TOVAČOVKA

20. ledna 2018 v 20:40 |  TOVAČOVKA
TOVAČOVKA - trať ukrytá v jízdním řádu pod číslem 334 spojuje již téměř 120 let hanácká města Kojetín a Tovačov. Na trati v současnosti funguje pouze nákladní doprava. Osobní doprava byla k 31.5.1981 ukončena.
Od roku 2007 je možné se na trati v průběhu roku pravidelně setkávat se zvláštními osobními vlaky zaváděnými u příležitosti konaní významných kulturních akcí v okolí dráhy. Mezi tradiční akce patří například Folk-country festival Tovačovský PORTÁL, Hody či Výlov Hradeckého rybníka.
Aktuality z dění na tovačovské dráze jsou průběžně doplňovány zde v samostatné sekci.

2018

- Tovačovka - Čas letí neúprosně rychle a ani se tomu nechce zdát, že od prvních jízd na výlov Hradeckého rybníku v Tovačově uplynulo již rovných deset let. Tohoto kulatého výročí se zhostily vozidla KPKV Brno v podobě "Zamračené" 749.254-9 a "Singrovky" M240.0113 ...

2017

- Tovačovka - Krátké dny, teplota okupující hodnoty kolem nuly a sněhová pokrývka na horách dávají tušit, že se rok opět nachýlil ke svému konci. Čas Adventu je také pomyslnou tečkou za provozní sezónou zvláštních vlaků na Tovačovce. Ne jinak tomu bylo letos ...

- PORTÁL a Kojetínské hody 2017 - Již po desáté vyrazily k Kojetína do Tovačova zvláštní vlaky u příležitosti konání Tovačovského Portálu pod taktovkou Kroměřížské dráhy. Jubilejního ročníku se zhostil velký hektor 721.555 ...


2016

- Výlov 2016 - Neuběhlo ani čtrnáct dní a Karkulka T444.1516 dostala další příležitost podívat se mimo svoji remízu. Ve dnech 22. a 23.10.2016 se konaly na Tovačovce tradiční jízdy zvl.vlaků u příležitosti slavnostního výlovu Hradeckŕho rybníku v Tovačově ...

- Karkulka T444.1516 se díky souhře několika okolností zapojila do znovuobnovené nakládky na vlečce tovačovské Prefy Topos. Formou reportáže se pokusím přiblížit okolnosti a průběh této zcela jedinečné události ...


2015

- 17. a 18.října 2015 jsme si jízdami zvláštních vlaků připomněli oslavy sto dvacet let od zahájení provozu na trati z Kojetína do Tovačova. V čele vlaků stanula osvědčená dvojice strojů NTM T478.1010 a 464.202 se soupravou vozů typu Rybák


- 30.5.2015 se v Tovačově konal již 6.ročník modelářské výstavy Plastic People of Tovačov. V rámci doprovodného programu pendloval na trati mezi Kojetínem a Tovačovem historický motorový vůz řady M286.1 ...


2014

- V září tohoto roku došlo ke znovuobnovení nakládky v někdejší panelárně TOPOS v Tovačově (dnes výrobní závod německé skupiny Goldbeck). Téměř celý měsíc ožíval nebývalým dopravním ruchem jinak zcela nevyužívaný koncový úsek tratě 334 z Kojetína do Tovačova ...

- S postupným útlumem nasazení lokomotiv řad 749/751 na území České republiky nastal vhodný čas k malému ohlédnutí za krátkou kapitolou jejich nasazení na kolejích Tovačovky. Ta se začala psát v červnu roku 2005 a trvala bezmála dva roky ...

- Ve dnech 16. a 17.8.2014 zavítal na koleje Tovačovky vzácný host v podobě Hurvínka M131.1443 s vozem Blm domovem ze slovenského Púchova. Ten se zde objevil u příležitosti již osmého ročníku jízd zvláštních vlaků u příležitosti konání Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL ...

-1.7.2014 zavítal na Tovačovku netradiční host v podání malého Hektora 720.039-7 společnosti OLPAS Moravia s.r.o. Jeho hlavní náplní bylo zajištění odvozu deponovaných osobních vozů Bix z vlečky Prefy Topos v Tovačově ...


- Ve dnech 31.5.-1.6.2014 poprvé v tomto roce vyrazily na Tovačovku zvláštní vlaky u příležitosti konání dalšího ročníku modelářského dostaveníčka Plastic People of Tovačov a Dne dětí v zámeckém parku v Tovačově. Hlavním aktérem jízd měl být motorový vůz M152.0002, ovšem nakonec tomu tak docela nebylo ...

- Po sérii jízd pracovních vlaků při demontáži a následném znovupoložení I.staniční koleje v Tovačově následovaly začátkem dubna kontrolní jízdy mající vazbu na znovuoživení vozby štěrkopísku po zimní odstávce. V rámci nich byl mj. doplněn traťový inventář návěstních značek ...

2013

- svátek svatého Václava je v Tovačově již po několik let spojen s jízdami zvláštních parních vlaků na místní Svatováclavské hody. Letošní porce vlaků připadla na naši v současnosti nejstarší provozuschopnou normálněrozchodnou parní lokomotivu 314.303 přezdívanou "Kocúr" ...

- výkony na letošní Výlov Hradeckého rybníku si mezi sebou rozdělila dvojice vozidel ze stáje KPKV Brno - Krokodýl 850.044 a Karkulka 725.516 ...- PORTÁL 2013 byl sjat s nasazením klasické soupravy tvořené trojicí čtyřnápravových vozů Bt-k ve vojenské úpravě na čele s Bertou T478.1010 z majetku NTM. Po celý víkend bylo možné v někdejší čekárně tovačovské stanice shlédnout minivýstavu o trati a činnosti o.s. Kroměřížská dráha ...
(celý článek ...)

- Červený nátěr, dřevěné lavice, plné stahování oken, typický zvuk tatrováckého motoru, vůně spálené nafty a fascinující pohled na práci strojvedoucího za pultíkem řízení v nástupním prostoru pro cestující. Na Tovačovku opět zavítal typický zástupce našich lokálek - motorový vůz M131.1 přezdívaný "Hurvínek" ...

2012

- Již po šesté v řadě vyrazily historické vlakové soupravy u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. V čele vlaků tvořených dvojicí Bixů si tu svoji premiéru odbyl "Hektor" T435.0113 v neděli doplněný o "Karkulku" T444.1516 ...

- Již po šesté uspořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha ve spolupráci s Českými drahami jízdy zvláštních vlaků u příležitosti konání folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL a Kojetínských hodů. Soupravu vlaku tvořila motorová lokomotiva T466.0007 "Pielstick" s trojicí nově renovovaných historických vozů Ci ...

- První květnový víkend roku 2012 uspořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha první letošní veřejné jízdy zvláštních vlaků do Tovačova. Soupravu vlaku tvořila osvědčená sestava vozidel Klubu přátel kolejových vozidel Brno, tvořená dieselhydraulickým motorovým vozem M240.0113 zvaným "Singrovka" s přípojným vozem Blm ...

- V lednu 2012 došlo k odprodeji výpravní budovy stanice Tovačov do soukromých rukou. Změna vlastníka tak snad zamezí další devastaci objektu ...- Po dlouhých 11-ti letech zavítal na vlečku SKANSKA (býv. Dopravní stavby) vlak ! Zásilku výziskových kolejnic z koridorových staveb ložených na čtveřici oplenových vozech řady Scmms přistavil na vlečku stroj 742.137-3 ČDC ...


2011

- Krátká o to však zajímavější kapitola z provozu Tovačovky se začala psát v roce 2001. Tehdy byly do pravidelné vozby nákladních vlaků zařazeny lokomotivy řad 750/753/754 a v provozu tak dočasně nahradily zdejší monopolní řadu 742 ...


- Ve dnech 22.-23.10.2011 se konaly již tradiční jízdy zvláštních vlaků na trati z Kojetína do Tovačova u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. Letošní ročník byl vskutku jedinečný nejen výběrem vozidel, ale také koncepcí provozu, která se zapsala jako významný mezník v historii tratě.

- Ve dnech 13.-14.8.2011 byla opět oživena osobní doprava na Tovačovce. V rámci konání tradičního Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL zavítala na trať opravdu nevšední souprava. Ze Slovenska přijely motorové vozy M274.004 "Modrý šíp" a M262.007 "Kredenc" ...

Akce Zetka II- Dne 31.05.2011 se do Tovačova po delší odmlce opět podíval manipulační vlak. V jeho čele stanula současná kojetínská stálice 742.251-2. Bližší info o přepravě včetně fotografií přibližuje následující článek ...


30 let od ukon.os.dopr.- Dne 8.5.2011 jsme si připoměli smutné výročí 30 let od zastavení osobní dopravy na trati Kojetín - Tovačov. V čele zvláštních vlaků se objevil motorový vůz 810.191-7 posílený na posledním páru o přípojný vůz Btax. Na sedm párů vlaků mimořádně zastavavovalo i na bývalých zastávkách Uhříčice obec a Oplocany.


2010

- FOTO návraty II - rok 2007 byl co se týče provozu na Tovačovce velmi zajímavý. Nejen že se uskutečnily první veřejné jízdy vlaků na PORTÁL a Výlov Hradeckého rybníka, ale také se po mnoha letech vrátila na tovačovskou trať přeprava cukrovky. A právě ta je hlavní náplní dalšího pojednání.

- Píše se 10.12.2010 a do Tovačova po téměř půl roce vyráží manipulační vlak. Že se nejedná o jen tak obyčejný vlak na první pohled nebylo zřejmé, ovšem okolnosti jež vedly k jeho zavedení jsou více než neobvyklé...


- ve dnech 23.-24.10.2010 se uskutečnil již IV.ročník jízd zvláštních vlaků do Tovačova v rámci konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníku. Jízdy vlaků uspořádalo podobně jako v minulých letech občanské sdružení Kroměřížská dráha a České dráhy.

- ve dnech 14.-15.08.2010 se uskutečnil již 4.ročník jízd zvláštních vlaků do Tovačova v rámci konání Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL. Díky rozsahu letošních jízd byly vůbec poprvé nasazeny do provozu hned dvě soupravy. V jejich čele stanuly rychlíkové vozy 831.183-9 a 851.005-9.

- 14.06.2010 byla ukončena nezvykle dlouhá odstávka vozby štěrku ze skašovské štěrkovny. V čele souprav se objevila dvojice kocourů 742.141-5 a 742.142-3.- na 22.05.2010 připadly oslavy dvou významných výročí tratí na kroměřížsku. Jednak se jednalo o 130.výročí zahájení dopravy z Kroměříže do Hulína a pak také 115 let místní dráhy Kojetín - Tovačov. Oslavám dominovaly historické lokomotivy 433.002 alias Matěj a T466.0007. Akci však poznamenalo dosti špatné počasí

- 18.05.2010 proběhl preventivní odvoz prázdných vozů z povodní ohrožené oblasti okolo skašovské štěrkovny
2009

- Jelikož počty vypravených zvláštních vlaků k Tovačovu již dávno přesáhly počet prstů na obou rukou je vhodné si je v malém shrnutí připomenout. Soupis mapuje vozbu v letech 1995 - 2009 ...


- 12.11.2009 byla z Tovačova odeslána vpravdě jedinečná zásilka. Na plošinovém voze kbkks byl naložen kolový traktorbagr VOLVO s cílovou stanicí Kouřim ...- Měsíc říjen patřil zkušebním přepravám štěrkopísku do zvažovaného vykládkového prostoru v Brně Maloměřicích. V čele ucelených souprav vozů Ua se blízkla dvojice zástupců řady 750 ČDCargo ...


- Nákladiště a zastávku Lobodice nalezneme v km 7,773 mezi zastávkami Uhříčice obec a Oplocany ...- Hláska Skašov leží v kilometrické poloze 8,2 nedaleko nákladiště v Lobodicích. V místě hlásky se odpojuje 3 km dlouhá vlečka do stejnojmenné štěrkovny ...

 


Aktuální články

Reklama