Kuřim - Veverská Bítýška

9. září 2015 v 22:06 |  Tratě
Trať Kuřim - Veverská Bítýška za svou velmi krátkou existenci nikdy nepatřila k významným tratím. Její vznik i zánik úzce souvisel se závodem na zpracování kaolinu ve Veverské Bítýšce. Provoz na této osmikilometrové dráze zajišťovala Brněnská společnost místních drah. Hlavní přepravní komoditou byl již zmiňovaný kaolín těžený a zpracovávaný kaolinkou ve Veverské Bítýšce. Jeho těžba probíhala ve 4,5 km vzdáleného lomu u Lažánek a k jeho přepravě do závodu sloužila nákladní lanovka.
K zahájení provozu dráhy došlo 16.2.1911. Osobní doprava nebyla nikterak významná a realizována byla ve formě smíšených vlaků. Na trati byly zřízeny zastávky v Moravských Knínicích a Chudčicích a koncová stanice ve Veverské Bítýšce. Závod na zpracování kaolinu se nacházel na druhém břehu řeky Svratky (dnes zde sídlí firma Hartmann-Rico) a na trať byl napojen vlečkou. Památkou na ni jsou dosud zachované opěry a pilíře mostu, které dnes druhotně využívá teplovodní potrubí.
Zbudování dráhy bohužel nepřineslo očekávaný rozvoj průmyslu jak ve Veverské Bítýšce tak nejbližším okolí. Závislost provozu na jediné větší přepravované komoditě jakou byl kaolín, se citelně začal projevovat již po pár letech provozu.
Definitivní tečku za provozem dráhy pak udělala velká hospodářská krize ve 30 letech, kdy ustala těžba a zpracování zdejšího kaolínu. K 3.10.1936 došlo k zastavení veškeré dopravy s následným administrativním zrušením. Již v následujícím roce bylo započato se snášením kolejí. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jakékoliv obnovení dráhy na opuštěném tělese bylo definitivně zpečetěno, nebylo tomu tak docela. K alespoň částečnému obnovení dráhy došlo v letech 1940 - 1943, kdy byly znovu položeny koleje mezi Kuřimí a Moravskými Knínicemi pro dopravu materiálu na stavbu tzv. "Hitlerovy dálnice" Vídeň - Vratislav. Po zastavení prací na této stavbě zůstal v provozu zkrácený cca 700 m dlouhý úsek pro potřeby výrobní haly "G" - součást německé podzemní továrny DIANA pro výrobu stíhacích letadel. Vlečka pak dále sloužila k odstavování souprav z kuřimské zbrojovky. Snesena byla v 50.letech při přestavbě kuřimské stanice.
A jak vypadá zrušená trať dnes? Ve své první části mezi Kuřimi a Moravskými Knínicemi je těleso až na několik krátkých úseků zlikvidované a v terénu jej lze jen tušit. Teprve za Knínicemi v údolí potoka Kuřimky se objevuje dobře zachované těleso v podobě zářezů a náspů s četnými mostky a propustky. Do dnešních dnů se bohužel nedochovala ani jedna ze staveb zdejších zastávek. Dřevěný přístřešek bývalé zastávky v Chudčicích, využívaný v posledních letech jako zahradní domek zmizel beze stopy. Podobný osud postihl i někdejší výpravní budovu stanice Veverská Bítýška. Dnes bychom ji v zástavbě hledali marně ...

.
Při chůzi z Bítýšky směrem na Kuřim se nám jako první naskytne pohled na pozůstatky někdejšího železničního mostu vlečky kaolínky přes řeku Svratku. Dnes jeho pilíře a opěry druhotně využívá teplovodní potrubí.
Detailní pohled na kuřimskou opěru
V těchto místech se nacházelo zhlaví stanice Veverská Bítýška. Za zády máme bývalý most vlečkové koleje do kaolínky.
Dnes již nic nenasvědčuje tomu, že ještě před pár lety stála v těchto místech zachovalá výpravní budova bítýšské stanice, sloužící coby obytný dům.
Zatímco staniční budova již zmizela, kamennou podezdívku rampy někdejšího staničního skladiště lze dosud na přilehlé zahradě vysledovat.
Mezi štíty domů se nacházelo kolejiště stanice Veverská Bítýška. Navazující násep za stanicí byl odstraněn.
Trasu dráhy za Bítýškou lze jen tušit
Na těleso narazíme až na konci zahradkářské kolonie, kde začíná odtěžený vysoký násep dnes skrytý v hustém náletovém porostu.
Na samém konci náspu se dochoval tento velmi dobře zachovalý propustek.
.
Vysoký násep volně přechází do hlubokého zářezu - největší umělé stavby na trati.
Na opačné straně zářezu je na navazujícím náspu postaven rodinný dům. Oplocený pozemek je třeba obejít zprava po přilehlé komunikaci.
.
.
Někdejší úrovňové křížení se silnicí Chudčice - Veverská Bítýška. V místech elektrického stojanu, u dvou vzrostlých lip se ještě před několika lety nacházel dřevený přístřešek bývalé zastávky Chudčice sloužící v posledních letech coby zahradní domek.
Kamenný mostek na okraji Chudčic je jako jediný opatřen zábradlím.
Krátký zářez u Chudčic dnes leží na oploceném soukromém pozemku. Po úpravách slouží coby přístřešek pro zemědělskou techniku.
Za posledními zahradami Chudčic vstupuje těleso do údolí Kuřimky. Zprvu jej využívá pěší stezka ...
... v dalším pokračování jej pokrývá neprostupný náletový porost.
V některých úsecích lze trasování jen tušit.
Ovšem dochované propustky nás vždy navedou do správného směru.
Křížení tělesa se silnicí Chudčice - Moravské Knínice u osady Podhájí.
Po tělese dráhy je v tomto úseku vedena značená cyklistická stezka.
Najdeme zde hned několik větších mostků ve stejném stavebním stylu.
Druhý z mostků ve směru od Bítýšky převádí těleso dráhy přes tok Kuřimky.
.
Levotočivým obloukem se těleso stáčí pod vrch Strážná do druhého velkého zářezu.
.
V sevřeném údolí tvořilo těleso svého času hráz dnes již zaniklého rybníka.
.
Umístění obou mostků je dobře patrné na tomto záběru.
.
Údolí se postupně rozestoupilo a na obzoru se ukazuje zástavba Moravských Knínic.
Trasování dráhy skrz zástavbu Knínic zhruba středem záběru.
Za Knínicemi se těleso pozvolná ztrácí v polní cestě.
Dále je těleso směrem ke Kuřimi beze zbytku rozoráno.
.
Na těleso krátce narazíme v polích v místě křížení s vodotečí, kde se dosud dochoval tento kamenný propustek.
Hned za ním však těleso opět mizí.
A to se již blížíme ke Kuřimi.
Dráha procházela kolem plotu podniku - bývalá hala "G" továrny Diana.
Za křížením se silnicí Kuřim - Čebín se těleso znovu objevuje v opuštěných zahradách.
V těsné blízkosti tišnovského zhlaví stanice Kuřim, kde se přimyká dnešní dvoukolejná trať č.250 do Tišnova, se dochovaly opěry mostu přes Luční potok.
Kuřimská opěra se dochovala v takřka původním stavu. Protilehlá bítýšská takové štěstí neměla a dnes ji tvoří jen fragmenty.
Pohledem na současnou výpravní budovu stanice v Kuřimi naše putování po bývalé dráze do Veverské Bítýšky ukončíme.

Text a foto Michal Boček

Použitá literatura:

- Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Miroslav Jelen, 2009)
- webové stránky Stránky přátel železnice http://spz.logout.cz
-

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama