Září 2012

"Dvacetšestka" v ráji !

27. září 2012 v 21:21 Tratě
Na přelomu července a srpna zavítal na tratě Českého ráje nezvyklý host. Byl jím někdejší olomoucký motorový vůz 851.026-5 přezdívaný "Krokodýl", který dnes náleží společnosti AŽD Praha s.r.o. Spolu s přívěsným vozem Bmx 50 54 20-29 111-2 (taktéž ve vlastnictví AŽD Praha s.r.o.) absolvoval dne 21.7. pod označením "Expres Český ráj" výlet mezi Prahou a Mladějovem v Čechách. Cílem cesty bylo zajistit přepravu dětí zaměstnanců AŽD na letní pobyt do dětského tábora Blata, ležícího v samém srdci Českého ráje. Zpět do Prahy se souprava navrátila 4.8.2012.
Během svého dočasného pobytu v žst. Libuň zavítal "Krokodýl" dvakrát i do blízkého okolí a nepřímo se také zapojil do projektu "S lokálkou kolem Humprechtu". Letošní horká novinka na kolejích, během níž historický motoráček řady M131.1 MBŽS po dobu letních prázdninových víkendů absolvuje okruh po lokálkách Českého ráje. Během svého putování zavítá také dvakrát denně na provozně jinak opuštěnou část tratě č.063 z Dolního Bousova přes Dětenice do Kopidlna. A právě "Dětenická" se stala hned dvakrát cílem pro "Krokodýla". Nejprve se tak událo díky navázané spolupráci s Mladoboleslavským železničním spolkem (MBŽS) dne 29.7. Tento den "dvacetšestka" vyrazila na závěsu "Hurvínka" z Libuně do Dětenic a zpět na pravidelném spoji. Podruhé 1.8. již stejnou trasu absolvovala samostatně, navíc se zájezdem až do Kopidlna a to čistě v soukromé režii AŽD. Toho dne navíc v dopoledních hodinách zavítala také na trať č.041 do stanice Hrubá Skála.
Stylová souprava motorového vozu 851 (M286.1) spolu s přípojným vozem Bmx, patřící po několik desetiletí neodmyslitelně ke koloritu moravských tratí, tak dostala v rukou soukromého majitele zcela novou budoucnost. Konkrétně "dvacetšestka" v následujících měsících projde v dílnách CZ LOKO v České Třebové kompletní rekonstrukcí. Jejím výsledkem bude přestavba vozu na měřící vůz ECTS. Mimo toto základní poslání jej bude možné vídat při pořádání nejrůznějších neveřejných společenských a prezentačních akcích společnosti AŽD Praha s.r.o. prakticky po celé síti SŽDC.
Zdárně zrealizovaným odprodejem vozu od národního dopravce do soukromých rukou byl vůz uchráněn před jinak jistou likvidací. Připojil se tak k několika dalším vozům řad 850/851, které měli to štěstí a nadále brázdí koleje byť již s jiným posláním.

29.7.2012

Před Řítonicemi
Příjezd do Rozhovic
Mezi Rozhovicemi a Rabakovem
Dětenice
Rokytňany
Sobotka

1.8.2012

Oblouk u Jivan při cestě do Hrubé Skály
851.026 pod hradem Trosky nedaleko Mladějova v Čechách
Na stoupání od Libáně k Ledkovu
Před Ledkovem. Kostelní věž a domy v pozadí náleží městu Libáň
Pod hřbitovní kaplí a mohutným objektem sila v Libáňi
Na pozadí město Libáň
Protisměrné oblouky mezi Rabakovem a Rozhovicemi
"Dvacetšestka" opouští Doulní Bousov a směřuje k Sobotce

Text a foto Michal Boček