Říjen 2010

Řada 831 a 851 končí !

26. října 2010 v 22:45 Hnací vozidla
831.110 Bludov (24.1.09) © Michal Boček
Čtyřnápravové motorové vozy řad 831 a 851 již opravdu pějí svou labutí píseň. Očekávaný konec provozu těchto letitých a oblíbených vozů se definitivně chýlí ke konci. Po ukončení turnusové služby starší řady 850 na brněnsku v roce 2008, přichází ortel i na mladší řadu 851.
Řada 851 je v současnosti provozována pouze v DKV Olomouc. Zdejší depo má prozatím zaturnusovány tři vozy této řady v turnusové skupině TS 806. Ta zahrnuje především výkony na tratích 290, 291, 292 doplněné o několik výkonů na dalších tratích vycházejících z hanácké metropole. Provoz je zajišťován čtveřící vozů 851 inventárních čísel 005, 021, 026, 028. Zbylé vozy byly po odstavení a odebrání použitelných dílů předány do DKV Česká Třebová, kde vyčkají na fyzickou likvidaci. Konkrétně se jedná o vozy 012, 019, 020, 033, 034, 035 a 038. Zbývající vozy 851.013 a 014 byly v únoru 2010 odkoupeny společností SŽDC a.s. za účelem přestavby na měřící vozy. Neprovozní vůz 851.027 odstavený v červnu tohoto roku již nebude opravován a čeká jej stejný osud jako předešlé olomoucké vozy, to jest cesta směr Česká Třebová.
Zatímco v současnosti jsou zaturnusovány celkem tři vozy, od 01.11.2010 se potřeba sníží na pouhé dva. Třetí vůz bude nahrazen nově příchozí jednotkou 814.2. Úplný útlum řady se pak očekává s příchodem nového GVD 2010/2011, kdy řada jako taková přestane být turnusována.   Útlum provozu Krokodýlů je úzce spaj s příchodem nově dodávaných motorových jednotek řad 814/914 a 814.2, které mají krokodýli ve většině případů nahradit. Krokodýlům tak zůstane alespoň na nějaký čas role záložních vozidel za neschopná vozidla jiných řad.
Situace kolem brněnských 850-tek se v posledních měsících ustálila a do provozu v roli náhrad stále zasahují poslení tři zástupci této řady -  850.015, 850.021 a 850.030. Z provozu tak odešel prototypový vůz 850.001 a také 850.031 odstavený pro závadu na spalovacím motoru. Jeho oprava již neproběhne a naopak jej čeká rušící výnos.
Obdobná situace jako u olomoucké řady 851 nastane s novým GVD také u letité řady 831. I ta přestane být s příchodem nového GVD turnusována. I zde je možné počítat, že zbývajícími vozy přejdou do role provozní zálohy. V platném GVD vystavuje šumperské pracoviště denně dva vozy v turnusové skupině TS 821. Nosným bodem turnusu je vozba vlaků v ose Šumperk - Jeseník a Šumperk - Zábřeh na Moravě doplněná v pracovní dny o zájezd do Mikulovic. I tato koncepce bude upuštěna ještě před začátkem platnosti nového GVD 2010/2011. Již 1.11.2010 klesne turnusová potřeba na pouhý jeden vůz řady 831. Ten se během dne podívá na jednom obratu do Zábřehu (Os13009/Os13014) a Jeseníku (Os3615/Os3616). V neděli si k tomu navíc otočí obrat Os3651/Os3656 do Hanušovic.
Jak z výše zmíněného vyplývá, dlouho očekávaný soumrak čtyřnápravových vozů řad 831/851 pod křídly Českých drah opravdu definitivně nastává. Potkat na trati některý z vozů bude tak s nadcházejícími měsíci stále větší vzácností.

Oběhy vozů 831/851 platné od 01.11.2010 jsou uvedeny níže.

Související články:

Motorové vozy řady 830/831 v GVD 2009/2010 zde
Motorové vozy řady 850 a 851 zde
KROKODÝL - vymírající druh na kolejích ČD zde


Text a foto Michal Boček
851.026-5 Bludov (21.02.09) © Michal Boček
831.182+831.234 Horní Lipová (04.09.09) © Michal Boček
851.028-1 Branná (16.10.10) © Michal Boček
851.028-1 Dzbel (27.07.10) © Michal Boček


TS 806 2x 851 DKV Olomouc (platí od 01.11.2010)

1.den
3632 Šumperk 6.58 - Olomouc hl.n. 8.20
13713 Olomouc hl.n. 9.37 - Uničov 10.19
13712 Uničov 10.35 - Olomouc hl.n. 11.18
13717 Olomouc hl.n. 11.37 - Uničov 12.19 ( 6,+ )
13716 Uničov 12.35 - Olomouc hln. 13:18 ( 6,+ )
3531 Olomouc hl.n. 12.34 - Hrubá Voda 13.07 ( X )
3536 Hrubá Voda 14.04 - Olomouc hl.n. 14.33 ( X )
3643 Olomouc hl.n. 15.22 - Šumperk 16.53 ( + )
13725 Olomouc hl.n. 16.07 - Uničov 16.50 ( X,6 )
3645 Uničov 17.42 - Šumperk 18.23 ( X,6 )
1635 Šumperk 19.38 - Mikulovice 21.37 ( kromě 5 )
23694 Mikulovice 21.52 - Lipová Lázně 22.19 (kromě 5, soupr. )
1635 Šumperk 19.38 - Zlaté Hory 21.53 ( 5 )
23690 Zlaté Hory 21.59 - Lipová Lázně 22.51 ( 5,soupr. )

2.den
3695 Lipová Lázně 3.00 - Jeseník 3.07 ( X, soupr. )
3600 Jeseník 3.27 - Šumperk 5.09 ( X )
3605 Šumperk 5.39 - Jeseník 7.44 ( X )
3699 Lipová Lázně 7.57 - Jeseník 8.04 ( 6,+, soupr. )
1700 Jeseník 8.40 - Zábřeh n.Mor. 10.16
1703 Zábřeh n.Mor. 13.40 - Jeseník 15.13
1708 Jeseník 16.40 - Zábřeh n.Mor. 18.16
13020 Zábřeh n.Mor. 18.45 - Šumperk 19.07

Vysvětlivky:
X - jede v pracovní dny (1-5)
6 - jede v sobotu
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky


TS 821 1x 831 DKV Olomouc PP Šumperk (platí od 01.11.2010)

1.den
3651 Šumperk 9.22 - Hanušovice 10.01 +
3656 Hanušovice 10.14 - Šumperk 10.53 +
13009 Šumperk 13.51 - Zábřeh na Moravě 14.08
13014 Zábřeh na Moravě 14.45 - Šumperk 15.02
3615 Šumperk 16.11 - Jeseník 18.09
1404 Jeseník 18.40 - Hanušovice 19.45 + 
3616 Hanušovice 20.25 - Šumperk 21.02 +
3616 Jeseník 18.58 X, 6 - Šumperk 21.02 X, 6 


Vysvětlivky:
X - jede v pracovní dny (1-5)
6 - jede v sobotu
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky

851.006 Č.Třebová (25.09.10) © Michal Boček

Vítání podzimu na Tovačovce

26. října 2010 v 22:35 TOVAČOVKA

aneb vlakem na Výlov počtvrté

Tovačov (23.10.10) © Michal Boček
Ani se tomu nechce zdát, ale v letošním roce jsou tomu již čtyři roky co se poprvé vydal do Tovačova zvláštní vlak u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka. Ve dnech 23. a 24.10. tak měl každý možnost svézt se vlakem do míst, která jsou již téměř třicet let osobní dopravě zapovězena. Ano, pravidelná osobní doprava tu skončila v květnu roku 1981 a v příštním roce tak budeme slavit smutné kulaté výročí.
Letošní jízdy se nesly v podobném duchu jako v předchozích ročnících. Opětovně se navázalo na osvědčenou spolupráci občanského sdružení Kroměřížská dráha o.s. a Českých drah a.s. Po roční odmlce, kdy provoz zajistil motorový vůz řady M240.0 zvaný Singrovka se vozba vrátila pod křídla Hurvínkům řady M131.1. Volba letos padla na brněnský stroj M131.1463 jenž si svou premiéru na Tovačovce odbyl již v roce 2007 při prvním ročníku jízd na Výlov. Soupravu po celou víkendovou vozbu dotvářel přípojný vůz BDlm, sloužící také coby zavazadlový vůz. Na své využití si nemohl ani trochu stěžovat. Tak říkajíc na každém spoji jej využívali především ti nejmladší účastníci se svými "vozidly" - kočárky. Novinkou letošních jízd byl vznik nové provizorní zastávky u rybníku Jordán na severním okraji Kojetína. Zřízena byla na přejezdu místní komunikace aJízdenka Výlov 2010obsluhovala se formou "Zastávka na znamení" v podobném duchu jako zastávka v Uhříčicích u hřbitova. Nová zastávka si velice rychle získala svoji klientelu a byla hojně využívána.Vlakový personál KMD v dobových uniformách dotvářel téměř dokonale atmosféru tehdejšího provozu.
Obliba vlakového spojení i v letošním roce potvrdila vzrůstající tendenci a soupravy se po celý víkend těšily značnému zájmu cestujících. Ne vše sice probíhalo jak mělo, i technika si občas postavila hlavu. Namátkou uveďme nefunkční topení v přípojném voze, ovšem i přes tyto skutečnosti se vše podařilo zvládnout a plánovaný rozsah jízd odjezdit s minimálním zpožděním.
A počasí? Panoval podobný scénář jako při letošních jízdách na Portál. Zatímco sobota byla ve znamení téměř slunečné oblohy, neděle ukázala pravý opak. Nízká oblačnost se udržela po celý den a při posledních dvou párech se navíc začal k zemi snášet déšť. Holt podzim jak má být....
Zvláštní vlaky na Výlov byly v letošním roce poslední možností jak se svézt do Tovačova vlakem. Další možnost se snad naskytne i v roce 2011. Současný nepříznivý trend jenž panuje v současnosti na regionálních drahách se nevyhýbá ani tovačovské trati. Přejme jí tedy, aby toto období bez úhony přečkala a mohli se tak svézt vlakem do Tovačova i v následujících letech.
Tak někdy na viděnou v Tovačově !

Více informací o trati Kojetín - Tovačov naleznete zde


Text a foto Michal Boček

23.10.2010 

M131.1463 Tovačov (23.10.10) © Michal Boček
První spoj z Tovačova odjíždí ještě za raní námrazy.M131.1 Annín (23.10.10) © Michal Boček
Záběr ze zastávky Oplocany jako vystřižený z dob pravidelné osobní dopravy na Tovačovce.
M131.1 Oplocany (23.10.10) © Michal Boček
Stejné místo jako na předchozím snímku v opačném pohledu. Vůz M131.1463 právě míjí přístřešek bývalé zastávky Oplocany.M131.1+BDlm Annín (23.10.10) © Michal Boček
Na annínském přejezdu...Uhříčice - Lobodice (23.10.10) © Michal Boček
Mezi Uhříčicemi a Lobodicemi.Oplocany - Lobodice (23.10.10) © Michal Boček
Annínská švestka je svědkem jízdy zvláštního vlaku z Tovačova do Kojetína.  M131.1 Uhříčice obec (23.10.10) © Michal Boček
V těchto místech se ještě v roce 1981 nacházela zastávka Uhříčice obec. Dnes již po ní nelze nalézt téměř žádné stopy.M131.1 Uhříčice (23.10.10) © Michal Boček
Hurvínek si konečně odpočine. Vrchol 12%°stoupání nad Uhříčicemi je nadohled.M131.1 u TOPOSu (23.10.10) © Michal Boček
Tovačovské věže dělají jedinečnou kulisu motorovému vlaku jedoucímu na tovačovské nádraží.
M131.1 Oplocany (23.10.10) © Michal Boček
Průmyslové prostředí dotváří kolorit bývalé zastávky Oplocany.M131.1 Hl.Skašov (23.10.10) © Michal Boček
Na hlásce Skašov...Uhříčice (23.10.10) © Michal Boček
Podvečerní nálada v Uhřičicích. Poslední sobotní spoj do Tovačova.

24.10.2010

M131.1 Hl.Skašov (24.10.10) © Michal Boček
Nezvyklý pohled na hlásku Skašov z ptačí perspektivy.M131.1 Uhříčice (24.10.10) © Michal Boček
Letošní smutná novinka na trati. Pomalá jízda nad Uhříčicemi v km 3,6.M131.1 Kojetín (24.10.10) © Michal Boček
Chvíle odpočinku mezi spoji v Kojetíně.M131 Kojetín (24.10.10) © Michal Boček
Osobní vlak z Tovačova tvořený soupravou motorového vozu M131.1463 a přípojného vozu BDlm u kojetínského sídliště Sever.M131.1 Uhříčice (24.10.10) © Michal Boček
U Uhříčic ...M131.1 Tovačov (24.10.10) © Michal Boček
Poslední osobní vlak v Tovačově v roce 2010 vyčkává na své cestující.M131.1 Tovačov (24.10.10) © Michal Boček
A na trati u závodu Prefy TOPOS Tovačov.

Návrat do Loštic

17. října 2010 v 21:13 Úzkorozchodné dráhy
V seriálu o úzkorozchodných drahách se tentokrát vrátíme na místo, o němž jsem psal před rokem při vzniku těchto stránek. Jak se říká, pachatel se vrací na místo činu. V jednom zářijovém prosluněném dnu jsem se opětovně vypravil do Loštic, abych zjistil jaký je současný stav loštické cihelny na Vejmolech. Předem upozorňuji, že od předchozího pojednání http://badber.blog.cz/1001/cihelna-lostice-vymoly s fotografiemi ještě činné drážky uplynulo již úctyhodných 8 roků. Od samotného ukončení provozu cihelny pak již pět let. Naposledy se čtrnáctikomorová kruhová pec loštické cihelny vytápěla v roce 2005 (její provoz byl zahájen po náročné rekonstrukci 28.04.1970). Od té doby areál tiše pustne a čeká na další využití. I přes dobu odstavení si provoz jako celek stále uchovává zdánlivě provozní stav, čemuž vděčí především díky tomu, že je areál inadále střežen hlídacími psy. Při letmém pohledu se může zdát, že provoz tu skončil teprve před pár dny. V sušárně stále dlí několik stovek nevypálených cihel, obslužná drážka je stále připravena dopravovat nevypálené cihly k peci, pec je připravena k zavážení. To, že tomu tak není nám ukáže vegetací pozvolna zarůstající prostor hliniště a areálu cihelny.
Původní drážka, která od roku 2003 nebyla využívána byla vyjma asi 100 m dlouhého úseku kompletně snesena. Její části lze dodnes v hliništi spatřit. Z vozidlového parku ač je tomu k nevíře zůstavá v prostoru cihelny zachována pětice výklopných vozíků (kiplor) a především pak zdejší lokomotiva BN 15 R. Z ostatních mechanismů lze dodnes spatřit v hliništi u skrývkového řezu obě původní kolejová korečková rýpadla byť už v dosti žalostném stavu. Stejný neradostný osud potkal i zdejší Tatru T-148 jež nahradila provoz drážky. Ta je odstavena vedle dílen nedaleko vlastní "kruhovky" a pozvolna ji pohlcuje okolní vegetace.
A jaká je budoucnost provozu? Majitel sice uvažuje o jejím opětovném zprovoznění, ale s přibývajícími roky a změnami na trhu se stavebními výrobky se již nedá předpokládat, že k tomu ještě někdy dojde. Životnost ložiska již také není velká a investice do znovuspuštění dosahují již nemalých finančních částek...

Následující snímky nepotřebují bližší komentář. Snad tedy jen velice stručně: první snímky dokumentují objekt "Kruhovky" to jest kruhové čtrnáctikomorové pece. Následuje propojení pece, dílen a sušárny úzkorozchodnou manipulační tratí. Poté následují snímky vlastní sušárny včetně mechanizačních prostředků pro zavážení a stohování. Druhá část série je pak věnována vlastnímu hliništi s těžební a dopravní mechanizací.


Celé pojednání si dovolím uzavřít snímkem jež do celého konceptu těchto stránek jakoby nepatřil. Nákladní automobil Tatra T-148 s třístranně sklápěcí korbou je však dosti významným mezníkem v historii zdejší úzkorozchodné dráhy. Právě toto vozidlo v roce 2003 s příchodem nového majitele cihelny nahradilo provoz zdejší úzkorozchodné drážky. Svému účelu narozdíl od několik desetiletí fungující úzkorozchodné drážky sloužilo pouhé dva roky. Se zastavením provozu cihelny skončil i provoz tohoto vozidla. Dnes jej můžeme nalézt zarůstací náletovými dřevinami za objekty dílen.

Text a foto Michal Boček

Putování s ŽelPage

12. října 2010 v 20:26 Novinky

aneb jedno velké zklamání...

V letošním roce je tomu přesně 9.let co se na internetu objevil mezi železničními příznivci dnes všeobecně známý portál ŽelPage. Rozepisovat se tu podrobněji co ŽelPage představuje je myslím zcela zbytečné a není to ani náplní tohoto článku. Chtěl bych se spíše zaměřit na jednu z odnoží tohoto gigantu a tou je cestovatelská činnost. Sdružení pořádá každým rokem několik tématických jízd zvláštních vlaků spojených s návštěvou zajímavých dráhařských lokalit se zajímavými vozidly. Nejinak tomu bylo v roce 2010, kdy se na jeho samotném počátku slavily 9.narozeniny ŽelPage. Zveřejněné upoutávky na tuto akci slibovaly nevšední zážitek na nevšedních místech. I já jsem se nechal zlákat nabídkou a odeslal přihlášku na tuto akci. NebylPohořelice (27.02.2010)jsem zdaleka sám kdo neodolal a tak se vzhledem k vysokému počtu přihlášených navýšila nejen kapacita vlaku, ale došlo i k zopakování jízdy v průběhu druhého dne. Jak sám organizátor jízdy uváděl, tak velký zájem o tuto akci sám zdaleka nečekal. Ono se ani není čemu divit, když na programu celodenního pojíždění tratí jsou takové lokality jakými jsou Pohořelice, Lednice, Klobouky u Brna či Uhřice u Kyjova. Místa jež mají jedno společné - zastavená osobní doprava a nejisté vyhlídky do budoucnosti. Vidina vysokého počtu účastníků v sobotním termínu, kdy o vytvoření více dobrých snímků nemohla být řeč mě přiměla k účasti i při nedělní jízdě v lehce pozměněné  trase. Jako platící účastník jsem se těšil na akci s perfektně zorganizovaným programem uspokojující jak řady běžných účastníků jízdy tak i určitě početné řady přítomných fotografů. Opak byl pravdou a zážitky z této dvoudenní akce mě nemile překvapily.
Již před akcí sice bylo předesíláno, že jízdy nejsou koncipovány jako fotovlaky, o to více mě zklamalo jakým způsobem probíhala organizace toho mála co bylo určeno pro fotografy. Zcela nevhodně zvolené fotozastávky, které vznikly takříkajíc až při bližším ohledání patřičného místa z jedoucího vlaku. Absolutně chybějící organizace a usměrnění účastníků učinily z této dvoudenní akce opravdu velký propadák.
Ovšem řešení nezvádnuté situace od organizátorů byla opravdu obdivuhodná. Na otázku, zda by nebylo možné udělat na těch několika málo "organizovaných" fotozastávkách trochu disciplinu a učinit alespoň trochu fotitelné prostředí, se nám fotografům dostává opravdu nevšední odpověď: "když jste si to zaplatili tak si to zorganizujte" Právě tato věta plně vyjadřuje jakým způsobem akce tohoto sdružení probíhají a co lze od dalších podobných akcí v budoucnu očekávat.  Je docela zajímavé, že zrovna takovýto přístup k fotografům má internetový portál, který má jako svou hlavní náplň rozsáhlou fotogalerii kvalitních snímků.
Mohu říct, že akce na jihomoravských lokálkách mě silně zklamala a odradila od případné další účasti jako řadový cestující. Tou se stala akce zaměřená na projetí tratě č.314 Opava vých. - Jakartovice, které v dohledné době ohrožuje případné zastavení dopravy. Akce byla spojena s návštěvou neméně zajímavé vlečky sádrovcovýchUhřice u Kyjova (27.02.2010) dolů Gypstrend v Kobeřicích u Opavy.  Mé obavy s organizací jízdy se opětovně potvrdily. Jakákoliv organizační schopnost zcela chybí. Namátkou uvedu příklad organizované fotozastávky na vlečce Gypstrendu u osady Svoboda. Zastávka je sice oficiálně vyhlášena pro fotografování ovšem danná skupina se díky chybějící organizaci dělí na dva samostatné tábory i když všichni spořádaně z vozu vystoupí. Jednu část tvoří skupina jež má zájem zdokumentovat si soupravu na netradičním místě. Naproti tomu je tu druhá skupina, jež o takovouto činnost zcela nejeví zájem a i přesto zůstává mimo vůz, nejlépe přimo u jeho zadní části. Zde již dochází ke vzájemnému slovnímu střetu mezi těmito skupinami a vlastními organizátory. Výsledek jež je z toho možné usoudit je jednoznačný: pořízený snímek má pramálo společného s kvalitní fotografií, zcela zbytečná slovní přestřelka a značná ztráta času omezující vznik další případné fotozastávky. Toť moje pocity z proběhnutých akcí pod hlavičkou portálu ŽelPage.
Co říci závěrem.  Ano dotyční organizátoři z řad ŽelPage můžou namítnout, že mnou zmiňované jízdy byly koncipovány pouze za účelem projetí nikoliv fotografování, ovšem to nic nemění na faktu, že jízdám chybí jakákoliv organizační náplň. Nestačí jen naplánovat trasu, vyjednat jízdní řád, naložit cestující a jet. I já bych rád znovu využil služeb zmíněného portálu na nějaké další akci, ale ovšem dokud se nezmění přístup alespoň k těm základním organizačním prvkům jakým při těchto akcích fotografování zcela jistě je, bohužel.... 
Dambořice (27.02.2010)

Vlakem do Mladče naposledy?

7. října 2010 v 19:18 Tratě

aneb osobní doprava pod Třesínem minulostí ?

Mladeč 26.09.2010
26.září 2010 byl poslední den sezónní osobní dopravy na trati z Litovle předměstí do Mladče. Ta je zde provozována již čtvrtým rokem vždy o víkendech od června do konce září čtveřicí párů vlaků. Dopravu zajišťuje sólo motorový vůz řady 810 s vlakovým doprovodem.
Osobní doprava do Mladče má docela zajímavou historii. Když nahlédmene do jízdního řádu pro období 1983/84 nalezneme na trati celkem sedm párů vlaků z nichž dva jsou vedeny v neděli. V další letech dochází k postupné redukci spojů, takže na přelomu jízdního řádu (dále jen JŘ)1992/1993 jsou vlaky vedeny již pouze o víkendech v počtu čtyř párů a s časovým omezením. Netrvá dlouho a s příchodem JŘ 1996/1997 se spoje redukují na pouhé dva páry. Ani tento stav není setrvalý a platí pouhé dva roky. Se začátkem platnosti JŘ 1998/1999, je veškerá osobní doprava do Mladče zastavena. Událo se tak 23.05.1998, kdy do Mladče vyrazil poslední vlak. Od té doby bylo možné se svézt na Mladeč pouze zvláštními vlaky a také na objednávku formou tzv. "Vlakového TAXI". Tato služba zavedená od června 1996 tu fungovala  prakticky až do současnosti. Potencionální zájemce o přepravu tu tak získal možnost objednání vlastního vlakového spoje za stanovenou finanční částku.
Zvrat v dopravě nastává s příchodem jízdního řádu 2006/2007, kdy se v traťové tabulce objevuje trojice párů vlaků vedených o víkendech od června do září. Navýšením na čtyři páry se vstupem nového JŘ 2008/2009 se koncepce dopravy na trati navrací prakticky do let 1992 až 1996, kdy tu fungoval obdobný provoz víkendových vlaků. Tímto se dostáváme do současnosti a prakticky na začátek tohoto pojednání. Letošní sezónní doprava je již ukončena ovšem s nejistou budoucností do dalších let. Hejtmanství Olomouckého kraje chce totiž osobní dopravu na této trati zcela zrušit a v plné míře ji nahradit autobusy. Trati jako takové sice v brzké době zánik nehrozí a to díky dodnes poměrně využívané nákladní dopravě. Ovšem její vlastník Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se chystá učinit patřičné kroky, jež by snížily náklady na její údržbu. Jednou z variant je převedení tratě na statut vlečka, což však úzce koliduje s možným obnovením osobní dopravy ba přímo ho znemožňuje. Na definitivní rozhodnutí, jak se bude situace kolem Mladečské vyvíjet je třeba ještě nějaký čas počkat.
Přejme si již teď, ať rozhodování o budoucnosti tratě jsou uvážená a objektivní. Kroky které se učiní budou již trvalé a prakticky nevratné....

Mladeč 1919
Stanice Mladeč (Mlač) na dobové pohlednici z roku 1919.Mladeč
Dobový pohled na nádraží v Mladči (70.léta)

Litovel předměstí 26.09.2010
Mladeč 26.09.2010

Jízdní doklady vydané 26.09.2010. To jest v poslední den provozu osobních vlaků v platnosti JŘ 2009/2010.

Ukázky jízdních řádů pro trať 274 (27d) Litovel předměstí - Mladeč

Jízdní řád ČSD 1983/1984
JŘ 1983/1984
Jízdní řád ČD 1997/1998JŘ 1997/1998
Jízdní řád ČD 2005/2006JŘ 2005/2006
Jízdní řád ČD 2006/2007JŘ 2006/2007

Jízdní řád SŽDC 2009/2010
JŘ 2009/2010

V letech 2005 a 2006 na trať zavítaly také zvláštní vlaky po veřejnost. 19.08.2005 to byl olomoucký "Loďák" M262.076 (830.076-6) v rámci tzv. "Hanáckého okruhu". 09.09.2006 pak "Rosnička" 464.202 se soupravou rybáků u příležitosti oslav 120 let tratě Červenka - Litovel.

830.076-6 Mladeč Jeskyně (19.08.05) © Michal Boček
464.202 Sobáčov (09.09.2006) © Michal Boček

(274) Litovel předm. - Mladeč

Prostřednictvím několika fotografií nahlédněme alespoň částečně do posledních provozních dnů roku 2010. Snímky pořízené pochmurného 26.09.2010 možná vstoupí do historie jako poslední den pravidelné osobní dopravy na mladečské trati. Doufejme, že se tomu tak nestane a osobní doprava do Mladče se časem opět vrátí, třeba již v režii soukromého subjektu...

Nasobůrky (12.09.10) © Michal Boček
Pod siluetou pravoslavného kostela v Chudobíně uhání Os 23800 do Mladče tvořený sólo motorovým vozem 810.121-4. 810.121-4 Sobáčov (12.09.10) © Michal Boček
Os 23810 na okraji Sobáčova.810.121-4 Sobáčov (12.09.10) © Michal Boček
810.121-4 sjíždí od Mladče do zastávky Chudobín - Os 23801810.121-4 Chudobín (12.09.10) © Michal Boček
Zastávka Mladeč jeskyně a motorový vůz 810.121-4 coby Os 23809 do Litovle.810.121-4 Mladeč (12.09.10) © Michal Boček
Motorový vůz se vyhřívá na útulném nádražíčku v Mladči mezi spoji 23806/23809.


26.09.2010 - poslední den provozu osobní dopravy v platnosti JŘ 2009/2010
810.094-3 Chudobín (26.09.10) © Michal Boček
Os 23801810.094-3 Sobáčov (26.09.10) © Michal Boček
Os 23806810.094-3 Mladeč (26.09.10) © Michal Boček
Os 23809

Další snímky zachycují poslední spoj do Mladče - Os 23810/23811
810.094-3 Mladeč (26.09.10) © Michal Boček
Os 23810 mezi zastávkou Mladeč jeskyně a koncovým nádražím v Mladči.810.094-3 Mladeč Vitoul (26.09.10) © Michal Boček
810.094-3 coby Os 23810 "naposledy" přijíždí do Mladče...

V následném souboru pak jeho pobyt v Mladči před jeho návratem do Litovle s Os 23811...Mladeč (26.09.10) © Michal Boček
Mladeč (26.09.10) © Michal Boček
Mladeč (26.09.10) © Michal Boček
Mladeč (26.09.10) © Michal Boček

Do Bochova vlakem II

5. října 2010 v 20:07 Novinky
jízdenka 30.09.2010Neuplynulo ani čtrnáct dní a opětovně se naskytla možnost svézt se vlakem do západočeského Bochova. Společnost Jindřichohradecké místní dráhy a.s. uspořádala 30.09.2010 jizdu motorových vozů z Kadaně do Jindřichova Hradce přes Kaštice, Blatno a Plzeň pro širokou veřejnost. Jízda jako taková souvisela s převozem motorových vozů M262.0206 a M240.0113 z Doupovské dráhy do Jindřichova Hradce. Pobytu soupravy v Blatně u Jesenice se využilo ve prospěch věci a tak mohl vůz M262.0206 zavítat se zvláštním vlakem i na bochovskou trať, kde je osobní doprava již  čtrnáct let minulostí. Zbytek soupravy tvořený Singrovkou M240.0113 a služebním vozem Da 940 5 023-2 zůstal po dobu jízdy vozu po bochovské trati odstaven v obvodu stanice Blatno u Jesenice. Po jeho návratu se opětovně spojená souprava vydala na další cestu k Jindřichovu Hradci kam dorazila ve večerních hodinách.  
Protivec
Akce BOCHOV 2010
M262.0206 Blatno u Jesenice (30.09.10) © Michal Boček
Motorový vůz M262.0206 je připraven v Blatně u Jesenice k odjezdu do Bochova.M262.0206 Bochov (30.09.10) © Michal Boček
Nezvyklý host na nádraží v Bochově.M262.0206 Téšetice (30.09.10) © Michal Boček
Nad Těšeticemi ...M262.0206 Vahaneč (30.09.10) © Michal Boček
Chátrající objekt staniční budovy ve Vahanči je svědkem návštěvy motorového vozu M262.0206.M262.0206 Knínice (30.09.10) © Michal Boček
V údolí Trasovky mezi Budovem a Dolským mlýnem.M262.0206 Kovářov (30.09.10) © Michal Boček
M262.206 projíždí místy, kde se dříve nacházela zastávka Žlutice zastávka.M262.0206 Protivec (30.09.10) © Michal Boček
Nevšední setkání v Protivci. 810.086-9 coby pravidelný spoj Os 16706 do Bečova se setkal s M262.0206 jedoucí z Bochova do Blatna jako MOs 39779.M262.0206 Protivec (30.09.10) © Michal Boček
M262.0206 pózuje před protiveckou vodárnou.


Text a foto Michal Boček


Více informací o jízdě "cyklovlaku" do Bochova, která se konala 18.09.2010 naleznete zde