Březen 2018

Trať 325 v původní stopě

7. března 2018 v 8:31
aneb "Kopřivnická přeložka"

Trať ze Studénky do Kopřivnice a dále do Štramberka vděčí za svůj vznik bohatému nalezišti kvalitního vápence nedaleko Štramberka vhodného k pálení vápna. Jeho postupně se zvyšující těžba a poptávka po něm přinášela stále větší komplikace v jeho dopravě k železné dráze do Studénky. Doprava formanskými povozy přestala vyhovovat jak ekonomicky tak kapacitně. Proto se roku 1872 prosadila stavba železniční trati, k jejímu zprovoznění však vedla ještě dlouhá cesta. Do provozu se dráha uvedla až v prosinci roku 1881 nejprve pro nákladní a v roce 1882 i pro osobní dopravu. Trať v původní stopě vycházela ze Studénky z tzv.místního nádraží přes soustavu mostů v zátopovém území řeky Odry. Dále po hrázi mezi rybníky Kačák a Kotvice k obci Albrechtičky a kolem obcí Sedlnice a Skotnice dosáhla města Příbor. Odtud pokračovala přes obec Lubina do Kopřivnice a Štramberka.
V předchozím pojednání byla středem zájmu přeložka tratě mezi Studénkou a Sedlnicí vynucená rozrůstajícím se areálem letiště Mošnov. Podobný osud potkal i další úsek dnešní tratě č.325 u Kopřivnice. Zde si přeložení tratě do nové stopy vynutilo rozšíření areálu automobilového závodu Tatra a jeho vlečkového kolejiště. Právě tato přeložka mezi Příborem a Kopřivnicí bude dnešním středem zájmu. Provoz na nově přeložené trati byl zahájen 1.3.1979 a svým trasováním se zcela vyhnul obci Lubina, čímž zaniklo bez náhrady i zdejší nákladiště se zastávkou.
Do dnešních dnů se pozůstatků na dráhu mnoho nedochovalo. Část tělesa využívá chodník pro pěší, část slouží jako účelové komunikace, zbytek pohltily zahrádky soukromých vlastníků. Největším dochovaným fragmentem zůstává betonový mostek přes potok Sýkoreček na okraji Lubiny.


Km 14.2 - v těchto místech se nová přeložka odklání od původní stopy trasované přes Lubinu
na opuštěném tělese je dnes zřízen chodník pro pěší
Pohled zpět k Příboru. Kdybychom v přímém směru překonali hromady navážky, vzrostlé křoviny a vodní tok, dostali bychom se do míst na první fotografii
Těleso někdejší dráhy se přiklání k silnici I/58 s níž v souběhu pokračuje k obci Lubina
.
.
V místě kruhového objezdu je přerušeno
Navazující úsek nás levotočivým obloukem dostává do prostoru někdejšího nádraží Lubina
Pláň stanice je dnes prakticky pouhou travnatou plochou
V místě poutače se nacházela někdejší výpravní budova stanice Lubina. Dnes bychom nějaké pozůstatky po ní hledali marně
Za nádražím se trať začala stáčet vpravo a nabírala tak směr ke Kopřivnici. Při průchodu zástavbou obce Lubina se těleso nedochovalo. Novodobá výstavba zcela změnila charakter celého území. Na těleso lze znovu narazit až v místní části Sýkorec
To se objevuje jako souvislý travnatý pás mezi ploty zdejších zahrad
Narazíme tu také na největší pozůstatek bývalé dráhy. Mostek nad potokem Sýkoreček
.
.
Za mostkem je těleso částečně patrné v podobě nevysokého travnatého náspu
Na okraji závodu automobilky Tatra dráhu identifikuje vzrostlé stromořadí vysázené na někdejším tělese
.
To nás postupně přivede až do centra Kopřivnice a postupně se přimkne k současné trati v prostoru kopřivnické vlakové zastávky
Prostor kopřivnické zastávky. Zleva přichází současná trať od Příboru v přeloženém stavu. V místech seřaďovacího návěstidla vlečky automobilky Tatra pak přicházela od Příbora trasa v původní stopě

Text a foto: Michal Boček
( dokumentace duben 2017 )

Použitá literatura: knihovna muzea ŽMM Ostrava: Historie tratí Studénka - Štramberk a Štramberk - Veřovice (6/2016)

Olympijský vlak do Malé Morávky

1. března 2018 v 20:53 Tratě
Letošní první jízdy osobních vlaků na takřka zapomenuté trati z Bruntálu do Malé Morávky se uskutečnily v samém závěru měsíce února. V rámci konání Olympijského festivalu v Karlově pod Pradědem sem bylo poslední únorovou sobotu vypraveno hned několik párů vlaků pod taktovkou Slezského železničního spolku. Ty po celý den pendlovaly mezi Bruntálem a Malou Morávkou. Soupravu vlaku tvořila dvojice motorových vozů 810.173-5 + 810.271-7 pronajatých od Českých drah, dopravcem se stala společnost Railway Capital a.s. Přepravu návštěvníků festivalu mezi vlakovým nádražím v Malé Morávce a ski areálem v Karlově zajišťoval speciálně vypravený autobus. I přes panující nevlídné mrazivé počasí s četnými sněhovými přeháňkami a podmračenou oblohou si vlaky našly své cestující. Lze tak doufat, že i do budoucna budou koleje do podhůří jesenických hor občas obrušovat kola zvláštních vlaků a trať neupadne do úplného zapomnění.

24.02.2018

První spoj právě dorazil na koncové nádražíčko v Malé Morávce
Během pobytu krátce zapózoval i u někdejší výtopny, dnes sloužící drobné truhlářské výrobě
Takřka na samém konci dráhy. Dále již koleje nevedou
Při návratu zpět do Bruntálu prověřují vozidla hned od samého začátku výrazné sklonové poměry zdejší dráhy. Ty zde dosahují hodnot až 44 %°. Snímek zachycuje motorové vozy kousek před vrcholem stoupání u zastávky Rudná pod Pradědem zastávka
Takřka na vrcholu stoupání
Na trati dosud přežívají stále vzácnější výstražníky typu VÚD 62. Jeden z takových to zabezpečených přejezdů na okraji Starého Města míjí spoj z Morávky do Bruntálu
Další nalezneme přímo v Bruntálu na křížení dráhy se Zahradní ulicí. Vozy 810.173 + 810.271 se vydávají toho dne podruhé do Malé Morávky
Krátké zastavení ve Světlé Hoře a může se pokračovat dále do Morávky
Návratový spoj zpět do Bruntálu zachycen mezi Rudnou zastávkou a Světlou Horou ...
... a poté před někdejší zastávkou Staré Město
V pořadí třetí obrat do Malé Morávky byl mezi Starým Městem a Rudnou pod Pradědem doprovázen sněhovou vánicí
Návratový spoj zachytil objektiv fotoaparátu opět u přejezdu na Zahradní ulici v Bruntále. Motorovým vozům zbývají poslední stovky metrů do cílové stanice
Poslední spoj do Malé Morávky právě minul věž kostela svaté Barbory a Kateřiny ve Světlé Hoře
.
Krátké zahoukání a následuje odjezd. Pro tento den se Morávka s vlaky zase na delší dobu loučí. Vzniká povinný snímek s panoramatem zástavby Malé Morávky s dominantním kostelem Nejsvětější Trojice
Další snímek vzniká až na okraji Bruntálu. Vozy ukrajují poslední kilometr malomorávecké tratě
Snímkem z podvečerních Brantic se se zvláštními vlaky do Malé Morávky rozloučíme. Tak zas někdy příště naviděnou

Text a foto Michal Boček