Prosinec 2014

Obnovená nakládka v Tovačově !

26. prosince 2014 v 0:01 TOVAČOVKA
V září tohoto roku došlo ke znovuobnovení nakládky v někdejší panelárně TOPOS v Tovačově (dnes výrobní závod německé skupiny Goldbeck). Téměř celý měsíc ožíval nebývalým dopravním ruchem jinak zcela nevyužívaný koncový úsek tratě 334 z Kojetína do Tovačova. Alespoň krátce tak bylo možné okusit atmosféru provozu, na kterou jsme zde byly po dlouhá léta zvyklí.
Trendu ústupu železniční dopravy ve prospěch individuální automobilové dopravy nezůstala ušetřena bohužel ani tovačovská trať. Kdysi hojné přepravy pro místní panelárnu TOPOS začaly být s příchodem devadesátých let utlumovány. Neblahý vývoj vyústil na podzim roku 2004 až k ukončení obsluhování vlečky. Zbylé nákladní vlaky směřující do Tovačova nacházely využití pouze v nárazových přepravách uhlí pro místní uhelné sklady. Ovšem i ty během léta 2010 skončily v souvislosti s vyhlášením insolvečního řízení na brodecké Pal-ko. Veškerá doprava se tak na Tovačovce dále odehrávala pouze mezi Kojetínem a vlečkou štěrkoven na Skašově.
Následující rok 2011 lze právem označit pro tovačovskou trať jako zlomový. Neexistence jakékoliv pravidelné dopravy mezi bývalou hláskou na Skašově a nádražím v Tovačově dala začátkem roku podnět k zahájení správního řízení ve věci úplného zastavení drážní dopravy na dotčeném úseku ze strany SŽDC u Drážního úřadu. Toto unáhlené rozhodnutí se naštěstí podařilo zvrátit díky aktivitě dopravců MBM Rail, KŽC Doprava a občanského sdružení Kroměřížská dráha (KMD) za vydatné podpory Olomouckého kraje, města Tovačova a dotčených vlečkařů v podaném odvolání.
Sílící aktivity občan.sdruž. KMD a KPKV (Klub přátel kolejových vozidel Brno) na Tovačovce v posledních letech vyústily v jednání s annínskou Prefou o možnosti pronájmu tč. nevyužívaného kolejiště vlečky pro deponii svých kolejových vozidel. Vstřícný postoj vedení firmy byl v zápětí korunován podpisem smlouvy a již během léta stanula na kolejích vlečky pětice vozidel ze sbírek KPKV. Ještě před tímto krokem však bylo nutné provést nezbytné administrativní kroky a formou nejnutnejších oprav uvést alespoň část vlečky do sjízdného stavu. Otázka možného znovuobnovení expedice výrobků po kolejích tak dostala konkrétnější obrysy. Zásadní obrat nastal až se změnou vlastníka annínské Prefy k 1.9.2011, kdy vstoupila na scénu německá stavební skupina Goldbeck. Ta není na českém trhu žádným nováčkem. Ve svém pobočném závodě v Dolních Bučicích u Čáslavi působí již dvacet let a k exportu svých výrobků hojně využívá služeb železnice. Při koupi annínského závodu tak napojení na železnici sehrálo velmi významnou roli. První impulzy předznamenávající možné obnovení vozby po kolejích se začaly objevovat na přelomu července a srpna 2014, kdy byla předhlášena na září nakládka cca 100 vozů pro švédského zákazníka.
Aby vůbec mohlo dojít ke znovuzprovoznění vlečky v odpovídacím rozsahu, bylo třeba nejprve uvést vlečku do sjízdného stavu. Zanedbaná údržba v posledních letech provozu korunovaná desetiletým nepojížděním se dosti citelně projevila na celkovém stavu svršku, který vykazoval značnou míru závad. Navíc za působení minulého majitele došlo k redukci kolejiště v důsledku výstavby nové linky mísírny betonové směsi. K dispozici tak zůstala necelá polovina kolejiště s dvojicí nesjízdných kolejí směřujících na skládkovou plochu pod mostovými jeřáby navíc s nefunkční kolejovou spojkou.
Takříkajíc za pět minut dvanáct se podařilo v rekordním čase provést alespoň nejnutnější opravy spojené s výměnou desítek pražců a zprovozněním kolejové spojky umožňující objíždění soupravy. Odborná kontrola opravené vlečky proběhla 7.9 a již následující den (8.9.) se uskutečnilo první navážení prázdných vozů k nakládce dopravcem ČD Cargo za asistence stroje 742.328 SOKV Ostrava. Během následujícho měsíce se zde postupně prostřídaly 742.079, 082, 102 a výše zmiňovaná 328. Návoz prázdných vozů probíhal v časných ranních hodinách s využitím náležitostí od obsluhy štěrkovny, případně kroměřížského manipuláku zpravidla od pondělí do středy. K nakládce byla přistavována ponejvíce pětice plošinových vozů Res a to hlavně z technologického hlediska obsluhy vlečky, kdy je nakládkový prostor po redukci kolejiště výrazně omezen s nemožností individuálního posunu během nakládky.
Z avízovaných 100 vozů se nakonec naložilo "jen" něco málo přes třicet, ale i tak je třeba brát tyto přepravy jako průlomové. Pokud se aktivity společnosti Goldbeck budou i nadále rozvíjet, je možné očekávat v následujících letech výrazné rozšíření přeprav s využitím železniční dopravy.

První souprava Resů nachystaná k odvozu do Tovačova v Kojetíně (3.9.2014)
Po dlouhých deseti letech přijel do Tovačova nákladní vlak pro Prefu TOPOS. Návoz a manipulaci s vozy zajistil stroj 742.328-8 (8.9.2014)
Následující den zajišťoval vzájemnou výměnu souprav (9.9.2014)
Zajímavý pohled se naskytl v podvečer 9.9.2014 na odstavenou soupravu v Tovačově
Vůbec první ložená souprava se vydala z Tovačova dne 10.9.2014 v podání stroje 742.082-1
742.082-1 během sestavování soupravy v Tovačově
Po deseti letech opouští tovačovskou stanici první nákladní vlak se zásilkou prefabrikátů z místní panelárny Prefa TOPOS (10.9.2014)
Tentýž stroj vykonával obsluhu vlečky i následující den (11.9.2014)
.
.
15.9.2014 se na vlečku podívala 742.079-7
Mlhavé ráno zastihlo odjezd Mn vlaku z Tovačova dne 17.9.2014
742.102-7 provádí na vlečce výměnu ložených vozů za prázdné (19.9.2014)
742.102-7 odjíždí z Tovačova s trojicí ložených vozů. Čtvrtý vůz je po reklamaci podlahy odvážen do opravy (19.9.2014)
Postupně se zkracující den ve druhé polovině září dával o sobě již citelně vědět. Na řadu tak přišlo mobilní osvětlení vlečky (24.9.2014)
742.102-7 s Mn do Kojetína v Tovačově dne 24.9.2014
742.079-2 zahajuje ještě za úplné tmy sestavování soupravy uvnitř areálu Prefy (26.9.2014)
Jeden z posledních vlaků ze zářijové série je připraven k odjezdu z Tovačova (742.079-2 - 26.9.2014)

Text a foto Michal Boček

Berty na Tovačovce

7. prosince 2014 v 11:38 TOVAČOVKA
S postupným útlumem nasazení lokomotiv řad 749/751 na území České republiky nastal vhodný čas k malému ohlédnutí za krátkou kapitolou jejich nasazení na kolejích Tovačovky. Ta se začala psát v červnu roku 2005 a trvala bezmála dva roky. Berty byly primárně určené pro vozbu štěrkopísku ze Skašova, kde zaskakovaly za turnusové brejlovce 750/754. Spatřit je ale bylo možné i na tovačovských manipulácích v té době zaváděných již jen pro vozbu uhlí do místních uhelných skladů. Postupně se tu vystřídaly stroje řady 751 inventárních čísel : 088, 089, 093, 105, 148, 149, 151 a 374
Na štěrcích se udržely až do konce těžební sezóny 2006. Se začátkem roku 2007 došlo k redislokacím řad 750/754 z Ostravy pod Brno a dopravu tak opět plně ovládla řada 742 DKV Ostrava PJ Otrokovice. Sice ještě během roku 2007 došlo k několika náhodným výskytům řady 754, ovšem Berty se zde již neobjevily. Definitivní tečku pak způsobila reorganisace Českých drah s vyčleněním nákladní dopravy do samostatné společnosti ČD Cargo a.s. k 1.12.2007
Přesto se však díky souhře několika náhod Berta na Tovačovce ještě ukázala. Navíc v době, kdy nákladní doprava na tovačovské větvi již byla prakticky mrtvá. Poslední řádný manipulační vlak se do Tovačova vydal 7.7.2010 se zásilkou uhlí pro místní uhelné sklady. 9.7. proběhl jeho odvoz a tím se nákladní doprava do Tovačova definitivně uzavřela. Následující měsíce lze označit za dosud nejtěžší v novodobé historii dráhy. Nejisté vyhlídky do budoucna, běžící správní řízení ve věci zastavení veřejné dopravy, vyhlášení ZANu v Tovačově. To vše vedlo k realizaci objednávky mimořádné zásilky u ČDCargo členy občanského sdružení Kroměřížská dráha. Rozepisovat se tu dopodrobna o této jedinečné akci je vesměs zbytečné. Vše podstatné již bylo řečeno ve zpracované reportáži zde. Je však třeba zmínit, že odvozu vozu se zhostila právě Berta 749.251-5 SOKV Ostrava. Ta společně s kolegyní 247 zaskakovala na místních výkonech v okolí Kroměříže za chybějící turnusované stroje ř.742. Tímto výkonem si tu navíc řada 749 odbyla svoji premiéru.
Samostatnou kapitolou je pak nasazení muzejního stroje T 478.1010 ze sbírek Národního technického muzea. Svoji porci výkonů si tu odbyl v rámci konání tradiční akce Tovačovský PORTÁL 2013.

Jednen z prvních výkonů Bert na Tovačovce zachycuje snímek z prostoru bývalé hlásky Skašov dne 20.6.2005 kdy se zde objevila 751.148-8
(20.6.2005)
Jen o několik desítek metrů dále ji snímek zachytil při cestě na štěrkovnu v místě křížení se silnicí č.43518 Lobodice - Annín (20.6.2005)
751.088-6 patřila k dalším stálicím na štěrkové vozbě. Při strojní jízdě na štěrkovnu ji snímek zastihl mezi nákladištěm v Lobodicím a bývalou hláskou Skašov (12.5.2006 © Rostislav Kolmačka)
K běžné práci obsluhy skašovské vlečky patří posun a manipulace s loženou soupravou na násypce a kolejové váze. Dne 11.7.2006 se tohoto úkonu zhostila 751.088-6
751.088-6 právě ukončila posun na váze a vyčkává příjezdu vlakové lokomotivy od Kojetína (11.7.2006)
751.151-2 se po ukončení postrkové služby nad Uhříčicemi navrací zpět na štěrkovnu pro druhou loženou soupravu, kde vyčká příjezdu druhého stroje (26.11.2006)
751.105-8 prováží prázdnou soupravu okolo bývalé hlásky Skašov (3.12.2006)
751.148-8 přiváží na Skašov k nakládce prázdnou dvacetidevíti vozovou soupravu (20.6.2005)
Průjezdem bývalou uhříčickou zastávkou čeká postrkový stroj posledních pár set metrů služby. Na horizontu dojde k jeho odvěšení a strojní jízdou se navrátí zpět na Skašov pro druhou loženou soupravu. (20.6.2005)
Každoroční záležitostí, která předchází vlastní vozbě štěrkopísku je odvoz správkových vozů ze zimní deponie na vlečce. V roce 2006 se tohoto úkolu zhostila ostravská 751.151-2, která na snímku právě zdolala vrchol stoupání nad Uhříčicemi (18.4.2006 © Rostislav Kolmačka)
26.11.2006 sloužily na "štěrkách" stroje 742.104-3 a 751.151-2. Zatímco Kocour si střihl roli vlakového stroje, Berta obstarávala postrkovou službu "na kopec"
751.151-2 během nezbytného posunu na kusém zhlaví vlečkového kolejiště (26.11.2006)
Unifikovaný stroj 751.105-8 pózuje pod věží skašovské třídírny. Dnes již neopakovatelné setkání. Berta byla odstavena z provozu koncem roku 2011, třídírna se začátkem roku 2014 odporoučela k zemi a nahradila ji nevzhledná ocelová konstrukce (3.12.2006)
751.148-8 v čele ložené soupravy projíždí Lobodicemi (20.6.2005)
751.151-2 postává mezi výkony u bývalého tovačovského nástupiště v Kojetíně. Dvojici kojetínských hytláků patrných ve šturcech již také nenávratně odvál čas ... (23.4.2006 © Rostislav Kolmačka)
Na začátku stoupání u Uhříčic začíná dávat o sobě vědět postrkový stroj - v tomto případě 751.105-8 (3.12.2006)
"Potkali se na Skašově" - i tak by se dal nazvat snímek z kolejiště skašovské štěrkovny. Stroje 754.079-2 a 751.148-8 sestavují loženou soupravu k odvozu do Kojetína. Tato zcela běžná provozní situace je již také několik roků minulostí. Úbytek přeprav zapříčinil zrušení postrkové služby a tím nasazení jediné lokomotivy do čela ložených vlaků, byť za cenu rozdělení soupravy na tři části (20.6.2005)
"Stopětka" duní s patnácti loženými vozy štěrku v zářezu u hlásky Skašov (3.12.2006)
Výskyt Berty 751.089-4 byl na Tovačovce charakteristický ve druhé dekádě roku 2006. S loženou soupravou se představuje na okraji zástavby kojetínského sídliště Sever (17.8.2006 © Rostislav Kolmačka)
Jeden z těch vzácnějších výskytů Bert v Tovačově se podařilo zachytit v létě roku 2006. 751.088 se právě chystá na objetí přivezené zátěže pro místní uhelné sklady (© Tomáš Hromada)
Dne 13.12.2010 se na trati souhrou několika náhod objevila Berta 749.251-5, aby zajistila odvoz prázdné "Zetky" z Tovačova. Fotoaparát ji zastihl při návratu do Kojetína v nákladišti Lobodice
Samostatnou kapitolu zaujímá nasazení muzejního stroje T478.1010 z majetku Národního technického muzea v rámci jízd zvláštních osobních vlaků na PORTÁL 18.8.2013

Text a neoznačené foto Michal Boček