Březen 2012

Výletní motoráček KŽC

7. března 2012 v 19:57 Tratě

aneb putování okolo Chornic ...

První březnový víkend roku 2012 byl ve znamení krátkého oživení dopravy, na jinak takřka nepojížděných tratích v okolí Chornic. Zdejší pravidelná osobní doprava tu byla zcela zastavena k 10.12.2011 s příchodem nového GVD 2011/2012. Vlaky tu tak v plné režii nahradily autobusy. Jedinou možností, kdy je tu možné spatřit vlak, jsou alespoň prozatím jízdy manipulačních nákladních vlaků. Ty zajišťují odvoz dřevní hmoty především z nákladiště v Chornicích a nahodile z nákladiště v Jevíčku. Mezi sporadické výkony lze pak připočíst občasné nakládky kameniva v lomu Šubířov nedaleko Dzbelu.
Klub železničních cestovatelů (dále jen KŽC) uspořádal ve dnech 3. a 4.3.2012 jízdu zvláštního vlaku vedeného motorovým vozem M262.1168 (původní ex. klatovský vůz 831.168-0), u příležitosti konání Výroční členské schůze KŽC v Jevíčku. V průběhu dvou dnů vůz projel veškeré dotčené úseky tratí, kde z rozhodnutí kraje došlo k zastavení pravidelné osobní dopravy. Konkrétně se jedná: (262) v úseku Moravská Třebová - Chornice - Velké Opatovice, (271) v úseku Chornice - Dzbel

na okraji Linhartic
mezi Radkovem a Rozstáním
Táhlý oblouk před vjezdem do Chornic
nedaleko zastávky Biskupice u Jevíčka
831.168-0 míjí mechanickou předvěst stanice Velké Opatovice
Traťový úsek Knínice - Boskovice
Dominanta Chornic - kostel sv.Vavřince vítá zvláštní vlak KŽC
Na samém začátku Nectavského údolí
u šubířovského kamenolomu
setkání ve Dzbelu - Os 24711 a zvl.vlak KŽC
831.168-0 se vrací ze Dzbelu zpět do Chornic
zastávka Nectava
Před Chornicemi ...
malebná krajina Malé Hané u Mezihoří
831.168-0 projíždí fotografy oblíbeným místem u Mezihoří
za zastávkou Rozstání
pod panoramatem Jeseníků u zastávky Trpík

Text a foto Michal Boček