Leden 2017

T444.1516 zasáhla do nákladní dopravy !

27. ledna 2017 v 20:11 TOVAČOVKA
Když byla v roce 2010 přivezena na vlečku Prefy Topos v Tovačově k deponii Karkulka T444.1516 brněnského spolku KPKV (Klub přátel kolejových vozidel), bylo uvažováno, že by v případě obnovení nakládky zdejším závodem mohla vykonávat její obsluhu. Umístění v remíze v areálu závodu k tomu přímo vybízelo. I přes reinkarnaci podniku s příchodem nového vlastníka - německé stavební skupiny Goldbeck v roce 2011 - však zůstávala vlečka i nadále bez jakéhokoliv využití. Naděje se tak pomalu vytrácela. Zvrat nastal až v roce 2014, kdy společnost Goldbeck ohlásila přepravu prefabrikovaných dílců pro švédského zákazníka s jasným cílem použít kolejovou dopravu. Z podaných nabídek na zajištění přeprav vyšla vítězně společnost ČD Cargo. Kromě přístavby vozů k nakládce a odvozu ložených zajistila svými náležitostmi také posun uvnitř závodu.
Stejná situace se opakovala i o dva roky později, kdy Goldbeck opět vyvážel svoji produkci do Švédska s pomocí železnice, tentokrát ovšem v podstatně větším rozsahu. Delší časové rozpětí vozby, kdy se nepřetržitě nakládalo po tři měsíce nahrávalo ke kolizi s četnými výlukami na trati z Přerova do Brna. K této situaci došlo v samém závěru vozby, kdy na trati 300 probíhala nepřetržitá výluka traťové koleje. Díky nemožnosti jakékoliv obsluhy Tovačovky ze strany ČD Cargo byla dohodnuta spolupráce s KPKV Brno s cílem využit zde deponované lokomotivy pro zajištění posunu. Den před výlukou bylo uskutečněno předzásobení vozy, tak aby mohla nakládka plynule pokračovat i podobu výluky. Do Tovačova bylo navezeno celkem 12 vozů Res, z nichž pětice byla přistavena přímo na vlečku pod mostové jeřáby, zbývající vozy odstaveny na manipulační kolej v tovačovské stanici.
První výměna vozů ložených za prázdné se uskutečnila ve středu 12.10., následována ještě ve dnech 14. a 17.10. Scénář obsluhy byl ve zmiňovaných dnech takřka identický. Kolem sedmé hodiny ranní Karkulka opustila stání v remíze a zamířila k nakládkovým kolejím pod mostové jeřáby. Zde po vyposunování ložených vozů zamířila do stanice, kde byly vozy následně na druhé staniční koleji odstaveny a zajištěny. Z manipulační koleje si poté dobrala porci prázdných vozů, se kterými zamířila zpět na vlečku. Do remízy se Karkulka navracela v dopoledních hodinách. Jisté vybočení z normálu nastalo v pátek 14.10., kdy pro chybně naložený vůz ze středy 12.10. se posun značně zkomplikoval a celou operaci značně protáhl. Dal však vzniknout zajímavé situaci, kdy se Karkulka při posunu ocitla až v kilometru 10,865, tj. na samém konci tovačovské tratě. Tedy v místech, kde jakékoliv kolejové vozidlo nebylo již hodně dlouho. Od středy 19.10. se vozba pro Goldbeck navrátila zpět do zajetých kolejí. Pro povýlukovou porci dvanácti ložených vozů si z Přerova přijela lok. 742.139-9
Přepravy pro Goldbeck ustaly v pátek 21.10., případné opětovné nasazení Karkulky u dalších avízovaných přeprav zůstává otevřenou otázkou. Až čas ukáže, zda se pro tuto starou dámu naskytne další šance k provětrání po kolejích Tovačovky ...
O vlastních přepravách pro Goldbeck bude pojednáno v samostatné reportáži.

12.10.2016

.
.
.
.

14.10.2016


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

17.10.2016


.
.
.
.

19.10.2016


.
.

Text a foto Michal Boček / Olga Bočková