Leden 2012

FOTO návraty V

31. ledna 2012 v 0:01 Hnací vozidla

Na hřbitově ...

Místo posledního odpočinku, odkud je již jen velmi malá naděje na záchranu. Svoji životní pouť tu končí stroje, které se staly v provozu nepotřebnými či byly pro rozsah poškození po nehodách či závadách navrženy ke zrušení. Ačkoliv je na území ČR mnoho míst, kde vysloužilá hnací vozidla končí svůj život, jedno z nich se jim však vymyká - lokomotivní hřbitov Česká Třebová. Rozlehlá spletitá síť kolejí obetkaná měděnou pavučinou zdejšího významného železničního uzlu, tu v sobě ukrývá největší shromaždiště hnacích vozidel určených k likvidaci v České republice.
Likvidace lokomotiv, motorových vozů či jednotek tu probíhala již za dob parního provozu a s krátkými přestávkami tu probíhá doposud. Za tu dobu se tu vystřídalo nepřeberné množství typů vozidel v desítkách exemplářů. Ačkoliv v posledních letech probíhá samotná fyzická likvidace vozidel mimo obvod českotřebovského depa u soukromých firem v různých částech republiky, nic to nemění na faktu, že Česká Třebová je jejich pomyslnou poslední zastávkou na své cestě po kolejích ...
Každý stroj se jednou dostane do stavu, kdy požadavky na něj kladené již nebudou postačovat a bude jej nutné nahradit. Příčin může být hned několik a mezi ty nejzákladnější patří: celková zastaralost konstrukční prvků a celků, poškození po technických závadách či nehodách nebo jen z prosté nadbytečnosti. Jednoduchá rovnice, která platí ve všech odvětvích, kolejová vozidla nevyjímaje. To co několik desetiletí sloužilo je rázem nepotřebné odsouzené k likvidaci. Nejprve se těmito vozidly začnou plnit odstavené koleje za depem. Pak přichází proces rušení korunovaný rušícím výnosem. Rázem slouží coby zdroje náhradních dílů pro zbylé provozní kusy. Když již není co brát, je již jen krůček k samotné likvidaci někde v ústraní mezi plechovými ploty kovošrotů. Smutný osud, který čeká na drtivou většinu vozidel všech řad. Jen opravdu malé procento má to štěstí, že bude ze spárů likvidace vyjmuto. Ať už za účelem kompletní modernizace s přeměnou na "moderní" vozidlo, které bude dále sloužit v běžném provozu, či pro zachování ve statutu muzejního vozidla. Jako jeden z nemnoha příkladů zachování vozidla z českotřebovského hřbitova v posledních letech lze uvést záchranu bývalé legendy Československých státních drah - motorového vozu řady M274.0 inv.č.003 tzv. Modrého šípa. Ten byl po mnoha letech stání na českotřebovském hřbitově odkoupen do soukromého vlastnictví a během roku 2011 převezen do nové deponie v Kutné Hoře.
Jak již bylo zmiňováno, podstatnou část zde deponovaných vozidel tvoří vozidla stažená z provozu pro poruchy, celkovou zastaralost, po nehodách nebo jen z nedostatku náhradních dílů. V posledních letech se zde však začínají objevovat i vozidla sice provozní nebo lehce zprovoznitelná, ovšem v provozu již nepotřebná. Nasazení nových vozidel, úbytek výkonů, zvyšování efektivity provozu a úspora provozních nákladů nutí dopravce redukovat počty provozních strojů. Na hřbitov se tak dostávají zástupci relativně nové řady 742 (dříve T466.2) nebo prototypové dvoupodlažní jednotky řady 470. S postupným rozšiřováním nasazení nových jednotek řady 471 do pražské aglomerace klesá i počet provozovaných jednotek řad 451 a 452. První z nich je tak možné spatřit v kolonách v českotřebovském depu, kde vyčkávají na svůj konec . . .
Co říci závěrem? Některé lokomotivní řady byly opěvované jiné zatracované. Každý ze zde deponovaných strojů však odvedl za svůj provozní život velký kus práce a stal se na mnoho let němým společníkem strojvedoucích a ošetřujícího personálu. A tak nás při pohledu na zažlouté fotografie nutí zavzpomínat na časy, kdy ještě neotřesitelně vládly tratím a doba jejich konce byla hodně vzdálena. Vzdejme tedy hold těmto vozidlům, třeba i jen strohým textem psaným křídou BYLA JSI KOUZELNÁ - NEZAPOMENEME !

Přelom let 2004 a 2005 a českotřebovský hřbitov se stává centrální deponií celorepublikově odstavované řady 735. Zleva stroje inv.č. 062+248+203+177+271+141+137 (27.03.2005)
Dlouholetá stálice 781.202-7 společně s poškozeným vozem 830.146-7 pod stavědlem St.1 (27.03.2005)
Stále se měnící pohled ze stavědla St.1 na odstavné koleje lokomotivního hřbitova. Na čele kolon k 23.09.2006 zleva: 720.046-2 + 721.181-6 + 771.164-1
Brejlovci 750.276-8 + 750.156-2 + 750.313-9 na koleji smrti
Brněnská elita v ústraní. Tak by se dal nazvat snímek původem brněnských lokomotiv 750.146-3 a 735.235-4 stojících ve společnosti odstavených šestikoláků řady 181 (vlevo 182.001-8) na tzv. "Harfě" českotřebovského depa (25.09.2004)
Boudičky na srazu. Takovéto setkání se za celý život lokomotiv naskytlo jen dvakrát. Ve výrobní závodu v Martině a pak na šrotišti DKV Česká Třebová (18.02.2006)
Požárem poškozená lokomotiva 141.010-9 čeká na svůj neodvratný konec (15.05.2004)
735.136-4 ve společnosti jeřábu Kirow za rotundou u šrotace (27.03.2005)
Na šrotišti ...
770.023-0 v kolonách smrti na "Harfě" (15.05.2004)
Definitní konečná ! Šrot připraveny na cestu do hutí.
Motorové vozy 830.190-5+026-1+059-2+147-5+191-3+074-1+072-5+831.068-2+830.087-3+052-7 na "Harfě" (27.03.2005)
735.228-9 po přestavbě na kabriolet
721.167-5 v pokročilém stádiu likvidace za halou správkárny.
735.141-4 v koloně za šrotištěm (23.09.2006)
Každá jiná, ale se stejným osudem.
735.230-5 v rotundě depa DKV Česká Třebová během likvidace (25.09.2004)
Vyvázané motory ve společnosti torza Pielsticka 735.228-9. V pozadí motorový vůz 830.100-4 (27.03.2005)
Pohozená kabina z Pielsticka řady 735 (T466.0)
Tyhle šestikoláky si již nezajezdí - šrotiště DKV Česká Třebová
. . .
750.276-8 ve stavu k 07.06.2009 na začátku kolony "Na Harfě"
Stále se měnící pohled ze stavědla 1. Tentokrát tu dominují lokomotivy 141.055-4 + 749.130-1 + 750.293-3 (07.06.2009)
. . .
Laminátka 230.062-2 působí svým zevnějškem jak přízrak z jiného světa (25.09.2010)
Na motorový vůz 831.082-3 před branami šrotiště ze shora dohlíží Karkulka 725.247-1 (25.09.2010)
750.217-2
Již jen torzo kabiny zbývá z někdejší brněnské krasavice 750.146-3 (07.06.2009)
Nová technika vytláčí z provozu osvědčené jednotky řad 451 a 452. Zde 451.037-6+038-4 na "Harfě" (24.09.2011)
I Krokodýli se řadí mezi vymírající a ohrožený druh. Podstatná část flotily této řady již prošla českotřebovským depem na své poslední cestě (851.019-0 + 851.020-8) ... (25.09.2010)
831.058-3
I zástupci "nové" řady 742 (dříve T466.2) pomalu plní koleje hřbitova (25.09.2010)
451.049-1
Prasátka 703.036-4+702.029-0+703.048-9 a Rosnička 710.607-3 před branami šrotiště, kde již pomalu mizí Karkulka 725.268-7 (24.09.2011)
Zapomenutý rychloměr
470.001+002 na "Harfě" (25.09.2010)
Svitně ještě pro některé zde odstavené lokomotivy světélko naděje na jejich záchranu ?


Text a přiložené foto Michal Boček