Leden 2013

Zborovička

23. ledna 2013 v 18:35 Tratě
Malebná lokálka linoucí se na samém okraji Hané v podhůří Chřibských vrchů a Litenčické pahorkatiny sledující tok říčky Kotojedky. Již více jak 130 let spojuje Zborovice s Kroměříží ocelový pás železné dráhy. Provoz na trati byl zahájen v říjnu 1881 nejprve v nákladní dopravě, na osobní dopravu si lidé museli počkat do prvního listopadového dne roku 1881. Vznik dráhy je úzce spjat se zborovickým cukrovarem, který tu nechal v roce 1851 postavit průmyslník Abraham Popper. Jednalo se o vůbec jeden z prvních cukrovarů na Moravě. Vlastní závod byl na kolejovou síť napojen prostřednictvím vlečky ze zborovického nádraží. Bohužel podniku se stala osudná hospodářská krize a svoji poslední řepnou kampaň prodělal v roce 1933. Areál cukrovaru včetně několika provozních budov převzal od 1.5.1948 známý výrobce obráběcích nástrojů - závod PILANA, který tu sídlí doposud. Podniková vlečka pamatující časy cukrovaru byla pro nepotřebnost v roce 1971 zrušena a následně snesena.
Na šestnáct kilometrů dlouhé trati bylo vybudováno celkem osm stanic a zastávek. Ve směru od Kroměříže v tomto pořadí: Kroměříž-Oskol (1,619), Kotojedy (2,575), Jarohněvice (5,567), Šelešovice (7,470), Skržice (9,416), Zdounky (12,376), Zborovice zastávka (15,7) a Zborovice (16,651). Zastávka Zborovice zastávka byla otevřena v lednu 1995, zastávka Kroměříž-Oskol pak v prosinci roku 2008.
V osobní dopravě dominují motorové vozy řady 810 (někdejší řada M152.0). Na trati je zaveden specifický způsob odbavování cestujících. Zastávky Kroměříž-Oskol, Kotojedy, Jarohněvice, Šelešovice a Zborovice zastávka jsou obsluhovány formou Na znamení. V současném GVD je na trati zavedeno 9 párů spojů, z nichž 8 je vedeno v pracovní dny. O víkendech a svátcích pak na trať vyráží 6 párů spojů. Připravovaný jízdný řád pro období 2012/2013 nepředpokládá nějaké výraznější změny či omezení provozu.
Samostatnou kapitolou je nákladní doprava. Ta je provozována pouze v úseku Kroměříž - Zdounky. Koncový úsek do Zborovic je již několik let manipulačními vlaky nepojížděn. Drtivá většina výkonů v nákladní dopravě je prováděna v nákladišti ve Zdounkách. Hlavní přepravovanou komoditou i nadalé zůstává dřevo, nahodile pak přepravy ropy a uhlí. V nárazových relacích je též prováděna obsluha nákladiště v Kotojedách, kam putují ucelené soupravy hnojiv pro závod ACHP. Vozbu na trati již po léta zajišťují osvědčené stroje řady 742 (někdejší řada T466.2), při mimořádnostech pak zasahuje i řada 731. Po roce 2008 se na trati začínají objevovat také pro tuto trať zcela netypické stroje řady 749 a 751. Zvláště v posledních létech bývala pravidelným hostem výše zniňovaná řada 749, konkrétně dvojice strojů 749.247 a 749.251. Jejich nasazení vyvrcholilo v květnu 2012, kdy díky zvýšené potřebě strojů řady 742 na přestavbě střelenského tunelu na trati 280, vyrážely na Zborovičku takřka denně. Po jejich předislokování do SOKV České Budějovice se na trať opětovně vrátily lokomotivy řady 742.
Kromě vlaků pravidelné dopravy je na Zborovičce každým rokem možné zastihnout hned několik zvláštních vlaků vypravených při příležitosti konání různých kulturních akcí či výročí. Namátkou lze uvést již tradiční jízdy vlaků na Pohádkový les v Divokách u Zdounek pořádaný místním spolkem SDH Zdounky.
.
Kroměříž


Kroměříž Oskol


Kotojedy


Jarohněvice


Šelešovice


Skržice


Zdounky


Zborovice zastávka


Zborovice

Píše se 25.červenec 1998 a motorový vůz 810.373-1 právě dorazil s osobním vlakem do Zborovic.
810.373-1 v čele Os 13909 před malou chvílí opustil zastávku v Kotojedách a směřuje k Jarohněvicím (11.2.2001)
742.262-9 provádí obsluhu nákladiště ve Zdounkách (28.4.2001)
Typické lokálkové zátiší na konečné ve Zborovicích. Vůz 810.055-4 na obratu Os 13915/13916 (15.2.2009)
Os 13913 vedený vozem 810.173-5 míjí km 14.9 mezi Zdounkami a Zborovicemi (27.9.2011)
Jen o pár stovek metrů blíže ke Zdounkám je zachycen motorový vůz 810.191-7 vracející se ze Zborovic do Kroměříže s Os 13910 (20.3.2011)
Os 13909 do Zborovic u přejezdu "Sitá" (6.3.2011)
Vůz 810.394-7 v novém korporátním nátěru Českých drah opouští stanici Kroměříž s Os 13911 do Zborovic (11.11.2012)
Pouze na jeden den znovuaktivovanou zastávku Skržice projíždí vůz 810.180-0 v čele Os 13909 (23.5.2009)
Tok říčky Olšinky překonává spoj 13911 do Zborovic vedený toho dne vozem 810.191-7 (20.3.2011)
U "Liščího doupěte" právě poklapává dne 21.5.2011 s Os 13909 do Zborovic vůz 810.394-7
810.191-7 u Šelešovic - Os 13915 (20.3.2011)
Poslední metry zborovické tratě ukrajuje motorový vůz 810.373-1 na spoji Os 13908 (14.4.2012)
Traťové esíčko u přejezdu "Sitá" projíždí spoj Os 13908 Zborovice - Kroměříž (21.5.2012)
Bývalou zastávkou Skržice projíždí spoj 13918 do Kroměříže vedený vozem 810.173-5 (27.9.2011)
Zapadající Slunce ozařuje vůz 810.191-7 směřující do Zborovic s Os 13919 na samém okraji obce Kotojedy (6.3.2011)
742.062-3 v čele Mn 81053 se zátěží do Zdounek projíždí zastávkou a bývalým nákladištěm v Jarohněvicích (2.11.2011)
Mn 81130 se vrací ze Zdounek do Kroměříže. V jeho čele stanula 742.108-4 (23.3.2011)
Stejná lokomotiva, stejný vlak a totožné místo. Jen datum pořízení snímku je jiné (1.9.2011)
V době, kdy nákladní "Berty" na Moravě najížděly své poslední kilometry, zavítala na Zborovičku dvojice zástupců řady 749. Zde se představuje první z nich - 749.247-3 v čele Mn 81053 u Skržic (27.4.2012)
A její návrat bez zátěže zpět do Kroměříže (27.4.2012)
Druhým strojem byla 749.251-5 zachycená nedaleko Zdounek s Mn 81053 dne 14.5.2011
Její návrat na Mn 81130 zachycuje snímek pořízený u bývalé zastávky Skržice (11.5.2011)

Mimo pravidelnou vozbu jak v osobní tak nákladní režii se lze na Zborovičce setkat také se zvláštními vlaky. Mezi ty pravidelné lze počítat jízdy k akci Pohádkový les konaný každoročně v Divokách u Zdounek.
"Pielstick" T466.0007 zastavuje na pouze jeden jediný den znovuaktivované zastávce Skržice. Dnes (2012) tu po zastávce není ani památky (23.5.2009)
Motorová jednotka 814/914.003 přijíždí do Zborovic. Mimořádné nasazení "Regionovy" na Zborovičce v pravidelné vozbě se událo u příležitosti konání tradiční akce Pohádkový les v Divokách. (27.5.2006)
Pauza mezi spoji na nádraží ve Zborovicích. Komín a budovy vpravo patří bývalému cukrovaru (dnes závod Pilana)(27.5.2006)
Do Zborovic na zvláštních vlacích zavítal také olomoucký "Krokodýl" 851.005-9. Ten se tu společně svozem 831.183-9 objevil v rámci akce Pohádkový les (14.8.2010)
Zmiňovaný olomoucký 831.183-9 během objíždění přívěsného vozu ve Zborovicích (14.8.2010)
831.183-9 u osady Drahlov mezi Jarohněvicemi a Šelešovicemi (14.8.2010)
Stylová souprava vypravená u příležitosti kulatého výročí 130 let trati Kroměříž - Zborovice a na Pohádkový les. Snímek zachycuje zvláštní vlak do Zborovic nedaleko Zdounek (21.5.2011)

Tímto snímkem z nadcházejícího večera na zastávce Jarohněvice se protentokrát rozloučíme. Tak zase někdy příště na "třistapětce" ...

Text a foto Michal Boček