Tovačovka pod taktovkou brejlovců

24. prosince 2011 v 17:10 |  TOVAČOVKA
Trať Kojetín - Tovačov v letošním roce píše již 116. řádek ve své historii. Období, kdy si připomínáme smutné 30 výročí od ukončení provozu pravidelné osobní dopravy a současný neradostný výhled provozu do dalších let, nás nutí vzpomínat na lepší časy.
Již od svého vzniku hrála na trati vždy významnou roli nákladní doprava. Osobní doprava tu měla vždy jen podřadnější charakter, za což může i její ne zrovna nejšťastnější trasování na jih. Nákladní doprava nabyla ještě více na síle po otevření štěrkových dolů na Skašově nedaleko Lobodic. Nový závod, postavený v roce 1953 a na trať napojený prostřednictvím vlečky, začal železniční dopravu hojně využívat. Zdejší štěrk odtud putoval nejen do okolních betonářských závodů, ale také na stavbu pražského metra. Těžké soupravy čítající několik desítek vozů a zvlněný ráz krajiny si vždy vynucovaly nasazení výkonných hnacích vozidel a to v počtu i několika kusů na jednom vlaku. Dvanáctipromilové stoupání u Uhříčic tak okusily jak přerovské Štokry řady 556.0, střídané mohutnými šestinápravovými Sergeji řady T679.1, doplňované přerovskými hektory řady 721, následované mohutnými Čmeláky řady 771 či v posledních letech nepostradatelnou a všudypřítomnou řadou 742. Nelze nezapomenout také na šestileté období vlády Brejlovců řad 750, 753, 754 doplňované Bertami řady 751. A právě na něj bych se chtěl tentokrát zaměřit.
Krátké, ale o to zajímavější období provozu na Tovačovce se začalo psát na podzim roku 2001. Tehdy do monopolního úřadování řady 742 razantně vkročili Brejlovci řad 750, 753 a 754. Nasazení vydrželo do konce roku 2006. Jejich ústup souvisel s rozdělením tehdejších Českých drah na samostané subjekty - ČD a.s. a ČD Cargo a.s.. Právě vyčlenění nákladní dopravy do samostatné organizace a s ním spojené rozdělení hnacích vozidel, mělo za následek ukončení turnusového nasazení Brejlovců na Tovačovce. V roce 2007 sice bylo možné ještě v několika případech zastihnout na trati některého ze zástupců řady 754, ale tyto výkony byly již jen velmi sporadické a během roku zcela vymizely. Vozba se tak plně vrátila pod křídla Kocourů řady 742 (T466.2). Na další výskyt některého ze zástupců této početné řady bylo nutno čekat až do října 2009, kdy se tu během dvou dnů objevila brněnská dvojice strojů 750.103 + 750.277. Dvojice zkušebních přeprav štěrkopísku v relaci Skašov - Brno Maloměřice však zůstala osamocena a další jízdy se již neuskutečnily. Zatím poslední výkon Brejlovce na Tovačovce byl zaznamenán v květnu 2011. Tehdy v rámci oprav propadu GPK (geometrické polohy koleje) v km 3.6 asistoval s pracovním vlakem modernizovaný 753.784 TSS (Traťová strojní stanice).
Vraťme se tedy zpět v čase do podzimních dnů roku 2001. V listopadu tohoto roku se tu začali objevovat první zástupci pro tuto trať né zrovna typické řady. Zpočátku tu měla dominatní postavení řada 750 s výskytem strojů inv.č.079, 119, 156, 218, 240 a 289. Teprve s příchodem roku 2002 se tu začínají objevovat zástupci řady 754. Zasahují však pouze na vozbě manipulačních vlaků do Tovačova. Odvoz štěrkopísku byl toho roku prováděn pouze po dobu červenec - srpen a to ještě v režii soukromého subjektu - Slezkomoravská dráha. Ten tu nasazoval své náležitosti v podobě strojů 770.016, 770.612, 740.720, 740.645. Již následující rok se vozba vrací plně pod taktovku Českých drah. Odvoz štěrku je prováděn opět celoročně a ve větším rozsahu než v poslednćh letech. V letních měsících roku 2003 je provoz navíc spestřen nasazením v té době již jediného provozního zástupce řady 753 na Moravě - 753.192-4. Tehdy zvažovaná muzejní lokomotiva se tu během krátkého období působení zaskvěla hned na několika vlacích.
Dominantní postavení Brejlovců však nemá dlouhého trvání a na odvozu Mn vlaků do Tovačova je stále více možné vídat řadu 742. Během roku 2005 je do provozu díky výpadkům turnusovaných brejlovců nově nasazována řada 751. Spolu s ní se o vozbu dělily brejlovci až do samého konce roku 2006. Jak již bylo zmiňováno v úvodu, vznikem samostatných společností ČD (České dráhy, a.s.) a ČDC (ČD Cargo, a.s.) s následným rozdělením vozidlového parku mezi tyto subjekty, došlo k ukončení turnusového nasazení brejlovců na Tovačovce. Většina zde provozovaných strojů přešla nově pod osobní dopravu a těch několik co zůstalo pod správou ČDC, bylo předislokováno do jiných dep v republice. Na trati tak opětovně plně zavládla v monopolním postavení všudypřítomná řada 742. Občasný výskyt některého ze zástupců řady 754 se sice ještě během roku 2007 objevil, ale to se skutečně jednalo již jen o nahodilé výkony . . .

Nasazovaná vozidla řad 750, 753, 753.7, 754 na Tovačovce v letech 2001 - 2011:
753:
192-4
753.7:
784 TSS
750:
042-4, 079-6, 103-4, 119-0, 156-2, 218-0, 240-4, 277-6, 289-1, 293-3,
754:
021-4, 025-5, 030-5, 031-3, 039-6, 040-4, 047-9, 050-3, 064-4, 065-1, 068-5, 077-6, 078-4, 079-2, 080-0, 081-8, 086-7

750.289-1 je připravena k odjezdu z Tovačova zpět na Kojetín (10.11.2001)
750.289-1 se soupravou prázdných "sypáků" na Skašov na okraji Kojetína (©Rostislav Kolmačka)
Ložená souprava vedená strojem 750.042-4 vydatně na postrku podporovaná strojem 754.079-2 projíždí úsekem mezi Lobodicemi a Uhříčicemi (14.07.2004)
750.042-4 s postrkovou 751.088-6 u Polkovic (11.07.2006)
Manipulační vlak tvořený strojem 750.042-4 a dvojicí uhláků opouští stanici Tovačov (30.09.2005)
750.079-6 míjí areál Prefy TOPOS se zátěží uhlí pro místní uhelné sklady (23.12.2002)
750.119-0 s postrkovým strojem 754.079-2 stoupá s loženou soupravou nad Uhříčicemi (25.05.2004)
750.156-2 v Anníně nedaleko bývalé zastávky Oplocany (29.04.2002)
Manipulační vlak z Tovačova vedený strojem 750.156-2 přejíždí přes most Valová (30.10.2002)
Jen krátce se na Tovačovce objevila 750.218-0. Zde krátce po opuštění stanice Tovačov (07.12.2001)
750.218-0 s Mn vlakem z Tovačova se blíží k hlásce Skašov (27.02.2002)
Sněhové bariéry proráží stroj 750.240-4 při zpáteční cestě z Tovačova do Kojetína nedaleko Lobodic (02.01.2002)
750.293-3 míjí areál závodu Prefy v Tovačově (26.09.2003)
750.293-3 u říčky Blaty s manipulačním vlakem z Tovačova do Kojetína (25.08.2003)
Krátké o to však zajímavější zpestření provozu způsobil stroj 753.192-4. V té době již jediný provozuschopný trojkový brejlovec na Moravě. Zde nad Uhříčicemi dne 06.08.2003
Jen o pár desítek metrů dále je tentýž stroj zachycen dne 27.08.2003 (© Rostislav Kolmačka)
754.021-4 u uhříčického hřbitova směřuje se zátěží na Skašov (© Rostislav Kolmačka)
754.031-3 s prázdnou soupravu přijíždí do vlečkového areálu na Skašově (31.10.2005)
Krajinou u Polkovic projíždí s loženou soupravou dvojice strojů 754.031-3 a 754.081-8 (31.10.2005)
754.031-3 vykonává posun s vozy mezi odstavným kolejištěm a násypkou (01.11.2005)
754.039-6 na postrku ložené soupravy štěrku do Kojetína opouští vlečku štěrkoven dne 20.08.2003
(© Rostislav Kolmačka)
754.040-4 se blíží k hlásce Skašov (24.04.2007)
754.040-4 mezi Lobodicemi a Uhříčicemi. Na postrku jí pomáhá tandem strojů 742.262-9+160-5 (24.04.2007)
754.047-9 během pobytu ve stanici Tovačov (© Rostislav Kolmačka)
Instalovaný samovrat na Skašově dává tušit, že osud hlásky je definitivně zpečetěn. 754.064-4 směřuje na Skašov pro loženou soupravu (14.09.2005)
754.065-1 spolu se 754.086-7 prováží loženou soupravu štěrku u Kojetína dne 16.05.2005
(© Rostislav Kolmačka)
Dne 28.04.2005 vjíždí rudý stroj 754.068-5 na čele ucelenky štěrku na rovinku u Polkovic
(© Rostislav Kolmačka)
754.078-4 vyváží loženou soupravu z vlečkového areálu na Skašově (02.06.2005)
Píše se 27.10.2005 a stroj 754.077-6 s postrkovým 750.042-4 vjíždí do obvodu hlásky Skašov
754.079-2 s prázdnou soupravou sypáků u Lobodic (02.06.2005)
754.079-2 v čele Mn vlaku z Tovačova působí svým složením na dnešní poměry již dost neobvyklým dojmem (01.09.2003)
754.081-8 posunuje s vozy na nakládkové koleji tovačovské stanice (28.02.2003)
Postrkový stroj 754.081-8 se po svém odvěšení na vrcholu stoupání nad Uhříčicemi vrací zpět na Skašov pro další soupravu (31.10.2005)
754.086-7 u bývalé hlásky Skašov (30.05.2005)
Toho dne postrkový stroj 754.086-7 se blíží k hlásce Skašov (23.06.2004)
750.103-4+750.277-6 na postrku strojů 742.141-5+742.179-5 projíždí nákladištěm Lobodice při cestě na Skašov (22.10.2009)
750.103-4 + 277-6 během nakládky vozů pod násypkou (22.10.2009)
753.784-8 TSS asistuje s pracovním vlakem na propadu GPK nad Uhříčicemi (05.05.2011 © Rostislav Kolmačka)
Pracovní vlak TSS s asistencí 753.784-4 TSS nad Uhříčicemi (05.05.2011 © Rostislav Kolmačka)Text a neoznačené foto Michal Boček

- V článku byly použity podklady z časopisu Dráha, výtahy z DF K-Report a osobní zápisky
- Zvláštní poděkování patří panu Rostislavu Kolmačkovi za poskytnutí fotografií


Závěrem si dovoluji přidat výpis z organizace provozu na Tovačovce v roce 2005, který se objevil na diskuzním fóru K-Report a názorně popisuje obsluhu Tovačovky v daném období (autor: Rostislav Kolmačka)

Od změny GVD jsou v Kojetíně turnusovány tři lokomotivy řady 754, protože ty nově vozí i Mn vlaky na trati Kojetín - Valašské Meziříčí.

V Kojetíně je tedy jedna stálá lokomotiva (když není na trati stává na kusé koleji na tovačovské straně) a dvě kolující lokomotivy, z nichž jedna nocuje v Hulíně a druhá v Kojetíně na kusé koleji po druhé straně nádražní budovy (u záchodků).

První (stálá) lokomotiva vozí ráno v 6:40 prázdnou soupravu na Skašov, kde s ní i posunuje a v 11:45 odjíždí s plnou zpět do Kojetína. Nezavěšený postrk vlaku dělá ke Kojetínu druhá lokomotiva. Mezi 13. a 14. hodinou pak stálá lokomotiva jede buď sólo nebo se třetí prázdnou soupravou na Skašov, odkud nejčastěji kolem 15. hodiny odváží druhou plnou soupravu s druhým strojem na postrku buďto v nezavěšené podobě, jedou-li tři soupravy nebo se zavěšeným postrkem, jedou-li jen dva vlaky. Jedou-li tři soupravy, vrací se stálý stroj obratem sólo, se "zbytkovou soupravou" (tedy čtvrtou - obvykle jen do 20-ti vozů) nebo prázdnou (druhou) soupravou na další den na Skašov a se druhým strojem ji mezi 16:30. a 17:30. hodinou doveze do Kojetína.

Druhá lokomotiva začíná svůj den v Hulíně, odkud před 8. ráno vozí Mn vlak do Kojetína, kam přijíždí před 9. hodinou a je-li třeba, stíhá mezi 9. a 10. hodinou ještě obrat s Mn vlakem do Tovačova a zpět. Po 10. hodině pak sólo nebo s prázdnou soupravou jede na Skašov, odkud dělá nezavěšený postrk vlaku v 11:45 ke Kojetínu. Pak se vrací na vlečku, kde posunuje se druhou soupravou, kterou v případě že jedou tři vlaky postrkuje nezavěšeně ke Kojetínu nebo s ní svěšená jede až do Kojetína (když jedou jen dva vlaky). Když tedy jedou tři soupravy, vrací se od Kojetína na vlečku, kde posunuje se třetí soupravou, kterou pak se stálým strojem odváží do Kojetína (pořadí obou lokomotiv nebývá vždy stejné, možné jsou i přípřeže !).

Třetí lokomotiva se ráno "probouzí" v Kojetíně, odkud v 8 ráno veze Mn vlak do Kroměříže a během dne pak vozí Mn vlaky na trati Kroměříž - Bystřice pod Hostýnem. Třetí stroj nocuje v Hulíně.

Tento režim ale bývá stále častěji narušován "soukromými" vlaky, které obvykle vozí trojice lokomotiv řady 740 OKD. Pak už není možné se mezi vlaky vyznat, zaběhlý jízdní řád i pořadí vlaků pak totálně padá a je lepší se o aktuální situaci na trati informovat u výpravčího v Kojetíně (tel. 581761739)...
Během května 2005 došlo k mírným změnám :

V pondělí a čtvrtek odjíždí první prázdný vlak s 1. lokomotivou v 6:40 na Skašov, druhý prázdný vozí 2. lokomotiva v 9:15. První vlak pak 1. stroj veze zpět v 11:45 ze Skašova, 2. lokomotiva mu dělá nezavěšený postrk jen ke Kojetínu, pak se vrací na vlečku kde posunuje se druhou soupravou. 1. stroj pak obratem přiváží třetí prázdnou soupravu a kolem 15. hodiny veze zpět do Kojetína naloženou druhou soupravu, 2. lokomotiva dělá opět nezavěšený postrk ke Kojetínu, a pak se vrací posunovat se třetí soupravou. 1. stroj se sólo (nebo s prázdným vlakem pro další den nebo kratší "zbytkovou" soupravou pro naložení) vrací na Skašov, aby pak obě lokomotivy společně odvezly poslední vlak do Kojetína kolem 17. hodiny.
Dodám jen, že první dva 30-ti vozové vlaky směřují z Kojetína do Polanky nad Odrou, třetí vlak s 20-ti až 30-ti vozy jezdí na Slovensko do Bytče, zatím má tento vlak jezdit jen do konce Června, pak se uvidí...

V úterý, středu a pátek se vozí jen vlaky do Polanky, první prázdnou soupravu odváží 1. stroj v 6:40 na Skašov, zhruba v 10 hodin pak za ním sólo vyráží 2. stroj, obě lokomotivy pak v 11:45 odváží ze Skašova plný vlak do Kojetína. Obratem pak jedou se druhou prázdnou soupravou na Skašov, se kterou se obě po naložení vrací do Kojetína po 15. hodině.

Jede-li manipulační vlak do Tovačova, který má odjezd z Kojetína v 9 hodin a návrat v 10, vozí ho v úterý, středu a pátek 2. lokomotiva řady 754, v pondělí či pátek pak musí přijet na výpomoc stroj řady 742 z Kroměříže.

Co se organizace dopravy týče, vozba štěrku je řízena z Kojetína, výpravčí dá vlakvedoucímu klíče od samovratné výhybky u bývalé HL Skašov, cestou zpět vlak výhybku "řeže"...
První pár vlaků se štěrkem jede podle sešitového JŘ, všechny ostatní jezdí jako jeho "následy".
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama