Květen 2014

Za pantografy do Milovic

29. května 2014 v 23:01 Hnací vozidla
V letošním roce si připomínáme kulaté výročí provozu elektrických jednotek EM 475.1 dnešní řady 451 ČD známé pod přezdívkou "Žabotlamy" či "Pantografy". Ty již 50 let dotvářejí kolorit příměstské dopravy v posledních desetiletích soustředěných výhradně do pražské aglomerace. Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholily 26.4. jízdami jednotek na provozním rameni Praha Masarykovo nádraží - Lysá nad Labem - Milovice a zpět, kde nahradily o víkendech turnusované motorové jednotky řady 814. Centrem oslav se staly středočeské Milovice. Celkem byly během sobotního dne nasazeny do provozu tři jednotky (451.001+002, 451.025+026, 451.045+046), čtvrtá (451.095+096) zastoupila roli výstavního exponátu přímo v obvodu milovické stanice. Příchozí návštěvníci tak měli možnost prohlédnout si jednotku nejen zvečí, ale také její jinak běžně veřejnosti nepřístupné útroby. Program v Milovicích vhodně doplnila účast Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty (HZS SŽDC), která zde prezentovala práci vyprošťovacího tanku VT 72B v činnosti. Na pražském Masarykově nádraží bylo možné zhlédnout výstavku mapující historii vzniku a provozu "pantografů".

.
Os 25621
Os 9408
Os 9407
Os 25622
Os 9405
Os 25625
.
Os 25623
Os 9409
Os 25624
Os 9412
Os 25637
Os 25627
Os 25634
Os 9411
Os 9416
Os 9419
Os 9414
Os 9418
Os 9415
Os 9420
Os 25635

Text a foto Michal Boček

Trať s příchutí břidlice (4)

6. května 2014 v 18:24 Tratě

Část čtvrtá: Poslední víkend ...

Plánované zastavení osobní dopravy na trati č.314 mezi Opavou a Jakartovicemi dalo podnět ke vzniku krátkého pojednání o této zajímavé dráze a jejím blízkém okolí.
Víkend 5. a 6.dubna 2014 se navždy zapíše tučným písmem do historie zdejší dráhy. Na šestého dubna připadlo v rámci mimořádné změny jízdního řádu v Moravskoslezském kraji ukončení pravidelné osobní dopravy mezi Opavou a Jakartovicemi. Od 7.4.2014 jsou vlaky v plné režii nahrazeny autobusy. Již v průběhu měsíce března byl znát zvyšující se zájem o víkendové spoje, kdy na některých spojích již sólo motor 810 přestal postačovat. Došlo tak na posilování spojů o kapacitnější soupravy. O víkendu 22.3 - 23.3. zasáhla na vybraných spojích motorová jednotka "Regionova" (sobota - 814.020, neděle - 814.037). Obdobná situace se konala i o následujícím víkendu 28.-29.3.2014, kdy do provozu zasáhla hned dvojice jednotek. V sobotu šlo o jednotky 814.120+037 , v neděli pak 814.120+021.
Poslední víkend byl pak ve znamení velkého loučení. V sobotu na prvním ranním obratu 23402/3 vyrazil ještě sólo vůz 810.055-4 (odvezl toho dne i poslední pár vlaků 23414/5), další spoje pak byly již v posilové sestavě 810.199 + 2x Btax + 810.055. Vůz 810.199 si na Jakartovičce odbyl svoji premiéru po omazovací kůře v DPOV Veselí nad Moravou.
Neděle 6.dubna 2014 se již od brzkého rána nesla ve smutečním duchu. Smutečně vyzdobená souprava složená z motorových vozů 809.209-0 a 809.596-0 a dvojice vozů Btax neúnavně brázdila koleje Jakartovické lokálky. S tratí a jejími vlaky se přišly rozloučit početné zástupy nejen místních obyvatel, ale také turistů, trempů, čundráků, přespolních a železničních nadšenců. Čela motorových vozů zdobily smuteční věnce s nápisy "Poslední sbohem - strojvedoucí PP Opava", "Poslední rozloučení - Opavský železniční klub" a "Sbohem naše milovaná - Trempi, tuláci, vandráci" ...5.4.2014

První ranní pár do Jakartovic byl ještě v podání sólo vozu 810.055-4, zde při návratu do Opavy přijíždí do Otic
Zesílená souprava s vozy 810.199-0 + 810.055-4 na obratu Os 23404/5 zastavuje v Mladecku
Cestující vystoupili, vlak se vydává do cíle své cesty - Jakartovic
Os 23405 mezi Jakartovicemi a Mladeckem
810.199-0 si tu toho dne odbyl svoji premiéru po omlazovací kůře v DPOV Veselí n.Mor.
Jakartovické nádraží jako na dlani. 810.199 právě zastavuje u perónu s Os 23406
Návrat Os 23407 do Opavy zachytil objektiv nedaleko Hlavnického Mlýna
810.199-0 na čele Os 23408 přijíždí do Litultovic ...
... na zádi soupravy mu pomáhá vůz 809.596-4
Os 23409 na okraji Mladecka. Kopec v pozadí ukrývá zdejší činný kamenolom
Lesní partie u Štáblovického Mlýna - Os 23410
Statný dub s posedem na okraji hertického lesa poskytuje zajímavý pohled na trať. 810.055-4 v čele Os 23411 právě vjíždí do Hertického lesa, ze kterého se vynoří až na štáblovické zastávce.
Na zádi mu sekunduje "zánovní" 810.199-0
První velké stoupání u Slavkova právě prověřuje motorové vozy 810.199-0 + 810.055-4 s Os 23412 do Jakartovic

6.4.2014

Neděle 6.4.2014 a do Štáblovic přijíždí první vlakový spoj Os 23404 vedený smutečně vyzdobenými vozy 809.209-0 + 809.596-0
Krátký pobyt na zastávce a souprava se vydává k Jakartovicím
Os 23405 u Hertického lesa
Os 23406 přijíždí do Štáblovic.
O devět kilometrů dále je tentýž spoj zachycen pod třídírnou kamene v Mladecku.
Návrat druhého nedělního páru z Jakartovic zachytil objektiv fotoaparátu těsně za Jakartovicemi.
Os23407 v Dolních Životicích
Přejezdové zařízení typu VÚD v Oticích společně s Os 23407
V Oticích ...
Os 23408 právě projíždí dlouhý přímý úsek tratě mezi Dolními Životicemi a zastávkou v Litultovicích
Tiché loučení, aneb 122 let spolu. Zatímco voda ve Hvozdnici bude i nadále zurčet svým tempem, na přilehlé dráze provoz osobních vlaků již zítřejším dnem nadobro utichne ...
Několik protisměrných oblouků před Životicemi prověřuje soupravu vlaku Os 23410
Na běžné poměry nezvykle kapacitní vlaková souprava dorazila do Jakartovic.
.
Na Os 23411 z povzdálí zhlíží štíhlá věž kostela sv. Salvátora v Dolních Životicích
v Mladecku ...
Úplně poslední vlak z Opavy Os 23414 přijel do Jakartovic.
Čeká jej již jen návrat zpět do Opavy s Os 23415. Pravidelná osobní doprava se po 122 letech uzavírá ...


Text a foto Michal Boček

Trať s příchutí břidlice (3)

2. května 2014 v 22:17 Tratě

Část třetí: vláčkem motoráčkem do Jakartovic

Plánované zastavení osobní dopravy na trati č.314 mezi Opavou a Jakartovicemi dalo podnět ke vzniku krátkého pojednání o této zajímavé dráze a jejím blízkém okolí.
Vznik dráhy a její historický vývoj jsem naznačil v první části. Tentokráte bych se chtěl zaměřit podrobněji na traťový úsek mezi Opavou a Jakartovicemi, tak jak jej známe od 11.12.2005, kdy byla zastavena víkendová doprava do Svobodných Heřmanic. Tehdy se změnou jízdního řádu byl v rámci minimalizace nákladů na provoz vlaků zaveden tzv. "Specifický způsob odbavování cestujících". Což v praxi znamenalo zrušení doprovodu vlakvedoucím a prodej jízdenek začal obstarávat strojvedoucí. Z nasazených vozidel tu osobní dopravě od roku 1977 až do současnosti vládly motorové vozy řady 810 (někdejší řada M152.0), z nichž část byla v pozdejších letech upravena na řadu 809 pro samoobslužný způsob odbavování cestujících. Jízdu z Opavy do Jakartovic urazil motoráček za 34 minut, přičemž cestou do Jakartovic obsloužil zastávky Kylešovice, Otice, Slavkov u Opavy, Štáblovice, Dolní Životice, Litultovice a Mladecko.
Pro podrobnější seznámení s tratí se vraťme o několik týdnů zpět, do časů pravidelné dopravy, nastupme do motoráčku a vydejme se na výlet. Na Opavském východním nádraží u třetího nástupiště už na nás čeká některý z dvounápravových motorových vozů řady 809 (810) z produkce někdejší Moravskoslezské Vagónky ve Studénce. Zakoupenou jízdenku u pokladní přepážky si označíme v označovači a pohodlně se usadíme u okna. Vůz se zanedlouho pozvolna rozjíždí a vydává se na více než půlhodinovou jízdu sledující tok říčky Hvozdnice. Po pravé straně mineme dochovaný objekt vodárny a zázemí depa kolejových vozidel. Protisměrnými oblouky se vůz propletá zástavbou Opavy a mimoúrovně kříží trať 310 Opava - Krnov - Olomouc. A už zastavuje na první zastávce v Kylešovicích. Zdejší zastávka tvořená plechovým přístřeškem vpravo ve směru jízdy je společná i pro trať 315 do Hradce nad Moravicí. Následuje jízda novou zástavbou rodinných domů v Kylešovicích a vjezdové návěstidlo L dává tušit, že se dostáváme do prostoru odbočky Moravice. Zde se z tratě 314 odpojuje trať do Hradce nad Moravicí, kterou v jízdním řádu nalezneme pod číslem 315. Odbočka byla ještě do června 2007 vybavena mechanickými návěstidly a své sídlo tu měl také dirigující dispečer (doprava na trati je řízena dle předpisu D3). Dnes jsou mechanická návěstidla nahrazeny světelnými a odbočka je dálkově ovládána z Opavy. Mezi poli a jen lehce zvlněnou krajinou se dostáváme do Otic. Zastávka vybavená dřevěným přístřeškem nahradila původní objekt zastávky, který byl adaptován na RD. Stopy po nákladišti a manipulační koleji jsou dosud patrné. Z Otic je to jen coby kamenem dohodil do další zastávky - Slavkov u Opavy. Zdejší zastávka tvořená plechovým přístřeškem vpravo od kolejí je nejnovější zastávkou na trati. Otevřena byla teprve s platností jízdního řádu 1992/1993. Zde také začíná turisty hojně využívaná naučná stezka údolím říčky Hvozdnice (NS Hvozdnice). Krajina za oknem se začíná povážlivě měnit. Zleva se přimyká údolí Hvozdnice a začíná převažovat zvlněný ráz krajiny a také následuje první větší stoupání. Vlevo pod tratí se nám na chvíli ukáže místní rybárna se soustavou rybníků. Za malou chvíli zastavujeme na zastávce Štáblovice ukryté v lesích v chatové oblasti Štáblovický Mlýn. Tvořena je plechovým přístřeškem vlevo od kolejí. Také ona je ponejvíce využívána turisty jako druhé nástupní místo na NS Hvozdnice. Po několika minutách jízdy se lesy rozestupují a z povzdálí nás vítá štíhlá věž kostela sv.Salvátora v Dolních Životicích. Trať obkrouží bývalé vodní tvrziště a motoráček již zastavuje v první dopravně na trati - Dolních Životicích. Ta je tvořena jednou dopravní a jednou manipulační kolejí. Zděný objekt stanice umístěný vpravo od kolejí je nevyužíván a cestujícím slouží přilehlý plechový přístřešek. Za Životicemi trať opět polhcují okolní lesy, ze kterých vystoupí až u Mladecka. Mezitím však náš vlak ještě zastavuje na malebné zastávce Litultovice. Dřevěný objekt zdejší zastávky z roku 1892 vpravo od kolejí si do dnešních dnů zachoval svůj původní ráz a s ostatním dochovaným mobiliářem (WC pro cestující, osvětlovací tělesa na perónu) nás vizuálně vrací o několik desítek let zpět. Cesta příjemně utíká a během chvilky zastavujeme v další dopravně na trati - Mladecko. Typizovaná stavba někdejší výpravní budovy svými rozměry vypovídá o někdejším významu zdejší stanice. Tu tvoří jedna dopravní a dvě manipulační koleje. Do stanice je také zaústěna vlečka místního kamenolomu. Manipulační plocha je dosud využívána k nakládce dřevní kulatiny a nárazově také společností Revlan s.r.o. Horní Benešov. Vlečka kamenolomu je bohužel již několik let mimo provoz. Semknutým údolím kolem Hlavnického Mlýna přijíždíme na konec naší cesty - Jakartovice - konečná stanice,prosíme vystupte ! Zdejší dopravnu D3 tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej. Někdejší typizovaná výpravní budova vpravo od kolejí je stavebně totožná s objekty v Mladecku a Svobodných Heřmanicích.

Os 23411 z Jakartovic vedený vozem 810.069-5 míjí mechanickou předvěst Př L odbočky Moravice (6.8.2001)
Do Jakartovic volno ! Os 23408 míjí mechanické návěstidlo L odbočky Moravice (6.8.2001)
Motorový vůz 810.026-5 se vrací z Jakartovic zpět do Opavy (26.3.2005)
Motorový vůz 810.142-0 přijíždí do Dolních Životic (10.7.2003)
Os 23411 vedený vozem 810.162-8 zastavil v Dolních Životicích (28.8.2010)
Chvilkový pobyt a motoráček se vydává na další cestu k Opavě.
Pauza mezi obratovými spoji 23406/7 v Jakartovicích (28.8.2010)
Dne 28.8.2010 byla vozba v režii vozu 809.398-1
Lokálková idylka v Jakartovicích ...
Pětiminutový pobyt mezi spoji 23408/9 v Jakartovicích uběhl jako voda a vůz se navrací zpět do Opavy (1.10.2010).
Zajímavá souprava se na trati ukázala 9.10.2010, kdy turnusový vůz 809.596-0 posílil na spoji 23407 motorový vůz 810.009-1 s přívěsným vozem BDtax. Internetový portál Želpage zde uspořádal objednanou jízdu pro platící účastníky s cílem projetí tratě až do Svobodných Heřmanic. Na zpáteční cestě do Opavy byl zvl.vlak řazen na konci výše zmiňovaného Os 23407. Snímek jej zastihl u Mladecka
Totožná souprava mezi Mladeckem a Litultovicemi
A při průjezdu zástavbou Dolních Životic
Zimní idylka na jakartovickém nádraží. 809.307-2 se chystá k návratu do Opavy (24.2.2013)

Další série snímků zachycuje trať 314 mezi Opavou a Jakartovicemi během posledních dvou měsíců trvání pravidelné osobní dopravy. V provozu se podařilo zachytit opavské vozy 809.209, 809.307, 809.398, 809.596, 810.664. Snímky jsou řazeny ve směru jízdy vlaků z Opavy do Jakartovic.

Os 23405 vedený vozem 809.596-0 na cestě z Jakartovic právě projíždí odbočkou Moravice, kde se odděluje trať do Hradce nad Moravicí (9.3.2014)
Pozvolně se vzdalující zástavba Otic dotváří kulisu motorovému vozu 809.398-1 vezoucí Os 23405 do Opavy (23.2.2014)
Vůz 809.307-2 v novém korporátním nátěru ČD a.s. zastavuje na zastávce v Oticích - Os 23405 (2.3.2014)
809.398-1 přijíždí s Os 23406 do Slavkova u Opavy (23.2.2014)
První větší stoupání trati nedaleko Slavkova u Opavy prověřuje motorový vůz 809.209-0 vezoucí Os 23406 do Jakartovic (15.2.2014)
Rovinatou část dráhy v polích mezi Opavou a Slavkovem v zápětí střídá zvlněný ráz s loukami a četnými lesy. Os 23406 - 809.596-0 (9.3.2014)
Os 23407 tvořený vozem 809.398-1 právě opustil štáblovickou zastávku a začíná stoupat přes terénní vlnu u Slavkova (23.2.2014)
"Najbrtí" 809.307-2 s Os 23406 přijíždí do osady Štáblovický Mlýn (2.3.2014)
Kamenný kříž u samot na Štáblovickém Mlýně společně s vozem 809.398-1 směřujícím k Dolním Životicím (23.2.2014)
Zastávkou "na znamení" ve Štáblovicích projíždí vůz 809.398-1 coby Os 23409 do Opavy (23.2.2014)
Os 23409 vjíždí do Hertického lesa (15.2.2014)
Lesní partie v okolí osady Štáblovický Mlýn - Os 23410 (23.2.2014)
809.307-2 u samot v Dolních Životicích uhání s Os 23407 k Opavě (2.3.2014)
Zapadající Slunce ozařuje partie Dolních Životic - 809.398-1 v čele Os 23411 (23.2.2014)
Os 23410 vedený vozem 809.209-0 zastavuje v Dolních Životicích (15.2.2014)
Říčka Hvozdnice a její dráha. Spoj 23407 vedený vozem 810.664-3 poklapává na kolejových stycích nedaleko Litultovic (22.3.2014)
Již 122 let nerozlučně spolu. 809.596-0 - Os 23409 (9.3.2014)
S blížícím se koncem provozu docházelo k nárůstu zájmu cestujících o zdejší vlaky. Proto byla dne 22.3.2014 do provozu na místo turnusovaného vozu řady 809 nasazena kapacitnější motorová jednotka řady 814. Konkrétně se jednalo o "Regionovu" 814/914.020. Snímek ji zachycuje na lesním palouku u Litultovic při návratu z Jakartovic.
Zastávka v Litultovicích se dosud honosí původním dřevěným objektem čekárny pro cestující. Os 23406 - 810.664-0 (22.3.2014)
Spoj 23411 zastavuje na zastávce v Litultovicích (15.2.2014)
Kolem vzrostlé jedle na okraji Mladecka projíždí posílená souprava vlaku 23410 s motorovou jednotkou 814.020 (22.3.2014)
809.596-0 u Mladecka - Os 23410 (9.3.2014)
Charakteristická dominanta stanice v Mladecku - třídička místního kamenolomu. 809.596-0 - Os 23411 (9.3.2014)
Motorová jednotka 814.020 se pohupuje na výměnách jakartovického zhlaví stanice v Mladecku - Os 23411 (22.3.2014)
Vůz 809.307-2 opouští Jakartovice a za malou chvíli mine samoty na Hlavnickém Mlýně (15.3.2014)
Mohutný objekt sila tvoří typickou dominantu jakartovické stanice. Os 23409 - 809.596-0 (6.2.2014)
809.596-0 během pobytu v Jakartovicích - obrat 23408/9 (6.2.2014)
Píše se 6.2.2014 a do ukončení osobní dopravy zbývají přesně dva měsíce - 809.596-0 s obratem 23412/3
. . .

Text a foto Michal Boček

Použitá literatura:
- 120 let trati Opava - Svobodné Heřmanice - Horní Benešov (Opavský železniční klub 2014)
- Atlas drah 2006/2007
- K-report - internetové diskuzní fórum
- osobní poznámky