Štola č.1

17. října 2014 v 17:50 |  Úzkorozchodné dráhy
Jáchymov - město, které je již po několik staletí spojeno s hornickou činností. Těžba stříbra, barevných kovů a v neposlední řadě uranu zanechala v krajině nesmazatelný odkaz. Všudypřítomné haldy, odvaly, štoly a důlní objekty dotvářejí kolorit města a jeho okolí. Krajina Krušných hor je důlními díly provrtaná jako ementál. Jen v okolí Jáchymova uvádějí tabulky na 1100 km chodeb ! Nejvýznamnějším pozůstatkem těžby rud i nadále zůstává jedna z nejstarších šachet revíru Jáchymovských dolů - Důl Svornost. Ten je pod tímto názvem zmiňován již v roce 1530 a do dnešních dnů zůstal jako jediný v provozu, byť s novým posláním. V hloubce přes 500 m byly při těžbě objeveny vydatné prameny radonové vody s blahodárnými léčebnými účinky. Po ukončení těžby uranu přešel důl v roce 1964 do majetku jáchymovských lázní, které zajišťují jeho chod, údržbu a čerpání radonových vod.
Rozmach těžby uranových rud pro potřeby zbrojního programu SSSR vedl k rozsáhlým průzkumným pracím v jáchymovském revíru tehdejšími Jáchymovskými doly. K nim patří i průzkumné důlní dílo štola č.1 zaražená v těsné blízkosti jámy Svornost na samém okraji zástavby města. Razit se začalo 1.7.1952 a čelby ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo 1.9.1952. Výjma této hlavní chodby ražené takřka v přímém směru, bylo provedeno i několik rozrážek do různých směrů. Ve vzdálenosti 178 m od ústí je jednou z nich i 50 m dlouhá sledná chodba trasovaná jižním směrem k jámě Svornost. Na samém konci ústí do vydobytých prostor stříbrnosné žíly Evangelist z 15. a 16.století. Ražba štoly v této části ustala 1.12.1953 a dá se říci, že tím zároveň skončila i veškerá další činnost na tomto díle. Průzkum neprokázal žádné těžitelné zásoby rud a dílo bylo opuštěno.
V polovině 90.let se o opuštěné důlní dílo začala zajímat skupina nadšenců sdružená v hornickém spolku Barbora. Cílem bylo vybudovat zde hornický skanzen s prezentací důlní techniky v jejím přirozeném prostředí a zároveň připomenout temnou etapu uranového dolování. Nedostatek finančních prostředků však zapříčinil v roce 2005 pozastavení prací. Vznikajícího skanzenu se nakonec ujalo Krajské muzeum Karlovarského kraje - pobočka muzea v Sokolově. Po nezbytných stavebních úpravách bylo podzemí v roce 2008 otevřeno veřejnosti a dle finančních příspěvků a dotací je dále rozšiřováno. Původní kolejiště důlní dráhy o rozchodu 450 mm bylo demontováno a nahrazeno roku 2008 novým o rozchodu 600 mm. Změna proběhla z ryze technických okolností, kdy zde vystavené kolejové exponáty nedisponují typickým "jáchymovským" rozchodem. Z kolejových exponátů tu má návštěvník možnost shlédnout důlní lokomotivu BND 30, osobní vůz pro přepravu horníků typu "Pulman", vozík pro přepravu dlouhého materiálu, výklopný vozík a několik klasických huntů. Trasa dráhy je v celé délce štoly jednokolejná, s částečným rozvětvením na křížení chodeb a jednou odbočkou do sledné chodby.

.
Takto vypadalo nádvoří štoly č.1 v červenci 2006 během zpřístupňovacích prací
Vstupní portál před rekonstrukcí (červenec 2006)
.
Lokomotiva BND 30 ve stavu, v jakém dojezdila u společnosti Subeterra Praha - nádvoří štoly č.1 červenec 2006

Další snímky mapují stav štoly a expozice v říjnu 2014

Hned u vstupu do areálu nás vítá typický důlní hunt
Důlní lokomotiva BND 30 jezdila původně u společnosti Subterra Praha, odkud byla kolem roku 2000 odkoupena hornickým spolkem Barbora. V roce 2005 pak přešla společně s veškerým kolejovým zařízením štoly pod správu karlovarského muzea
.
.
Kolový nakladač na nádvoří štoly
Vstupní portál štoly č.1 po opravě. Předchozí stav je patrný na snímku výše
Ve štole jsou prezentována návštěvníkům různá technologická a těžební zařízení
Své zastoupení tu má i malá kolekce kolejových vozidel - výsypný vůz pro rubaninu a vůz pro přepravu mužstva typu Pulman. V pozadí pak vůz na přepravu dlouhého materiálu
.
.
.
Jedna ze sanovaných rozrážek byla využita pro expozici důlních vrtaček
Hlavní křižovatka chodeb - v přímém směru k čelbě, vpravo rozrážky k žíle Evangelist a dolu Svornost
.
Hunty a nakladač na čelbě. V těchto místech je nadloží již o mocnosti 100 metrů
Odbočení sledné chodby k rozrážkám
.
.
Ve sledné chodbě byla instalována ukázka dřevěné výstuže
Propojení novodobého průzkumného důlního díla se starými dobývkami na žíle Evangelist. Patrná je původní kolejová dráha o rozchodu 450 mm
Těžební komora na stříbrnosné žíle Evangelist se zachovanou dřevěnou výstuží

Text a foto Michal Boček
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama