Srpen 2014

Jak si Hektor pro vozy přijel ...

22. srpna 2014 v 20:15 TOVAČOVKA
První červencový den zavítal na koleje Tovačovky vzácný host v podobě malého Hektora 720.039-7 společnosti OLPAS Moravia s.r.o. Z Krnova si do Tovačova přijel pro dvojici zde deponovaných vozů Bix ( z majetku KPKV Brno) na vlečce Prefy TOPOS (dnes Goldbeck). V rámci zápůjčky byly vozy využity při slavnostním znovuzahájení provozu osobních vlaků na trati 314 z Opavy do Jakartovic dne 5.7.2014. Návrat vozů zpět do deponie v Tovačově by se měl uskutečnit v říjnu tohoto roku před jízdami na tradiční výlov Hradeckého rybníka.
Podobná zápůjčka "tovačovských" Bixů proběhla v minulosti již jednou a sice 19.5.2012, kdy se odvozu zhostil stroj společnosti Elektrizace železnic 740.609-3. Vozy se pak navracely zpět na vlečku 19.října téhož roku v rámci návozu vozidel na tradiční jízdy k výlovu "Hradečáku".

1.7.2014

.
720.039-7 společně s vozem Clm 5-2345 ukrajuje poslední kilometry ze své cesty z Krnova do Tovačova. Objektiv fotoaparátu jej zastihl mezi Uhříčicemi a Lobodicemi.
Po nezbytné očistě vlečkového přejezdu uvnitř závodu již nic nebrání odvozu vozů.
720.039 vytahuje vozy z areálu prefy a cestou posunu je stáhne do tovačovské stanice.
.
Nezbytný posun přes kusé zhlaví
Následuje posun přes polorozebranou výměnu č.3
Manipulace ukončena, za pár minut se Hektor vydá na cestu zpět do Krnova.
Průjezd bývalou zastávkou Oplocany s charakteristickou kulisou Prefy.
zastávka a nákladiště Lobodice
Snímkem z okraje Kojetína se s touto netradiční soupravou rozloučíme.

Text a foto Michal Boček