Červenec 2011

VIDEO

31. července 2011 v 20:57 VIDEO
Vítám vás v nově otevřené sekci VIDEO-galerie jejíž zkušební provoz byl spuštěn k 1.8.2011. .Videa zde publikovaná jsou pouze z mého osobního archivu. Jejich technická úroveň a zpracování je poplatná době vzniku nahrávky a tehdy použité nahrávací aparatury.
Nejprve se zde objeví videa zachycující provoz na Tovačovce před necelými 10-ti lety, kdy trať ještě takříkajíc žila. Rozmanitý provoz tvořený řadami 740, 742, 750, 754 či 770 nebyl tou dobou ničím neobvyklým. Pravidelné zajíždění obsluhy do Tovačova bylo každodenní záležitostí. Pokusím se tu tedy zveřejnit alespoň malý průřez tehdejšího provozu v letech 2001-2003.
Časem by pak měly být doplňovány nahrávky ze současného provozu a to nejen z tovačovské tratě. Ovšem zatím bych nepředbíhal ...


001 - 753.192-4 na postrku silně podporovaná strojem 750.119-0 zdolává 12%°stoupání s loženou soupravou štěrkopísku u Uhříčic. (11.08.2003)


002 - 753.192-4 s loženou soupravou vozů Faccs a postrkovým strojem 754.079-2 mezi Lobodicemi a Uhříčicemi (11.08.2003)

003 - Rok 2002 znamenal krátký návrat těžkých šestinápravových lokomotiv řady 770 na vozbu štěrkopísku ze Skašova. Tehdy se v období letních měsíců ujala vozby společnost SMD - Slezkomoravská dráha, která na vozbu vlaků nasazovala své vlastní stroje. Mimo strojů řady 740 (inv.č.645-7, 720-8) se zde také objevila dvojice lok. 770 evidenčních čísel 016 a 612. Ty se ve vozbě vlaků vzájemně střídaly, případně stanuly obě v čele vlaku doplněné navíc ještě o postrkový stroj řady 740. Tato kapitola provozu bohužel trvala pouze jeden rok a již v roce 2003 se vozba vrátila do zaběhlých kolejí v podobě řady 742 ČD.
- 770.016-4 opouští spolu se strojem 740.720-8 vlečkový areál na Skašově (16.07.2002)


004 - 850.001-9 mezi Poštornou a Charvátskou Novou Vsí dne 6.8.2011


005 - 749.019-6 v čele R 756 přijíždí do stanice Dolní lipka. (24.06.2002)


006 - 751.053-0 posunuje v žst. Znojmo (25.06.2002)


007 - 742.141-5 na trati Kojetín - Tovačov při obsluze vlečkového areálu na Skašově dne 1.9.2011