Červen 2014

Pohádkový les Divoky 2014

20. června 2014 v 17:42 Tratě
24.5.2014 - Měsíc květen je již tradičně spojen s pořádáním dětského dne v obci Divoky u Zdounek. V místním lese Boří tu každoročně Sbor dobrovolných hasičů Zdounky a klub Ochránců přírody Divoky připravuje zábavný program pro děti plný her a soutěží. K akci byl tak jako v minulých letech vypraven zvláštní vlak tažený parní lokomotivou. Již tradičně se tohoto úkolu zhostil valašskomeziříčský stroj 433.002 známější spíše pod jménem "Matěj". Bohužel závada na kompresoru ještě před pátečním návozem soupravy z Valašského Meziříčí nedovolovala samostatnou jízdu parního stroje. Na pomoc proto musel nastoupit "Kocour" 742.279-3
Historická souprava absolvovala trasu mezi Kroměříží a Zborovicemi celkem třikrát. Díky očekávané zvýšené frekvenci cestujících byla do čela pravidelných spojů nasazena namísto turnusových vozů řady 810 motorová jednotka "Regionova" řady 814.1 inv.č.002
Vlak doprovázeli průvodčí v dobových uniformách. Zakoupit bylo možné drobné upomínkové předměty se železniční tématikou, či se občerstvit v bufetovém voze. K návštěvě zvala také nově otevřená expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Kroměříži, jejímž zřizovatelem je občanské sdružení Kroměřížská dráha.

.
Páteční návoz soupravy zastihl objektiv fotoaparátu nedaleko Hlinska pod Hostýnem. Jízda byla koncipovaná jako veřejná a lákala ke svezení na kulturní akci Noc kostelů v Kroměříži.
"Matěj" se v čele prvního obratu do Zborovic blíží k Jarohněvicím ...
... na závěsu mu sekunduje 742.279-3
Zpět do Kroměříže zůstala souprava v neměnné sestavě bez objíždění. Traťové esíčko u přejezdu "Sitá"
Na zádi oddechuje "Matěj" 433.002
Tentýž obrat jen o pár kilometrů blíže ke Kroměříži. Prostor bývalé zastávky Skržice
.
Druhý obrat do Zborovic supí pod Skržicemi
Jeho návrat zkrápěly u Zborovic provazce deště
Třetí obrat byl již ve znamení prosluněné oblohy. Zde v protisměrných obloucích před Zborovicemi
742.279-3 to jistí na zádi
A návrat ze Zborovic ...

Na pravidelných spojích po celý den pendlovala motorová jednotka 814/914.002, která zde nahradila turnusované motorové vozy řady 810
Os 13910
Os 13911
Os 13912

Text a foto Michal Boček


Jarní probouzení Tovačovky 2014

10. června 2014 v 23:08 TOVAČOVKA
Pomyslné otevírání Tovačovky pro zvláštní vlaky již po několik let připadá na měsíc květen a ani letošní rok nebyl vyjímkou. Impulsem k uspořádání jízd se stal souběh dvou zajímavých akcí v Tovačově během posledního květnového víkendu. V sobotu probíhal ve zdejší sportovní hale již pátý ročník modelářského dostaveníčka Plastic People of Tovačov. Neděle pak byla ve znamení oslav dne dětí v areálu zámeckého parku s bohatým programem.
České dráhy ve spolupráci s občanským sdružením Kroměřížská dráha vypravily na jinak provozně opuštěnou trať do Tovačova v sobotu na devět párů vlaků. V neděli pak o jeden pár méně. Po oba dny byl do čela vlaků plánován dnes již muzejní motoráček M152.0002 zvaný "Orchestrión" ze sbírek DHV Lužná u Rakovníka. Ten v nedávné době prošel rozsáhlou úpravou exteriéru a interiéru s cílem co možná nejvěrnější podoby z roku 1974, kdy sjel z výrobní linky Vagónky ve Studénce. Zatímco sobotní porci výkonů odvezl bez větších problémů, během nedělního rána se projevila vážná závada, která znemožnila jeho další provoz. Do vozby tak musel být operativně nasazen záložní vůz z kroměřížského depa. Náhoda přihrála taktéž polomáčený vůz 810.191-7. Na Tovačovce není tento vůz žádným nováčkem. Svoji premiéru si zde odbyl v květnu 2011, kdy se účastnil oslav 30 let od zastavení osobní dopravy v patřičné vizuální úpravě. Sobotní vozba měla díky nasazení M152.0002 opravdový nádech nostalgie a punc jedinečnosti. Naopak neděle v plném světle ukazovala jak by asi dnes vypadala osobní doprava na tovačovské trati, kdyby před 33 lety nebyla násilně ukončena ...

31.5.2014

M152.0002 odpočívá během polední pauzy mezi spoji v Kojetíně na tzv. "Tovačovském nástupišti". Právě odtud jezdily do května 1981 pravidelné vlakové spoje do Tovačova.
Osamocený smrk u Lobodic je svědkem vůbec první jízdy motorového vozu M152.0002 na Tovačovce
Výjezdový oblouk mezi tovačovskou stanicí a odbočnou výhybkou P1 vlečky Prefy Topos v km 10,312
M152.0002 míjí cestou do Tovačova bývalou zastávku Oplocany. Skládková plocha odpadového materiálu za motorem bývala v dobách největší produkce místní Prefy rozšířenou skládkovou plochou hotových výrobků. Pro usnadnění manipulace se zde po samostatné kolejové dráze pohyboval jeřáb. Jeho jízdní dráha je dosud částečně patrná.
Nezaměnitelné panorama města Tovačov v pohledu od říčky Blata. 96 m vysoká zámecká "Spanilá věž" v současnosti prochází rozsáhlou obnovou venkovního pláště a pro veřejnost je uzavřena
M152.0002 se vyhřívá v odpoledním Slunci před staniční budovou v Tovačově
"Orchestrión" právě opustil tovačovskou stanici. Vlevo v pozadí lze tušit objekty někdejšího dvoru Viklice
Poslední sobotní spoj do Tovačova právě minul bývalou hlásku Skašov, kde se z tratě odděluje vlečka štěrkoven. Ta je patrná vlevo od motoru. Objekt betonárny vlevo náleží závodu Betonika s.r.o. specializující se na trubní a šachtový program pro kanalisační a dopravní sítě.
"Na Valové" zachycen poslední sobotní spoj z Tovačova. Zároveň to byl i poslední výkon na Tovačovce, neboť druhý den musel být pro technické problémy nahrazen vozem 810.191

1.6.2014


810.191-7 právě projíždí nejdelší přímý úsek na Tovačovce ležící mezi bývalými zastávkami Uhříčice a Lobodice
"Ořešák" u Annína
Trať v kilometráži 8.2 - 9.6 mezi Lobodicemi a Annínem vede v těsném souběhu s místní silnicí
Tak jako před léty. Motorový vůz vyčkává na cestující u nástupiště v Tovačově. Zarážedlo v popředí náleží manipulační koleji č.4 procházející okolo skládkové plochy a staničního skladiště
Na okraji Annína ....
810.191-7 vjíždí do obvodu někdejší hlásky Skašov. Ta ukončila službu na jaře roku 2005. Oddílová návěstidla byla převedena na krycí, ručně stavěná výměna byla nahrazena samovratným přestavníkem se základní polohou v ose Kojetín - Tovačov
Někdejší zastávka Oplocany má dosud zachovaný zděný přístřešek a pozůstatky nástupiště. Naposledy tu mimořádně stavěly vlaky v květnu 2011, kdy se slavilo smutné výročí 30 let od ukončení pravidelné osobní dopravy. S jistou dávkou náhody právě v podání totožného vozu 810.191-7
V táhlém oblouku u Polkovic se nacházela původní zastávka Uhříčice. Dnes bychom ji v terénu hledali marně. Dochovaly se pouze sporé základy někdejšího strážního domku vlevo od trati. Objekt zastávky zmizel beze stopy.
810.191-7 odjíždí z Tovačova. Do Kojetína kam dorazí za necelých dvacet minut ji čeká porce 10 km
Ze zastávky Uhříčice obec se do dnešní dnů dochovaly pouze fragmenty. Přístupová cesta se zbytky osvětlení a dláždění, základová deska zastávky a terénní pozůstatky někdejšího nástupiště
Železniční přejezd u osady Annín se silnicí 435/II je jedním ze čtyř přejezdů, který je vybaven světelnou signalizací vzoru AŽD-71
810.191-7 v Tovačově. Staniční budova zařazená mezi kulturní památky města se po nejnutnějších opravách pomalu probouzí k životu
Nad Uhříčicemi ...
Redukce vzrostlého porostu v těsném sousedství mostu přes říčku Valovou umožnil pořízení záběru z netradičního úhlu
Hláska Skašov a motorový vůz někdejší řady M152.0 - spojení, které za dob pravidelné osobní dopravy na Tovačovce trvalo pouhých šest let. Motorové vozy přicházely z výroby do kroměřížské strojovky od listopadu 1976, osobní doprava byla ukončena k 30.5.1981 ...
Jeden z několika polních přejezdů mezi Uhříčicemi a Lobodicemi
Industriální zátiší před tovačovskou stanicí. Objekt lokomotivní remízy vlevo od motoru je dnes domovem "Karkulky" T444.1516 z majetku KPKV Brno
V bezprostředním okolí bývalé zastávky Oplocany se rozprostírá rozsáhlý průmyslový objekt někdejšího cukrovaru, který nebyl po rozsáhlém požáru v roce 1954 již obnoven. Dnes zde sídlí panelárna Topos vlastněná německou skupinou Goldbeck.

Text a foto Michal Boček