Úzká ve Vidnavě

23. listopadu 2010 v 23:08 |  Úzkorozchodné dráhy
dopravní štola (02.10.10) © Michal Boček
Další pokračování seriálu o úzkorozchodných drahách nás zavede až na samý okraj Slezska, konkrétněji do Javornického výběžku. Zde pod majestátným hřebenem Rychlebských hor v takzvané Žulovské pahorkatině, někdy též označované jako "Malá Haná" leží město Vidnava s 2300 obyvately. 
Spojení města se světem obstarala roku 1897 železná dráha vybudovaná jako odbočná trať dráhy z Lipové Lázní do Bernartic u Javornika. Trať nekončila ve Vidnavě tak jak ji známe dnes, ale pokračovala dále přes státní hranici do polského Kalkówa a Nysy. Přeshraniční provoz skončil v roce 1945 a již nikdy nedošlo k jeho obnovení. Se  stavbou dráhy se začíná ve Vidnavě rozvíjet průmysl, předevíš pak rozvoj těžby a zpracování zdejšího kaolínu. Ten se tu těžil již okolo roku 1796, k většímu rozvoji dochází pak po roce 1816. Na konci 19.století vzniká na území Vidnavy nový zpracovatelský závod bratrů Latzelových. Vytěžený kaolín se zpracovával především pro výrobu šamotu, plniva do papíru, obkladaček, atd.  Vzdálenost ložiska od závodu a složitá doprava vytěžené suroviny koňskými povozy v prvních letech provozu si vynutila nový způsob dopravy. Tou se stala úzkorozchodná drážka o rozchodu 600 mm s lokomotivním provozem. Vlastní těžba kaolínu probíhala ve dvou samostaných lomech, označovaných jako Jižní a Severní lom. Trať do Jižního lomu byla vedena povrchovou tratí obcházející návrší Farského lesa, druhá větev do Severního lomu měla trasovaní podpovrchové. Jelikož se jednalo o tzv. jámový lom, vznikl na této větvi cca 400 metrů dlouhý ražený tunel přivádějící trať dráhy přímo na jeho dno. Provoz dráhy byl ukončen  v roce 1955 a nahrazen automobilovou dopravou. Šamotárna dále vyráběla a to až do osudného roku 1991, kdy celý provoz definitivně skončil. Dnes areál tiše pustne, probíhá demolice jednotlivých objektů a je tu snaha o jeho opětovné využití.
Pozůstatků na úzkorozchodnou drážku se do dnešních dnů zachovalo hned několik. Z těch výraznějších jde především o železobetonový most přes Vidnávku ležící hned za samotným areálem závodu. To, že tento most dříve sloužil úzkorozchodné drážce nám i dnes dokazují kolejnice drážky zapuštěné ve vozovce. Hned za ním je v zemi v ose drážky zachováno několik dřevěných pražců. Následuje násep s dalším zachovaným betonovým mostkem. Těleso tu slouží coby stezka pro pěší. Za křížením se silnicí Vidnava - Stachlovice se drážka dělila na dva směry. Trať do Jižního lomu pokračovala přímo v ose dnešní polní komunikace. Větev do Severního lomu uhýbala vlevo za střelnicí do zářezu a po 150 metrech mizela v ústí tunelu, ze kterého vycházela až na samém dně Severního lomu. Stavebně je tunel řešen jako jednokolejný s dvoukolejným severním portálem o délce cca 400 metrů. Na opačné straně se tunel větví do dvou směrů. Řeší tak přístup drážky do jednotlivých částí lomu. Zachován je výstup do levé části lomu, přímé pokračování tunelu je dále zataraseno závalem. Tunel je i dnes ve velmi dobrém stavu a bez problému průchozí. Dodnes lze v něm narazit na velké množství pohozených dřevěných pražců s upevňovacími prvky coby pozůstatek zdejší drážky. Severní vjezd do tunelu byl řešen zajímavým portálem ve stylu antického chrámu. Středový štít zdobí symbol hornictví a letopočet dostavby 1921.
schéma drážky
Pár snímků z historie provozu vidnavské šamotky, na nichž je zachycena i zdejší úzkorozchodná drážka.
šamotka ve Vidnavě (archiv MÚ Vidnava)
dopravní štola s dvoukolejnou tratí (archiv MÚ Vidnava)
jámový lom na kaolín (archiv MÚ Vidnava)


Několika snímky přiblížím současný stav objektů bývalé šamotky v říjnu 2010. Probíhá tu silná devastace budov a veškerého technologického zařízení.
šamotka (02.10.10) © Michal Boček
šamotka (02.10.10) © Michal Boček
šamoka Vidnava (02.10.10)
Most s dodnes zachovaným kolejovým svrškem drážky těsně za areálem šamotky jímž trať překonávala tok Vidnávky.
most přes Vidnávku (02.10.10) © Michal Boček
most přes Vidnávku (02.10.10) © Michal Boček
most přes Vidnávku (02.10.10) © Michal Boček
Za ním je v zemi zachována skupina několika dřevěných pražců. Při úpravě komunikace v listopadu 2010 jich část zakryla nově položená živičná vrstva.zapomenuté pražce (02.10.10) © Michal Boček
Těleso drážky směrem k lomům dnes slouží coby stezka pro pěší.těleso dráhy (02.10.10) © Michal Boček
těleso dráhy (02.10.10) © Michal Boček
Malý vodní tok drážka překonávala po betonovém propustku.mostek (02.10.10) © Michal Boček
Následovalo křížení tratě se silniční komunikací Vidnava - Stachlovice. Komín v pozadí patří k vidnavské šamotce.přejezd (02.10.10) © Michal Boček
V těchto místech se drážka dělila na dva směry. V přímém směru v ose cesty vedla trať do Jižního lomu, vlevo okolo objeku střelnice pak vedla větev do Severního lomu.u střelnice (02.10.10) © Michal Boček
Těleso dráhy do Jižního lomu dnes využívá místní komunikace.těleso dráhy (02.10.10) © Michal Boček
Vchodový portál dopravní štoly do Severního lomu.dopravní štola(02.10.10) © Michal Boček
Dvoukolejný vjezd do dopravní štoly ve směru od Vidnavy. Zbudovaný portál je vyhotoven ve stylu antického chrámu. Na středovém štítu je dodnes patrný německý název Gluck Auf později přemalovaný na Zdař bůh. Štola je i dnes volně průchozí , ovšem průchod znemožňuje silná vrstva smíseného kaolínu s bahnem.dopravní štola (02.10.10) © Michal Bočekdopravní štola
Křižovatka chodeb v dopravní štole. Světlo v pozadí určuje ústí tunelu ve směru od šamotky. Dno štoly dnes pokrývá souvislá vrstva naplaveného bahna a vody. V celé délce štoly se dodnes nachází velké množství pražců s hřeby coby pozůstatky zdejší úzkorozchodné drážky.zával
Poškozená klenba štoly v druhé části tunelu.dopravní štola
Levé ústí tunelu do Severního lomu s pozůstatky kolejového svršku.ústí štoly v lomu
Ústí dopravní štoly na dně Severního jámového lomu.
lom (02.10.10) © Michal Boček
Náletovými dřevinami postupně zarůstající prostor kaolínového lomu - Severní lom.lom (02.10.10) © Michal Boček
  Zatopená část kaolínového lomu - Jižní lom.

Na závěr pár rad pro případné zájemce o návštěvu zdejší úzkorozchodné dráhy. Samotná dopravní štola není z přístupové komunikace Vidnava - Stachovice vůbec patrná. Nalézá se za objektem střelnice (bílá přízemní stavba vlevo od komunikace ve směru od Vidnavy) v mírném zářezu na úpatí Farského lesa cca 150 m od silnice. Průchod štolou je sice možný ovšem bez patřičné výstroje jej nedoporučuji. K návštěvě protilehlé strany vstupu do štoly v prostoru jámového lomu, doporučuji využít pěší stezku jež prochází nad samotným portálem. V mírném stoupání po severní straně návrší se dostanete po 300 metrech až k samotné hraně Severního lomu. Prostor lomu je dnes velmi silně pokryt náletovými dřevinami, takže značně zkresluje jeho rozhlehlost a velikost. Samotné ústí dopravní štoly se nalézá na samém dně lomu u vodního jezírka. Přístup k němu není zrovna lehký. Stěny lomu jsou velmi příkré a jílovitý podklad nedovoluje bezpečný sestup. Pro přístup doporučuji vydat se po hraně lomu vpravo až do míst, kde je patrná svažitá etáž. Po ní se vydat cca 150 metrů a v místech jejího konce pak volit kolmý sestup až k samotnému dnu těžebního prostoru. Samotné ústí štoly se nachází naokraji rozlehlé vodní plochy a je vcelku dobře přístupné. 
- Při návštěvě areálu vlastního zpracovatelského závodu doporučuji být zvláště obezřetný. Většina budov má silně narušenou statiku po demontážích technologických prvků, částečných demolicích a také neorganizovaným rozebíráním našimi spoluobčany.  


Text a neoznačené foto Michal Boček (23.11.2010)

Dále v sériii:


Po úzkých kolejích 2 - průzkumná štola Naděje v Kašperských horách

Po úzkých kolejích 3 - rašelinová dráha ve Františkových Lázních

Po úzkých kolejích 4 - rudný důl Harrachov

Po úzkých kolejích 5 - břidlicový důl Staré Oldřůvky
 


Komentáře

1 Tomáš Prokeš Tomáš Prokeš | E-mail | Web | 16. ledna 2011 v 21:42 | Reagovat

Unikátní portál do dopravní štoly. Je to opravdu nádhera.

2 Marta Brejníková Marta Brejníková | E-mail | 15. listopadu 2016 v 18:17 | Reagovat

Perfektní zpracování informací, díky.
Pár vzpomínek: Hned při výjezdu z tunelu až po místo před mostem přes Vidnavku, v místech, kde koleje protíná cesta na V.Kraš byl vysázen a stříháním udržován nízký hustý živý plot ze smrčků na levé straně tělesa trati.Byla to ochrana před silnými větry, které vanou od hor a vláček ohrožovaly. Po válce se už stromy nestříhaly.Osobně pamatuji domek v lesích na konci Jižního lomu, kde žil strážný lomu se ženou a 4 dětmi.Ještě po  válce tam byla doručována pošta.Osud rodiny byl tragický - strážný před odsunem zbavil života svou rodinu i sebe. Domek byl vyrabován a během několika let se rozpadl.Zůstalo jen pár ovocných stromů.
Prosím o opravu, Vidnavka se píše s krátkým -a-, jméno říčky je v posledních letech všude komoleno /i ve Vidnavě/.

3 WinstonSef WinstonSef | E-mail | Web | 1. března 2017 v 14:32 | Reagovat

thanks benefit of this colossal illuminating website, finance up the great position check out this <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> offers    , buy <a href=http://adultsrus.us>sex toys</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama