Říjen 2015

Tovačovka stodvacetiletá

14. října 2015 v 23:15 TOVAČOVKA

Železná dráha do Tovačova slavila sto dvacet let

O prodlouženém zářijovém svátečním víkendu ožilo hanácké město Tovačov svatováclavským hodováním, jehož bohatý program zahrnoval také připomínku významného výročí místní lokálky. Letos je tomu již plných 120 let, kdy koleje železné dráhy dorazily k Tovačovu. O připojení Tovačova k okolní železniční síti se zasloužili bratři Guttmannové, majitelé uhelných dolů na Ostravsku a také cukrovaru v Tovačově. Právě pro něj potřebovali zajistit kapacitnější, rychlejší a po celý rok nad rozmary počasí nezávislou dopravu surovin pro výrobu a odvoz finálních produktů. To dosavadní doprava koňskými povozy se vzrůstajícími objemy výroby nebyla schopna zajistit. Proto bylo rozhodnuto o zbudování železné dráhy z jedenáct kilometrů vzdáleného Kojetína, kde by se nová trať připojila na trať Moravské severní dráhy z Přerova do Brna. Se stavbou se započalo v dubnu roku 1894. První vlak přijel do Tovačova 1.září 1895, vlastní provoz byl zahájen k prvnímu říjnu téhož roku.
Čas plyne neúprosně rychle a zatímco v živé paměti jsou dosud vzpomínky na oslavy stého výročí v roce 1995, máme tu rok 2015 a slavíme již 120.výročí. Za těch uplynulých dvacet let se na trati mnohé změnilo. Mnohé stavby a zařízení dráhy zmizely v nenávratnu. Provoz prošel přirozeným vývojem, kdy v rámci celorepublikového propadu nákladní dopravy došlo k citelnému úbytku přeprav také na Tovačovce. Propad přeprav se odrazil také na redukci provozního personálu, kdy byla zrušena pozice výpravčího v Tovačově a signalisty na hlásce Skašov. Neblahý výjov, kdy přepravy do Tovačova na čas prakticky ustaly, vyústil dokonce až ve správní řízení o zastavení dopravy, k němuž nakonec po sérii námitek naštěstí nedošlo. A tak i v roce 2015 zůstávají kolejnice do Tovačova sjízdné a při troše štěstí tu lze narazit i na nějaký ten vlak.
Oslavy stodvacátého výročí byly rozvrženy do dvou dnů. Zatímco v neděli se v okolí dráhy rozléhalo burácení netlumeného motoru dieselové lokomotivy T478.1010, pondělí se neslo ve znamení pískotu parní píšťaly olomoucké parní krasavice 464.202 přezdívané pro svůj typický zelený nátěr "Rosnička". Obě zmiňované lokomotivy nejsou na Tovačovce žádnými nováčky. Zatímco "Berta" T478.1010 si tu svoji premiéru odbyla v roce 2013, "Rosnička" se tu za oněch dvacet let, kdy se jízdy do Tovačova pořádají, objevila již celkem šestkrát. Složení soupravy vozů bylo po oba dny totožné a tvořily ji osvědčené vozy typu Rybák. K Tovačovu se souprava podívala celkem čtyřikrát, kdy první a poslední spoj začínal a končil v Olomouci. O neutuchající žízeň parní krásky se postaraly záchranné složky kojetínských a tovačovských hasičů se svými autocisternami.
Hlavní těžiště oslav se soustředilo do prostoru tovačovské stanice, kde mj. byla v bývalé dopravní kanceláři uspořádána malá výstavka zachycující průřez celou historií tratě, obohacená o dobové fotografie, dokumenty, plány a 3D exponáty zapůjčené ze sbírek Kroměřížské dráhy. K výročí bylo zhotoveno hned několik pamětních předmětů. Zájemci si tak mohli zakoupit výroční turistické známky, pamětní průpisky či Pexeso, jehož slavnostní křest proběhl během nedělního dopoledne přímo "na placu" před nádražní budovou v Tovačově. Sváteční atmosféru dotvářel vlakový personál v dobových uniformách, který se starostlivě staral o prodej jízdenek, pohodlí cestujících a bezpečný průběh celé akce.
Je třeba vzpomenout, že rok 2015 je pro tovačovskou trať významným ještě jedním výročím. Uplynulo totiž již rovných deset let od doby, kdy začal na trati rozvíjet svoje aktivity občanský spolek Kroměřížská dráha. O tom však bude pojednáno v samostatné reportáži.
Do konce roku se zvláštní vlaky do Tovačova podívají ještě jedenkrát, a sice o víkendu 17. a 18.října, kdy se v Tovačově koná tradiční akce "Slavnostní výlov Hradeckého rybníka". Letošní jízdy měla hostit podobně jako v loňském roce rumunská lokomotiva Faur LDH 125, ovšem vyšší moc zasáhla a pro technické problémy na chladícím okruhu bylo přikročeno k nasazení náhradního stroje. Do čela trojice vozů Blm a služebního vozu Daa-k se tak postaví průmyslový "Kocour" 740.899-0

Sestava vozidel slavnostního vlaku ve směru Kojetín - Tovačov: 464.202 / T478.1010 + Dsd-7-2891 + Ce3-3402 + Be2-0368 + Ce3-3799 + Ci4-4694 + Ce3-3397 + Ce3-3104


27.9.2015

Před výpravní budovou v Tovačově proběhl slavnostní křest nového Pexesa KMD za účasti členů Kroměřížské dráhy, starosty města Tovačova pana Leona Bouchala a současných majitelů staniční budovy. (foto Stanislav Plachý)
O prodej upomínkových předmětů a výstavku ke stodvacátému výročí dráhy byl velký zájem. Chvílemi nebylo v bývalé dopravní kanceláři takřka k hnutí. (foto Stanislav Plachý)
(foto Stanislav Plachý)
Poklidné ráno v Anníně narušuje průjezd Berty T478.1010 se zvl. vlakem do Tovačova
Před cestou zpět do Kojetína je potřeba soupravu vlaku objet
Tovačovské nádraží jako na dlani
Déšť v uplynulých dnech dokázal na překladištní ploše v Tovačově vykouzlit zajímavé odrazové partie.
Při návratu zpět do Kojetína ji objektiv fotoaparátu zachytil na okraji Lobodic
Průjezd kolem legendární jabloně u Uhříčic
Staré staniční lampy v Tovačově byly svědky průjezdu nepřeberného množství vlaků. Pod "kojetínskou" právě posunuje při objíždění soupravy "Berta" T478.1010
Partie u uhřičického hřbitova. Stoupání u Uhřičic již naplno prověřuje zvukové dovednosti motoru K 6 S 310 DR
A další objíždění v Tovačově. Tentokráte pod 96 m vysokou Spanilou věží tovačovského zámku
Poslední nedělní spoj proplouvá industriální krajinou v okolí annínské prefy TOPOS

28.9.2015

Rosnička uhání k Tovačovu.
Během hodinového pobytu v Tovačově zůstávala "Rosnička" nepřetržitě v obležení.
.
Bývalou zastávku Oplocany v osadě Annín u Tovačova dodnes připomíná zděný přístřešek
Panorama Tovačova společně s lokomotivní remízou místní Prefy.
Autocisterny hasičského sboru Tovačov vyčkávají na dokončení posunu "Rosničky", aby jí mohly poskytnout další várku vody.
Známou štěrkovou rovinkou uhání ku Kojetínu.
Porouchaný kombajn na poli u Uhřičic se pomalu, ale jistě stává zajímavým prvkem při kompozicích záběrů s projíždějícími vlaky
"Rosnička" před malou chvílí opustila zastávku v Lobodicích a směřuje ke Kojetínu.

Text a neoznačené foto Michal Boček