Říjen 2012

V zajetí mlhy

27. října 2012 v 13:25 TOVAČOVKA
Zbarvující se stromy, četné mlhy, převažující inverzní počasí a povážlivě se zkracující den dávají tušit, že nadešel čas otevírání stavidel rybníků, čas kdy se zúročí celoroční práce rybářů. O vikendu 20.-21.10.2012 tato sláva připadla také na Hradecký rybník v Tovačově. Ten se svoji rozlohou 154 ha řadí mezi jeden z největších na střední Moravě. Vlastní výlov "Hradečáku" je již po mnoho let nebývalou atrakcí pro veřejnost v blízkém i vzdáleném okolí. Každým rokem přiláká tato akce tisíce návštěvníků a svým charakterem připomíná spíše pouť nežli výlov rybníka. Samozřejmostí je prodej živých ryb a to nejen na vánoční stůl. Mezi návštěvníky je velmi oblíbená ochutnávka široké nabídky pokrmů a specialit připravených z ryb.
I v letošním roce občanské sdružení Kroměřížská dráha o.s. vhodně rozšířilo doprovodný program k Výlovu o jízdy zvláštních vlaků na jinak opuštěné trati mezi Tovačovem a Kojetínem. Již po šesté v řadě vyrazily historické vlakové soupravy na 10 km dlouhou trať a alespoň na malou chvíli připomněli, že i do Tovačova vedou koleje. Není se čemu divit, neboť osobní doprava tu je více jak 30 let minulostí a na trati se lze až na pár vyjímek setkat pouze s nákladními vlaky. Během víkendu bylo vypraveno celkem čtrnáct párů vlaků. Kromě zastávky v Lobodicích vlaky stavěly také na provizorní zastávce v Uhříčicích - U hřbitova. Její obsluha byla prováděna pouze formou "Na znamení", ovšem brzy si nalezla své zájemce a stavělo se tu víceméně pravidelně. O hladký průběh jízd se staral vlakový doprovod v dobových uniformách. Zakoupit bylo možné drobné propagační materiály se železniční tématikou.
Vlastní vozby se zhostila souprava složená z dvojice vozů Bix na čele s motorovou lokomotivou T435.0113 přezdívanou "Hektor". Poslední dva nedělní páry navíc vkusně doplnila "domácí" Karkulka T444.1516. Výše zmiňovaná vozidla patří do početné flotily vozidel Klubu přátel kolejových vozidel Brno (KPKV o.s.), z nichž některá mají od loňského roku svůj domov přímo v Tovačově.
A co říci závěrem? Celá akce se nesla v pohodové atmosféře bez vážnějších zádrhelů. Zvyšující se počty přepravených cestujících dokazují, že pořádání jízd zvláštních vlaků na Tovačov mají i do dalších let smysl.
Jízdy na Výlov se staly důstojnou tečkou za letošní úspěšnou sezónou zvláštních vlaků pod taktovkou KMD o.s.. Doufejme, že i v roce následujícím se podaří navázat na zaběhnutý kolorit jízd ve stejném či navýšeném rozsahu. Již teď běží přípravy na druhý ročník jízd zvláštních vlaků k modelářskému a psímu dostaveníčku v Tovačově 4. a 5.května. Všichni jste co nejsrdečněji zváni !
A jaké počasí nás zastihlo? Typické tovačovské ! Předvedlo se v plné podzimní parádě. Mlha hustá že by se dala krájet, po oba dny svírala okolí Tovačovky prakticky po celé dopoledne. Teprve v odpoledních hodinách se obloha začala protrhávat a sluneční paprsky zalily podzimně zbarvenou krajinu.Informační odjezdový panel ve vestibulu v Kojetíně lákal na mimořádné jízdy do Tovačova.

Vlastnímu víkendovému provozu předcházelo páteční navážení vozidel. 720.113-0 byl na Tovačovku v nečinném stavu přivezen z Mostkovic rumunským Faurem 748.538-6. Celá souprava se pak přesunula na vlečku Toposu, kde vyčkala na sobotní provoz. Opětovný návrat lokomotiv do Mostkovic pak proběhl v neděli ve večerních hodinách.

Návoz soupravy se provedl v pátek 19.10. ve večerních hodinách. Snímek zachycuje soupravu vozidel 748.538 + 720.113 po příjezdu do Tovačova.

20.10.2012

Již od brzkého rána se tovačovské nádraží halilo do husté mlhy. Zde je zachycen první ranní spoj do Kojetína.
První sobotní sluneční paprsky se začaly prodírat až kolem půl jedenácté. Kamenný kříž z roku 1717 na okraji Lobodic je němým svědkem průjezdu jednoho ze spojů na Tovačov.
Objíždění Bixů v Tovačově.
Nad rybníkem Náklo duní zvláštní vlak do Kojetína v čele s "Hektorem" T435.0113.
Objíždění vozů v Tovačově (Olga Bočková)
T435.0113 během nezbytného posunu v Tovačově.
Souprava vlaku právě minula "štěrkovou rovinku" nedaleko Polkovic a začne stoupat protisměrnými oblouky k Uhříčicím.
Podzimně zbarvená krajina na bývalé zastávce Oplocany.
Protisměrnými oblouky u Uhříčic projíždí jeden z odpoledních spojů na Tovačov.
Krátké dunění vlaku přes most na Valové narušuje klid tohoto odlehlého místa.

21.10.2012

Také nedělní ráno se obléká do neprostupné mlhy.
První ranní objíždění na nádražíčku v Tovačově. Mlha nabírá na síle.
Průjezd bývalou zastávkou Oplocany.
Annínská švestka.
Chvíle oddechu mezi spoji v Kojetíně.
U betonářského závodu BTK v Lobodicích.
Zcela netradiční host na vlečce Toposu. Rumunský "Faur" 748.538-6 pózuje u výjezdových vrat. Objekt remízy vpravo je dnes domovem "Karkulky" T444.1516
Faur 748.538-6 u kolejové váhy uvnitř areálu prefy Topos.
Dvouhlavý vlak tvořený vozidly KPKV - T444.1516 + 2x Baa-k + 748.538-6 na vlečce Prefy.
Industriální zátiší tovačovské Prefy.
Poslední dva nedělní páry mezi Tovačovem a Kojetínem posílila domovská "Karkulka" T444.1516.Za vydatných kouřových efektů opouští Tovačov.
"Karkulka" v čele ...
... "Hektor" na postrku
Totožná souprava se vrací zpět z Kojetína. Zachycené místo netřeba představovat.
Km 7.1 a druhý pár do Kojetína.
Snímkem pořízeným nedaleko bývalé zastávky Uhříčice obec s posledním spojem na Tovačov se protentokrát rozloučíme.

Text a neoznačené foto Michal Boček