Prosinec 2010

FOTO návraty II

26. prosince 2010 v 15:04 TOVAČOVKA

aneb řepa na kolejích

2x 740 IDS Lobodice (11.11.07) © Michal Boček
Po delší době jsem opět zabrousil do svého šuplíku a vytáhl z něj zase něco zajímavého hodného bližšího zpracování. Tentokráte se prostřednictvím snímků podíváme do roku 2007, který byl pro tovačovskou trať velice zajímavým.  Toho roku vyjely vůbec první veřejné osobní vlaky na kulturní akce Tovačovský PORTÁL a Výlov Hradeckého rybníka. V měsíci září se po trati projela se svým vlakem z Olomouce do Tovačova parní lokomotiva 464.202 zvaná Rosnička. Jízdy jistě zajímavé ovšem na to hlavní v roce 2007 jsme si museli počkat až do poloviny listopadu. Tehdy se na trati uskutečnily přepravy jež v novodobé historii Tovačovky nemají obdobu. A přitom v počátcích provozu trati byly tyto přepravy hlavní přepravní komoditou díky níž vlastně tovačovská trať vděčí za svůj vznik. Ano je řeč o dopravě cukrové řepy po železnici. Doba, kdy se cukrovka dopravovala převážně dráhou je nenávratně pryč stejně jako činnost většiny zpracovatelských cukrovarů.  Dnes lze cukrovary jež přežily v provozu spočítat na prstech ruky a přeprava řepy po železnici je opravdová vzácnost. Ovšem přišel rok 2007 a náhle po dobu dvou podzimních měsíců přišel sice krátkodobý, ale nečekaný zvrat.
Ten zcela neplánovaně odstartovala nizozemská společnost Eastern Sugar, která díky reformě cukerního pořádku EU uzavřela své provozy v Němčicích nad Hanou, Kojetíně a Hrochově Týnci. Tento nečekaný krok ze strany firmy Eastern Sugar však neřešil otázku co s vypěstovanou cukrovkou určenou pro tyto provozy?!   Především cukrovka z oblasti Hané náhle neměla pro sebe odběratele. Cukrovary v Kojetíně a Němčicích nad Hanou po svém uzavření bohužel postihl osud nejtvrdší. Namísto změny majitele či změně výrobní činnosti na výrobu Bioethanolu bylo jednoznačně rozhodnuto o kompletní demolici areálů. Pěstileté cukrovky tak museli pro vypěstovanou cukrovou řepu nalézt náhradního odběratele. Jedním z nich se stal cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou na jižní Moravě. Vzhledem k množství  komodity a vzdálenosti přepravy padla jednoznačná volba na železniční dopravu. Přepravy se zhostil soukromý subjekt, společnost IDS - Inženýrské dopravní stavby Olomouc.
Jedním z míst, kde se cukrovka nakládala do železničních vozů bylo i na nákladiště Lobodice ležící na trati č.334 Kojetín - Tovačov. Nakládka tu probíhala celkem ve dvou termínech a to od 11.11. do 17.11. a následně ve dnech 20.-21.11.2007. Přepravu souprav čítajících 20 vozů Eas střídavě zajišťovaly  čtyři lokomotivy IDS řazené ve dvojicích. Jednu tvořila sestava strojů 740.518-3 + 740.869-3, druhou pak 740.758-8 + 740.763-8. Cukrovka samotná se do Lobodic z okolních polí dostávala po silnici kamióny, kde po následném vyložení na skládku putovala kolovým nákladačem do přistavených vozů. Za jeden den se vždy stihla naložit jedna dvacetivozová souprava, která ihned po ukončení nakládky putovala do Hrušovan k vyložení. Celkem se tak jednalo o devět souprav po dvaceti vozech.
Závěrem lze konstatovat, že zmiňované přepravy cukrové řepy po železnici v tomto množství by se zřejmě nikdy neuskutečnily nebýt uzavření velkých cukrovarů. Lze tedy jen ztěží uvažovat, že k jejich obnovení ještě někdy dojde. S ubývajícími činnými cukrovary v Čechách a na Moravě jde v ruku ruce i snižování rozsahu zemědělských ploch osázených cukrovou řepou. Komodita dříve tak typická pro oblast Hané se tak dostává mimo zájem pěstitelů.
Jen tak pro úplnost. V současné době na území střední Moravy fungují poslední tři cukrovary a to v Prosenicích, Vrbátkách a Litovli. Cukrovary Drahanovice, Olomouc-Holice, Čelechovice na Hané, Tovačov-Annín, Kojetín, Němčice nad Hanou, Brodek u Přerova, Bedihošť, Velká Bystřice, Doloplazy či Uničov dnes připomínají v lepších případech rozsáhlé chátrající areály čekající na nové využití, jinde po nich nenajdeme již ani stopy a o jejich existenci se dovíme jen ze starých fotografií či dokumentů.  

11.11.2007

740.869+518 Lobodice (11.11.07) © Michal Boček
740.869+518 Lobodice (11.11.07) © Michal Boček
Lobodice (11.11.07) © Michal Boček
nakládka cukrovky (11.11.07) © Michal Boček
740.518+869 Lobodice (11.11.07) © Michal Boček
740.518+869 Lobodice (11.11.07) © Michal Boček
Lobodice (11.11.07) © Michal Boček
740.518+869 Uhříčice (11.11.07) © Michal Boček

16.11.2007740.758+763 Lobodice (16.11.07) © Michal Boček

740.763+758 Lobodice (16.11.07) © Michal Boček
740.763+758 Lobodice (16.11.07) © Michal Boček
740.763+758 Lobodice (16.11.07) © Michal Boček
740.763+758 Uhříčice (16.11.07) © Michal Boček

Text a foto Michal Boček

"Akce Z-tka "

20. prosince 2010 v 19:21 TOVAČOVKA
Tovačov (13.12.10) © Michal Boček
Dlouho připravovaná akce konečně dospěla do stavu realizace a tak 10.12.2010, tedy v předposlední den starého GVD vyrazila z Kojetína do Tovačova vozová zásilka. Děje se tak po téměř půlroční pauze, kdy bylo možné Mn vlak v Tovačově spatřit naposledy. Tehdy proběhl návoz jednoho vozu Eaos PKP ložený koksem. Současný neradostný stav, kdy se na vyšších místech rozhoduje o budoucnosti tratě, která je více než nejistá nás donutil jednat. Avízovaná přeprava zásilky uhlí pro místní uhelné sklady se díky rozmarům počasí odložila na neurčito a tak nastal čas pro naši akci.
Prvotní plány hovořily jasně, dostat na trať pokud možno co nejrychleji manipulační vlak ! Pro hovořily nejen nejisté vyhlídky ohledně dalšího osudu tratě díky běžícímu správnímu řízení, ale také časová poloha návozu/odvozu zásilky. Jelikož od nového GVD 2010/2011 nemá ČD Cargo do Tovačova zavedenou trasu, hrozí reálné nebezpečí, že manipulace s vozy může probíhat prakticky kdykoliv a to jak v brzkých ranních tak pozdních odpoledních hodinách. Taktéž sněhová nadílka dávala jistou naději zadokumentovat vlak v Tovačově na sněhu což začíná být s přibývajícími roky a ubývající zátěží stále větší vzácnost.
S blížícím se plánovaným datumem realizace, začalo nezbytné vyřizování formalit, včetně výběru vhodného vozu, jeho přistavením na místo nakládky atd., atd.
Den D pátek 10.12.2010 11:45 Kojetín kolej č.10 - akce se rozjíždí. Do přistavené Zetky 154 8350-6 postupně putuje náklad - papír v rolích - jež bude následně manipulačním vlakem Mn 81070 přepraven k vykládce do Tovačova. Po naložení následuje zaplombování vstupních vrat a vůz je opatřen nezbytnou vozovou průvodkou.
Vzhledem k tomu, že v Kojetíně ani v Kroměříži není k dispozici žádná lokomotiva ČD Cargo, je třeba vyčkat příjezdu obsluhy z Hulína. Toho dne vyšla obsluha na stroj 742.137-3.  Po vykonání posunu v Kojetíně se zásilka vydává do 11 km vzdáleného Tovačova. Jak jsem již v úvodu zmiňoval, poslední obsluha nákladiště Tovačov se prováděla dne 9.7.2010. Tehdy se odvážel jeden prázdný vůz Eaos od zásilky polského koksu pro firmu Transpal. O třičtvrtě na čtyři je zásilka v místě určení. Po nezbytném posunu, kdy je vůz odstaven na koleji č.4 u zpevněné plochy, se lok. vrací zpět do Kojetína  sólo. Vlastní vykládka vozu pak proběhla ve večerních hodinách.
Odvoz vozu zpět do Kojetína proběhl v pondělí 13.12.2010. Souhrou náhod se na Tovačovku podívala Berta 749.251-5, která se tak stala pomyslnou třešničkou na dortě akce Z-tka. Řada 749 si touto jízdou zároveň na Tovačovce odbyla svoji premiéru. Všechny předešlé zájezdy Bert na tovačovskou trať byly pouze v roli řady 751.
Akci lze celkově hodnotit jako velmi úspěšnou a lze konstatovat, že ve všech směrech splnila naše očekávání. Závěrem bych si dovolil poděkovat společnosti ČD Cargo za bezproblémové vyřízení naší objednávky včetně zajištění přepravy zásilky.
vozová průvodka

Kojetín (10.12.10)
Hlavní aktér akce v celé své kráse - 21 54 154 8 350-6 Gbgkks CDCnakládka vozu v Kojetíně (10.12.10)
Rosťa se ujímá nakládky vozuzásilka je připravena k odvozu (10.12.10)
Hlavní aktéři akce  - Michal Boček, Rostislav Kolmačka a ZetkaKojetín (10.12.10) © Michal Boček
Zásilka je na svém místě, akce může začít !!!
742.137-3 Kojetín (10.12.10) © Michal Boček
"Kocour" 742.137-3  si přebírá "náš" vůz na starostiMn Uhříčice (10.12.10) © Michal Boček
Zde již na trati u Uhříčic742.137-3 Lobodice (10.12.10) © Michal Boček
Mn 81070 přijíždí do nákladiště LobodiceTovačov (10.12.10) © Michal Boček
Na konečné v Tovačově. Kocour objíždí vůz, aby jej mohl přistavit na 4.staniční kolej k vykládce.742.137-3 Tovačov (10.12.10) © Michal Boček
"Naše" zetka a Kocour 742.137-3 na tovačovském nádraží...vykládka vozu v Tovačově (10.12.10)
Vlastní vykládka vozu probíhala již za svitu lamp veřejného osvětlení749.251-5 Uhříčice (13.12.10) © Michal Boček
Opravdu velká náhoda zavála na Tovačovku stroj 749.251-5, který si tu tak odbyl svoji premiéru. Zde zachycen nad Uhříčicemi při jízdě do Tovačova.749.251-5 Hl.Skašov (13.12.10) © Michal Boček
Hl.Skašov - typická stavba tovačovské dráhy749.251-5 Tovačov (13.12.10) © Michal Boček
749.251-5 + 154 8350-6 na 4.staniční koleji v Tovačově749.251-4 Tovačov (13.12.10) © Michal Boček
Opravdu nezvyklá souprava pózuje před staniční budovou v Tovačově 749.251-4 Oplocany (13.12.10) © Michal Boček
Mn vlak projíždí bývalou zastávkou Oplocany749.251-5 Annín - Lobodice(13.12.10) © Michal Boček
Km 9,0749.251-5 Lobodice (13.12.10) © Michal Boček
Nad rybníkem Cvrčov u Lobodic749.251-5 Lobodice (13.12.10) © Michal Boček
Nákladiště Lobodice749.251-4 Lobodice (13.12.10) © Michal Boček
   

Text a foto Michal Boček

S Hurvínkem do východních Čech

15. prosince 2010 v 21:18 Tratě
Otovice 2010
Dvě listopadové soboty byly svědky zajímavého dění na dvou východočeských tratích s částečně zastavenou osobní dopravou. Těmi zmiňovanými jsou trať č.043 Trutnov - Královec - Žacléř a 026 Broumov - Otovice zastávka. Tratě na nichž pravidelná osobní doprava skončila již před pár lety (nákladní není provozována) se v listopadu 2010 ocitly na seznamu Správy železničmí dopravní cesty (SŽDC a.s.) v roli adeptů na administrativní zrušení.
Právě vidina neradostné budoucnosti těchto tratí přiměla skupinu železničních příznivců jednat a uspořádat do této lokality jízdu zvláštního vlaku.  Trasa vlaku byla stanovena následovně : Jaroměř - Česká Skalice - Starkoč - Václavice - Meziměstí - Broumov - Otovice zast. - Broumov - Meziměstí - Teplice n.Met. - Trutnov - Královec - Žacléř - Královec - Trutnov - Starkoč - Jatoměř. Vlak tvořil dvojici motorových vozů řady M131.1 přezdívaných Hurvínek (inv. č. 1441 + 1081). Hlavním iniciátorem a organizátorem se stal internetový portál ŽelPage v rámci své cestovatelské sekce. Ačkoliv jízdy od sebe dělil jen jeden týden, dokázalo počasí krajinu zcela proměnit. Zatímco 20.11. panovalo ještě pravé podzimní počasí a nic nenasvědčovalo tomu, že by zima již klepala na dveře. 27.11. čerstvě napadený sníh proměnil okolní krajinu do opravdové zimní nálady.

20.11.2010Otovice (20.11.10) © Michal Boček

Vozy M131.1081+M131.1441 se vrací z otovické zastávky zpět k Broumovu.M131.1 Otovice (20.11.10) © Michal Boček
Otovice...M131.1 Otovice (20.11.10) © Michal Boček

27.11.2010M131.1 Broumov - Otovice (27.11.10) © Michal Boček

O týden později již otovickou trať ovládla paní zima. Souprava zvl. vlaku mezi Broumovem a Otovicemi.M131.1 Otovice zast. (27.11.10) © Michal Boček
Na konečné v Otovicích...M131.1 Otovice zast. (27.11.10) © Michal Boček
M131.1 Otovice (27.11.10) © Michal Boček
Zvláštní vlak se vydává na zpáteční cestu do Broumova.M131.1 Otovice - Broumov (27.11.10) © Michal Boček
Nedaleko Broumova.M131.1 Bernartice (27.11.10) © Michal Boček
Přes impozantní viadukt u Bernartic na trati 043 přejíždí zvláštní vlak do Žacléře.M131.1 Královec (27.11.10) © Michal Boček
Trutnovské zhlaví stanice Královec dodnes zdobí funkční mechanické závory.M131.1 Královec (27.11.10) © Michal Boček
Dnes již zneplatněné vjezdové návěstidlo stanice Královec od Žacléře tvoří kulisu zvl. motorovému vlaku vedeného Hurvínky M131.1441+M131.1081M131.1 Žacléř (27.11.10) © Michal Boček
 Na konečné v Žacléři.


Text a foto Michal Boček 
   

Mochovské loučení

12. prosince 2010 v 20:52 Tratě
M262.1117 Mochov (05.12.10) © Michal Boček
Tak trochu v tichosti již podruhé v krátké době jsme svědky ukončení osobní dopravy na čtyřkilometrové lokálce z Čelákovic do Mochova úkryté v jízdním řádu pod označením 233. Nejprve došlo k zastavení pravidelné osobní dopravy pod hlavičkou Českých drah s ukončením platnosti JŘ 2005/2006 (09.12.2006 - 809.495-5). Následující období do role osobního dopravce vstupuje soukromý subjekt - KŽC doprava. Ten zákazníkům umožnil objednat si na trať vlak v rozsahu dvou párů vlaků o víkendech v období od 2.6. do 23.9. Od této koncepce však provozovatel s novým JŘ opouští a trať se opětovně ocitá bez jakékoliv osobní dopravy. Zlom nastává s příchodem JŘ na období 2008/2009, kdy se dopravy na trati opět ujímá KŽC doprava v rámci projektu Polabský motoráček. Ten v předem stanovených termínech pojíždí zajímavé tratě v blízkém okolí Lysé nad Labem. Jeho provoz je zajišťován náležitostmi KŽC doprava tvořené historickými motorovými vozy řad M131.1, M262.0. Trasa vlaku je následovná: Lysá n.Lab. - Čelákovice - Mochov - Čelákovice - Lysá n.Lab. - Milovice - Lysá n.Lab. - Nymburk - Libice n.Cidl. a zpět. Tato koncepce vozby trvá však pouze dvě sezóny. S nástupem nového JŘ 2010/2011 již nebude nadále zavedena. Ukončení činnosti KŽC doprava na mochovské trati úzce souvisí se současnou neradostnou situaci jež panuje na našich regionálních tratích. Právě Mochovka se před časem objevila na seznamu Ministerstva dopravy ČR jako adept na zrušení. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení části dráhy Čelákovice - Mochov bylo následně vydáno 16.10.2010. Vzhledem k tomu, že na trati není provozována žádná nákladní doprava (vlečka do mochovských mrazíren je již zrušená) lze očekávat brzké zrušení dráhy. Tímto krokem dojde k ukončení 127 let trvání zdejší železniční dopravy. Poslední spoje dne 05.12.2010 odvezl motorový vůz M262.1117 KŽC Doprava.

schéma dráhy
Následující snímky byly pořízeny dne 09.12.2006 a 05.12.2010. To jest v poslední den pravidelné dopravy pod hlavičkou Českých drah (09.12.) a KŽC Doprava (05.12.) 

09.12.2006

809.495-5 Mochov (09.12.06) © Michal Boček
809.495-5 Mochov (09.12.06) © Michal Boček
809.495-5 Mochov (09.12.06) © Michal Boček
809.495-5 Mochov (09.12.06) © Michal Boček

05.12.2010M262.1117 Mochov zast. (05.12.10) © Michal Boček

M262.1117 Mochov (05.12.10) © Michal Boček
M262.1117 Mochov (05.12.10) © Michal Boček
M262.1117 Mochov (05.12.10) © Michal Boček
M262.1117 Mochov zast. (05.12.10) © Michal Boček
M262.1117 Mochov (05.12.10) © Michal Boček
M262.1117 Mochov (05.12.10) © Michal Boček

Text a foto Michal Boček

3x s Krokodýlem (2.část)

5. prosince 2010 v 0:03 Tratě
Koryčany (28.11.10) © Michal Boček
Neuplynulo ani čtrnáct dní od proběhlé jízdy s Krokodýlem M286.1032 z Bruntálu do Malé Morávky a scénář se opakuje v podobném duchu. Tentokráte jsou otisky kol zanechány na existenčně ohrožené trati č.256 Čejč - Ždánice. Konkrétně na jejím torzu Čejč - Uhřice u Kyjova. Zbývající část do Ždánic je od 3.11.2006 zrušena a v době současné (listopad 2010) probíhá její fyzická likvidace.
Trasa zvláštního vlaku dne 28.11.2010 byla následující: Brno hl.n. - Brno Židenice - Nemotice - Koryčany - Nemotice - Veselí n.Mor. - Hodonín - Mutěnice - 90s - Mutěnice - Čejč - Uhřice u Kyjova - Čejč - Zaječí - Brno hl.n. Souprava vlaku tvořená sólo vozem M286.1032 tak mimo zmiňované tratě do Uhřic zavítala též na bývalou trať z Nemotic do Koryčan. V současné době zde přetrvává pouze nákladní doprava zajišťující obsluhu zdejší pily. Osobní doprava tu skončila již k 31.5.1980. Z Koryčan následoval zajímavý přesun přes Veselí n.Mor. po trati 343 do Hodonína. Po příjezdu do Mutěnic proběhla plánovaná jízda na tzv. "mutěnický triangl". Ten je tvořen tratí č.255 Hodonín - Zaječí, bývalou tratí č.257 Mutěnice  - Kyjov a spojovací kolejí 90S zbudovanou v roce 1964 pro vozbu přímých uhelných vlaků Dubňany - Hodonín. Ačkoliv samotná trať č.257 je již úředně zrušena, její krátká část tvořící triangl je i dnes vedena jako provozní, čehož se při jízdě náležitě využilo. Vznikly tak jedinečné záběry zachycující motorový vůz M286.1032 na spojce 90S. Po vykonání patřičného posunu a vykřížení pravidelných spojů na trati č.255 vedla další cesta již přímo do Čejče. Jízda do Uhřic u Kyjova přes úvraťovou stanici Klobouky u Brna však vzhledem k pokročilému času nedovolovala uskutečnit plánovaný rozsah fotozastávek. Účastníci tak museli dát za vděk alespoň fotografování v Kloboukách a Uhřicích, kde byl plánovaný pobyt z dopravních důvodů. Po návratu zpět do Čejče následovala již jen cesta přes Zaječí do Brna.
Osud torza tratě Ždáňky je více než nejistý. Bylo vydáno správní řízení ve věci zrušení dráhy, které jen potvrzuje závažnost situace. Doufejme tedy, že jízda s motorovým vozem M286.1032 nebyla tou poslední, která do šestnáct kilometrů vzdálených Uhřic u Kyjova zavítala.
Trasa zvláštního vlaku

M286.1032 Nemotice (28.11.10) © Michal Boček
Krokodýl po příjezdu do Nemotic.M286.1032 Nemotice (28.11.10) © Michal Boček
Kostel Sv.Václava v Nemoticích dotváří pozadí motorovému vozu M286.1032 při jízdě do Koryčan.M286.1032 Mouchnice (28.11.10) © Michal Boček
Krátké zastavení na bývalé zastávce v Mouchnici.M286.1032 Mouchnice (28.11.10) © Michal Boček
Mouchnice...M286.1032 Koryčany (28.11.10) © Michal Boček
Krokodýl pózuje před lokomotivní remízou v Koryčanech.M286.1032 Koryčany (28.11.10) © Michal Boček
Zdejší pila a její skladovací plochy zcela pohlcují nádražní budovu v Koryčanech.M286.1032+851.015 Nemotice (28.11.10) © Michal Boček
Zcela nevšední a neopakovatelné setkání vozů 851.032-3 a 850.015-9 v Nemoticích.M286.1032 Mutěnice (28.11.10) © Michal Boček
Pobyt vozu v Mutěnicích před jízdou na triangl a kolej 90 S.M286.1032 Mutěnice kolej 90S (28.11.10) © Michal Boček
Krokodýl najíždí ve směru od Dubňan na spojovací kolej 90 S.M286.1032 Mutěnice kolej 90S (28.11.10) © Michal Boček
90 S....M286.1032 Mutěnice kolej 90S (28.11.10) © Michal Boček
Souběh spojky s tratí 255 Hodonín - Zaječí.M286.1032 Čejč (28.11.10) © Michal Boček
Stanice Čejč. Krokodýla teď čeká výprava na trať č.256 do Uhřic u Kyjova.M286.1032 Klobouky u Brna (28.11.10) © Michal Boček
Chvilkový pobyt v úvraťové stanici Klobouky u Brna.M286.1032 Uhřice u Kyjova (28.11.10) © Michal Boček
Uhřice u Kyjova - "Konečná" - dál už nelze...M286.1032 Uhřice u Kyjova (28.11.10) © Michal Boček
Smutný osud jež dráhu potkal působí na návštěvníka prakticky na každém kroku. Pustnoucí staniční budova v Uhřicích je toho jasným důkazem.M286.1032 Uhřice u Kyjova (28.11.10) © Michal Boček
Poslední minuty před odjezdem z Uhřic u Kyjova zpět do Čejče. Přijede sem ještě někdy nějaký vlak?M286.1032 Klobouky u Brna (28.11.10) © Michal Boček
Pobyt vozu v úvraťové stanici Klobouky u Brna při zpáteční cestě již zahalila rouška tmy.M286.1032 Klobouky u Brna (28.11.10) © Michal Boček
M286.1032 Čejč (28.11.10) © Michal Boček
 Příjezd do Čejče. Teď vůz čeká již jen cesta přes Zaječí do Brna, kde se putovaní po ohrožených tratích uzavře.

Více informací o tratích Nemotice - Koryčany a Čejč - Uhřice - Ždánice naleznete zde:

- stránky mapující tratě v okolí Kyjova
- report z likvidace staniční budovy ve Ždánicích
- www stránky brněnského spolku Hrbatá Máňa