Únor 2013

Vlakem do Uhřic

28. února 2013 v 20:04 Tratě
Čas neúprosně kvapí a od poslední jízdy vlaku do Uhřic u Kyjova uběhly již více jak dva roky. Tehdy sem v rámci okružní jízdy po ohrožených tratích jižní Moravy zavítal motorový vůz M286.1032 spolku Hrbatá Máňa. Koncový úsek dráhy do Ždánic v té době již neúprosně ukrajovaly plameny autogenu.
Úpadek dopravy na Ždáňce započal v roce 1998, kdy se změnou jízdního řádu k 23.5.1998 byla zastavena osobní doprava. Nákladní doprava na trati vydržela v provozu o něco déle. V roce 2003 ukončila svoji činnost ždánická šroubárna, což mělo za následek výrazný propad nákladní dopravy. Nadále však probíhaly přepravy ropy z uhřické stáčírny a to až do března 2007, kdy i tato komodita koleje dráhy opustila. V dalších letech pak koleje Ždáňky přebrušovaly již jen četné jízdy zvláštních vlaků a vozidla místní traťovky při kontrolních jízdách.
Právě na jízdy zvláštních vlaků bych se rád zaměřil trošičku podrobněji. Vůbec prvním počinem po oficiálním zastavení osobní dopravy se staly jízdy volebních vlaků Unie Svobody tvořené motorovým vozem 810 a jedním přípojným vozem 010 dne 11.5.2002. O další jízdu do Ždánic se postaralo občanské sdružení Klubu železničních cestovatelů v rámci svého 79.setkání v Kyjově, které se uskutečnilo 20.9.2003. Soupravu vlaku tvořila sestava vozidel M131.1448 + Bdlm + Blm +zavazadlový vůz Ztr + M131.1463. Rok následující patřil opět volbám, tentokrát straně Jožky Černého, která si do svého volebního programu zařadila v té době hodně aktuální téma - rušení osobní dopravy na tratích jihu Moravy. Jízda tohoto vlaku (23.10.2004) měla na tuto problematiku upozornit.
S postupujícím časem a horšícím se stavem infrastruktury ždánické trati, se stále více do popředí vkrádala otázka jak dále se situace kolem trati bude vyvíjet. Znovuobnovení osobní dopravy zůstalo jen zbožným snem a možnost obnovení nákladní dopravy se pomalu, ale jistě vytrácela. Na pořad dne naopak přišly plány na zrušení trati s její následnou fyzickou likvidací a přeměnou na cyklostezku. Tyto obavy měly reálný základ. Projevilo se to na zvyšující se četnosti jízd zvláštních vlaků. V roce 2005 zavítal do Ždánic mimořádný vlak hned třikrát. Klub přátel kolejových vozidel (dále jen KPKV) tu ve dnech 16.4., 17.4. a 7.5. uspořádal jízdu pro fotografy po zrušených tratích jižní Moravy s motorovým vozem M240.0113 zvaným "Singrovka". Ždánická trať mezi nimi nesměla chybět. Hned v následujícím roce se počet jízd rozšířil na čtyři. V květnu (20.05.) sem zavítal tehdy břeclavský motorový vůz 830.018 ještě v původním barevném provedení pro Hobby Shop. Stejný objednavatel si jízdu zopakoval ještě v červenci (29.7.), tentokrát se soupravou motorového vozu 810.223 a přívěsu 010.610. Výběr konkrétního vozu nebyl náhodný, zmiňovaný 810.223 na Ždáňce pravidelně do roku 1998 jezdil. Do konce roku 2006 se do Ždánic podívaly ještě dva vlaky. 7.října sem opět zavítala Singrovka" M240.0113 KPKV a konečně 14.10.2006 i velká souprava v čele s břeclavským "Pielstickem" T466.0007 a dvojicí přívěsných vozů 020.142 + 022.005. Tomuto vlaku ovšem nakonec zůstal jeden smutný primát. Jednalo se o vůbec poslední vlak, který do Ždánic dojel. Úsek mezi Uhřicemi a Ždánicemi byl k 3.11.2006 úředně zrušen. Po tomto kroku zavítaly po kolejích do koncových Ždánic již jen pracovní čety s motorovým vozíkem MUV. Vůbec poslední takováto jízda se uskutečnila dne 16.4.2010 a tím se uzavřela kapitola železnice ve Ždánicích. Ačkoliv bylo 25.6.2008 vydáno povolení k odstranění stavby dráhy, železniční svršek zůstal prakticky v kompletním stavu ležet až do přelomu let 2010/2011, kdy jeho snášení provedla soukromá firma. Z provozních objektů dráhy běsnění likvidačních prací na zrušeném úseku přežil pouze objekt zastávky v Želeticích. Dražůvky padly k zemi na jaře roku 2008, objekty na nádraží ve Ždánicích, včetně výpravní budovy pak na jaře roku 2010.
Vraťme se ale zpět na "zatím" provozní část. Po vydání rušícího výnosu na koncový úsek a znemožnění tak cesty do Ždánic se další jízdy zvláštních vlaků na Ždáňce uskutečňovaly do nejzazšího sjízdného místa dráhy - Uhřic u Kyjova. V květnu 2008 se až k samotnénu konci sjízdné části dráhy ( km 16,750) vydala T211.0689 + Blm brněnského spolku Hrbatá Máňa (10.5.). V září téhož roku (20.9.) se od téhož sdružení podíval do Uhřic motorový vůz M286.1032 zvaný "Krokodýl". Rok 2009 zůstal bohužel vyjma kontolních jízd SŽDC mimo zájem železničních příznivců. Teprve koncem února 2010 se na koleje Ždáňky opět vydala souprava, která byla svým způsobem jedinečná. Internetový železniční portál Želpage působící na scéně již devátým rokem si pro připomenutí tohoto výročí objednal jízdu zvláštního vlaku pro své příznivce do oblasti jihomoravských lokálek. V programu nemohla chybět ani Ždáňka, jakožto hlavní tahák celé akce. 27.2. tak do Uhřic dorazila na zdejší poměry silně předimenzovaná souprava složená z motorových vozů M286.1032 a M240.113 doplněná o přívěsný vůz 050.001-7 v retro nátěru. Hned následující den se akce pro velký zájem účastníků opakovala, byť ve skromnější verzi se sólo motorem M286.1032. "Krokodýl" si téhož roku jízdu do Uhřic ještě zopakoval, konkrétně 28.11. v rámci dalšího lokálkového putování na jihu Moravy. V té době se nepoužívané lokálky dostávaly do popředí zájmu díky stále tíživější finanční situaci jejich majitele - Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC). Ten se rozhodl jednat na své vlastní triko s jasným cílem tyto nepotřebné tratě za každou cenu zlikvidovat. Na trati bylo zahájeno správní řízení ve věci zrušení dráhy. To bylo sice záhy pro nesouhlasné stanovisko několika subjektů pozastaveno, drážní úřad však na žádost SŽDC zastavil na trati nákladní i osobní dopravu. Vyhlášení zákazu nakládky tak bylo již jen formálním krokem. Listopadová jízda s M286.1032 tak byla zatím poslední, která se na Ždáňce uskutečnila. S plynoucím časem začíná vyvstávat fakt, že se zřejmě jednalo o skutečně poslední veřejnou jízdu, která se na torzu ždánické trati uskutečnila.
Zhoršující se stav traťového tělesa nevěstí nic dobrého. Jaký bude další osud dráhy je ve hvězdách. Na trati je zavedena trvalá výluka traťové koleje pro havarijní stav svršku . . .

Ke koloritu jízd zvláštních vlaků na "Ždáňku" neodmyslitelně patřila ohlašovací povinnost v Kloboukách u Brna a "koncových" Uhřicích u Kyjova. Následující snímky tak nepotřebují komentář ...
Klobouky u Brna
Uhřice u Kyjova

20.9.2003

V září roku 2003 byl do Ždánic vypraven zvláštní volební vlak s motorovými vozy M131.1448 + M131.1463. Snímek zachycuje zmiňovanou soupravu ve Ždánicích.

2005

KPKV uspořádal během dubna a května 2005 trojici jízd zvláštních vlaků s motorovým vozem M240.0113 v rámci projektu Po zrušených lokálkách jihu Moravy. Snímek jej zachycuje s dominantou obce Krumvíř - kostelem sv.Bartoloměje z roku 1870
M240.0113 během pobytu v dopravně Klobouky u Brna
M240.0113 projíždí zvlněnou krajinou u Bohumilic.
Do Uhřic u Kyjova přijíždí "Singrovka" M240.0113. V popředí je patrná technická zajímavost zdejší stanice - trojcestná výhybka napojující vlečku sila a stáčecí linku MND
Lokálková idylka na nádražíčku v Uhřicích u Kyjova.

29.7.2006

Snímek jako vystřižený z běžného provozu "Ždáňky". 810.223 se v rámci zvláštní jízdy pro fotografy po letech opět podíval na svoji někdejší domovskou trať. Po krátkém pobytu v Uhřicích se zanedlouho vydá do Ždánic.
Dražůvky - časy kdy tu 810.223 pravidelně zastavoval jsou nenávratně pryč. Dnes zde zastávku a ani koleje nenajdeme ...

10.5.2008

Opravdu netradiční souprava zavítala do Uhřic v květnu roku 2008. Prasátko T211.0689 s přívěsným vozem Blm pózuje ve sluncem zalitých Uhřicích u Kyjova
Jen o několik desítek metrů dále vznik tento snímek s někdejší stáčecí linkou ropy MND. Ani tu zde dnes již nenajdeme.
T211.0689 v místě někdejší zastávky Dambořice.

20.9.2008

Září roku 2008 patřilo jízdě zvláštního vlaku s motorovým vozem M286.1032. Snímek jej zachycuje na začátku stoupání mezi Klobouky a Bohumilicemi.
A na samotném konci sjízdné části dráhy - km 16,750 u Uhřic

27.2.2010

Kapacitní souprava složená s vozů M240.0113 + 050.001 + M286.1032 v Uhřicích u Kyjova. Internetový portál Želpage si připomíná devět let od svého založení na jihomoravských lokálkách.
Uhřice u Kyjova - Dambořice
Souprava zvláštního vlaku v úvraťové stanici Klobouky u Brna.
Památkově chráněná budova v Krumvíři.
Pro fotografy uspořádaný opakovaný vjezd do Krumvíře.
U zástavby obce Terezín.

28.11.2010

Píše se 28.listopad roku 2010 a do Uhřic se plouživým krokem vydává zatím poslední vlak, tvořený sólo motorovým vozem M286.1032
Na "konečné" v Uhřicích u Kyjova
. . .
Nastávající soumrak v Kloboukách u Brna
.

Text a foto Michal Boček

V článku byly použity podklady z článků Dráha 11/2009 Nedožité století železnice ve Ždánicích (Milan Sáblík), 6/2011 Ždánice vymazány z železniční mapy (Leoš Tomančák), osobní zápisky