Květen 2012

Jarní probouzení na Tovačovce

10. května 2012 v 21:54 TOVAČOVKA

Modelářské a psí dostaveníčko v Tovačově

První květnový víkend roku 2012 uspořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha první letošní veřejné jízdy zvláštních vlaků na jinak opuštěné trati z Kojetína do Tovačova. V předchozích letech bývaly květnové jízdy vždy spojovány s oslavami kulatých výročí zdejší trati. Letos tomu však bylo jinak. Souběh dvou zajímavých kulturních akcí v Tovačově - v pořadí již III.modelářská výstava Plastic People of Tovačov a na místním fotbalovém hřišti probíhající 6.ročník mezinárodní soutěže psů Kirican DiscDog Freestyle - přímo vybízel k navázání užší spolupráce.
A tak ve dnech 5. a 6.května vyrazilo na trať mezi hanáckými městy každý den celkem šest párů vlaků, doplněných o jeden spoj z ryze provozních důvodů. Soupravu vlaku tvořila osvědčená sestava vozidel Klubu přátel kolejových vozidel Brno (dále jen KPKV), tvořená dieselhydraulickým motorovým vozem M240.0113 zvaným "Singrovka" s přípojným vozem Blm. Svoji premiéru si tato vozidla na Tovačovce odbyla již na podzim roku 2009, kdy zajišťovala dopravu návštěvníků na Výlov Hradeckého rybníka. Tehdy však panovalo opravdu nevlídné podzimní počasí s četnými přeháňkami a inverzní oblačností. Pro Tovačovku typické počasí se však naštěstí letos nekonalo a po oba dny panovala nádherná polojasná obloha.
Podobně jako při loňských jízdách na Výlov se k odstavení soupravy ze soboty na neděli využilo pronajaté kolejiště vlečky Prefy TOPOS v Tovačově. Rozlehlé kolejiště vlečky tu v současnosti ukrývá i další vozidla z flotily KPKV. Namátkou lze třeba uvést "Karkulku" T444.1516, která se zabydlela v místní remíze.
Premiérové dvoudenní květnové jízdy se u veřejnosti setkaly s kladným ohlasem a po celou dobu jezdila souprava slušně obsazena. Své zájemce o svezení nalezla i dvojice provizorních zastávek v Kojetíně - Nad Jordánem a v Uhříčicích - U hřbitova, zřízených speciálně pro tyto jízdy. Průvodčí v dobových uniformách, lepenkové jízdenky, prodej propagačních materiálů se železniční tématikou, atraktivní kolejová vozidla - to je již zavedený kolorit, který k těmto jízdám neodmyslitelně patří.
A co říci závěrem? Díky kladným ohlasům jak ze strany cestujících tak pořadatelů, lze soudit, že tyto jízdy nezůstanou osamoceny a najdou své pokračovaní i v dalších letech. Přiřadily by se tak po bok již několik let úspěšně pořádaných jízd na srpnový Folk-country festival Tovačovský PORTÁL a podzimní tradiční Výlov Hradeckého rybníka. Kdo se na květnové jízdy nedostal, či se sem teprve chystá, nemusí zoufat. Další možnost svézt se do Tovačova vlakem bude ve dnech 11. a 12.srpna, kdy se bude konat další ročník Tovačovského PORTÁLu 2012.
Tak někdy nashledanou na Tovačovce !


Lepenkové jízdenky používané na jízdách KMD o.s.

5.5.2012

Jeden z prvních sobotních spojů z Tovačova je zachycen nad rybníkem Náklo nedaleko osady Annín
Závěrečné klesání před Tovačovem
Objíždění vozu v Tovačově
M240.0113 míjí při cestě do Kojetína annínskou švestku
Táhlým polkovickým obloukem proplouvá jeden ze spojů do Kojetína
"Singrovka" před malou chvílí opustila provizorní zastávku Uhříčice - U hřbitova a vydává se na cestu do Tovačova
Objíždění vozu na konečné v Tovačově. Za povšimnutí stojí pomalu se zlepšující stav výpravní budovy, která na začátku tohoto roku přešla do rukou soukromého majitele
BTK Betonika Lobodice
Bývalou zastávkou Uhříčice obec projíždí odpolední spoj do Tovačova
Kilometr 6,6 u říčky Valová
Poslední sobotní spoj do Tovačova právě minul bývalou hlásku Skašov
Po náročném dnu Singrovka vjíždí do areálu Prefy TOPOS v Tovačově, kde přenocuje na nedělní jízdy.

6.5.2012

První sluneční paprsky ozařují "Singrovku" M240.0113 při výjezdu z vlečky TOPOSu
Cestou posunu směřuje souprava z vlečky Toposu do stanice Tovačov (dnes pouze nákladiště)
První ranní spoj z Tovačova míjí bývalou hlásku Skašov
" Na Valové "
Řepková pole na okraji Lobodic
Bývalá zastávka Oplocany
U křenovského přejezdu vyrostla v minulých letech nová dominantní sila
Pauza mezi spoji v Kojetíně
Především díky štěrkovým vlakům známé traťové rovinky u Polkovic
Km 8,8 nad rybníkem Náklo u osady Annín
Chvíle oddechu na nádražíčku v Tovačově
M240.113 s posledním nedělním spojem do Tovačova vjíždí do míst, kde se nacházela bývalá zastávka Uhříčice
Snímkem posledního spoje z Tovačova na okraji Lobodic v rámci dvoudenního květnového ježdění se rozloučíme. Tak zase někdy na shledanou na Tovačovce !


Text a foto Michal Boček

Baťova železnice - část 2

2. května 2012 v 20:19 Tratě

aneb trať, kde nikdy nejel vlak ...

V druhé části pojednání se zaměříme na úsek z Lutoniny přes Ublo do Pozděchova. Závěrečný stavebně nezahájený úsek mezi Prlovem a Lidečkem z pojednání vypustím.
V celé délce plánované Baťovy železnice z Vizovic do Lidečka je veden značený turistický chodník se specifickým značením.


1.4.2012
26. pláň budoucí stanice Lutonina v pohledu směrem k Vizovicím
27. hluboký zářez mezi stanicí Lutonina a Ublo dnes využívá účelová komunikace
28. stejný zářez v pohledu od Ubla
29. nedokončený násep v lokalitě "Na háji" před Ublem s dokončeným mostkem pro silniční komunikaci
30. zaslepený mostek a část náspu před Ublem
31. řez nedokončeným tělesem dráhy
32. vysoký násep protínající táhlým obloukem obec Ublo
33. drážním tělesem rozdělené části obce spojuje tento klenutý podjezd
34. železobetonový silniční nadjezd nad nedokončeným zářezem v obci Ublo
35. v těchto místech měl stát impozantní 400 m dlouhý a 31 m vysoký viadukt přes údolí u Bratřejova
36. stavebně nedokončené zářezy nad Bratřejovem
37. mostek nad Bratřejovem
38. těleso mezi Bratřejovem a Pozděchovem
39. částečně rozestavěné těleso před Pozděchovem
40. další z řady hlubokých zářezů před Pozděchovem
41. na samotném okraji obce Pozděchov v místech, kde měl být vybudován vrcholový tunel, stopy po budované trati končí
42. na první pohled opuštěné drážní těleso je ve skutečnosti nedokončené těleso přeložky silnice u obce Prlov, zbudované v souvislosti se stavbou Baťovy železnice.
43. přeložkou silnice u Prlova stopy po dráze definitivně končí. Další pokračování tělesa směrem k Lidečku nebylo nikdy zahájeno.

Text a foto Michal Boček

Použitá literatura: 110 let místní dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice (2009)