Říjen 2011

Výlov ve znamení změn

30. října 2011 v 22:15 TOVAČOVKA
Další úspěšná dvoudenní akce na kolejích Tovačovky je za námi. Letošní 5.ročník jízd konaných u příležitosti slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově lze po právu nazývat jako přelomový. A to nejen díky typům nasazených vozidel, ale především koncepcí provozu, kdy se pro odstavování souprav vůbec poprvé využívalo kolejiště vlečky Prefy TOPOS v Tovačově II - Anníně. Doposud se tak dělo buď v areálu stanice Kroměříž či na vlečkách Technoplastu v Chropyni a Selika Kojetín. Navozená spolupráce mezi občanským sdružením Kroměřížská dráha (dále jen KMD) a Klubem přátel kolejových vozidel Brno (dále jen KPKV) přímo vybízela k jednání se společností TOPOS Prefa Tovačov a.s. o možnosti využití zdejší nepoužívané vlečky pro deponaci vozidel vlastněných KPKV. Po sérii jednání a administrativních záležitostí ohledně zajištění provozuschopnosti vlečky je vynaložená činnost korunována úspěchem, kdy KPKV se společností Topos uzavírá smlouvu o pronájmu.
Toť okrajem co jízdám předcházelo, nyní k samotnému víkendovému ježdění. Podobně jako v minulém roce vyrazilo po oba víkendové dny na trať celkem 7 párů spojů. Vozby se zhostila "Karkulka" 726.516 (T444.1516) s dvojicí přípojných vozů Bix doplněná nově zprovozněným vozem 850.044-9 (vše ve vlastnictví KPKV). Ten zároveň plnil funkci záložního vozidla pro případ, že by "Karkulka" měla problémy. To, že to byl prozíravý krok se ukázalo již v první den jízd. Plánované varianty složení soupravy, kdy na vlacích měla dominovat souprava ve složení T444.1516 + 2x Bix proložená na některých spojích sólo vozem 850.044 vzala již po sobotním poledni za své. Nejprve byl posílen polední spoj plánovaný v sólo verzi 850.044 díky zvýšenému zájmu cestujících o dva Bixy. Následně se na "Karkulce" začaly projevovat problémy na palivovém okruhu, takže místo ní musel být operativně opět nasazován "Krokodýl". Což však nikterak nesnižovalo dojem u cestujících a ani u početných skupin fotografů podél tratě. Své kvality ukázal "Krokodýl" v sobotu ještě jednou byť již neveřejně. V podvečer zajistil spolu s T444.1516 přesun tří vozů Be (též ve vlastnictví KPKV) z Chropyňského Technoplastu do svého nového působiště na vlečce Toposu. Úctyhodná souprava ve složení 850.044 + 2x Bix + 3x Be + T444.1516 byla svým způsobem též jedinečná. Krokodýl se pak vrátil k nocování zpět do Kojetína, aby tak zajistil odvoz prvního ranního spoje do Tovačova.
Neděle obléknutá do inverzního závoje naskytla podobný scénář. Zatímco "Krokodýl" neúnavně brousil koleje tovačovské tratě, "Karkulka" si opětovně postavila hlavu a konec dne ji zastihl již v "mrtvém" stavu. Vybité baterie nedovolovaly další provoz, čímž závěrečná manipulace s ní a soupravou opětovně zbyla na bedrech 850.044. Jak bývá zvykem, s odjezdem posledního spoje z Tovačova, usíná tovačovská větev jako Šípková Růženka. Pravidelná nákladní dopravu tu již nějaký ten rok nefunguje a osobní je tu již 30 let minulostí. Letos tomu však bylo jinak ! Plánovaná dlouhodobá deponace vozidel KPKV na vlečce Prefa TOPOS se stala realitou. Po příjezdu posledního spoje do Kojetína se celé sestava vozidel vydala soupravově zpět do Tovačova, odkud zamířila přímo na vlečku. Výjmutí klíčů z ústředního zámku, přestavení výměny P1, odemknutí výkolejky a otevřená vrátka vlečky jsou jen němými svědky tohoto významného mezníku v dosavadní historii tratě. T444.1516 nalezla nový domov v místní remíze, zbylá vozidla pak na odstavných kolejích vlečky pod širým nebem. Umístění vozidel přímo vybízí k jejich dalšímu využití a to nejen v této lokalitě. Už teď je jasné, že tyto nové aktivity na sebe nenechají dlouho čekat a lze očekávat další zajímavé provozní situace na trati.
Jako se již stalo tradicí i při těchto jízdách opětovně nespolupracovalo počasí. Účastníci tak mohli za okny vlaků pozorovat rozmary podzimního počasí v celém spektru, kdy se postupně vystřídala hustá mlha s námrazou, následovaná prosluněnou oblohou, v neděli pak korunovanou nízkou oblačností. Prostě takové to typické "Tovačovské" počasí ve všech směrech.
A co říct závěrem? Po oba dny jezdily vlaky velice slušně obsazeny, zpoždění oproti jízdnímu řádu minimální, pohodová nálada ve vozech, prodej upomínkových předmětů, stylové jízdenky či vlakový personál v dobových uniformách. To je jen opravdu strohé shodnocení opravdu vydařených jízd, které tak navazují na zaběhlou tradici. Doufejme tedy, že i přes veškeré nástrahy a úskalí, které trať v současné době zažívá bude možné i v příštích letech tyto velmi oblíbené vlaky znovu vypravit. Zatím k tomu má trať velmi slibně nakročeno. Tak někdy nashledanou na Tovačovce !

Text a přiložené foto Michal Boček


22.10.2011

Ranní mrazivý rozbřesk v Kojetíně
Za mrazivého a mlžného rána se vydává "Karkulka" z Lobodic do Tovačova
Mlhavé sobotní dopoledne u Tovačova dotváří kulisu Os 15483
Ranní poklidnou atmosféru na zastávce Oplocany narušuje jízda osobního vlaku Os 15482 do Tovačova
Na hlásce Skašov ...
Zesílená souprava v podání vozidel T444.1516+2x Bix+850.044-9 na spoji do Tovačova právě zdolala vrchol stoupání nad Uhříčicemi
Mezi Polkovicemi a Uhříčicemi ....
Okolo betonářského závodu BTK Lobodice duní osobní vlak z Tovačova do Kojetína
Ze Sluncem zalitého nádražíčka v Lobodicích právě rozjíždí svůj vlak "Karkulka" T444.1516
850.044-9 s kulisou věží města Tovačov - Os 15490
850.044-9 během posunu v Tovačově
Na konečné ...
Industriální zátiší u Prefy TOPOS - Os 15491
"Krokodýl" projíždí s Os 15492 bývalou zastávkou Uhříčice obec
Na mostě Valová duní Os 15493 Tovačov - Kojetín v podání motorového vozu 850.044-9 a dvou vozů Bix
Opravdový mezník v historii tratě zachycuje snímek odstavených vozidel na vlečce Toposu
850.044-9 po vykonání posunu na vlečce se vrací zpět do stanice
Již za hluboké noci se chystá 850.044-9 k odjezdu z Tovačova do Kojetína. Tam vyčká do nedělního rána, aby zajistil odvoz první spoje Os 15480

23.10.2011

Ranní probouzení na vlečce Toposu
Po mnoha letech opouští brány Toposu opět vlak. Vůbec poprvé ovšem osobní !
T444.1516 vyčkává v Tovačově na příjezd "Krokodýla" z Kojetína
První ranní spoj z Kojetína v podání sólo vozu 850.044-9 přijíždí do Tovačova
Os 15484 na světelném přejezdu u Uhříčic
Chvilka odpočinku mezi spoji na nádraží v Kojetíně
Bývalou zastávkou Uhříčice obec projíždí Os 15488 do Tovačova vedený "Karkulkou" T444.1516
Os 15489 duní na mostě přes Valovou
850.044-9 míjí kamenný kříž z roku 1717 na okraji Lobodic
850.044-9 u závodu BTK Lobodice prováží poslední spoj z Tovačova
Již za soumraku se prováděl posun s vozidly na vlečce Toposu. 850.044-9 pomalu zatláčí nečinnou T444.1516 do lokomotivní remízy
Po téměř osmi letech opět ožila remíza lokomotiv na vlečce Toposu. Domácí "prasátko" 703.558-7 vystřídala "karkulka" 726.516-8 KPKV

Putování za Krokodýly

9. října 2011 v 22:21 Hnací vozidla

aneb co zbylo z flotily ...

850.045 + 851.023 + 850.043
Čas neúprosně běží a od posledního turnusového výkonu motorového vozu řady 851 uběhlo již téměř půl roku. Po dlouhé roky stabilní situace v DKV Olomouc nabrala rychlý spád a ze zdejší početné flotily čítající 13 vozů se konce GVD dočkala v provozním stavu jen čtveřice vozů: 851.005 + 021 + 026 + 028. Zbývající vozy byly po kanibalizaci ještě použitelných dílů přepraveny do deponie v DKV Česká Třebová, kde vyčkají na svoji fyzickou likvidaci. Vůz 851.005, který je již dlouhodobě určen k zachování byl záhy s koncem platnosti GVD odstaven a převeden do sbírek DHV Lužná u Rakovníka s deponací v motorové remíze DKV Olomouc. Novým posláním zbývající trojice vozů se stala role záložních vozidel. I když se počítalo s udržením všech vozů v provozním stavu, došlo dne 10.12.2010 na voze 851.021-6 k lomu klikové hřídele. I přes svůj jinak relativně "dobrý" technický stav (poslední opravu prodělal v březnu 2010 v DPOV Nymburk) bylo rozhodnuto vůz již neopravovat a definitivně ho odstavit. Provozní záloha tak zůstala na bedrech posledních dvou zástupců řady 851 inventárních čísel 26 a 28. Ty lze v současnosti spatřit prakticky kdekoliv v okolí hanácké metropole v roli záskoků za neschopná vozidla novějších řad.
Podobný vývoj zaznamenala též řada 850 soustředěná do DKV Brno. Prototypový 850.001 zasahuje do provozu již pouze v roli muzejního vozidla, především na výkonech do Lednice, kde se střídá s "Kredencem" 830.018. Jeho sériový kolegové 850.015-9 + 850.021-7 + 850.030-8 zasahují prakticky denně jako náhrada za neschopná turnusová vozidla, především řady 842. Dvojice 015+021 je deponována v Brně Horních Heršpicích, vůz 030 byl předisponován do PJ Znojmo, kde zaskakoval jako náhrada za neschopné vozy řady 810 na trati 241. Dne 19.7.2011 však došlo k závadě na nápravové převodovce a došlo k operativní nahradě vozem 850.015. Vůz 850.030 po opravě (05.08.2011) opětovně zasahuje do provozu staronově v PJ Brno Horní Heršpice po boku 850.021, zatímco patnáctka zůstává v PJ Znojmo. Tím bychom měli odbavené provozní vozy ve službách ČD a.s. Mimo ně lze zahlénout v provozním stavu další skupinu vozů, která patří soukromému majiteli či státnímu subjektu v podobě Železnic Slovenské republiky (dále jen ŽSR).
Prvně se zaměřím na jediný provozní vůz, který zůstal na území Slovenské republiky. Tím je bývalý teplanský 850.018-3 upravený pro potřeby měřícího vlaku ŽSR. "Túlavá", tak jak je všeobecně přezdívaná, každoročně vyráží prakticky na celou železniční síť Slovenska s měřícím vozem v rámci svého měřícího turné.
V České republice je situace o poznání lepší. V současnosti se zde nachází 5 vozů mimo dopravce ČD, držené v soukromých rukou. Mezi provozní se řadí 851.008-3 (M286.1008) patřící Klubu železničních cestovatelů (KŽC). Dále 851.032-3 (M286.1032) brněnského spolku Hrbatá Máňa a konečně nově zprovozněný vůz 850.044-9 patřící sdružení Klubu přátel kolejových vozidel (KPKV). Zmiňovanou trojici vozů lze dnes potkat v čele nostalgických vlaků prakticky po celé republice. Čtvrtým vozem v soukromém vlastnictví je neprovozní 850.006-8 patřící JHMD a pátým pak 850.022-5 opět vlastněný Klubem přátel kolejových vozidel (KPKV).
Výčet výše uvedených vozů je jen zlomek toho, co lze dosud nalézt z kdysi početné řady rychlíkových vozů na území České a Slovenské republiky (viz. přehled níže). Na území Slovenska se dosud nachází velký počet vozů řad 850/851, byť jejich turnusový provoz skončil plošně v roce 2003. V GVD 2003/2004 zůstal jediným zaturnusovaným vozem řady 850 vůz 850.002, který se využíval pro dopravu měřícího vozu ŽSR. Zbylé vozy tvořily pouze provozní zálohu v depech Trenčianska Teplá, Poprad-Tatry, Košice. Řada 851 zůstala tehdy zaturnusována pouze v RD Zvolen ve třídenní TS 801. Ta zahrnovala vozbu vlaků do Horné štubně, Diviak a Vrútek. V pracovní dny pak jeden obrat vlaků do Filakova. Následující GVD vozy tvořily již jen provozní zálohu. Po sérii přesunů mezi jednotlivými depy v prvním pololetí roku 2006, opustily i pozici záložních vozidel a byly definitivně odstaveny z provozu.
V Čechách skupinu vozů tvoří vozy odstavené z provozu teprve v nedávné době. Část jich již potkala fyzická likvidace 851.019 (5/11 Plzeň METFER) 033 (8/10 Plzeň METFER), 034 (4/11 Plzeň METFER), 035 (8/10 Dynamic Steel Bohumín), 038 (8/10 Plzeň METFER). Zbylé vozy vyčkávají na svoji likvidaci v prostorách DKV Česká Třebová: 850.028-2 (ex Brno), 850.029-0 (ex Olomouc), 851.006-7, 012-5, 020-8, 021-6, 027-3 (vše ex. Olomouc) - stav k 24.09.2011. V areálu kovošrotu Bohumín-Vrbice se nalézá torzo skříně bývalého ex.brněnského 850.032 - přistaven na vlečku 22.03.11 (stav k 8/2011). Vozy, které dojezdily na různé druhy závad byly po svém odstavení kanibalizovány o ještě použitelné díly a následně devastovány nenechavci. Podobný osud neunikl ani flotile zrušených vozů slovenského dopravce ZSSK hromadně odstavených z provozu na přelomu let 2003/2004. Tamní část vozů, která sice unikla následným likvidačním aktivitám (odkoupeny soukromým subjektem Sortera Trnava), však doplatila na nájezdy sběračů kovů a vandalismus. Nekompletní vraky jsou dnes deponovány ve dvou lokalitách - RD Zvolen a ŽOS Vrútky. Jaký bude jejich daIší osud je více než nejisté ...

Na území Slovenska lze dosud spatřit tyto vozy:
850: 002, 011, 013, 018 (ŽSR), 026 (ŽOS Zvolen), 039, 043, 045,
851: 002, 009 (ŽOS Zvolen), 022, 023, 025 (ŽOS Zvolen), 029

Na území České republiky nadále existují:
850: 001, 006 (JHMD), 008 (NTM), 015, 021, 022 (KPKV), 028, 029, 030, 032 ?, 044 (KPKV)
851: 005 (DHV), 006, 008 (KŽC), 012, 013 (SŽDC), 014 (SŽDC), 020, 021, 026, 027, 028, 032 (Hrbatá Máňa)

Pozn. - červeně podbarvená čísla zobrazují provozní vozidla (stav k 9.10.2011)

851.022-4 (Vrútky 4.6.11)
850.039-9 (Vrútky 4.6.11)
850.045-6 (Vrútky 4.6.11)
850.043-1 (Vrútky 4.6.11)
850.013-4 (Vrútky 4.6.11)
851.002-6 + 851.029-9 + 850.045-6 (Vrútky 4.6.11)
850.013-4 + 850.002-7 + 851.002-4 (Vrútky 4.6.11)
Setkání ve stanici Nemotice. M286.1032 pravě přijel z Koryčan coby zvláštní vlak, 850.015-9 pak na Sp1726 Staré Město u U.H. - Brno (28.11.2010)
851.026-5 zastavuje coby Os 24706 na zastávce Čunín (7.8.11)851.028-1 Olomouc hl.n. (11.07.11) © Michal Boček851.028-1 mimořádně na Os 13731 Olomouc - Uničov (11.07.11)
850.001-7 na Os 24563 Lednice - Břeclav nedaleko zastávky Charvátská Nová Ves (06.08.11)
851.020-8 + 851.012-5 (Česká Třebová 24.09.11) 850.028-2 (Česká Třebová 24.09.11)850.029-0 (Česká Třebová 24.09.11)851.006-7 (Česká Třebová 24.9.11)
851.027-3 (Česká Třebová 24.9.11)
M286.1008 (851.008-3) KŽC Doprava nedaleko Kouřimi (28.08.11)
M286.1032 (851.032-3) Rudná pod Pradědem zast. (14.11.10)
850.006-8 Krnov OLPAS (27.12.2010)
850.022-5 KPKV Krnov (23.07.2011)
850.044-9 KPKV Brno dolní (09.05.2009)