Září 2011

Stachelberg

30. září 2011 v 20:35 Úzkorozchodné dráhy
Výstavba pohraničního opevnění na hranicích republiky započala v roce 1935, jako obrana před vzrůstající vojenskou agresí hitlerovského Německa. Zejména oblast mezi Krkonošemi a Orlickými horami si díky zvýšenému nebezpečí napadení německou armádou, vynutila výstavbu souvislé linie těžkého opevnění. V oblasti Libavského sedla u Trutnova tak měly vzniknout dva nosné prvky těžkého opevnění - dělostřelecká tvrz Stachelberg a dělostřelecká tvrz Poustka. Na rozdíl od tvrze Poustka, která se nedostala do stavu realizace, započala v září roku 1937 na návrší Stachelberg nad vsí Babí stavba monumentálního díla, které se mělo řadit mezi největší tvrzový objekt v republice. Jeho dokončení se plánovalo do dvou let. Výstavby se zhostila firma Zdenko Kruliš Praha a Konstruktiva Praha, která tu zaměstnala na 1800 dělníků. Tvrz by po celkovém dokončení tvořila soustava dvou dělostřeleckých srubů a dvou dělostřeleckých výsuvných věží, doplněných o dvě minometné věže a čtyři pěchotní sruby. Osádku tohoto komplexu by tvořilo celkem 864 mužů.
Jako první je stavebně vyražen téměř celý systém podzemních chodeb a sálů o celkové délce 3,5 km. Ten se nachází v hloubce od 20 do 50 metrů pod povrchem. Na jaře 1938 se rozbíhá stavební činnost také na povrchu, kde se začínají budovat povrchové objekty. Ve dnech 23.-31.8. je vybetonován první z nich - a sice pěchotní srub T-St-S 73 "Polom". Svou velikostí se jedná o největší vybudovaný objekt tohoto typu u nás. Ovšem nenadálé okolnosti zapříčinily, že zmiňovaný S-73 se nakonec stal jediným dokončeným objektem tvrze. Podpis mnichovské dohody a obsazení Němci v říjnu 1938 je definitvní tečkou v horentní výstavbě.
Při samotné výstavbě podzemí se využívala úzkorozchodná dráha, která zajišťovala jak odvoz vytěžené horniny na povrch, tak zároveň dopravu surovin a materiálu pro výstavbu. Spletitý systém chodeb a sálů tak pokryla síť úzkorozchodné dráhy s animálním pohonem o rozchodu 600 mm. Její obnovené fragmenty, lze dnes spatřit na návštěvnické trase v místě plánované dělostřelecké věže S-75, kde dotváří součást muzejní expozice.

Celkový pohled na povrchový objekt pěchotního srubu T-St-S 73 "Polom"
U dokončeného objektu T-St-S 73 nebyl proveden ochranný zához, který by se nalézal v pravé části
Podzemní galerie na křižovatce chodeb v místě plánované dělostřelecké věže S-75. Stavebně dokončená chodba směřuje k pěchotnímu srubu S-73 "Polom"

Křižovatka chodeb pod plánovaným objektem S-75 dělostřelecké věže
Obnovená úzkorozchodná trať pod objektem S-75
Jeden z rozestavěných muničních skladů pod objektem S-75 s původní dřevěnou výztuží
Replika dřevěné výztuže instalovaná v budovaných muničních skladech objektu S-75
Větvení manipulační drážky u budovaných muničních skladů pod objektem S-75
Spojovací chodba mezi centrální tvrzovou chodbou a objekty S-77 a S-74
Vylámané mohutné prostory kasáren v centrální části tvrze v blízkosti objektů S-72 a S-78

Použitá literatura:
STACHELBERG - Obr na prahu Krkonoš , vydalo město Žacléř 2010