních stožárech mechanik) proběhla po modernizaci osvětlení stanice, kdy návěstidla L1 a S2 se dostala z pohledové strany do zákrytu za novými osvětlovacími stožáry. Proto se zvolil netradiční způsob náhrady mechanik za světla. Stanice byla kompletně osazena návěstidly rakouského typu, v posledních letech s odrazkovou úpravou. Svítilny včetně clonkových výtahů demontovány. Dvouramenné vjezdy L (Svinov) a S (Opava) opatřeny přivolávací světelnou návěstí.  Rozmístění jednotlivých návěstidel na zhlavích bylo následovné: svinovské zhlaví osazeno dvojicí odjezdových mechanik S1 a S3 doplněná o zmiňované světelné návěstidlo S2. Opavské zhlaví disponovalo odjezdovou dvojicí mechanik L2 a L3 a světlem L1. Ze stavědla St.2 se obsluhovaly dálkově ovládané mechanické závory (odstraněny bez náhrady - přejezd zrušen).   
Háj ve Slezsku (08.08.04) © Michal Boček
Předvěst Př S ve směru od Opavy (08.08.2004)Háj ve Slezsku (08-08.04) © Michal Boček
742.046 s osobním vlakem do Opavy právě opustil stanici Háj ve Slezsku (08.08.2004)Háj ve Slezsku (08.08.04) © Michal Boček
Svinovské zhlaví se zdejšími mechanickými návěstidly S1 a S3 (08.08.2004)Háj ve Slezsku (08.08.04) © Michal Boček
810.048 s osobním vlakem do Opavy u vjezdového návěstidla L (08.08.2004) 

323 Ostrava hl.n. - Valašské Meziříčí

VRATIMOV

- Jak na ostravském tak na frýdlantském zhlaví sloužily do května 2003 místně ovládané mechanické závory.
Vratimov (08.05.03) © Michal Boček
Místně ovládané mechanické závory na ostravském zhlaví (08.05.2003)Vratimov (08.05.03) © Michal Boček
Místně ovládané mechanické závory na valmezském zhlaví (08.05.2003)

FRÝDEK-MÍSTEK

- Podzim roku 2004 byl posledním pro zbývající mechanická návěstidla ve Frýdku-Místku.  Až do 27.září zde sloužily celkem čtyři mechanická návěstidla na ostravském zhlaví, obsluhované z přilehlého věžového stavědla. Konkrétně se jednalo o tři odjezdová návěstidla S 2-10, S 3 a SD 4-5 a jedno seřaďovací Se 1. Ta byla až do konce provozu osvětlována petrolejovými svítilnami. Výměna mechanických návěstidel za světelná byla uskutečněna v rámci celkové rekonstrukce stanice týkající se výpravní budovy, nástupišť, podchodu a v neposlední řadě modernizaci zabezpečovacího zařízení. S jejich odstraněním se definitivně uzavřela existence těchto zařízení na podbeskydské trati č.323.  
Frýdek-Místek (08.08.2004) © Michal Boček
Dvojice odjezdových návěstidel S 2-10 a S 3 spolu s věžovým stavědlem na ostravském zhlaví (08.08.2004)
Frýdek-Místek (08.08.04) © Michal Boček
Skupinové odjezdové návěstidlo SD 4-5  pro trať do Českého Těšína (08.08.2004)
Frýdek-Místek (08.08.04) © Michal Boček
Frýdek-Místek (08.08.04) © Michal Boček


Seřaďovací mechanické návěstidlo Se 1 a interiér věžového stavědla (08.08.2004)

322 Frýdek-Místek - Český Těšín

DOBRÁ U FRÝDKU-MÍSTKU

- Ve stanici se do dnešních dochovaly dálkově ovládané mechanické závory s předzváněčem v km 117,109 obsluhované z dopravní kanceláře. 
Dobrá u Frýdku-Místku (26.04.09) © Michal Boček
 Os 12811 na čele s 810.371 se rozjíždí z Dobré u Frýdku Místku (26.04.2009)

Text a foto Michal Boček


Prosím omluvte kvalitu některých snímků jež utrpěly skenováním.Více informací o mechanických návěstidlech a závorách naleznete na internetových stránkách:

http://www.k-report.net - diskuzní fórum
http://www.mechaniky.cz/ - postupně se rozvíjející databáze mechanických zařízení na území ČR
http://spz.logout.cz/ - články o mechanikách, aktualizovaný přehled existujících mechanických návěstidel