Obnovená nakládka v Tovačově !

26. prosince 2014 v 0:01 |  TOVAČOVKA
V září tohoto roku došlo ke znovuobnovení nakládky v někdejší panelárně TOPOS v Tovačově (dnes výrobní závod německé skupiny Goldbeck). Téměř celý měsíc ožíval nebývalým dopravním ruchem jinak zcela nevyužívaný koncový úsek tratě 334 z Kojetína do Tovačova. Alespoň krátce tak bylo možné okusit atmosféru provozu, na kterou jsme zde byly po dlouhá léta zvyklí.
Trendu ústupu železniční dopravy ve prospěch individuální automobilové dopravy nezůstala ušetřena bohužel ani tovačovská trať. Kdysi hojné přepravy pro místní panelárnu TOPOS začaly být s příchodem devadesátých let utlumovány. Neblahý vývoj vyústil na podzim roku 2004 až k ukončení obsluhování vlečky. Zbylé nákladní vlaky směřující do Tovačova nacházely využití pouze v nárazových přepravách uhlí pro místní uhelné sklady. Ovšem i ty během léta 2010 skončily v souvislosti s vyhlášením insolvečního řízení na brodecké Pal-ko. Veškerá doprava se tak na Tovačovce dále odehrávala pouze mezi Kojetínem a vlečkou štěrkoven na Skašově.
Následující rok 2011 lze právem označit pro tovačovskou trať jako zlomový. Neexistence jakékoliv pravidelné dopravy mezi bývalou hláskou na Skašově a nádražím v Tovačově dala začátkem roku podnět k zahájení správního řízení ve věci úplného zastavení drážní dopravy na dotčeném úseku ze strany SŽDC u Drážního úřadu. Toto unáhlené rozhodnutí se naštěstí podařilo zvrátit díky aktivitě dopravců MBM Rail, KŽC Doprava a občanského sdružení Kroměřížská dráha (KMD) za vydatné podpory Olomouckého kraje, města Tovačova a dotčených vlečkařů v podaném odvolání.
Sílící aktivity občan.sdruž. KMD a KPKV (Klub přátel kolejových vozidel Brno) na Tovačovce v posledních letech vyústily v jednání s annínskou Prefou o možnosti pronájmu tč. nevyužívaného kolejiště vlečky pro deponii svých kolejových vozidel. Vstřícný postoj vedení firmy byl v zápětí korunován podpisem smlouvy a již během léta stanula na kolejích vlečky pětice vozidel ze sbírek KPKV. Ještě před tímto krokem však bylo nutné provést nezbytné administrativní kroky a formou nejnutnejších oprav uvést alespoň část vlečky do sjízdného stavu. Otázka možného znovuobnovení expedice výrobků po kolejích tak dostala konkrétnější obrysy. Zásadní obrat nastal až se změnou vlastníka annínské Prefy k 1.9.2011, kdy vstoupila na scénu německá stavební skupina Goldbeck. Ta není na českém trhu žádným nováčkem. Ve svém pobočném závodě v Dolních Bučicích u Čáslavi působí již dvacet let a k exportu svých výrobků hojně využívá služeb železnice. Při koupi annínského závodu tak napojení na železnici sehrálo velmi významnou roli. První impulzy předznamenávající možné obnovení vozby po kolejích se začaly objevovat na přelomu července a srpna 2014, kdy byla předhlášena na září nakládka cca 100 vozů pro švédského zákazníka.
Aby vůbec mohlo dojít ke znovuzprovoznění vlečky v odpovídacím rozsahu, bylo třeba nejprve uvést vlečku do sjízdného stavu. Zanedbaná údržba v posledních letech provozu korunovaná desetiletým nepojížděním se dosti citelně projevila na celkovém stavu svršku, který vykazoval značnou míru závad. Navíc za působení minulého majitele došlo k redukci kolejiště v důsledku výstavby nové linky mísírny betonové směsi. K dispozici tak zůstala necelá polovina kolejiště s dvojicí nesjízdných kolejí směřujících na skládkovou plochu pod mostovými jeřáby navíc s nefunkční kolejovou spojkou.
Takříkajíc za pět minut dvanáct se podařilo v rekordním čase provést alespoň nejnutnější opravy spojené s výměnou desítek pražců a zprovozněním kolejové spojky umožňující objíždění soupravy. Odborná kontrola opravené vlečky proběhla 7.9 a již následující den (8.9.) se uskutečnilo první navážení prázdných vozů k nakládce dopravcem ČD Cargo za asistence stroje 742.328 SOKV Ostrava. Během následujícho měsíce se zde postupně prostřídaly 742.079, 082, 102 a výše zmiňovaná 328. Návoz prázdných vozů probíhal v časných ranních hodinách s využitím náležitostí od obsluhy štěrkovny, případně kroměřížského manipuláku zpravidla od pondělí do středy. K nakládce byla přistavována ponejvíce pětice plošinových vozů Res a to hlavně z technologického hlediska obsluhy vlečky, kdy je nakládkový prostor po redukci kolejiště výrazně omezen s nemožností individuálního posunu během nakládky.
Z avízovaných 100 vozů se nakonec naložilo "jen" něco málo přes třicet, ale i tak je třeba brát tyto přepravy jako průlomové. Pokud se aktivity společnosti Goldbeck budou i nadále rozvíjet, je možné očekávat v následujících letech výrazné rozšíření přeprav s využitím železniční dopravy.

První souprava Resů nachystaná k odvozu do Tovačova v Kojetíně (3.9.2014)
Po dlouhých deseti letech přijel do Tovačova nákladní vlak pro Prefu TOPOS. Návoz a manipulaci s vozy zajistil stroj 742.328-8 (8.9.2014)
Následující den zajišťoval vzájemnou výměnu souprav (9.9.2014)
Zajímavý pohled se naskytl v podvečer 9.9.2014 na odstavenou soupravu v Tovačově
Vůbec první ložená souprava se vydala z Tovačova dne 10.9.2014 v podání stroje 742.082-1
742.082-1 během sestavování soupravy v Tovačově
Po deseti letech opouští tovačovskou stanici první nákladní vlak se zásilkou prefabrikátů z místní panelárny Prefa TOPOS (10.9.2014)
Tentýž stroj vykonával obsluhu vlečky i následující den (11.9.2014)
.
.
15.9.2014 se na vlečku podívala 742.079-7
Mlhavé ráno zastihlo odjezd Mn vlaku z Tovačova dne 17.9.2014
742.102-7 provádí na vlečce výměnu ložených vozů za prázdné (19.9.2014)
742.102-7 odjíždí z Tovačova s trojicí ložených vozů. Čtvrtý vůz je po reklamaci podlahy odvážen do opravy (19.9.2014)
Postupně se zkracující den ve druhé polovině září dával o sobě již citelně vědět. Na řadu tak přišlo mobilní osvětlení vlečky (24.9.2014)
742.102-7 s Mn do Kojetína v Tovačově dne 24.9.2014
742.079-2 zahajuje ještě za úplné tmy sestavování soupravy uvnitř areálu Prefy (26.9.2014)
Jeden z posledních vlaků ze zářijové série je připraven k odjezdu z Tovačova (742.079-2 - 26.9.2014)

Text a foto Michal Boček
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama