Lesní dráha v Branné

18. prosince 2016 v 21:55 |  Úzkorozchodné dráhy
Cílem dalšího putování po úzkých kolejích budou opět moravské hory Jeseníky a znovu nás kroky zavedou k městečku Branná. Zatímco v předchozím reportu byla popsána někdejší lesní dráha ve Františkově, tentokrát navštívíme obdobnou dráhu položenou o trochu výše proti proudu toku Branné.
Vznik lesní dráhy v polesí Branná je úzce spjat s dokončením železniční trati z Hanušovic do Jeseníku. Ta si svoji cestu přes Ramzovské sedlo nalezla roku 1888. Možnost přepravy dřevní hmoty na delší vzdálenosti a s tím spojené lepší odbytové možnosti (parní pila v Hanušovicích, papírna v Jindřichově) daly podnět k výstavbě trvalé lesní dráhy. Její provoz byl zahájen v roce 1900 a na "velkou" dráhu byla napojena normálněrozchodnou vlečkou ze stanice Branná (na tuto skutečnost upozorňuje dochovaná pamětní deska v opěrné zdi vlečky nedaleko viaduktu).
Vlastní dráhu tvořila páteřní hlavní trať od hájenky Banjaluka směřovaná údolím Klepáčského potoka k Hrázové boudě o délce 5,8 km a odbočná větev o délce 2,6 km směřující nad osadu Ostružná. Dráha byla vystavěna jako gravitační s animálním provozem. Rozchod kolejí byl totožný s dráhou ve Františkově, tj. 700 mm. Provoz v počátcích zajišťovalo 10 souprav dřevěných dvojvozů systému Dolberg.
Počátek dráhy byl na překladišti u hájovny Banjaluka. Zde končila 420 m dlouhá normálněrozchodná vlečka zbudovaná v roce 1899 od nádraží v Branné. V místě setkání úzké a normálněrozchodné dráhy vznikla kamenná rampa pro usnadnění překládky kulatiny z vozů lesní dráhy do vozů normálněrozchodných. Lesní dráha od překladiště stoupala nejprve ve svahu nad říčkou Branná, aby se v zápětí u hájovny Splav vnořila do údolí Klepáčského potoka pod masiv Čerňavy, Šeráku a Keprníku. V km 3,4 byla zbudována smyčka o poloměru 50 m pomocí níž dráha vystoupala do km 3,9 k úvrati. Zde po překonání úvrati trať dále pokračovala po levé straně údolí až nad Hrázovou boudu do míst u zaniklé plavební klausy. Zde v km 5,8 byl konec kmenové trati. Dráha disponovala kromě výše uvedené hlavní trati také jednou odbočnou větví o délce 2,6 km. Ta se z trati odkláněla v prostoru úvratě a zprvu směřovala ve svahu nad hájovnu Splav,kde v prostoru u Fröhlichovy skály se stočila nad osadu Ostružná a končila v prostoru u kapličky na Dobré vodě.
Provoz na dráze postupně upadal, až byl v roce 1935 zastaven. Normálněrozchodná vlečka k překladišti Banjaluka skočila záhy v roce 1937.
Pokud se dnes vypravíme po tělese dráhy, můžeme narazit na částečně dochovalé zemní těleso v některých úsecích využívané jako lesní cesty. V místech křížení s vodními toky se zachovalo několik kamenných propustků a to zejména v horní části údolí Klepáčského potoka.


V km 14,0 nad stanicí Branná se odpojovala někdejší normálněrozchodná vlečka k nákladišti Banjaluka. Dochované těleso je patrné vpravo od klenutého mostu přes tok Branné
Vlečka tu byla vedena ve svahu na opěrné zdi
Pohled zpět směrem k Branné
Zachovaný kamenný propustek nacházející se těsně před překladištěm u hájovny Banjaluka ...
... a v pohledu od cesty
Překládková rampa u hájovny Banjaluka. Zde se kulatina překládala z vozíků lesní dráhy do normálněrozchodných vozů
.
Za překladištěm navazuje zachované těleso dráhy
.
Nalézá se tu první a zároveň největší dochovaný propustek
Na louce u hájovny Splav se těleso dochovalo jen ve fragmentech
Krátký úsek tělesa se objevuje u pevnůstky československého opevnění
Její ochranný zemní zásyp těleso dráhy přehrazuje
Za pevnůstkou těleso po 50 metrech mizí v nové lesní cestě
.
Další zbytky se postupně objevují vlevo nad cestou
Dochovalo se tu souvislé těleso ...
.
... na jejímž konci se nalézá tento kamenný propustek
Na navazujícím úseku v prostoru smyčky stopy po dráze zcela zmizely.
Prostor někdejší smyčky dnes. Po cestě vlevo přicházela trať od překladiště Banjaluka. V místě fotografa se nacházel traťový oblouk o poloměru 50 metrů, pomocí něhož se trať otočila o 180° a začala stoupat směrem k úvrati - cesta vpravo
Samotná úvrať je i dnes velmi dobře patrná. Cesta vpravo je někdejším tělesem dráhy od smyčky, levá cesta pak pokračování hlavní trati směrem k Hrázové boudě. Za zády pak na úvrať navazovala namísto odvratné koleje odbočka směrem k Ostružné a Dobré vodě
Úvrať v pohledu od Hrázové boudy. Vlevo klesající těleso ke smyčce, přímo pak odbočná větev k Ostružné na Dobrou vodu
Těleso k Hrázové boudě zpočátku využívá lesní cesta ...
... která ale postupně zaniká a objevuje se dobře zachované těleso dráhy
V místech křížení přítoků Klepáčského potoka jsou dochované kamenné propustky. V tomto případě však svoji úlohu propustek již neplní a voda si našla cestu v jeho těsné blízkosti, kde odplavuje zemní pláň drážního tělesa
.
Na zdejším svahu se nalézají významná prameniště a těleso trati tu je silně podmáčené. Některým úsekům je tak třeba se vyhnout okolním terénem
Další z dochovaných propustků. Svůj účel však plní již jen částečně
Díky absenci lesní cesty se tu i dnes nabízí zajímavé pohledy na někdejší drážní těleso
.
.
Nad bývalou Hrázovou boudou se dostáváme na samý konec dráhy
.
Prostor někdejšího nákladiště a skladů u Hrázové boudy a také konec dráhy. Plánovány tu byly dvě odbočky - jedna směrem k Ostružné, druhá na Volskou louku. K jejich realizaci však již nedošlo a v terénu lze nalézt jen jejich zemní přípravu. Vpravo se pak nachází někdejší plavební klauza, dnes přeměněná na protierozní hráz
Z Hrázové boudy se do dnešních dnů dochovaly pouze základy
Plavební klauza byla po protržení hráze ve své střední části nahrazena v 60.letech mohutnou protierozní hrází z žulových bloků
Vraťme se však zpět do prostoru někdejší úvratě. Cílem další cesty bude 2,6 km dlouhá odbočka dráhy k Ostružné. Ta je v celé své délce změněna na širokou lesní cestu
Pod Fröhlichovou skálou se nacházejí nejpěknější partie zdejší lesní dráhy
.
Místo známé z dobové fotografie z roku 1901
Pokračování tělesa k Dobré vodě za pěchotním srubem Obora mizí v nové lesní cestě


Text a foto Michal Boček

Použitá literatura: Lesní dráhy v Jeseníkách (Zdeněk Melík)
Fotodokumentace: listopad 2016
 


Komentáře

1 Jakubec Daniel Jakubec Daniel | E-mail | 27. října 2017 v 18:53 | Reagovat

Zajímavé, hlavně na výlet. Mohl bych prosím požádat, zda byste nezakreslil do mapy (nejlépe do letecké - současné) trasu železničky?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama