Mattoni už není !

7. října 2014 v 20:23 |  Tratě
Mattoni, už není ! - známý slogan z televizní reklamy. Od roku 2012, kdy se po letech opět rozběhly přepravy minerálních vod po kolejích ze stáčírny v západočeské Kyselce do distribučního skladu na Moravě v Mostkovicích u Prostějova bezezbytku aplikovatelný i do každodenní praxe. Na přepravách "Mattonky" se v současnosti podílí dva dopravci. Společnost Hanzalík a.s. a ČD Cargo a.s. Hanzalík svými náležitostmi zajišťuje dopravu na nelektrizovaných úsecích trasy přeprav - v Čechách jde o úsek stáčírna Kyselka - Vojkovice n.Ohří - (Chomutov), na Moravě pak Prostějov - Kostelec na Hané - distribuční sklad Mostkovice. ČD Cargo smluvně zajišťuje přepravu mezi Chomutovem a Prostějovem. Četnost vypravovaných souprav se řídí dle aktuální poptávky po minerálních vodách. V zimních měsících vyrážely z Kyselky do hanácké kotliny průměrně dvě soupravy za týden. Přes léto se zvyšující se poptávkou četnost souprav rapidně narůstá a přepravy jsou uskutečňovány prakticky každý druhý den.
Společnost Hanzalík pro přepravu využívá dvojici svých strojů 749.263+262, formou pronájmu pak od KPKV dvojici strojů 748.538 + 720.113. ČD Cargo pro přepravy využívá řadu 363, případně její modernizovanou verzi 363.5. Soupravy jsou tvořeny ucelenými soupravami 16-ti vozů Habils. Na vlečce mezi Vojkovicemi a Kyselkou jsou dopravovány uceleně jak ložené tak prázdné soupravy. Mezi Prostějovem a Mostkovicemi se ložené soupravy dělí na dvě části po osmi vozech a jejich návoz probíhá samostatně. Zatímco na vlečce Kyselky jsou střídavě do čela souprav nasazovány stroje 749.262 + 263 ve firemních barvách společnosti Hanzalík, na mostkovické vlečce slouží pronajaté stroje Klubu přátel kolejových vozidel (KPKV) Faur LDH 125 748.538-6 zálohovaný "Hektorem" 720.113
Zprovozňování vlečky do Kyselky probíhalo od května 2012. Během července a srpna se na vlečce provedlo několik zkušebních jízd. První návoz vozů do Kyselky k nakládce byl proveden 12.srpna 2012. Následovalo několik přeprav mezi Kyselkou a Mostkovicemi k ověření provozu. Slavnostní zahájení připadlo na 28.8., kdy byl mezi Kyselkou a Vojkovicemi vypraven slavnostní parní vlak tažený lokomotivou 354.195

Níže uvedená galerie zachycuje zejména provoz na vlečce z Kostelce na Hané do Mostkovic/Stichovic. Vznik 5 km dlouhé vlečky souvisí s dnes již bývalým vojenským letištěm u Stichovic (později Vojenský opravárenský podnik). S její stavbou se započalo v roce 1940 a provoz na ni byl zahájen v listopadu roku 1941. Svého času zde fungovala i osobní zaměstnanecká doprava. Po válce bylo letiště zrušeno a uvolněný areál byl využit pro potřeby Vojenského opravárenského podniku (VOP). Dnes zde sídlí firma Forte a.s. (právní nástupce bývalého VOP 011 s.p.) zabývající se i nadále opravami vojenské a letecké techniky. Část rozlehlého areálu je pronajímána dalším firmám.

Faur LDH 125 748.538-6 (KPKV) se s prázdnou soupravou vrací z Mostkovic do Kostelce na Hané (28.5.2013)
Za vydatného houkání se blíží k úrovňovému křížení se silnicí I/366 Prostějov - Kostelec n.H. (3.1.2013)
Po vykonání nezbytného posunu se souprava úvratí vydává na Prostějov. Vlevo předávací kolejiště vlečky (3.1.2013)
Odjezd z Kostelce na Hané (28.5.2013)

.
Faur LDH 125 748.538-6 (KPKV) opouští Kostelec na Hané a směřuje s prázdnou soupravou do Prostějova (24.8.2012)
V březnu 2013 zasáhl do vozby stroj 749.263-0 společnosti Hanzalík. Zde společně s Faurem odváží první polovinu ložených vozů do Mostkovic (26.3.2013)
Druhou polovinu soupravy odváží samostaně 749.263-0 (26.3.2013)
"Berta" vchází do závěrečného oblouku před skladovacím areálem v Mostkovicích (26.3.2013)
Posun s vyloženými vozy na předávacím kolejišti v Kostelci na Hané (26.3.2013)
749.263-0 odváží z Prostějova na Kostelec druhou polovinu ložených vozů (18.6.2013)
Po překonání úrovňového přejezdu se silnicí I/366 (16.7.2013)
"Faur" během objíždění soupravy v Kostelci na Hané (24.8.2012)
Vlečkové kolejiště ve skladovacím areálu v Mostkovicích (26.3.2013)
749.263-0 sestavuje vlak před cestou do Prostějova (25.7.2013)
Během vykládky v Mostkovicích vyčkává stroj CDC v Prostějově stabilně na první koleji u staniční budovy. Zde konkrétně stroj 363.501-8 (21.12.2012)

Zatímco se kyselka vykládá v distribučním centru v Mostkovicích, udělejme si malý výlet na západ Čech přímo do Kyselky. Tamní vlečka je výhradně obsluhována stroji řady 749 společnosti Hanzalík. Zdejší firemní "Karkulky" T444.1535 a T444.0295 byly před časem odprodány soukromému majiteli a po vlastní ose z Kyselky odvezeny.
Nejprve se prostřednictvím dvojice snímků se vrátíme zpět, konkrétně do října roku 2011, kdy stav vlečky nikterak nenasvědčoval tomu, že by se zde ještě někdy mělo něco vozit po kolejích. Další snímky pak zachycují zvláštní osobní vlak pro veřejnost ze dne 30.3.2013
Tento snímek nás zavádí do hlubokého zářezu u Hradiště nedaleko Vojkovic n.Ohří. Někde v té změti náletových dřevin se nachází svršek vlečky v pohledu směrem ke Kyselce (29.10.2011)
Vegetací pohlcený kolejový svršek vlečky v úseku mezi Radošovem a Kyselkou (29.10.2011)
Dnes již domácí stroj 749.263-0 odpočívá mezi výkony v Kyselce (30.3.2013)
Současné nakládkové místo v Kyselce. Stáčírna se nachází na druhém břehu Ohře (30.3.2013)
V břenu 2012 se na vlečce Mattonky uskutečnily Velikonoční jízdy pro veřejnost. Soupravu tvořil "domácí" stroj 749.263-0 a přívěsný vůz BDlm (30.3.2013)
U Velichova (30.3.2013)
Bývalá zastávka a nákladiště v Radošově (30.3.2013)

Text a foto Michal Boček
 


Komentáře

1 mat.mt mat.mt | 5. ledna 2014 v 1:20 | Reagovat

Je to Faur LDH125, L18H mají v Mladějově

2 badber badber | 7. října 2014 v 20:24 | Reagovat

[1]:Děkuji za komentář, už je opraveno.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama