Únor 2012

Krátké zimní probuzení

13. února 2012 v 19:45 TOVAČOVKA
Poslední léta se již bohužel stalo pravidlem, že nám Tovačovka spí zimním spánkem v celé své délce. Ukončením přeprav uhlí pro uhelné sklady v Tovačově v roce 2010, jakožto posledního přepravce na trati, prakticky skončil skomírající zimní provoz. Veškerá vozba se tak odehrává pouze v období, kdy na Skašově probíhá těžba štěrkopísku. V tomto případě se však jedná pouze o úsek po skašovskou hlásku, nikoliv o koncovou větev do Tovačova. Ta v současnosti zůstává bez jakékoliv obsluhy.
Zachytit vlak ve sněhem zaváté krajině je tak víceméně nemožné, i když pár vyjímek by se našlo. Kdo měl notnou dávku štěstí, mohl na několik takových přeprav narazit. Poslední zimní uhlí za sněhové nadílky se v Tovačově objevilo ve dnech 5.-6.1.2009. Na další příležitost bylo potřeba čekat do prosince 2010. Tehdy se ve dnech 10. a 13.12.2010 uskutečnila dlouho připravovaná akce "Zetka" http://badber.blog.cz/1012/akce-z-tka. Sníh a nečekaná účast "Berty" 749.251-5 učinila z této mimořádné obsluhy tovačovského nákladiště jedinečnou záležitost. Vůbec poslední obsluha Tovačova manipulačním vlakem pak proběhla dne 31.5.2011. Opět se jednalo o plánovanou akci "Zetka", tentokráte s pořadovým číslem II http://badber.blog.cz/1106/akce-z-tka-ii
Na rozdíl od Tovačovské větve, kde se několik výše zmiňovaných přeprav uskutečnilo, je něco podobného na skašovské vlečce dnes již prakticky nemožné. Štěrk se v zimě nenakládá a vlečka Skansky (bývalé Dopravní stavby) je od roku 2001 mimo provoz. Přesto však nastal zcela nečekaný zvrat ! Dne 9.2.2012 se na vlečku Skansky uskutečnila přeprava kolejnic na čtveřici oplenových vozů Scmms. Je to vůbec první pohyb vozů na vlečce po dlouhých 11-ti letech spánku. Přepravu zásilky zajistilo ČDCargo strojem 742.137-3 manipulačními vlaky Mn 81090/81091. Prázdné vozy se z vlečky stahovaly v brzkých ranních hodinách druhého dne taktéž strojem 742.137-3.
Vlečka byla několik let nesjízdná, zaterčovaná a sloužila coby skládková plocha hotových výrobků zdejšího závodu. V minulém roce byla kolej uvolněna a proběhly revize. Skutečnost, že i po tak dlouhé nečinnosti je vlečka i nadále aktivní, dává určitou naději v případné další přepravy do budoucna. Něco podobného snad v brzké době nastane i v nedaleké panelárně Prefa TOPOS v Tovačově. Podnik získal nového majitele - německou společnost Goldbeck Prefabeton. Obnovení přeprav po železnici je nutné zatím brát jako předčasné. Ovšem jednou z podmínek koupě výrobního areálu bylo funkční napojení na železnici.
Až čas ukáže, jak se bude situace kolem přeprav po železnici na Tovačovce dále vyvíjet. Po letech stagnace je však naděje na obnovu vozby po kolejích podstatně vyšší.

Černé na bílém ...
Mn 81090 vedený strojem 742.137-3 s netradičním nákladem kolejnic se blíží k Lobodicím.
Chvilkový pobyt na bývalé hlásce Skašov.
Netradiční zásilka se vydává na vlečku Skašov.
K cíly zbývá již jen několik stovek metrů ...
Kvůli nemožnosti objetí soupravy na vlečce SKANSKA, bylo nutné toto provést v prostoru štěrkovny.
Mn 81090 u násypky štěrkopísku na Skašově.
Historický okamžik - "Kocour" 742.137-3 zatláčí po 11-ti letech na vlečku SKANSKA železniční vozy !
742.137-3 za bránou výrobního areálu SKANSKA (dříve Dopravní stavby) na Skašově.
... SKANSKA ...
Sólo 742.137-3 jako Mn 81091 míjí zneplatněné návěstidlo Lv bývalé hlásky Skašov u Lobodic.


Text a přiložené foto Michal Boček