Září 2018

S Bertami kolem Vláry do Bílých Karpat

18. září 2018 v 20:30 Hnací vozidla
Ve dnech 8. a 9.7.2017 se uskutečnila na Vlárské dráze pro uzavřenou společnost jízda zvláštního nákladního fotovlaku s dvojicí prototypových Zamračených T478.1001+1002, kterým sekundoval stroj T478.2069. Celý vlak byl koncipován jako smíšený vojenský transport, pro tento účel doplněný na plošinových vozech o naloženou vojenskou techniku. Během prvního dne vedla trasa vlaku z Brna po vlárské dvoukolejce přes Slavkov, Bučovice a Kyjov do Veselí nad Moravou. Dále se pokračovalo přes pohoří Bílých Karpat do Nového Mesta nad Váhom, odkud se vlak navečer vrátil zpět do Veselí. Druhý den se za ranního rozbřesku jelo nejprve cestou posunu do Lipova k tamním dosluhujícím mechanikám, aby se pak v ranních hodinách vyrazilo horní Vlárou na Kunovice, Uherský Brod do Bylnice se zájezdem do Horní Lidče. Odpolední zpáteční cesta byla totožná s ránem, s tím rozdílem, že z Veselí se pokračovalo po "dvoukolejce" zpět do Brna, kde byla akce v podvečerních hodinách ukončena.

Slavkov u Brna
Nemotice
Bohuslavice u Kyjova
Kyjov
Velká nad Veličkou
Poriadie
Čachtice
Nové Mesto nad Váhom
Čachtice
Lipov
Lipov
Veselí nad Moravou
Milokošť
Havřice
Uherský Brod
Bylnice
Valašské Příkazy
Návojná
Brumov
Bylnice
Bylnice
Divnice
Pitín
Drslavice
Kyjov
Nemotice
Nevojice

Text a foto Michal Boček

Aktuálně z Tovačovky a okolí I

18. září 2018 v 20:26 TOVAČOVKA

2015

- 7.12.2015 byly zahájeny práce na výměně kolejových obvodů železničního přejezdu P 7229 v km 9.800 u bývalé zastávky Oplocany. Dokončení a následné zprovoznění proběhlo 16.12.2015. V rámci prací došlo k výměně výstražníků vzoru AŽD 71 za vzor AŽD 97 bez pozitivní signalizace.


- 30.9.2015 byla po měsíční odstávce znovuobnovena nakládka štěrkopísku na Skašově v rozsahu Po, St, Pá čítající jednu naloženou ucelenou soupravu o 29 vozech Faccs za den.

- o víkendu 15.-16.8.2015 se uskutečnil další ročník jízd na festival Tovačovský PORTÁL a Kojetínské Hody. Zatímco v sobotu brázdil koleje tovačovské dráhy motorový vůz M131.1454 s přívěsným vozem Blm, neděle byla ve znamení hostujícího stroje T334.0090 s dvojicí vozů řady Be "Rybák"

- 3.8.2015 byla ukončena měsíční odstávka vozby štěrkopísku ze štěrkovny na Skašově.

- v červenci 2015 provedla společnost Geodetika s.r.o. Prostějov na základě veřejné zakázky SŽDC s.o. stabilizaci, zaměření a výpočet ŽBP v km 0,5 až 10,9 trati Kojetín - Tovačov. Na trati bylo zaneseno celkem 44 bodů v rozestupu cca 200 m v číselném intervalu 501 - 544
.

- 24.6.2015 proběhlo na trati měření železničního spodku georadarovou metodou. Vlastního měření se účastnila lokomotiva 749.018-8 ČDCargo SOKV České Budějovice a měřící vůz SŽDC 99 54 9 362 001-8 diagnostické soupravy - NDT.


- Na přelomu duben/květen 2015 došlo na železničním přejezdu P 7223 (silnice II/367) k náhradě výstražníků typu AŽD 71 za typ AŽD 97 s pozitivní signalizací.


- Dne 9. a 13.4.2015 provedla obsluhu štěrkovny lok. řady 731. Pro Tovačovku ne zrovna typická řada se zde sporadicky vyskytuje již několikátým rokem. Ve čtvrtek (09.04.) se na trať podíval stroj 731.039, v pondělí pak 731.002 (13.04.)

731.002-2 jako Vleč 81090 u bývalé hlásky Skašov (13.04.2015)

- V úterý 7.4.2015 po zimní odstávce opětovně ožila vlečka skašovské štěrkovny. Manipulaci na štěrkovně zajistil stroj 742.158-9

- od 4.4.2015 bude do prodeje uvedena nová Výroční turistická známka připomínající výročí 120 let trati Kojetín - Tovačov. Její prodej bude po celý rok zajištěn v pokladně na zámku v Tovačově a během jízd zvláštních vlaků na Tovačovce u vlakového personálu Kroměřížské dráhy. Prodejní cena je stanovena na 30.- Kč za kus.


- 2.4.2015 zavítal po roce na koleje tovačovské tratě měřící vlak TÚDC Praha SŽDC v podání měřící drezíny MD 1

Tovačov (02.04.2015)
Tovačov (02.04.2015)

- začátkem února 2015 došlo k výměně 20 ks dřevěných pražců pod výměnou P1 v km 10,312 vlečky TOPOS (Goldbeck). Od 25.9.2014 zde kvůli nevyhovujícím parametrům byla zavedena pomalá jízda. Dále došlo k rekonstrukci železničních přejezdů. Na předešlé rekonstrukce přejezdů P7227 a 7229 kryté nově pryžovými panely systému Strail navázala rekonstrukce přejezdů P7216 - 7218, 7220 - 7222, 7224 - 7226, 7228 formou výměny stávajících dělených betonových panelů za nové. Vyjímku tvoří přejezd P7217, kde byly aplikovány pryžové panely systému Strail.

Přejezd P7224 v traťovém úseku Uhříčice - Lobodice po výměně středových panelů (22.2.2015)
Leden

- Letošní první Mn vlak zavítal na trať dne 27.1.2015. Jednalo se obsluhu vlečky SKANSKA na Skašově, kam byla strojem 742.079 přistavena k nakládce čtveřice oplenových vozů Scmms.

Ložené vozy Scmms připravené k expedici (28.1.2015)

- V letošním roce si připomínáme kulaté výročí 120 let trati Kojetín - Tovačov. Hlavní část oslav proběhne o prodlouženém zářijovém víkendu 26.-28.9.2015, kdy k Tovačovu vyrazí zvláštní vlaky tažené parní lokomotivou. Video níže bylo odvysíláno na kanálu České televize dne 8.5.1995 a zachycuje stoleté oslavy dráhy.


Aktuálně z Tovačovky a okolí II

18. září 2018 v 20:26 TOVAČOVKA

2014- 2011

Prosinec 2014

- Ve dnech 18. a 19.12.2014 proběhla v rámci rekonstrukčních prací výměna stávajícího živičného povrchu železničních přejezdů P 7227 (km 7,717) a P 7229 (km 9,800) za povrch z montovaných pryžových panelů systému STRAIL. Stavební práce probíhaly za úplné uzavírky místních komunikací. Doprava byla odkláněna po objízdné trase.

P7227 v Lobodicích na silnici III/43518 (zhotoveno 18.12.2014)
P 7229 v Anníně na silnici II/435 (zhotoveno 19.12.2014)


- Ve dnech 03.- 04.12.2014 bude probíhat oprava povrchu železničního přejezdu P7229 na silnici II/435 Annín - Oplocany. Po dobu stavebních prací bude silniční doprava vedena po objízdné trase přes Lobodice a Polkovice.
(vlivem zhoršených klimatických podmínek byly stavební práce odloženy do náhradního termínu)


- Po roční odmlce, kdy byla deponie vozů na vlečce štěrkoven ukončena pro vzrůstající počet krádeží vozových částí, bude letošní zimu na vlečce přečkávat celkem 12 vozů Faccs.


- Po měsíční pauze byla ve dnech 31.10. a 4.11. provedena obsluha vlečky Goldbeck Prefa Topos. K nakládce betonovými dílci byl přistaven jeden plošinový vůz Res 393 Návoz a odvoz vozu zajistil stroj 742.104-7 od "kroměřížského manipuláku"

- tradiční dvoudenní jízdy na Výlov Hradeckého rybníku letos v režii Faura LDH 125 s vozy Bix proložené jízdami sólo motorového vozu 850.044
Poprvé byla při jízdách využívána k nástupu a výstupu zastávka v Uhříčicích na obci po částečné rekonstrukci nástupiště.

- O víkendu 27.9 - 28.9.2014 se uskutečnily jízdy zvláštních vlaků u příležitosti konání Svatováclavských hodů v Tovačově. V sobotu vozbu zajišťoval sólo brněnský Hurvínek M 131.1448, v neděli pak trať brázdily "dvojky" - parní oř 433.002 "Matěj" a motorový vůz M152.0002 "Orcherstrión"

- 26.9.2014 odstraněny pomalé jízdy v km 3.6 - 3.7 a 6.95 - 7.05 Pracím asistovala automatická strojní podbíječka U2 ASP 806 společnosti TSS (Traťová strojní společnost a.s.). Zároveň bylo částečně obnoveno nástupiště někdejší zastávky Uhříčice obec ! První vlaky by zde měly zastavovat již během říjnových jízd na Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově.


- 25.9.2014 zavedena pomalá jízda 10 km/h v km 10,3 v místě napojení vlečky TOPOS Tovačov. Důvodem je nevyhovující stav kolejového svršku (vyžilé dřevěné pražce)


- 23.9.2014 bylo poprvé na vlečce TOPOSu instalováno mobilní osvětlení kolejiště halogenovými tělesy. Původní stožárové osvětlení (t.č.nefunkční) bylo v červnu t.r. bez náhrady odstraněno.


- v druhé polovině září byla opět zavedena pomalá jízda 10 km/h v km 3.6 - 3.7 nad Uhříčicemi. Důvodem je opětovná deformace GPK. Novinkou je pak druhá pomalá jízda o stejné hodnotě v km 6,950 - 7,050 mezi mostem Valová a nákladištěm Lobodice.


- 10.9.2014 opustila Tovačov první ložená souprava čítající sedm vozů Res. Manipulaci s vozy a jejich odvoz zajistil stroj 742.082 od kroměřížského manipuláku.


- 9.9.2014 byla z Prefy vymanipulována první ložená sestava vozů. Obsluhu provedl opět stroj 742.328-8


- 8.9.2014 proběhla po takřka 10-ti letech obsluha vlečky TOPOS Tovačov (Goldbeck). Přistaveno bylo k nakládce celkem 5 plošinových vozů Res. Návozu se ujal stroj 742.328-8 tč. nasazen na vozbě štěrku ze Skašova.

.
.

- Od 4.9. probíhá rekonstrukce vlečkového kolejiště Goldbecku (Prefa Topos). Příprava na znovuobnovení nakládky prefabrikovaných dílců po železnici.

- Ve dnech 16. a 17.srpna zavítal na Tovačovku púchovský "Hurvínek" M131.1443 s vozem Blm v rámci duo akce Tovačovský PORTÁL+Kojetínské HODY. Po oba dny bylo zavedeno mezi Kojetínem a Tovačovem celkem sedm párů spojů, plus jeden obrat do nedaleké Chropyně.

- 28.7.2014 osazeny terče na vyloučenou manipulační kolej v nákladišti Lobodice.

.

- Od 7.7.2014 vozba štěrkopísku rozšířena z 1,3,5 na 1-4 v relaci 29 ložených vozů za den. Vozbu i nadále ovládá stroj 742.107

- 1.7.2014 se na trati objevil "Hektor" 720.039-7 z majetku OLPAS Moravia s.r.o. Krnov. Ten zajistil odvoz dvojice vozů Bix (KPKV Brno) z deponie na vlečce tovačovské Prefy TOPOS (Goldbeck Prefabeton). Vozy budou využity během slavnostního znovuobnovení osobní dopravy na trati 314 spojující Opavu s Jakartovicemi v sobotu 5.7. Zdejší osobní doprava byla násilně ukončena z rozhodnutí Moravskoslezského kraje k 6.4.2014


- Ve druhé polovině června se uskutečnila instalace dalšího mostového jeřábu na skládkovém zázemí Prefy Topos. V rámci postupující modernizace závodu byly odstraněny nefunkční osvětlovací tělesa v kolejišti železniční vlečky (celkem 14 ks stožárových světel).

.
Na skládkovém zázemí začínají převažovat nové mostové jeřáby od firmy NOPO.
Kolejiště vlečky po odstranění osvětlovacích těles

- Ve dnech 31.5.-1.6.2014 se uskutečnily jízdy zvláštních vlaků u příležitosti konání modelařské výstavy ve sportovní hale v Tovačově Plastic People 2014 a Dětského dne se Šancí v parku místního zámku. Plánované dvoudenní nasazení motorového vozu M152.0002 vzalo během nedělního rána pro technickou závadu za své. Do vozby tak operativně zaskočil záložní vůz kroměřížského depa 810.191-7

- ve 2.pol.května proveden postřik tratě proti plevelu. Na výměně P1 u býv. hlásky Skašov měněny vyžilé dřevěné pražce za nové.

- 3.4.2014 zavítal na Tovačovku měřící vlak TUDC Praha SŽDC v podání měřící drezíny MD-1
(foto Olga Bočková)- od 2.4.2014 zahájena vozba štěrkopísku ze Skašovské štěrkovny. Scénář obsluhy zůstává totožný - obsluhu zajišťuje stroj řady 742 ČDCargo z provozního pracoviště Brno. Vlaky do odvolání zaváděny v 1,3,5 v relaci 29 vozů dělených při odvozu ze štěrkovny na třetiny 10/10/9
Prvního provozního dne se zhostil stroj 742.142
- doplněn traťový návěstní inventář

- Začátkem února 2014 se rozběhly demoliční práce na objektu úpravny kameniva štěrkovny na Skašově. Železobetonový objekt úpravny z roku 1970 byl v nepřetržitém provozu až do podzimu 2012. Výstavba nové úpravny probíhala v těsném sousedství původní úpravny od října 2012 do dubna 2013, kdy započal její zkušební provoz.

20.4.2013
16.2.2014
17.3.2014

- 30.1.2014 byla po dvou měsících vyloučení uvedena do sjízdného stavu I.staniční kolej v Tovačově.

- V samém závěru roku 2013 se začínají do Tovačova navracet kolejnice pro I.staniční kolej.


- Dne 29.11.2013 došlo ve večerních hodinách k dopravní nehodě osobního automobilu na železničním přejezdu P 7229 (silnice 435/II) u osady Annín (v těsném sousedství býv.zastávky Oplocany). Při nehodě bylo poškozeno přejezdové zabezpečovací zařízení. Poškozený výstražník byl vyměněn za nový.
.

- 27.11.2013 proběhlo fyzické snesení části 1.staniční koleje v žst.Tovačov (nákladiště). Výzisk dobrých kolejnic k dalšímu použití v jiné lokalitě (trať 300). Děje se tak vůbec poprvé, kdy se na Tovačovce mění dobrý svršek za opotřebený výzisk ...
.
.
- Dne 22.11.2013 ukončena vozba štěrkopísku ze Skašova. Poslední relace se zhostil stroj 742.107-6

- Víkend 19. a 20.října 2013 byl ve znamení posledních letošních jízd zvláštních vlaků pod taktovkou Kroměřížské dráhy. Již tradičně byly vypraveny vlaky u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. V čele soupravy tvořené dvojicí vozů Bix stanul motorový vůz 850.044-9 KPKV. Po oba dny byla na manipulační koleji v Tovačově vystavována "Karkulka" T444.1516 s možností prohlídky stanoviště strojvedoucího.

- v km 3.6 z důvodu opakovaného propadu GPK zavedena pomalá jízda. Totožné místo se naposledy opravovalo dne 5.5.2011 za asistence strojů TSS.
km 3.6

- Ve dnech 16. a 17.10.2013 proběhlo v nákladišti Tovačov čištění manipulační koleje s cílem uvedení do sjízdného stavu. Pracím asistoval motorový vozík SŽDC MUV 69.2-393 s plošinovým vozem PVK 10 v.č. 522 Úpravy manipulační koleje souvisejí s nadcházejícími jízdami zvl. vlaků na Výlov Hradeckého rybníku ve dnech 19. a 20.10.2013.

- 28.9.2013 se uskutečnila již tradiční jízda zvl. parního vlaku na Svatováclavské hody do Tovačova. Souprava vlaku byla tvořena parní lokomotivou 314.303 a trojicí osobních vozů Ci4-2262 + Ci3-9425 + Ce3-2252. Během dne se souprava mezi Kojetínem a Tovačovem otočila celkem třikrát. V polední pauze byl pro fotografy uskutečněn opakovaný vjezd improvizovaného manipulačního vlaku do Kojetína. Krom služebního vozu Daa-k 940 5107-4 ČDcargo se svezl také uhlák Es 5555 245-9
314.303 projíždí "štěrkovou rovinku" na rozhraní Polkovic a Uhříčic (28.9.2013)

- Ve dnech 17. a 18.8.2013 se uskutečnil další ročník jízd zvláštních vlaků mezi Kojetínem a Tovačovem v rámci konání folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL a Kojetínských hodů. Vozby vlaků se zhostil muzejní stroj NTM "Zamračená" T478.1010 s trojicí vozů Bt-k 60 54 21-18 313-4 + 60 54 21-18 465-2 + 60 54 21-18 202-2
Sobotní večerní spoj zajistil motorový vůz 810.639-5

T478.1010 cestou do Tovačova míjí soukromá políčka nad Uhříčicemi (17.8.2013)

- 5.8.2013 provedl obsluhu štěrkovny na Skašově stroj 750.275-0 !! Jde tak po téměř čtyř letech opět o výkon brejlovce na Tovačovce. Naposledy se zde objevila dvojice strojů 750.103-4 + 277-6 ve dnech 21.a 22.10.2009 při odvozu zkušebních přeprav do zvažovaného terminálu v Brně Maloměřicích http://badber.blog.cz/0910/brejlovci-opet-na-tovacovce. Vůbec poslední výskyt lokomotiv z rodiny brejlovců je zde dne 5.5.2011, kdy stroj 753.784 TSS asistoval při opravě propadu GPK nad Uhříčicemi.

Stroj 750.275-0 zatláčí prázdnou soupravu vozů pod násypku (5.8.2013)

- 8.7.2013 se na vlečku štěrkovny po roce opět vydaly měřící vozy pro seřízení kolejové váhy. Přepravy vozů a jejich manipulaci zajistil stroj 742.107-6

742.107-6 se pomalu blíží k Lobodicím (8.7.2013)

- 17.6.2013 a 19.6. provedl obsluhu skašovské štěrkovny brněnský stroj 731.002-2 !!

- 28.5.2013 další ze zkušebních jízd na štěrkovnu. Návoz/odvoz soupravy zajistil stroj 742.273-6. Začátek pravidelné vozby od 3.6.2013 v omezeném rozsahu - pondělí/středa - 1 souprava = 29 vozů

- 21.5.2013 zahájena vozba štěrkopísku ve zkušebním režimu po rekonstrukci dopravní technologie na štěrkovně. První obsluhy se zhostil stroj 742.158-9

- ve dnech 4. a 5.5.2013 vyrazily na Tovačovku v letošním roce první zvláštní vlaky a to u příležitosti konání tradičních hodů v Uhříčicích, modelářské výstavy Plastic People of Tovačov a také psích závodů Key Disc Dog Freestyle. V čele souprav zvl. vlaků se objevil motorový vůz M131.1463 přezdívaný "Hurvínek" společně s přípojným vozem BDlm.
- 10.4.2013 dorazila po roce opět do Tovačova měřící drezína MD 1 TUDC Praha SŽDC v rámci měřících jízd geometrické polohy kolejnice.


- 29.1.2013 proběhl další návoz na vlečku SKANSKY. Soupravu tvořila čtveřice vozů Res inv.č.3936 063-9 + 3936 143-9 + 3936 259-3 + 3937 565-2 v realaci Břeclav - Lobodice. Navoz/odvoz zajistil stroj 742.104-3

- Dne 21.01.2013 se uskutečnila další z přeprav na vlečku SKANSKA na Skašově. Tentokrát v podání dvojice vozů Eas-u 596 3590-2 + 595 3894-0 a trojice vozů Res 393 7274-1 + 393 7579-3 + 393 7073-7 ložené kolejovými pruty. Odesílací stanicí byla v tomto případě Břeclav. Příjemce SKANSKA a.s. divize Kolejová doprava. Přepravu zajistil stroj 742.104-3

- 31.10.2012 byla zrealizována další přeprava kolejnicových prutů pro závod SKANSKA na Skašově. Přepravu zajistil stroj od Mn 742.137. Odvoz prázdných vozů proveden v brzkých ranních hodinách následujícího dne (taktéž stroj 742.137)

- 26.10.2012 byla v letošním roce provedena poslední nakládka štěrkopísku. Důvodem předčasného ukončení vozby je kompletní rekonstrukce pásové dopravy v oblasti násypníků. Obsluhu posledního dne nakládky provedl stroj 742.114

- Ve dnech 20. a 21.10.2012 vyrazily již po šesté mezi Kojetínem a Tovačovem zvláštní vlaky u příležitosti konání tradičního Výlovu Hradeckého rybníka. Provoz tentokrát zajistil "Hektor" T435.0113 KPKV spolu s dvojicí vozů Bix. Na poslední dva nedělní páry byla navíc nasazena domácí "Karkulka" T444.1516. Mimo tyto dva hlavní aktéry se na Tovačovku také podíval rumunský Faur 748.538 taktéž ze stáje KPKV.

- 28.9.2012 u příležitosti konání III.srazu Hanáků a Svatováclavských hodů v Tovačově byl na Tovačovku vypraven zvláštní vlak s parní lokomotivou 433.002 "Matěj". Na postrku soupravy se netradičně objevil motorový vůz 851.028-1, namísto tč. neschopné T466.0007.

- Dne 17.8.2012 došlo na nechráněném železničním přejezdu "Nad Jordánem" ke srážce nákladního vlaku se zemědělským strojem. Řidič zemědělského stroje nerespektoval dopravního značení a na přejezd vjel v době, kdy tudy projížděl nákladní vlak. V čele vlaku byla lok. 742.250. Škoda na lokomotivě a vagónech činí 190 000,- Kč, na zemědělském stroji 250 000,- Kč.

- ve dnech 11. a 12.srpna 2012 se uskutečnil další ročník jízd zvláštních vlaků na Folk-country festival Tovačovský PORTÁL. Letošní vozby se zhostila stylová souprava složená z trojice vozů řady Ci a motorové lokomotivy T466.0007

- 31.7.2012 zahájena vozba štěrkopísku po letní odstávce. Rozsah vozby zůstává neměnný, tj. 1x souprava 29 vozů Faccs za den. Odvoz zajišťuje stroj řady 742, který loženou soupravou dopravuje ze Skašova do Kojetína rozdělenou na třetiny (10+10+9)

- Dne 16.07.2012 proběhl další návoz kolejnic čtveřicí oplenových vozů Scmms na vlečku SKANSKA na Skašově, tentokráte ze žst. Zbiroh. Přepravu zásilky zajistil stroj 742.139-9. Snímek zachycuje návrat prázdných vozů dne 17.07.2012 u betonářského závodu BTK v Lobodicích.


- 29.06.2012 zahájena letní odstávka vozby štěrkopísku ze Skašova. Návoz prázdné soupravy na deponii pod násypkou zajistil stroj 742.104-3, který je na snímku zachycen po vykonání posunu a před návratem zpět do Kojetína.


- 19.5.2012 došlo k zápůjčce dvojice vozů Bix KPKV z deponie na vlečce Toposu v Tovačově. Odvoz vozů zajistil stroj 740.609-3 společnosti Elektrizace železnic Praha.

740.609-3 EŽ se vyhřívá v poledním slunci na nádraží v Tovačově © Olga Bočková
740.609-3 EŽ projíždí bývalou zastávkou Oplocany © Rostislav Kolmačka

- ve dnech 5. a 6.května zavítala na trať historická souprava vozidel KPKV tvořená motorovým vozem M240.0113 s přípojným vozem Blm. Jízdy uspořádané v souběhu probíhajících kulturních akcí v Tovačově - v pořadí již III.modelářská výstava Plastic People of Tovačov a 6.ročník mezinárodní soutěže psů Kirican DiscDog Freestyle.

- V letošním roce si připomínáme 100 let od úmrtí majitele tovačovského panství, velkoprůmyslníka, uhlobarona a iniciátora stavby Tovačovské dráhy - Davida rytíře Gutmanna (1834-1912). K tomuto výročí byla vydána Výroční turistická známka z produkce známé rýmařovské firmy Turistické známky s.r.o. http://turisticke-znamky.cz Její prodej bude zajištěn na akcích KMD (Kroměřížská dráha o.s.), celoročně pak na zámku v Tovačově. Prodejní cena je stanovena na á 30,- Kč.

.
- 10.04.2012 byla zahájena po zimní odstávce vozba štěrkopísku ze Skašova. Návoz a odvoz souprav zajistil stroj 742.141-5

.
- Dne 05.04.2012 se uskutečnila na vlečku SKANSKA další přeprava kolejnic na dvojici oplenových vozů Scmms 4708 943-5 + 4709 079-7. Zásilka byla směřována z Adamova, přepravu zajistil stroj 742.062
.
- březen 2012 - okolí staniční budovy v Tovačově je postupně očišťováno od náletových dřevin a porostu. Bývalé staniční skladiště provizorně zabezpečeno proti vniku cizích osob.
.
- 14.02.2012 proběhla další přeprava kolejnic na vlečku Skanska. Totožná souprava vozů Scmms tentokrát vezla lok. 742.064-9
.
- Dne 09.02.2012 se uskutečnila po celých 10-ti letech obsluha vlečky Skansky (bývalý závod Dopravních staveb) !!!! Souprava složená ze čtveřice vozů Scmms inv.č. 4708 143-2 + 4708 689-4 + 4708 955-9 + 4708 200-0 ložených kolejnicovými pruty zamířila na vlečku v časných ranních hodinách. Přepravu zajistil stroj 742.137-3
.
- Aktualita 15.01.2012 - nádražní budova v Tovačově prodána novému majiteli !
.
- Dne 4.11.2011 v dopoledních hodinách opustil vlečku Prefy TOPOS zde deponovaný motorový vůz 850.044-9 KPKV. Ten tu byl odstavený od 23.10.2011, kdy zajišťoval společně s "Karkulkou" T444.1516 vozbu zvláštních vlaků u příležitosti konání Výlovu Hradeckého rybníka. Ta zde i nadále zůstává a využívá tu kryté stání zdejší nevyužívané remízy.


- 01.09.2011 se 100 % vlastníkem akciové společnosti TOPOS Prefa Tovačov a.s. stala společnost GOLDBECK Preafabeton s.r.o., která náleží do skupiny GOLDBECK se sídlem v Německu.
.
- 31.8.2011 se rozběhla přerušená nakládka štěrku na Skašově po dobu letních měsíců. Každý pracovní den se odváží jedna souprava čítající 29 vozů. Začátek vozby zahájil stroj 742.141
.
Dne 31.05.2011 provedla lok. 742.251-9 obsluhu nákladiště Tovačov. Děje se tak poprvé v tomto roce. Naposledy sem přijel manipulační vlak dne 13.12.2010, kdy stroj 749.251 odvážel prázdnou Zetku od zásilky papíru.
.
- 5.5.2011 byla odstraněna pomalá jízda v km 3,6 nad Uhříčicemi zavedená v září 2010. V rámci denní výluky byl odstraněn propad nivelity koleje s podbitím a následným zaštěrkováním a úpravou kolejového lože. Opravám asistoval brejlovec TSS 753.784-6 s trojicí výsypných vozů Faccs. Právě zmiňovaný brejlovec si na Tovačovce odbyl svoji premiéru.
.
- 04.01.2011 vyhlásila společnost ČD Cargo zákaz nakládky v nákladišti Tovačov, čímž prakticky znemožnila jakoukoliv obsluhu nákladními vlaky. Objednané zásilky uhlí byly díky této skutečnosti bez náhrady odřeknuty.