Leden 2015

RC

21. ledna 2015 v 22:09 Tratě
V roce 2014 se na českých kolejích objevil nový železniční dopravce, vystupující pod názvem Railway Capital a.s. - společnost místních drah (dále jen RC). Své podnikání staví na provozování nízkonákladové osobní dopravy v podmínkách regionální dopravy. Základ vozového parku je sestaven z osvědčených dvounápravových vozů řady 810, které ještě v nedávné době patřily ke každodenním koloritu života takřka všech regionálních tratí nejen u nás, ale i na Slovensku.
Spatřit vozidla pod taktovkou RC bylo možné celkem ve čtyřech lokalitách. V Čechách se jednalo o známé letní turistické provozy na Doupovské a Švestkové dráze. Na jižní Moravě z Moravských Budějovic do Jemnice a ve Slezsku na v posledních měsících hodně medializované traťi z Opavy do Jakartovic.

Opava východ - Jakartovice (Hvozdnický expres)
Na dvacet jedna kilometrů dlouhé trati se provoz pravidelných osobních vlaků z rozhodnutí Moravskoslezského kraje zastavil 6.dubna 2014. Vlna odporu, která se po zastavení dopravy zvedla, přiměla obce při trati jednat o obnově provozu ve vlastní režii. Plnohodnotná obnova dopravy ve stávajícím rozsahu však pro finanční náročnost nepřipadala v úvahu. Zvolena byla varianta tzv. "turistických vlaků", kdy mezi Opavou a Jakartovicemi pendlovaly o letních víkendech (5.7.-28.9.2014) celkem tři páry spojů vedených motorovým vozem 810.623-9 (ex. ZSSK). Deponie vozu a jeho údržba probíhala v Krnově, kam se vůz po výkonech v neděli vracel. Vlastní provoz vlaků si u dopravce RC objednaly obce sdružené v mikroregionu Hvozdnice společně s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava. Pozitivní ohlasy z nultého ročníku jízd dávají naději, že i v roce 2015 bude v údolí říčky Hvozdnice možné poslouchat houkání a klapot kol výletních vlaků.

Premiéru na jakartovické lokálce si společnost Railway Capital odbyla 5.7.2014 v rámci slavnostního znovuobnovení osobní dopravy. Notně posílenou soupravu zachytil snímek na "konečné" v Jakartovicích.
Na zdejší poměry monstrózní souprava na čele s 720.039-7, vloženým M131.1454 a motorovým vozem 810.623-9 na konci přijíždí do Dolních Životic (5.7.2014)
Pravidelný letní provoz v podání RC zachycuje snímek motorového vozu 810.623-9 při jízdě do Jakartovic na okraji Mladecka (9.8.2014)
Činný lom s patřičným technologickým zázemím tvoří typickou dominantu mladeckého nádraží (9.8.2014)
Motorový vůz 810.623-9 uhání protisměrnými oblouky u Hlavnického mlýna k Jakartovicím (9.8.2014)
Kromě uvedeného víkendového provozu do Jakartovic se v průběhu léta uskutečnilo i několik jízd na objednávku až do koncové stanice ve Svobodných Heřmanicích. Ne jinak tomu bylo 21.9.2014, kdy motoráček krátce zapózoval u nástupiště heřmanické stanice.
Krajina v okolí svobodoheřmanické stanice je poznamenaná intenzivní těžbou pokrývačských břidlic. Krajinu tu dosud zdobí mohutné odvaly povrchové těžby. Zde konkrétně vůz RC proplouvá pod mohutným valem haldoviny povrchového lomu "Šífr" (21.9.2014)

Litoměřice - Most (Švestková dráha)
Scénář jako přes kopírák má turisticky velmi atraktivní trať vinoucí se napříč Českým středohořím z Lovosic do Mostu v podvědomí známější spíše jako tzv.Švestková dráha. Zdejší pravidelná osobní doprava byla ukončena rozhodnutím Ústeckého kraje k 8.12.2007 a to i přes skutečnost, že zdejší vlaky si na nedostatek cestujících zvláště v letním období nemohly stěžovat. Nesouhlasná stanoviska obecních samospráv při trati proti rušení však již na rozhodnutí kraje nic nezměnila. Přesto díky nezměrnému úsilí starostů při trati a dalších lidí, kterým osud trati nebyl lhostejný se již v následujím roce podařilo dopravu na trati alespoň částečně znovu vzkřísit. Od června do srpna vyrážel o sobotách dvakrát denně mezi Lovosicemi a Mostem motorový vůz M131.1. V roce 2009 zůstal rozsah provozu totožný, novinkou bylo rozšíření i o neděli. Rok 2010 se nesl v duchu změny nasazovaného vozidla, kdy "Hurvínka" vystřídal "Loďák". Citelné narušení provozu způsobila nepřetržitá výluka traťové koleje mezi Třebívlicemi a Libčevsí v roce 2011 způsobená nevyhovujícím stavem mostního objektu přes říčku Granátku, která se protáhla na celý rok. Vlaková doprava tak fugovala pouze mezi Litoměřicemi a Třebívlicemi. Zbývající úsek do Mostu byl obsluhován náhradní autobusovou dopravou. Návrat do zajetých kolejí přinesl až rok 2013, kdy SŽDC provedla provizorní opravu mostu vložením mostního provizoria. V roce 2014 převzala dopravu na trati společnost RC. Ta na převážnou část výkonů nasadila motorový vůz 831.110 z pronájmu od Railsystemu.

Snad nejznámnější místo na Švestkové dráze se nachází mezi zastávkami Třebenice a Dlažkovice. Zdejší úsek nabízí jeden z nejlepších pohledů na mohutný čedičový kužel vrchu Košťál s dominantní zříceninou hradu Košťálov (24.8.2014)
831.110-2 duní mezi zastávkami Bělušice a Sinutec (24.8.2014)
Kouřovými efekty umocněný rozjezd motorového vozu 831.110-2 od železničního přejezdu se silnicí Libčeves - Židovice.
Odpolední spoj do Mostu opouští podsedickou zastávku (24.8.2014)
Takto dominuje krajině u Libčevsi výrazný kužel vrchu Milá s nadmořkou výškou 510 m.n.m.
Motorový vůz míjí nechráněný železniční přejezd s místní komunikací u zastávky Semeč. Na pozadí zástavba Třebívlic s dominujícími vrchy Vršetín, Košťál a Kvítel (24.8.2014)

Kadaň - Vilémov u Kadaně Kadaňský Rohozec/Kaštice (Doupovská dráha)
Podobně jako Švestková dráha dopadla jen o rok dříve tzv. "Doupovská dráha" spojující obce pod Doupovskými horami s připojením na tratě 140 a 160. Také ona je pomyslným pomníkem někdejšího vedení Ústeckého kraje, který za jakkoukoliv cenu prosazoval zastavení dopravy, i když k tomu nebyl pádný důvod. I přes značné protesty se zdejší pravidelná osobní doprava zastavila k 9.12.2006
Ne však na dlouho! 10.6.2007 - tedy přesně po půl roce se začíná psát nová kapitola provozu "Doupovky". Pod vedením Konzultační dopravní společnosti, která zastřešuje Sdružení obcí Mikroregionu Nechranicko se podařilo neprve vlaky vrátit na úsek Kadaň - Poláky, následně přes léto i na zbývající úseky do Kaštic a Radonic u Kadaně. Pravidelně nepojížděn zůstal pouze koncový úsek z Radonic do Kadaňského Rohozce. V prvních dvou letech provozu (2007, 2008) dopravu na trati zajišťovaly svými vozidly České dráhy. Od roku 2009 se provozu ujaly Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), které do vozby vlaků zprvu zařadily dnes již historický motorový vůz řady 820 přezdívaný "Singrovka", následně střídaný kapacitnějšími motorovými vozy 831.
Společnost Railway Capital vstupuje na koleje Doupovské dráhy v červnu 2014. Rozsah provozu zůstal totožný jako v předchozích letech, kdy dopravu zajišťovalo JHMD s motorovými vozy řady 831. Právě "Loďáky" tu RC od 2.8.2014 vyměnilo za motorový vůz 810.526-3 z vlastní stáje, opatřený celovozovým polepem skříně s motivy Českého středohoří.

Mohutný ocelový příhraďový most nad řekou Ohře v Kadani překonává vůz 810.526-3 RC (23.8.2014)
Motorový vůz 810.526-3 stoupá táhlými oblouky k želinské zastávce. Na pozadí dominuje zástavba Kadaně a nepřehlédnutelná kulisa prunéřovské elektrárny (23.8.2014)
Na konečné v Radonicích u Kadaně. Dále do Kadaňského Rohozce pokračují vlaky Doupovské dráhy jen při mimořádných jízdách. (23.8.2014)
Vůz 810.526-3 zdolává ostrý oblouk na Vilémovem. Charakterictické obláčky páry na horizontu udávají přesnou lokaci elektrárny Prunéřov I a II (23.8.2014)
Jedno z nejpůsobivějších míst na doupovské dráze se nalézá u bývalého kostela sv.Michala ve Zlovědicích. Jeho charakteristická kamenná věž krytá šindelovou střechou tvoří nezaměnitelnou dominantu zdejšího kraje (23.8.2014)
Louky v okolí Želiny (23.8.2014)
Jedno ze zcela mimořádných setkání dvojice vlaků v dopravně Vilémov u Kadaně. Takovéto setkání nastalo 23.8.2014, kdy byla u příležitosti Císařského dne v Kadani značně posílena doprava na zdejších tratích. Oba vozy čeká za několik minut současný rozjezd. Zatímco vůz 810.526-3 bude směřovat do Radonic, motor 810.499-4 se vydá směrem do Podbořan.

Moravské Budějovice - Jemnice (Jemnická dráha)
Také "Jemnička" má podobný osud jako předchozí dráhy. I ona doplatila na nezájem vedení zastupitelů kraje k podpoře vlakového spojení, tentokráte kraje Vysočina. Přes značné protesty se osobní doprava nakonec zastavila k 31.12.2010, ne však nadlouho. Již během ledna 2011 se díky spolupráci měst Jemnice a Moravské Budějovice podařilo na trať vypravit zvláštní vlak společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) a následně během července a srpna zajistit víkendovou vozbu formou turistického provozu. Následující dva roky sice byly ve znamení pouze několika jízd u příležitosti větších kulturních akcí, ovšem s příchodem roku 2014 se na trať vrátil plnohodnotný letní víkendový provoz. Společnost JHMD tu vystřídala nově vzniklá Railway Capital. Od 5.7. do 31.8.2014 spojily Jemnice s Moravskými Budějovicemi tři páry vlaků za den. Do čela vlaků byl řazen motorový vůz 810.536-3 (ex. ZSSK) z flotily RC. Jeho deponie a základní provozní ošetření probíhalo v bývalé strojové stanici ČD v Jemnici.

810.536-3 RC vyčkává u vjezdových návěstidel do Moravských Budějovic na postavení vlakové cesty (10.8.2014)
Motor 810.536-3 v relaci Jemnice - M.Budějovice projíždí zastávkou Jackov (31.8.2014)
... a při jeho návratu zpět do Jemnice (31.8.2014)
U rácovických rybníků (10.8.2014)
Km 8.3 nad Dědicemi (10.8.2014)

Zda vlaky pod taktovkou RC na zmíněné tratě vyrazí i v příštím roce není ještě zcela jisté. Vše bude záležet na rozhodnutí obecních zastupitelstev, výši finančních prostředků a také Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), jakožto vlastníka dopravní cesty.


Text a foto Michal Boček