Březen 2018

Zrušené tratě

7. března 2018 v 8:34 Tratě

Tratě a vlečky zrušené a snesené

Normálněrozchodná železniční síť České republiky se řadí v poměru k rozloze území státu mezi nejhustší v Evropě. Spletitá síť kolejí však v minulosti byla ještě podstatně rozsáhlejší. Dokladem jsou nám historické mapy, archivní záznamy a četné pozůstatky opuštěných drážních těles v krajině. Dráhy, které postupem času ztratily na významu, svým trasováním bránily vzniku nadřazenějších projektů (výstavba přehrad, hlubinná a povrchová těžba, silniční přeložky, apod.) nebo byly v rámci stavebních úprav přeloženy do nové polohy.

2018

- Studénka - Štramberk - Po čase se znovu vrátíme na trať č.325, konkrétně mezi města Příbor a Kopřivnice. Naším objektem zájmu bude tentokrát původní trasa dráhy přes obec Lubina, kterou nahradila v roce 1971 nově vybudovaná přeložka ...

- Nezamyslice - Morkovice - 23.1.2018 uplynulo již neuvěřitelných 20 let od doby, kdy z Morkovic odjel poslední osobní vlak. 12 km dlouhá lokální trať z Nezamyslic do Morkovic by v letošním roce oslavila již 109.narozeniny. Bohužel nestane se tomu tak, neboť osud tomu chtěl jinak ...

- Sedlnice - Po reportu z bývalé železniční vlečky v Žulové se přesuneme na sever Moravy do Sedlnic. Ze zdejší stanice vycházela 2 km dlouhá železniční vlečka do vojenských muničních skladů. Podobně jako u předešlé je třeba však hovořit v čase minulém ...

2017

- Žulová - V oblasti mezi Žulovou a Černou Vodou vzniklo postupně hned několik velkých kamenolomů. Ty v roce 1919 propojila železniční vlečka zbudovaná firmou H.Kulka. A právě ona bude naším cílem ...


2016

- Ostravice - Bílá - v cyklu zrušených a zaniklých tratí tentokrát zavítáme pod masiv nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd - Lysé hory (1323 m.n.m.). Naším objektem zájmu bude bývalá místní dráha z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. Výstavba vodního díla Šance znamenala zánik podstatné části této trati ...

- Býv.dráha Svinov - Klimkovice - Ve volném cyklu zrušených tratí zavítáme na někdejší sedm kilometrů dlouhou dráhu, později tramvajovou trať ze Svinova do Klimkovic. S její výstavbou se započalo v prosinci roku 1910 a stavebně dokončena byla za necelý rok - v listopadu 1911 ...

- Zrušená část někdejší trati č.256 z Čejče do Ždánic prochází postupnou přeměnou na cyklistickou stezku a osud zbývající dosud nezrušené části do Uhřic u Kyjova je stále značně nejistý. Pojďme se prostřednictvím fotografií podívat jak to v současnosti na "Ždáňce" vypadá ...

2015

- Trať z Kuřimi do Veverské Bítýšky již v jízdním řádu hezkou řádku let nenajdeme. Ovšem v terénu je i po letech památek na tuto dráhu víc než dost. Tak přijměte pozvání na výlet do údolí Kuřimky a přenesme se o několik desítek let zpět, kdy zvuk parní píšťaly a klapot ocelových kol byl ještě každodenním obrázkem ...

- Horní Jiřetín - město mediálně víc než známe v souvislosti s kauzou prolomení těžebních limitů bude naším dalším cílem v putování po zrušených a zaniklých tratích. Zdejší dráha na těžbu hnědého uhlí již doplatila a podobný osud možná postihne i samotné město. Pokud bude rozhodnuto o prolomení limitů zmizí z mapy nejen Jiřetín, ale i četné pozůstatky bývalé Duchcovsko-podmokelské dráhy
- Na trati 8n spojující Svor s Jablonným v Podještědí byla osobní doprava zastavena již v květnu 1973, skomírající nákladní doprava ji následovala o třináct let později. Dnes ji v terénu připomíná dobře zachované traťové těleso včetně staničních budov ...

2014

- Trať č.325 - v dnešním putování po zrušených a opuštěných tratích na území bývalého Československa zavítáme na trať Studénka - Štramberk - Veřovice, kterou v platném JŘ najdeme schovanou pod číslem 325 ...


- Nádraží ve Svobodných Heřmanicích na trati 314 nebylo vždy koncové. Ještě v dubnu roku 1970 bylo možné se vlakem dostat o celých 5 km dále do Horního Benešova. Ortel nad zrušením dráhy vynesla postupující hlubinná těžba rud a s ní spojené poklesy půdy v těsném okolí trati ...

2013

- Jednou z tratí, která byla nevratně vymazána ze železniční mapy České republiky je také krátká dráha ze Smidar do Vysokého Veselí. Provoz na ní byl pro dlouhodobou nerentabilitu zastaven již v květnu 1976 ...


2012

- Střednice - nevelká vesnice náležící pod obec Vysoká se nachází asi 7 km od Mělníka. Dnes již pomalu upadá v zapomnění, že i Střednice byla před léty se světem spojena železnou dráhou ...


- Po čase opět vyrazíme na putování po tratích, kde se dnes již vlakem nesvezeme. Pro tentokrát však uděláme menší vyjímku. Narozdíl od přechozích putování navštívíme trať, kde vlak nikdy v historii nakonec neprojel. Řeč je o rozestavěném pokračování tratě OZVD z Vizovic do Lidečka ... (1.část)

- Zatímco první část putování po pozůstatcích nedostavěné dráhy OZVD nás provedla z Vizovic ke vsi Lutonina, druhá nás zavede dále na západ k obcím Úblo a Pozděchov, kde stavební činnost v roce 1951 definitivně skončila ...


2011

- V červenci 2011 byly zahájeny stavební práce na výstavbě cyklistické stezky v trase bývalé dráhy z Nezamyslic do Morkovic. Stavba jako taková byla dokončena v druhé polovině listopadu. Její slavnostní otevření se chystá na jaro roku 2012 ...

2010

Dobrovice - Dětenice- Dobrovice jsou známé především svým cukrovarem, který jako jeden z mála přežil vlnu rušení. Právě on se zasloužil o vznik dráhy jež spojila dobrovický cukrovar s tratí D.Bousov - Kopidlno. Podívejme se tedy blíže jak vypadá opuštěná trať po 38 letech od zastavení dopravy.

Odb.Tasovice - V.Podol
- Putování po zrušených tratích zahájíme na krátké trati, která nás opustila v lednu 1978. Jedná se o 2,3 km dlouhou odbočnou větev dnešní tratě č.015 Přelouč - Prachovice. Konkrétně Odbočka Tasovice - Vápenný Podol.žst. Ždánice
- Smutné jaro 2010 ve Ždánicích aneb osud Ždáňky se naplnil ...
Trať 325 v původní stopě

7. března 2018 v 8:31
aneb "Kopřivnická přeložka"

Trať ze Studénky do Kopřivnice a dále do Štramberka vděčí za svůj vznik bohatému nalezišti kvalitního vápence nedaleko Štramberka vhodného k pálení vápna. Jeho postupně se zvyšující těžba a poptávka po něm přinášela stále větší komplikace v jeho dopravě k železné dráze do Studénky. Doprava formanskými povozy přestala vyhovovat jak ekonomicky tak kapacitně. Proto se roku 1872 prosadila stavba železniční trati, k jejímu zprovoznění však vedla ještě dlouhá cesta. Do provozu se dráha uvedla až v prosinci roku 1881 nejprve pro nákladní a v roce 1882 i pro osobní dopravu. Trať v původní stopě vycházela ze Studénky z tzv.místního nádraží přes soustavu mostů v zátopovém území řeky Odry. Dále po hrázi mezi rybníky Kačák a Kotvice k obci Albrechtičky a kolem obcí Sedlnice a Skotnice dosáhla města Příbor. Odtud pokračovala přes obec Lubina do Kopřivnice a Štramberka.
V předchozím pojednání byla středem zájmu přeložka tratě mezi Studénkou a Sedlnicí vynucená rozrůstajícím se areálem letiště Mošnov. Podobný osud potkal i další úsek dnešní tratě č.325 u Kopřivnice. Zde si přeložení tratě do nové stopy vynutilo rozšíření areálu automobilového závodu Tatra a jeho vlečkového kolejiště. Právě tato přeložka mezi Příborem a Kopřivnicí bude dnešním středem zájmu. Provoz na nově přeložené trati byl zahájen 1.3.1979 a svým trasováním se zcela vyhnul obci Lubina, čímž zaniklo bez náhrady i zdejší nákladiště se zastávkou.
Do dnešních dnů se pozůstatků na dráhu mnoho nedochovalo. Část tělesa využívá chodník pro pěší, část slouží jako účelové komunikace, zbytek pohltily zahrádky soukromých vlastníků. Největším dochovaným fragmentem zůstává betonový mostek přes potok Sýkoreček na okraji Lubiny.


Km 14.2 - v těchto místech se nová přeložka odklání od původní stopy trasované přes Lubinu
na opuštěném tělese je dnes zřízen chodník pro pěší
Pohled zpět k Příboru. Kdybychom v přímém směru překonali hromady navážky, vzrostlé křoviny a vodní tok, dostali bychom se do míst na první fotografii
Těleso někdejší dráhy se přiklání k silnici I/58 s níž v souběhu pokračuje k obci Lubina
.
.
V místě kruhového objezdu je přerušeno
Navazující úsek nás levotočivým obloukem dostává do prostoru někdejšího nádraží Lubina
Pláň stanice je dnes prakticky pouhou travnatou plochou
V místě poutače se nacházela někdejší výpravní budova stanice Lubina. Dnes bychom nějaké pozůstatky po ní hledali marně
Za nádražím se trať začala stáčet vpravo a nabírala tak směr ke Kopřivnici. Při průchodu zástavbou obce Lubina se těleso nedochovalo. Novodobá výstavba zcela změnila charakter celého území. Na těleso lze znovu narazit až v místní části Sýkorec
To se objevuje jako souvislý travnatý pás mezi ploty zdejších zahrad
Narazíme tu také na největší pozůstatek bývalé dráhy. Mostek nad potokem Sýkoreček
.
.
Za mostkem je těleso částečně patrné v podobě nevysokého travnatého náspu
Na okraji závodu automobilky Tatra dráhu identifikuje vzrostlé stromořadí vysázené na někdejším tělese
.
To nás postupně přivede až do centra Kopřivnice a postupně se přimkne k současné trati v prostoru kopřivnické vlakové zastávky
Prostor kopřivnické zastávky. Zleva přichází současná trať od Příboru v přeloženém stavu. V místech seřaďovacího návěstidla vlečky automobilky Tatra pak přicházela od Příbora trasa v původní stopě

Text a foto: Michal Boček
( dokumentace duben 2017 )

Použitá literatura: knihovna muzea ŽMM Ostrava: Historie tratí Studénka - Štramberk a Štramberk - Veřovice (6/2016)

Olympijský vlak do Malé Morávky

1. března 2018 v 20:53 Tratě
Letošní první jízdy osobních vlaků na takřka zapomenuté trati z Bruntálu do Malé Morávky se uskutečnily v samém závěru měsíce února. V rámci konání Olympijského festivalu v Karlově pod Pradědem sem bylo poslední únorovou sobotu vypraveno hned několik párů vlaků pod taktovkou Slezského železničního spolku. Ty po celý den pendlovaly mezi Bruntálem a Malou Morávkou. Soupravu vlaku tvořila dvojice motorových vozů 810.173-5 + 810.271-7 pronajatých od Českých drah, dopravcem se stala společnost Railway Capital a.s. Přepravu návštěvníků festivalu mezi vlakovým nádražím v Malé Morávce a ski areálem v Karlově zajišťoval speciálně vypravený autobus. I přes panující nevlídné mrazivé počasí s četnými sněhovými přeháňkami a podmračenou oblohou si vlaky našly své cestující. Lze tak doufat, že i do budoucna budou koleje do podhůří jesenických hor občas obrušovat kola zvláštních vlaků a trať neupadne do úplného zapomnění.

24.02.2018

První spoj právě dorazil na koncové nádražíčko v Malé Morávce
Během pobytu krátce zapózoval i u někdejší výtopny, dnes sloužící drobné truhlářské výrobě
Takřka na samém konci dráhy. Dále již koleje nevedou
Při návratu zpět do Bruntálu prověřují vozidla hned od samého začátku výrazné sklonové poměry zdejší dráhy. Ty zde dosahují hodnot až 44 %°. Snímek zachycuje motorové vozy kousek před vrcholem stoupání u zastávky Rudná pod Pradědem zastávka
Takřka na vrcholu stoupání
Na trati dosud přežívají stále vzácnější výstražníky typu VÚD 62. Jeden z takových to zabezpečených přejezdů na okraji Starého Města míjí spoj z Morávky do Bruntálu
Další nalezneme přímo v Bruntálu na křížení dráhy se Zahradní ulicí. Vozy 810.173 + 810.271 se vydávají toho dne podruhé do Malé Morávky
Krátké zastavení ve Světlé Hoře a může se pokračovat dále do Morávky
Návratový spoj zpět do Bruntálu zachycen mezi Rudnou zastávkou a Světlou Horou ...
... a poté před někdejší zastávkou Staré Město
V pořadí třetí obrat do Malé Morávky byl mezi Starým Městem a Rudnou pod Pradědem doprovázen sněhovou vánicí
Návratový spoj zachytil objektiv fotoaparátu opět u přejezdu na Zahradní ulici v Bruntále. Motorovým vozům zbývají poslední stovky metrů do cílové stanice
Poslední spoj do Malé Morávky právě minul věž kostela svaté Barbory a Kateřiny ve Světlé Hoře
.
Krátké zahoukání a následuje odjezd. Pro tento den se Morávka s vlaky zase na delší dobu loučí. Vzniká povinný snímek s panoramatem zástavby Malé Morávky s dominantním kostelem Nejsvětější Trojice
Další snímek vzniká až na okraji Bruntálu. Vozy ukrajují poslední kilometr malomorávecké tratě
Snímkem z podvečerních Brantic se se zvláštními vlaky do Malé Morávky rozloučíme. Tak zas někdy příště naviděnou

Text a foto Michal Boček