Duben 2011

Netolické loučení

14. dubna 2011 v 22:05 Tratě
Dne 26.02.2011 jsme se rozloučili s pravidelnou osobní dopravou na trati č.193 z Dívčic do Netolic. Děje se tomu tak po téměř 116 letech provozu.
Z místopisu zdejší tratě lze ve stručnosti vyčíst následovné: Trať má svůj počátek v žst. Dívčice ležící na trati č. 190 z Českých Budějovic do Plzně. Její konec se nalézá ve třináct kilometrů vzdálených Netolicích. Na trati se nalézají celkem tři zastávky, jimiž jsou ve směru od Dívčic: Libějovice (5,8) Malovice u Netolic (7,7) Holečkov (9,305) a Netolice zastávka (11,0). V km 2,713 se dále nacházela dnes již zrušená zastávka Radomilice. Určitou zvláštností je plánovaná zastávka Malovičky, která se v JŘ uváděla v rozmezí let 2002 - 2010. K její realizaci však bohužel již nedošlo.
Stavba dráhy započala v březnu 1895. Vlastní provoz je slavnostně zahájen 28.října téhož roku. Provoz v počátcích zajišťovala společnost KkStB (Rakouské státní dráhy). K zestátnění dráhy dochází k 1.1.1925. Stanice Dívčice se po zahájení provozu nazývala Nákří-Netolice a koncové nádraží v Netolicích pak Netolice-město. Již v roce 1928 je provoz na trati modernizován v podobě motorizace provozu nasazením vozu M120.101 (výrobek Škodových závodů v Plzni). Pro jeho vysokou nespolehlivost je však na trati i nadále poměrně často nasazována parní trakce. Ačkoliv se tu v pozdějších letech vystřídalo hned několik motorových vozů různých výrobců, jejich provozní způsobilost nebyla o mnoho lepší a pára tu bývala častým hostem. Od rok 1930 se motorové vozy objevují i v čele nákladních vlaků, což trvá až do 15.01.1945, kdy je provoz na trati ukončen a kolej slouží jako odstavná kolej transportů Wehrmachtu. Opětovně se daří provoz obnovit až 11.07.1945 po uvolnění kolejí.
Následující ničím nerušený provoz dostává první tvrdou ránu v roce 1992, kdy se "Netolička" objevuje na seznamu nerentabilních tratí. Ačkoliv tyto úvahy přestála takříkajíc bez úhony, osud si ji stejně našel. Neuběhlo ani deset let a trať se znovu ocitá na černém seznamu tratí, na kterých již nemá být nadále provozována osobní doprava. Osudným se jí stává datum 26.02.2011, kdy vlaky osobní dopravy vyjíždí do Netolic naposledy. Děje se tomu tak po zamítavém stanovisku Jihočeského kraje dotovat tu i nadále železniční osobní dopravu. Nově tak relaci Netolice - Dívčice obsluhují autobusy, které však zdaleka neplní plnohodnotnou náhradu vlakového spojení. Situace na trati po zastavení osobní dopravy nabrala nebývale rychlý spád a tak již 27.02.2011 - tedy den po skončení provozu, se v úrovni vjezdového návěstidla stanice Dívčice objevuje červený terč. Proti těmto postupům ze strany SŽDC se však následně ohradila společnost ČDCargo, která poukazuje na své plány nakládat v Netolicích dřevní štěpku pro plzeňskou teplárnu. Tyto plány již přešly do stavu realizace a tak 17.března vyjel z Netolic první ložený vlak. Doufejme tedy, že Netolička bude i nadále sloužit svému původnímu účelu a nezanikne díky neuváženým rozhodnutím. Nad návratem osobní dopravy na trať visí velký otazník a až čas ukáže jak se bude situace dále vyvíjet ...Každodenní ranní rituál před remízou v Netolicích. Motorový vůz 810.571-0 se chystá na výkon Os 18263
Nastávající rozbřesk v Netolicích s Os 18263 tvořeným vozem 810.571-0
Os 18210/1 během pobytu v Netolicích - 810.571-0
Os 18210/1 opouští zastávku Holečkov
810.194-1 v Malovicích u Netolic s Os 18212/3
Os 18220/1 mezi Holečkovem a Malovicemi
810.194-1 zastavuje na netolické zastávce s Os 18224/5
Zimní idylka v Netolicích - 810.595-9 na obratu Os 18211/18264
810.416-8 opouští zastávku Malovice u Netolic - Os 18215
810.416-8 se blíží od Netolic k Malovicím - Os 18216

26.02.2011

Poslední den pravidelné osobní dopravy

Ranní spoje 18262/18263/18210 byly v režii vozu 810.416-8. Zde je zachycen na spoji 18210 před stanicí Dívčice
V zápětí byla již po zbytek dne nasazena zesílená souprava dvojice Regionov 814.134+135. Zde Os 18264 u Radomilic
Os 18215 u osady Hradiště
Nezvykle kapacitní souprava zastavila na zastávce Malovice u Netolic - Os 18216
Dvojice Regionov v čele Os 18217 opouští zastávku Libějovice
Jeden z posledních spojů v Netolicích - Os 18219/18218


Použitá literatura:
- Atlas drah České republiky 2006-2007
- webové stránky města Netolice www.netolice.cz
- diskuzní fórum K-report http://k-report.net
- osobní zápisky

30 let od ukončení osobní dopravy do Tovačova

12. dubna 2011 v 18:44 TOVAČOVKA
V letošním roce je tomu již 30 let od okamžiku, kdy nás navždy opustila pravidelná osobní doprava na trati z Kojetína do Tovačova. 31.05.1981 byl posledním dnem, kdy bylo možné k cestě do/z Tovačova využít vlak. Proč se tomu tak stalo je i dnes otázkou. Jeden z důvodů, který se uvádí je upřednostnění tehdy velmi silné nákladní dopravy na úkor dopravy osobní. Ačkoliv se o jejím opětovném znovuzavedení vedly živé diskuze zvláště v polovině devadesátých let, k realizaci však vzhledem k finanční náročnosti již nedošlo. Čas však povážlivě plyne a poměry na trati se nezadržitelně změnily. Kdysi velmi silná nákladní doprava citelně oslabila a dnes je již jen zlomkem někdejších přepravních výkonů. Zatímco vozba štěrků ze Skašova se v posledních letech po propadu stabilizovala, nákladní doprava do koncového nádraží v Tovačově prakticky ustala. Stále klesající poptávka po přepravách se zúžila pouze na jediného zákazníka - firmu Transpal zabývajíci se distribucí paliv. Ovšem ani tento stav neměl dlouhého trvání a s příchodem roku 2010 nachystala SŽDC a.s. trati pomyslný nůž na krku. Úsporná opatření ve vedení SŽDC a.s. a neobjednání trasy v novém GVD 2010/2011 ze strany ČDCargo vyústila v zahájení správního řízení ve věci zastavení veřejné drážní dopravy. Pro nákladiště Tovačov je vyhlášen zákaz nakládky (ZAN), což jen umocňuje závažnost situace, ve které se trať ocitla.
Letošní smutné kulaté výročí bylo hlavním impulsem k uspořádání nádcházejících oslav spojených s jízdami zvláštních vlaků, jakožto živé připomínky zdejší osobní dopravy. Ty se uskuteční v neděli 8.5.2011 v době od 8:00 do 17:30 za účasti motorového vozu 810 (tehdejší M152.0) v polomáčeném barevném provedení. Na trať se v průběhu dne vydá celkem sedm párů vlaků vedených sólo motorovým vozem, z nichž polední pár je určen pro fotografy za zvýšené jízdné. Vlaky budou po celý den zastavovat také na bývalých zastávkách Oplocany a Uhřícice obec. Kromě vlakového personálu v dobových uniformách z 80.let a stylových lepenkových jízdenek, je pro zájemce připravena také zcela nová Výroční turistická známka - 30 let od ukončení osobní dopravy na trati Kojetín - Tovačov ( viz.vyobrazení v úvodu ). Ta navazuje na úspěšný počin z loňského roku, kdy jsme si připomínali výročí 115 let od zahájení provozu na trati. Její prodej bude uskutečňován po dobu jízd u vlakového personálu KMD (Kroměřížská dráha o.s.). Celoročně pak na pokladně zámku v Tovačově, v městském informačním centru v Kojetíně nebo přímo na e-mailové adrese boceli@centrum.cz. Prodejní cena je stanovena na 30,- Kč za kus.
Výše zmiňované jízdy lze také využít jako dopravní prostředek na souběžně pořádané akce v Tovačově. Jednak bude probíhat tradiční Jarmak pořádaný na místním zámku a také již 5.ročník psích závodů - Kirican Disc Dog Freestyle www.kirican.com s mezinárodní účastí, který určitě stojí za shlédnutí.
Přijměte tedy pozvání na jedinečnou akci a zavzpomínejme na dobu před 30-ti lety. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni !

Více informací naleznete na stránkách www.prototypy.cz/tovacovka
Jízdní řád zvl. vlaků 8.5.2011