MORKOVIČKA v novém kabátě

29. prosince 2011 v 22:53 |  Tratě

aneb přeměna na cyklostezku ukončena

Pár volných dní ke konci roku a prosluněná obloha s teplotami pro tuto roční dobu nezvykle vysokými, přímo vybízely k výpravě někam do přírody. Po chvilce rozmýšlení byl cíl jasný. Okusit nově zprovozněnou cyklistickou stezku zřízenou na tělese bývalé trati z Nezamyslic do Morkovic. Ta se začala budovat v červenci roku 2011 a dokončena byla v druhé polovině listopadu. Její slavnostní otevření se chystá na jaro roku 2012.
Provoz na bývalé dráze ustal dne 23.1.1998. Tehdy byla zastavena pravidelná osobní doprava, nákladní tu nebyla již delší dobu provozována. Přeprava osob přešla na autobusy a trať samotná se začala využívat pro odstavování správkových vozů. Jako nepotřebná byla rušícím výnosem 11.12.2005 úředně zrušena. Ačkoliv se místní zastupitelstva ihned začala zabývat otázkou převodu dráhy do svého vlastnictví a jejího dalšího využití pro stavbu cyklostezky, uběhlo dalších 5 let, než se začaly hnout ledy. S příchodem roku 2010 započalo snášení kolejového svršku a urovnání pláně. V letních měsících roku 2011 pak začala vlastní realizace přeměny s plánovaným dokončením do konce roku 2011. Stavba si vyžádala investice ve výši 26 211 847 Kč.
Trať jako takovou jsem v posledních letech pravidelně procházel, takže bylo na místě zjistit aktuální stav drážních pozůstatků. Svoje putování začínám jak jinak než na logickém začátku dráhy - tedy na nádraží v Nezamyslicích.
Po výstupu z vlaku mě vítá rozlehlá staniční budova nezamyslického nádraží svědčící o někdejším významu tohoto dopravního uzlu. Jak by ne. Scházejí se tu hned tři tratě. Od východu na západ prochází hlavní trať z Přerova do Brna, dnes ukrytá v jízdním řádu pod číslem 300. Od severu se přimyká trať z Olomouce (č.301) a konečně na jih se odklání výše zmiňovaná trať č.302 do Morkovic. Tak jako kdysi cestující morkovické lokálky (dále jen Morkovička) směřují moje kroky dlouhým a dnes notně opuštěným perónem kolem novinového stánku na samý okraj prvního nástupiště. Následuje výstup po několika desítkách schodů na lávku nad kolejištěm stanice, pomocí níž se dostaneme na protilehlou stranu. Toto možná trochu nepohodlné řešení je způsobeno vymístěním nástupiště Morkovičky do samostatného nádraží, označovaného jako Nezamyslice místní nádraží.
Místní nádraží tvoří tříkolejné kolejiště s jednou nástupištní hranou zakončené remízou motorového vozu. Dnes notně zpustlý a staticky narušený objekt budovy místního nádraží v sobě ukrývá nevelkou čekárnu pro cestující a dopravní kancelář. Chybějící střešní krytina a narušený krov objektu vykonává své a objekt pomalu, ale jistě mizí z povrchu zemského. Samotné kolejiště včetně remízy je sporadicky využíváno pro potřeby traťové služby. Do nádraží v Nezamyslicích je kolejiště místního nádraží napojeno prostřednictvím spojovací kolejí č.90. V km 0,4 byla zrušená část od provozní oddělena nerozebíratelnou zábranou. Do těchto míst je těleso včetně kolejí zachováno prakticky v původním stavu. Za ní již začíná samotná novostavba cyklostezky.
Stezka o šířce dva metry s živičným povrchem v délce 11,5 km využívá v celé délce bývalé drážní těleso. Její zakončení se nachází v prostoru stanice Morkovice. Kromě vlastního tělesa dráhy s množstvím propustků a 6-ti mosty je v celé délce dráhy zachována kilometráž v podobě hektometrovníků. Občas lze narazit na zbytky nástupištních hran, překládkových ramp či pozůstatky traťových značek a telegrafních sloupů. Mezi zastávkami Prasklice a Uhřice u Kroměříže se dosud nacházejí složené zásněžky naposledy využívané v roce 1998. Z drážních objektů, které přežily vlastní zastavení dopravy, období samovolného chátrání a v neposlední řadě přeměnu na cyklostezku lze zařadit:

Nezamyslice :
- lávka pro pěší nad kolejištěm stanice
- objekt místního nádraží
- remíza motorového vozu
Tištín :
- objekt staniční budovy (dodnes trvale obydlen)
- objekt záchodů
Koválovice-Osíčany :
- objekt staniční budovy
- objekt staničního skladiště
Prasklice :
- objekt zastávky
Morkovice :
- objekt staniční budovy

Objekty zastávek Těšice a Uhřice u Kroměříže se nedochovaly. Stejně dopadla také remíza s vodárnou v Morkovicích. Její demolice proběhla během tří březnových dnů roku 2008.


Aby bylo možné si alespoň částečně utvořit představu jakou zásadní proměnou trať prošla, ukážeme si současný stav prostřednictvím fotografií. Ty byly pořízeny shodně dne 25.12.2011

Velikost výpravní budovy stanice Nezamyslice svědčí svou velikostí o významu zdejšího železničního uzlu
Lávka pro pěší spojující stanici Nezamyslice s nástupištěm "Morkovičky" ležícím na místním nádraží
Pohled na prostor místního nádraží z lávky
Nezamyslice místní nádraží
Chátrající objekt čekárny a dopravní kanceláře na místním nádraží. V pozadí remíza motorového vozu.
Spojovací kolej č.90 mezi místním nádražím a nezamyslickou stanicí.
Poslední neporušený zbytek "Morkovičky" dnes slouží coby výtažná kolej místního nádraží.
Začátek nové cyklostezky na samotném okraji nezamyslické stanice - km 0,448
Původní most přes říčku Haná bude po nutných úpravách využívat nová cyklostezka
Partie mezi Nezamyslicemi a Těšicemi.
Prostor bývalé zastávky Těšice. Zachována je dosud nástupištní hrana v celé své délce. Objekt zastávky zmizel již před několika lety.
Křížení se silnicí I/47 u Těšic. Ještě donedávna zde bylo zachováno světelné výstražné zařízení VÚD a kolejové pole ve vozovce.
Těšice - km 2.1
Dálniční přemostění D1 nad bývalou tratí do Morkovic
Bývalé nákladiště a zastávka Tištín. Dosud se zde i přes úpravy zachoval jak objekt zastávky (trvale obydlen) včetně objektu záchodů, tak nakládková rampa na překladišti bývalé manipulační koleje.
Tištín - bývalý železniční přejezd se silnící III.třídy u zastávky Tištín
Km 2.9 - lesní partie u Tištína. Zde dráha v trvalém stoupání obcházela obec Tištín
Závěrečný úsek stoupání nad Tištínem - zde pohled směrem k Nezamyslicím
Vrchol stoupání bývalé dráhy u tištínského hřbitova. Odtud dráha pozvolným klesáním směřovala do Koválovic.
Notoricky známé a pro fotografy vděčné místo nad Tištínem s dominantou barokního kostela sv.Petra a Pavla
Osamocený telegrafní sloup na okraji Koválovic-Osíčan. Němý svědek lepších časů dráhy ...
Repasovaný most nad Tištínkou u obce Koválovice - km 6.5
Prostor bývalého nákladiště a zastávky Koválovice-Osíčany. Kromě zachovaného objektu zastávky zde dosud stojí dřevěné staniční skladiště.
Chátrající objekt zastávky Koválovice-Osíčany s dochovanou nástupištní hranou.
Již bezmála třináct roků od zastavení dopravy tu v ústraní zeleně přežívá bez povšimnutí sběratelů kovů staniční nápis.
Km 7.3 mezi zastávkami Koválovice-Osíčany a Prasklice. I zde se přes stavební úpravy spojené se změnou dráhy na cyklostezku zachovalo v torzním stavu upozorňovadlo na blížící se zastávku. Zde pro Koválovice. V opačném směru pak pro Prasklice.
Již několik let neměnný stav na zastávce Prasklice.
Celkový pohled na zastávku Prasklice. Dosud tu lze spatřit objekt zastávky včetně nástupištní hrany.
Km 8.6. Složené zásněžky připravené na zimu k použití. Další němý svědek bývalé dráhy ...
Prostor bývalé zastávky Uhřice u Kroměříže. Dřevěný objekt zastávky již vzal za své, ovšem nástupištní hrana je tu zachována dosud.
Na zastávce Uhřice je také možné zahlédnout poslední deponii dřevěných pražců ze zrušené dráhy.
Průchod farmou na samotě Pančocha u Uhřic. Zde bývala trať v posledních letech zatarasena ohradou s výběhem koní.
Km 10.8 - táhlé oblouky v závěrečném úseku před Morkovicemi.
Samotný konec, resp.začátek stezky v Morkovicích je umístěn v prostoru bývalého nezamyslického zhlaví.
Pláň kolejiště stanice Morkovice zatím čeká na své využití. To by se však mělo brzy změnit a namísto neudržované plochy tu má vzniknout nová podnikatelská zástavba.
Stanice Morkovice - 25.12.2011
Značně zdevastovaný objekt staniční budovy v Morkovicích čeká na svůj další osud. Z celého souboru staveb zdejšího nádraží je posledním dochovaným objektem.
K tomu není třeba komentářů ...


Text a foto Michal Boček

V článku byly použity podklady z časopisu Dráha
 


Komentáře

1 Zuzana Zuzana | 30. prosince 2011 v 13:11 | Reagovat

Krásná reportáž, ještě krásnější fotky, kam se hrabou reportéři místních deníků! Perfektní!

2 K334 K334 | 30. prosince 2011 v 17:38 | Reagovat

Jen jde vidět zaco kapitalisti vyhazujou pěníze a ničijou naši železniční infrastrukturu gauneři

3 badber badber | 30. prosince 2011 v 19:08 | Reagovat

Zastávám podobný názor, že cyklostezka na bývalé trati z Nezymyslic do Morkovic jsou opravdu vyhozené peníze. Použité finance se jistě daly využít jiným smysluplnějším způsobem na rozvoj cestovního ruchu v této lokalitě. Nic proti zdejším zastupitelstvům, ale stavět stezku odnikud nikam je opravdu velký luxus. Nehledě na to, že lokalita není zatížena sítí komunikací s hustým silničním provozem, ale vesměs se jedná naopak o silnice III.třídy s minimálním provozem.[2]:

4 Radek Radek | E-mail | 25. ledna 2012 v 15:27 | Reagovat

V Morkovicích sem byl naposled v roce 2003 a musím říct že to tam bylo daleko hezčí,i když to bylo zarostlé.Mám  i krátké video z toho roku zachycující stav nádraží.

5 cykloturista cykloturista | 10. dubna 2012 v 17:53 | Reagovat

cyklostezka bezva, aspoň se tu něco děje, ale za ty prachy? proč stojí 11 km 26 milionů, kdo je za to odpovědný? divné počty, někdo si pěkně namastil kapsu a smutné je, že mu to umožníme, no jo, nic nového v této republice, zvýšíme daně a basta.

6 Marcel Záděra Marcel Záděra | E-mail | 25. února 2013 v 18:13 | Reagovat

Krásná reportáž.....velmi hezká...

7 Julius Horvath Julius Horvath | E-mail | 24. března 2017 v 22:49 | Reagovat

Ja jsem topil na parni lokomotive T433.029 od brezna 1973 do listopadu 1974.
Pak uz jako strojvedouci na teze trati do Morkovic  na disel-hydraulicke T334 v r.1976.

8 Odnykudnykam Odnykudnykam | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 20:11 | Reagovat

[3]: Jasně, stezka byla odnikud nikam, ale pokud tam byly koleje, tak to byla dráha mimořádného významu. Aneb výplody nablblého šotouše :))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama