Červen 2011

" Akce Z-tka II "

30. června 2011 v 22:48 TOVAČOVKA
Již při prosincové objednávce přepravy zásilky do Tovačova (viz článek Akce Zetka) bylo jasné, že akce bude mít v blízké budoucnosti své pokračování. Uběhlo několik měsíců a nadešel čas na opětovnou realizaci přepravy vozové zásilky. Scénář akce se odehrával v podobném duchu jako při předešlém počinu, pouze s tím rozdílem, že se nakládalo v koncové stanici Tovačov (dnes pouze nákladiště). Opět byla u ČD Carga objednána jedna dvouosá zetka, která plně vyhovovala našim potřebám. Přepravy vozu se zhostila letošní kojetínská stálice 742.251-9 jinak zajišťující odvoz štěrku ze Skašova.
Oproti prosincové objednávce však vyvstal jeden závažný problém a tím je zavedný ZAN (zákaz nakládky) pro nákladiště Tovačov platný od 4.1.2011. Aby se přeprava mohla vůbec uskutečnit bylo nejprve potřeba vyjednat vyjímku ze ZANu. Po jejím vydání bylo dohodnuto uskutečnit nakládku i vlastní odvoz pomocí jednoho manipulačního vlaku v jeden den.
Letošní absence druhého stroje řady 742 na Skašově si vynutila provést obsluhu Tovačova v době mezi výkony na vlečce šterkovny. Pracovní náplň 742 tedy spočívala v ranní strojové jízdě do štěrkovny. Zde vykonala posun s vozy při ložení štěrku pod násypkou. Následovala jízda s první částí ložené soupravy do Kojetína. Z Kojetína se navrátila se zetkou přímo k nakládce do Tovačova. Aby se ušetřil čas i pohonné hmoty pokračovala jízda s loženou zetkou z Tovačova opět na štěrkovnu pro druhou část soupravy. Jízda z Tovačova tak byla okořeněna sunutím zetky ze skašovské hlásky na štěrkovnu. Takto se skašovský vlečkový areál obsluhuje jen v minimální míře. Dříve se takto praktikovala především obsluha vlečky Dopravních staveb (dnes Skanska), na které však doprava utichla během let 2001 a 2002. Zahlédnout Zetku na vlečce šterkovny, či jen řazenou v soupravě mezi sypáky je dnes již prakticky neopakovatelmý obrázek a může se naskytnout jen souhrou velkých náhod. Vlastní vykládka vozu poté probíhala v obvodu stanice Kojetín.
Možná si říkáte, proč vlastně vznikl tento článek a vůbec celý počin realizace přepravy vozové zásilky? Můžete namítnout, že přece takových vlaků jezdí každý den po republice stovky ! To ano, ovšem nastolený trend odlivu přepravců od kolejové dopravy má bohužel pokračující tendenci a stále se rozšiřující opatření typu ZAN ze strany ČD Cargo ve vytipovaných lokalitách tomu také moc nepřidá. Tak jak jinde v republice, tak i na Tovačovce se v posledních letech projevuje citelný propad přepravy zboží. Ještě před několika lety býval manipulák v Tovačově zcela všední záležitostí. Obsluha stanice Tovačov a přilehlých vleček na trati se prováděla dvakrát denně v ranní a odpolední relaci od pondělí do pátku včetně soboty. Soupravy čítající i deset vozů v jednom směru nebyly vyjímkou. Hlavní přepravce v Tovačově - místní Prefa TOPOS dopravoval po železnici jak suroviny pro výrobu (cement, armatůru) a tak především hotové betonové dílce. Kromě těchto nosných přeprav se dále vozilo uhlí do místních uhelných skladů, stavební sortiment do zdejších stavebnin, hnojiva pro okolní zemědělská družstva, papírenské zboží pro místní sklad či občasné přepravy rozličného sortimentu. To vše je bohužel již minulostí. TOPOS přestaval železniční dopravu využívat v průběhu léta 2004 stejně jako zdejší stavebniny. Přetrvávající zásilky uhlí, které se staly poslední pravidelně dopravovanou komoditou do Tovačova pohřbil až vyhlášený ZAN v samotném konci roku 2010. Po tomto kroku by se uskutečněné přepravy daly spočítat na prstech jedné ruky. Tak citelný je propad nákladní dopravy za posledních 6 let. I to je jeden z důvodů, proč vůbec vznikl nápad s realizací přepravy.
Závěrem bych chtěl poděkovat společnosti ČD Cargo za kladné vyřízení naší objednávky a zajištění bezproblémové přepravy. Velký dík patří také Rosťovi, bez jehož přičinění by se přeprava zřejmě nikdy neuskutečnila.


Mn vlak na manipulační koleji v žst. Tovačov
Posun na zhlaví tovačovské stanice. Kdysi každodenní záležitost, dnes velká vzácnost ....
Mn vlak po půl roce v Tovačově. 742.251-2 + 154 8783-8 vyčkávají na čas odjezduZde již při průjezdu bývalou zastávkou Oplocany.
Příjezd na Skašov. Kolej vlevo do Tovačova, vpravo pak vlečka štěrkovny
býv. Hláska Skašov
Ne zrovna obvykĺé sunutí na skašovské vlečce.
Zetka mezi sypáky působí v soupravě opravdu netradičně. Zde zachycená na rovince před Uhříčicemi.
A zde již obrázek podoby letošní vozby štěrku. 742.251-2 u Uhříčic prováží třetí část ložené soupravy ze Skašova.


Text a foto Michal Boček
.

Doplňky k článku:

Jako příklad ještě živého posunu v Tovačově vybírám náhled do zápisků z přelomu let 1999/2000

04-12-1999 - obsluha: 742.160-5
RÁNO
příjezd - 1 vůz 597 3 854-0 (uhlí)
odjezd - O
ODPOLEDNE
příjezd - plošinové vozy pro TOPOS (manipulaci v TOPOSU zajišťovala místní T212 1598)
odjezd - 1 vůz 597 3 854-0
08-12-1999 - obsluha: 742.096-6
příjezd: ?
odjezd: 3x vozy pro TOPOS (393 6 877-2 + 393 6 953-1 + 393 8 590-9)
09-12-1999 - obsluha: 742. ?
RÁNO
příjezd: 2x Eas PKP (uhlí)
10-12-1999 - obsluha: 742.262-9
RÁNO
příjezd: 1x 154 7 602-9 ŽSR (Harmanecké papírny)
odjezd: 2x Eas PKP
ODPOLEDNE
příjezd: 0
odjezd: 1 vůz 154 7 602-9 ŽSR
23-12-1999 - obsluha: 742.239-7
RÁNO
příjezd: 9x plošinový vůz 393 pro TOPOS
odjezd: 2x vůz 553 7 781 + 554 3 794-1
04-01-2000 - obsluha: 742.263-7
ODPOLEDNE
příjezd: ?
odjezd: 4x plošinový vůz pro TOPOS (393 ? + 394 4 235-3 + 393 1 675-3 + 393 1 547-3)
05-01-2000 - obsluha: 742.045-8
ODPOLEDNE
příjezd: 5x plošinový vůz pro TOPOS
odjezd: 3x vozy z TOPOSU (393 9 272-3 + 393 8 698-0 + 393 8 659-7)

Poz. přehled přistavených a odeslaných vozů není zdaleka úplný. V přehledu chybí u některých dnů ranní nebo odpolední relace, takže ve výsledků jsou počty odbavených vozů zdaleka vyšší. Uvedený přehled je potřeba brát jen jako hodně orientační.

Malý výtah oběhů hnacích vozidel nasazených do Tovačova v rozmezí březen - květen 2000

Související články a stránky:
- 334 Kojetín - Tovačov - www stránky o trati
- K-report - diskuzní fórumFOTO návraty IV

19. června 2011 v 15:05 Tratě
Po delší době se opět vracím prostřednictvím FOTO návratů do nedávné historie. Tentokráte jsem ze šuplíku vybral několik fotografií z přelomu let 2003 - 2004 zachycujících velmi rozmanitý provoz na trati č.240 Brno - Jihlava. Převážná většina snímků je pořízena v okolí stanic Zastávka u Brna a Tetčice, kde v té době dosluhovaly poslední mechanická návěstidla na celé trati. Jejich osud se naplnil již na přelomu září a října 2003. Potkat na trati bylo možné jak vozy řady 850 tak i několik zbývajících brněnských vozů řady 830. Závěr je doplněn dvojicí snímků z roku 2006 zachycující nasazení vozů řady 843, které zde trvalo pouhý jeden rok.
Zde uveřejněné snímky bohužel trpí jak technickým zpracováním tak i kompozicí. Snímky vznikaly v samém počátku mé fotografické tvorby a také použitá fotovýbava nebyla zrovna optimální (co nezvládl fotoaparát to dorazil následně scan při digitalizaci). I přesto všechno si myslím, že si snímky zaslouží zveřejnění a né jen založení někde ve složkách archivu.

Píše se 25.únor 2003 a mechanická návěstidla v Zastávce u Brna již pějí svoji labutí píseň. Okolo ještě plně funkčního vjezdového návěstidla S právě projíždí osobní vlak z Jihlavy do Brna vedený lok. 754.074-3.

Brněnský stroj 750.103-4, který je dnes již ve službách ČD Cargo projíždí 25.02.2003 s osobním vlakem do Brna pod vjezdovým mechanickým návěstidlem L stanice Zastávka u Brna.

Legendární motorové vozy řady 830 (M262.0) jsou na trati 240 již také několik let minulostí. Zde je ještě v plné síle zachycen heršpický vůz 830.093-1 na osobním vlaku do Brna. Kulisu mu dotváří obec Tetčice a v té době ještě funkční mechanická předvěst tetčické stanice Př L (24.05.2003)

Další ze série dnes již historických snímků zachycuje přejezd v km 5,371 u Tetčic. Zatímco mechanické závory tu lze nalézt i v současnosti, motorový vůz 850.048-0 byl v lednu 2006 odstaven po násilném poškození a následně v srpnu 2010 v plzeňském Metferu rozložen.

Dvojí historie v Tetčicích. Zatímco brejlovec 754.023-0 nadále brázdí koleje byť v jiném barevném schématu, tetčická mechanická předvěst Př L je již nenávratně minulostí (25.02.2003).

Další nímek nás opětovně zavede do Zastávky u Brna. Je 24.05.2003 a okolo vjezdového návěstidla do Zastávky projíždí s osobním vlakem do Jihlavy Kocour 742.043-3

Tento snímek nás zavádí do stanice Třebíč. Je duben roku 2004 a ve stanici se nám naskytá zajímavé setkání vozidel. Vlevo postává s manipulačním vlakem Berta 751.333-6. Na os vlaku do Brna je připraven k odjezdu prototypový Krokodýl 850.001-9 sice již v obnoveném původním vzhledu, avšak ještě v unifikovaném nátěru ČD. Zcela vpravo pak vykukuje Brejlovec 754.046-1 s osobním vlakem do Jihlavy (03.04.2004)

Dnes již neopakovatelný záběr zachycuje i tento snímek přejezdu v Třebíči pod mlýnem. Přejezdové zabezpečovací zařízení vozu SSSR a motorový vůz 810.621-3 v ODS nátěru (03.04.2004)

I tento záběr je již několik let historií. Dvojice maloměřických Favoritů 731.007-1 a 731.039-4 opouští stanici Studenec v čele Mn vlaku 82721 do Brna (10.04.2004)

Následující dva záběry nás zavedou do roku 2006. Tehdy byly na krátký čas (od prosince 2005 do prosince 2006) nasazeny na vozbu moderní motorové vozy řady 843. Zde stoupá ze Střelic s osobním vlakem Os 4816 vůz 843.015-9 (17.09.2006)

Záběrem vozu 843.020-8 s Os 4811 za mlžného rána nedaleko Okříšek se protetontokrát rozloučím (15.10.2006)

Text a foto Michal Boček

Vlakem na Muráňský hrad minulostí

8. června 2011 v 20:24 Tratě
Po relativně uklidněné situaci z pohledu rozsahu osobní dopravy na Slovensku přichází další cílená redukce. V rámci ozdravného programu mající zamezit dalšímu zadlužování slovenských železničních společností bylo rozhodnuto o silném omezení osobní dopravy na předem vytipovaných tratích. Jednou z nich se stala i 41 kilometrů dlouhá trať spojující Plešivec s Murání. Jde tak o další omezení dopravy v oblasti Gemeru, kde již před časem byla zastavena osobní doprava na tratích Plešivec - Slavošovce (166), Rožňava - Dobšiná (167) či trať Moldava nad Bodvou - Medzev (168). Právě Muráňská byla již v roce 2003 jednou z obětí tehdejšího razatního rušení osobní dopravy. Vlaky tu vyjely naposledy 2.2.2003 a namísto nich dopravu převzaly autobusy. Tehdy se však dopravu podařilo obnovit a tak 15.6. se vlaky do muráňské doliny opět podívaly byť jen v polovičním rozsahu. V tomto stavu doprava vydržela až do poslední dubnové soboty (30.04.2011), kdy od 1.5. vstoupila v platnost mimořádná změna jízdního řádu. Na trať tak vyrazily poslední dva páry vlaků. Doprava byla mimořádně posílena o sestavu vozů 812.037-0+012. V současné době tak na trati zůstává pouze nákladní doprava směřovaná především do stanice Lubeník, kde sídlí zdejší Magnezitové doly.
Doprava na trati byla záhajena 22.11.1893. Hlavní přepravní potencionál na trati vždy představovala nákladní doprava. Ať už železářské výrobky z místních hutí či těžená železná ruda a dřevo z místních hor. Provoz na trati byl silně omezen v období II.světové války, kdy trať rozdělila na dvě části nově vzniklá státní hranice v roce 1938. Stižená doprava řešená na základě peážních smluv si vyžádala řešení vzniklé situace. Padlo rozhodnutí vystavět zcela nové tratě, které by svým trasováním propojily jinak odříznuté průmyslové lokality Gemeru závislé na peážních dohodách. Tehdy se začaly stavět tzv. "Gemerské spojky". Ty měly spojit tratě Plešivec - Muráň, Plešivec - Slavošovce a Tisovec - Brezno. Stavební práce přerušilo v srpnu 1944 Slovenské národní povstání. I když se v pracích na výstavbě po roce 1945 pokračovalo, k jejich dokončení už nedošlo. Práce byly definitivně zastaveny v roce 1949. Jediný úsek z Gemerských spojek, který byl dokončen a uveden do provozu se stal úsek u Tisovce. Zbytek trasy byl opuštěn a dnes jsou na ni jen tichou vzpomínkou rozsáhlé umělé stavby v podobě velkolepých viaduktů či tunelů.

Jeden dubnový den roku 2011 na muráňské trati obrazem:
810.453-1 na Os 6804 do Muráně právě míjí km 34,5 mezi stanicemi Revúca a Muránská Dlhá Lúka
Na konečné v Muráni - Os 6804/6807 810.453-1
Os 6807 zastavil na zastávce Muránská Dlhá Lúka
Revúca
Revúcká Lehota
Lubeník
Jelšava
Jelšavská Teplica
Gemerský Milhošť
Hucín
Gemerská Horka zastávka
Gemerská Horka - Plešivec (Os 6807)
Gemerská Horka - Hucín (Os 6806)Použitá literatura :

- Trať č.165 Plešivec - Muráň www stránky vlaky.net
- Cestovný poriadok ŽSR 2010/2011 (12.12.2010 - 10.12.2011)
- VKÚ Harmanec 124+139