Litvínov - Jirkov

9. září 2015 v 22:06 |  Tratě
Krajina povrchových velkolomů, dýmajících chladících věží a komínů elektráren. To je Podkrušnohoří. A právě sem nás zavedou kroky na další trať, která neměla to štěstí dočkat se dnešních dnů. Naším cílem je bývalá trať Duchcovsko-podmokelské dráhy spojující Litvínov s Jirkovem. Zdejší trať doplatila na postupující povrchovou těžbu hnědého uhlí. Inkriminovaný úsek dráhy byl součástí původní dráhy Chomutov - Osek. V dotčeném úseku vznikly stanice a zastávky Janov, Horní Jiřetín, Albrechtice u Chomutova, Dřínov, Dřínov zastávka, Kundratice u Chomutova, Nové Sedlo nad Bílinou a Kyjice. Provoz na trati byl zahájen 19.12.1872 s hlavním posláním dopravy uhlí do přístavu v Rozbělesích na Labi. Uhlí se nakonec stalo dráze i osudné. Postupující povrchová těžba ve velkolomu Československé armády si vybrala daň v podobě zrušení úseku dráhy mezi Jirkovem a Horním Jiřetínem. Doprava se zastavila v červnu 1971 a následovalo již jen neodvratné snášení kolejového svršku. Do traťového tělesa se pak v následujících letech postupně zakusovala kolesa velkostrojů. Krátký úsek dráhy mezi Chomutovem a Jirkovem přečkal veškerá uhelná běsnění bez úhony a je dodnes v provozu. Byť zde osobní doprava v letech 1984 - 1997 nebyla provozována. Úsek na opačné straně "jámy" spojující Litvínov s Horním Jiřetínem zůstal provozován do roku 1992 jako vlečka dolů pro odvoz skrývkového materiálu z lomu a také pro obsluhu podniků Stavby silnic a železnic, Vodní stavby. Pak následovalo snášení kolejí i v tomto úseku výjma posledních dvou kilometrů před Litvínovem, které využíval pro svoje potřeby místní kovošrot. Dnes však již ani tento úsek fyzicky neexistuje a v terénu jej připomínají jen četné pražce ...
Na sneseném úseku k Litvínovu, když pomineme část, kterou již zhltla těžba uhlí, lze do dnešních dnů nalézt velmi dobře zachované drážní těleso s četnými umělými stavbami. Dosud stojí i objekt někdejší výpravní budovy stanice v Horním Jiřetíně. První patro slouží jako byty, v přízemí funguje restaurace.


(22.11.2014)

Výpravu zahájíme na nádraží v Litvínově, kam nás dovezou vlaky ČD z Teplic v Čechách.
Staniční skladiště není využíváno a silně chátrá.
Dnes kusé zhlaví litvínovské stanice.
Celkový pohled na dispozici někdejšího jirkovského zhlaví stanice Litvínov.
Přemostění silnice a rychlodráhy Litvínov - Most
Za výtažnou kolejí litvínovské stanice pokračuje silně zarostlé těleso okrajem hornojiřetínské výsypky velkodolu ČSA. Kolejnice vlečky do kovošrotu v Hamru využívající částečně bývalou trať již beze zbytku zmizely.
Jeden zapomenutý pískáček u Chudeřína.
Krom dřevěných přažců jsou v tomto úseku zachovány také zbytky sloupů telegrafního vedení.
V terénu je dobře patrné odbočení vlečky do průmyslového areálu na Hamru. Vlevo v náletových dřevinách se ztrácí někdejší trať na Jirkov, vpravo se ve stoupání obloukem odklání někdejší vlečka kovošrotu na Hamr.
Totéž místo v pohledu zpět k Litvínovu. Kolejnice zmizely teprve nedávno ...
Km 57.3 bývalé trati při souběhu s vlečkou kovošrotu.
Těleso se postupně dostává na vysoký násep ...
... a záhy překračujeme první větší most nad účelou komunikací.
Náletem pokrytý násep u Janova.
Propustek ...
... a v těsné blízkosti narušené opěry mostu na okraji zástavby Janova.
.
V těchto místech se nacházela zastávka Janov.
Impozantní klenutý kamenný most nad potokem Loupnice nedaleko Janova.
Lesní partie mezi Janovem a Horním Jiřetínem. Kromě dobře patrného tělesa jsou dalším neklamným vodítkem po stopách dráhy souvislé linie pražců.
.
Mohutná železobetonová propust na přitoku Loupnice.
Poničené opěry ocelového mostku před Jiřetínem.
Silueta kostela Nanebevzetí Panny Marie je neklamným znamením, že se blížíme k Hornímu Jiřetínu.
Další dochované opěry mostu již v těsné blízkosti jiřetínské zástavby.
Přímo v centru Horního Jiřetína se dochovaly opěry mohutného mostu o třech polích, z nichž dvě byly ocelové konstrukce.
Pohled z pěší stezky pod mostem u Jiřetínského potoku.
.
.
.
Také objekt výpravní budovy stanice Horní Jiřetín si dodnes zachovává autentický ráz včetně nápisů.
V přízemí funguje restaurace Na nádraží, první patro slouží jako byty.
Za stanicí narazíme na chybějící ocelový most přes Šramnický potok v Horním Jiřetíně.
Kousek od něho ze země trčí zbytek vjezdového návěstidla jiřetínské stanice.
.
Km 61.6
V popředí je patrný základ předvěsti hornojiřetínské stanice ve směru od Jirkova. Těleso dráhy tu v souvislém pásu pokrývají náletové dřeviny.
Bývalý železniční přejezd a strážní domek na okraji Černice.
Navazující násep s dosud zachovanou souvislou řadou dřevěných pražců.
Kamenný klenutý propustek nad Albrechtickým potokem.
Již takřka na okraji povrchového velkolomu se dochoval pískáček.
Pod zámkem Jezeří při okraji těžebního prostoru dolu Československé armády stopy po dráze na litvínovské straně definitivně končí (km 63.3 )
.
Na další pozůstatky narazíme až v samotném Jirkově na vjezdovém oblouku do stanice.
Výjma částečně zachovaného tělesa tu lze dosud shlédnout přejezd bývalé dráhy do Litvínova se zaasfaltovanými kolejnicemi.
.
Staniční skladiště dnes využívají místní stavebniny.
Před lety opravená staniční budova je znovu neobývaná a začíná opět pozvolna chátrat.

Text a foto Michal Boček (22.11.2014)

Použitá literatura:

- Zrušené dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Miroslav Jelen, 2009)
-

 


Komentáře

1 Maxim Kitzberger Maxim Kitzberger | E-mail | 22. listopadu 2016 v 2:14 | Reagovat

Dobrý den, po bývalé trase Janov-Horní Jiřetín jsem našel opuštěnou budovu, která vypadala jak železniční stanice nebo jako vlakové nádraží, prosím o více informací o daném objektu, děkuji

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama