Listopad 2018

Úvodník

7. listopadu 2018 v 21:26 Úvod
Od vzniku těchto stránek uběhlo již 6 let, takže je nejvyšší čas na alespoň pár kosmetických změn. V rámci nejbližších aktualizací bych se rád zaměřil na problém základního rozhraní jednotlivých sekcí v hlavním menu. S narůstajícím rozsahem publikovaných článků již současná koncepce přestala vyhovovat a web jako takový se stával dosti nepřehledným. Vlastní změny tak budou spočívat v úpravách menu jednotlivých sekcí, do kterých se bude vstupovat z nového hlavního menu vlevo nahoře. Jednotlivé články v sekcích budou chronologicky řazeny dle data vydání v podobném duchu jako jsou publikovány nejnovější články na úvodní stránce. Tj. krátký popis včetně klikacího odkazu (text/fotka). Zpracované sekce TOVAČOVKA a ÚZKOROZCHODKY doplněny o ZRUŠENÉ TRATĚ.

Články zde publikované si nedávají za cíl o podrobnější zmapování daných lokalit. Cílem je poskytnutí alespoň základních parametrů včetně fotografické dokumentace.


Co je nového na stránkách?

Aktualizace - 07.11.2018

- Lomy Mořina - V roce 2018 si připomínáme výročí 50 let vlečky z Nučic, respektive Hořelic na Mořinu a 160 let Kladensko-Nučické dráhy. Při této příležitosti byly vypraveny zvláštní vlaky mezi Nučicemi a zpracovatelským závodem Lomů Mořina a to ve dvou dekádách ...

- Tovačovka - Ve dnech 20. a 21.10.2018 uspořádal spolek Kroměřížská dráha ve spolupráci s Klubem přátel kolejových vozidel Brno a společností Lokotrans servis s.r.o. další, v pořadí už 12.ročník jízd zvláštních vlaků na tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově ...

- Trutnov - Žacléř - 6.10.2018 se na jinak opuštěnou trať číslo 043 z Trutnova do Žacléře podíval zvláštní osobní vlak tvořený motorovým vozem M152.0604. Naskytla se tak jedinečná možnost svézt se do tohoto hornického města opět vlakem ...

- Vlárská dráha - Ve dnech 8. a 9.7.2017 se uskutečnila na Vlárské dráze pro uzavřenou společnost jízda zvláštního nákladního fotovlaku s dvojicí prototypových Zamračených T478.1001+1002, kterým sekundoval stroj T478.2069 ...

- Výpravy za břidlicí (4) - Z Pollakovy štoly je to jen coby kamenem dohodil do největšího a ve své době nejmodernějšího břidlicového dolu u nás. Tím je důl Lhotka, ležící u stejnojmenné vesnice zhruba 5 kilometrů severně od Vítkova ...


- Výpravy za břidlicí (3) - ve třetí části naše další kroky zamíří do údolí řeky Moravice. Zaříznutý kaňon pod Kružberskou přehradou ukrývá hned několik zajímavých důlních děl. Jedním z nich je i tzv. Pollakova štola ...


- Skalsko - Chotětov - V cyklu putování po zrušených a opuštěných tratích zavítáme tentokráte na Mladoboleslavsko. Navštívíme bývalou místní dráhu Skalsko - Dolní Cetno - Chotětov. S dopravou na této trati jsme se rozloučily již v roce 1974 ...

- Praha Vysočany - Praha Těšnov - Další lokalita kam se vypravíme za pozůstatky bývalých drah bude tentokrát území hlavního města Prahy. Pomocí fotografií si projdeme bývalou trať Rakouské severozápadní dráhy (ÖNVB) z Vysočan na Těšnov ...

- Výpravy za břidlicí (2) - Naše druhé putování za břidlicí nás zavede do samého srdce vojenského výcvikového prostoru Libavá. Na dohled od "Pozorovatelny", u vojenské střelnice, se nachází jedno z největších těžených ložisek břidlic na Moravě - Velká Střelná

- Výpravy za břidlicí (1) - Putování do míst věčné tmy, chladu a vody začneme jak jinak než v Budišově nad Budišovkou. Městě, které je s břidlicí úzce spjato a je pomyslným centrem zdejšího kraje břidlice. Na dlouholetou těžbu a zpracování břidlice upomíná už od roku 1996 muzeum břidlice ...


FOTO týdne

M152.0611 Hevlín (10.11.2018) © Michal Boček


Aktuálně od kolejí, pozvánky na akce:

.
.

Aktuálně z " Tovačovky " a okolí - listopad 2018


- Vozba štěrkopísku ze skašovské štěrkovny v letošním roce pokračuje i v měsíci říjnu a to v ustáleném počtu dvou ložených ucelených souprav vozů Faccs o 29-ti vozech za týden.
První říjnový den roku 2018 se vozby štěrkopísku ze Skašova zhostil stroj 731.002-2 (01.10.2018)

- Ve dnech 18.-19.8.2018 se uskutečnily v pořadí již 12.jízdy na Tovačovský Portál a Kojetínské Hody. Zavedené spoje po celé dva dny pendlovaly mezi Kojetínem a Tovačovem, potažmo Kroměříží. Do provozu byl nasazen motorový vůz M286.1032 s vozem Blm z majetku brněnského spolku Hrbatá Máňa.

M286.1032 před chvílí při cestě do Tovačova minul bývalou hlásku Skašov u Lobodic (19.08.2018)

- 3.-4.8.2018 zavítal do Tovačova objednaný neveřejný osobní vlak tvořený sólo motorovým vozem M131.1454

- 30.7.2018 - dokončen perón u koleje č.2, včetně přechodů pro pěší

Tovačov (30.7.2018)

- 26.7.2018 se do Tovačova podívala automatická strojní podbíječka UNIMAT 08-275 ASP 180 TSS Traťová strojní společnost a.s. Během dne byla dokončena náhrada výměn č.3 a 4 kolejovými poli. Následné práce budou probíhat finální úpravou kolejiště, zbudováním nástupiště u koleje č.2 a přesun zabezpečovacích prvků do nových poloh.

Podbíječka UNIMAT 08-275 během prací na tovačovském zhlaví (26.7.2018 © Olga Bočková)

- 23.7.2018 se rozběhly práce na rekonstrukci kolejiště v Tovačově. Při nich dojde ke snesení bývalé 3.staniční koleje, která je již několik let odpojená a administrativně zrušená. Dvojice bývalých výměn č.3 a 4 budou nahrazeny kolejovým polem.

Stav prací na kojetínském zhlaví k 25.7.2018

- 11.7.2018 započaly práce na rekonstrukci perónů v Tovačově. Jako první byl dosypán v délce cca 80 metrů u I.staniční koleje. Zároveň se rozbíhají práce na snesení bývalé výměny č.3 na kojetínském zhlaví a její náhradu kolejovým polem.

.

- 09.06.2018 odjela prozatím poslední souprava ložených vozů prefabrikovanými dílci ze závodu Goldbeck v Tovačově. Pro švédského zákaznika tu bylo naloženo celkem 19 vozů Res. O vozbu se dělila lokomotivní řada 731 a 742 ČDC

- 04.06.2018 obnovena nakládka štěrkopísku na skašovské štěrkovně. Rozsah a koncepce nakládky zůstává totožný s uplynulými roky. Vozbu souprav zajišťuje ČDC stroji řady 742

- 28.5.2018 započaly přepravy betonových prefabrikátů ze společnosti TOPOS Tovačov (Goldbeck) pro švédského zákazníka. Vozby se zhostila řada 731, ložené soupravy jsou expedovány v počtu 5x Res/den

731.009-7+731.026-1 během manipulace s vozy v Tovačově (31.5.2018)

- 26.5.2018 vyrazily k Tovačovu letošní první osobní vlaky pro veřejnost a to hned stylově. Do čela zvláštních vlaků se postavila parní lokomotiva 213.901 brněnského spolku KPKV (Klub přátel kolejových vozidel Brno), které sekundovala dvojice motorových vozů M131.101 "Hurvínek" a M120.417 "Věžák" spolu s přípojnými vozy Blm. Směrem k Tovačovu se souprava otočila během dne celkem čtyřikrát.

Parní lok.213.901 společně s motorovými vozy M131.101 a M120.417 opouští cestou do Kojetína město Tovačov (26.5.2018)

- 7.4.2018 zavítal na tovačovskou trať zvláštní neveřejný osobní vlak vedený olomouckým brejlovcem 754.080-0 s dvojicí vozů 51 54 89-80 022-4 SR + 51 54 82-40 379-4 BDs v rámci tzv. "Hanáckého kolečka".

754.080-0 během pobytu v Tovačově (07.04.2018)

- v první polovině ledna 2018 pokračovala nakládka vozů prefabrikovanými dílci na vlečce tovačovské prefy Goldbeck. Vozy směřovaly do Polska.

731.009-7 vracející se s loženými vozy z Tovačova zpět do Kojetína právě míjí lobodický závod BTK Betonika (02.01.2018)

- 9.12.2017 se uskutečnily poslední veřejné jízdy zvláštních vlaků v roce 2017 u příležitosti konání vánočního programu na zámku v Tovačově. Do čela vlaků se postavila motorová jednotka 814/914.028, v odpoledních hodinách střídaná motorovým vozem 810.173

- ve dnech 21. a 22.10.2017 se uskutečnily tradiční jízdy zvláštních vlaků při příležitosti konání slavnostního výlovu Hradeckého rybníku v Tovačově. Letošní vozbu zajistila Berta 749.254-9 spolu s vozy Bmx, zpestřená o nedělní nasazení Singrovky M240.0113

- v průběhu 42. a 43.týdne probíhá na vlečce štěrkoven na Skašově výměna vyžilých dřevěných pražců za nové

- 13.10.2017 přijel na deponii na vlečku Prefy TOPOS v Tovačově motorový vůz M240.0113 KPKV. Zde setrvá do 22.10., kdy bude dále pokračovat do Brna


- 27.9.2017 ukončena vozba štěrkopísku z vlečky Českomoravského štěrku na Skašově. Letošní vozba se nesla v podobném ducha jako minulou sezónu, tj. nakládka probíhala pouze v měsících červen a září v rozsahu cca 3 ložené soupravy týdně

- v září 2017 došlo k výměně výstražníků typu AŽD-71 na přejezdech P7216 a P7217 za typ AŽD-97

- v průběhu měsíce září se v areálu firmy KŠ Prefa na Skašově objevila vozová skříň původem ze služebního vozu


- od 4.9.2017 obnovena vozba štěrkopísku v relaci Skašov - Polanka n.O. v rozsahu tři ložené ucelené soupravy vozů Faccs týdně

- 30.07.2017 opustila tovačovskou deponii Karkulka T 444.1516 KPKV. Vlastní silou byla přepravena do Brna, kde ji v nejbližší době čeká nasazení v čele pracovních vlaků na trati 250

Objektiv fotoaparátu zachytil T444.1516 při převozu do Brna u bývalé zastávky Oplocany (30.7.2017)

- 11.7.2017 zavítal na Tovačovku měřící vlak v čele s lok. 750.330-3
750.330-3 v čele měřícího vlaku v Tovačově před návratem do Kojetína © Olga Bočková

- Silné poryvy větru způsobily dne 29.6.2017 pád osvětlovacího tělesa stožárové lampy v tovačovské stanici na kojetínském zhlaví.
Lampa na kojetínském zhlaví v Tovačově po pádu osvětlovacího tělesa (30.6.2017)

- souhra několika náhod zavála ve středu 21.6.2017 na Tovačovku vzácného hosta v podobě kotlového vozu Zaces 37 80 7873 601-4 společnosti NACCO. Ten byl po vyložení na vlečce v Chropyni obsluhou Mn (742.224-9) stažen spolu s prázdnými vozy Res určenými pro nakládku v Goldbecku do Tovačova. Vzhledem k tomu, že tento typ vozů na Tovačovku nezajíždí, jednalo se o naprostou mimořádnost!

Kotlový vůz společnosti NACCO řazený v Mn vlaku po příjezdu do Tovačova (21.6.2017) © Olga Bočková

- 14.06.2017 byly k nakládce do Prefy Goldbeck v Tovačově přistaveny první plošinové vozy Res.

742.224-9 posunuje s vozy v areálu prefy Goldbeck v Tovačově (16.6.2017) © Olga Bočková

- 05.06.2017 byla v rámci postupující modernizace závodu Prefy TOPOS (dnes Goldbeck) zahájena demolice 60 m vysokého komínu, patřící k někdejšímu guttmanovskému cukrovaru.
Postup prací názorně dokumentuje dvojice přiložených snímků. První snímek byl pořízen 29.5.2017, tj. 8 dní před zahájením demoličních prací. Druhý dokumentuje stav ke dni 15.6.2017, kdy práce již pokročily na postupném odbourávání osmiboké části.
29.05.2017
15.06.2017

- snímek níže dokumentuje aktuální stav bývalého staničního skladiště v Tovačově ke dni 5.6.2017


- 01.06.2017 byla zahájena vozba štěrkopísku z vlečky štěrkoven na Skašově. Koncepce vozby zůstává stejná jako v posledních letech, tj. 1x souprava 29 vozů Faccs za den, rozdělená a odvážená postupně po 3 částech (10+10+9). Četnost vozby 2 až 3 soupravy za týden. Předobjednávka prozatím do konce června.

- 29.05.2017 - proveden postřik tratě kropícím vozem včetně vlečky štěrkoven proti nežádoucímu plevelu.

- 19.04.2017 zavítala na trať opět po roce měřící drezína MD-1 TÚDC Praha v rámci periodických jízd měření železničního svršku.


- 16.03.2017 proběhly oslavy 10 let působení spolku Kroměřížská dráha na trati z Kojetína do Tovačova. Během dne byly k Tovačovu vypraveny celkem čtyři páry spojů zvláštních vlaků tažených parní lokomotivou 213.901 typového označení BS 200 s trojicí přívěsných vozů Blm a motorovým vozem M131.1454.

- Díky výlukové činnosti na trati č.300 ve dnech 11.-18.10.2016 vyvstal problém se zajištěním obsluhy vlečky Goldbecku v Tovačově. Nemožnost jakékoliv obsluhy ze strany společnosti ČDCargo, dala příležitost k využití v Tovačově jinak pouze deponované lokomotivě T444.1516 spolku KPKV Brno. Aby se minimalizoval dopad na harmonogram nakládky, bylo dopředu zajištěno předzásobení vozů přístavbou do Tovačova dne 10.10.2016. "Karkulka" tak svoji hlavní úlohu plnila v podobě vzájemné výměny prázdných vozů za ložené mezi areálem prefy a stanicí.

T444.1516 KPKV posunuje s vozy v Tovačově (12.10.2016) © Olga Bočková

- 5.10.2016 bylo dosaženo mety 100 naložených vozů závodem Goldbeck v Tovačově !!! Prefabrikované dílce směřují na stavbu logistické haly do Švédska. V čele vlaků se střídají stroje řad 731 a 742

742.139-9 před odjezdem z Tovačova do Kojetína s loženými vozy z místní Prefy (07.10.2016)
© Olga Bočková

- S koncem září započala další z odstávek na vlečce štěrkoven na Skašově. Letošní sezóna se tak řadí mezi ty hodně slabé. Plnohodnotný provoz se tak doposud odehrával pouhé dva měsíce (červen, září).

- v polovině září postoupily rekonstrukční práce na staničním skladišti do třetí etapy. Po dohotovení vnějšího ostění, bylo započato s rekonstrukcí střešní konstrukce včetně krytiny. Zároveň došlo na vyzdívání vnitřních příček a pro vytápění objektu byl následně vztyčen komín.

.

- první zářijový týden došlo k odstranění pozůstatků bývalého světelného vjezdového návěstidla do Tovačova.

- 8.8.2016 byla zahájena o tři týdny odložená obsluha tovačovské Prefy Topos. Pěticí vozů Res jsou expedovány prefabrikované dílce pro švédského zákazníka. Vozby manipulačních vlaků se prvního dne zhostil stroj 731.029-5
731.009-7 sestavuje dne 9.8.2016 v Tovačově soupravu Mn vlaku, který se po chvíli vydá na zpáteční cestu do Kojetína ( © Olga Bočková )
- Ve dnech 18. a 19.7.2016 si v Tovačově odbyla svoji premiéru řada 731 ! Stroj 731.021 se zde ukázal s dvojicí manipulačních vlaků v rámci obsluhy Prefy Topos (Goldbeck)

- 11.7.2016 vypravena z Tovačova první ložená souprava vozů Res. Obsluhy se znovu zhostil stroj 742.433

- (7/2016) práce na rekonstrukci staničního skladiště v Tovačově postoupily na trakt od města


- 8.7.2016 proběhl návoz prvních vozů k nakládce do tovačovské Prefy TOPOS - člen německé skupiny Goldbeck. Po dobu letních měsíců by měla být po kolejích zrealizována zakázka na výstavbu logistické a výrobní haly ve Švédsku. Návozu vozů se účastnil stroj 742.433

- 2.6.2016 proběhla první obsluha vlečky štěrkoven na Skašově. Navezana byla souprava 27 vozů Faccs a odvezeno 6 správkových vozů. Obsluhy vlečky se zhostila lok. 742.334

- Ve druhé polovině května postoupily rekonstrukční práce na staničním skladišti do druhé etapy, kdy jsou původní dřevěné obvodové nosné konstrukce postupně nahrazovány zděnou konstrukcí z cihel.

.

- Ve dnech 25.-26.4.2016 proběhla II.etapa výměny pražců pod výměnou P1 vlečky TOPOS Tovačov v km 10,312. Celkově bylo nahrazeno 15 ks vyžilých dřevěných pražců za nové. Práce tak navázaly na I.etapu, při které bylo začátkem února 2015 vyměněno na 20 ks.
- bývalé staniční skladiště v Tovačově prochází postupnou rekonstrukcí. Původní dřevěná podlaha poškozená hnilobou byla kompletně snesena a nahrazena povrchem ze stropních panelů Spiroll.

- Ve dnech 25.3-30.3.2016 proběhla výluka traťové koleje v rámci opravy povrchu přejezdu P7223 v místě křížení se silnicí II/367 u Uhřičic. Na výluku byly dne 27.3. nasazeny tato vozidla: podbíječka Unimat 08-275, kolejový pluh USP 3000C (obě vozidla v majetku TSS Grade Trnava), lok. 740.575-6 s šesticí samovýsypných vozů Facc společnosti Olomoucká dopravní s.r.o. ložených štěrkem. V rámci prací došlo k podbití a směrové úpravě traťového tělesa v km 3.6 - 3.7, dosypání štěrku v km 6.9 - 7.1 a směrové a výškové úpravě v místě železničního přejezdu P7223 u Uhřičic v km 4.7

Ranní návoz vozidel do míst opravných prací (27.03.2016)
Kolejový pluh USP 3000C během prací na uhřičickém přejezdu P7223 (27.3.2016)


archiv aktualit 2015 ZDE
archiv aktualit 2014 - 2011 ZDE


Mořina 2018

7. listopadu 2018 v 21:26 Tratě
V roce 2018 si připomínáme výročí 50 let vlečky z Nučic, respektive Hořelic na Mořinu a 160 let Kladensko-Nučické dráhy. Při této příležitosti byly vypraveny zvláštní vlaky mezi Nučicemi a zpracovatelským závodem Lomů Mořina a to ve dvou dekádách. 28.9. vyrazila na vlečku souprava složená z lok. 749.250, vozů Rybák a parní lokomotivy EP1000. O 14 dní později se na Mořinu podívala během dvou víkendových dnů hned trojice parních lokomotiv EP 1000, 324.902 a 213.902, která se střídala v čele jednotlivých souprav historických vozů. Na Mořině byla umožněna prohlídka zpracovatelského závodu, výstavka o historii dráhy a těžby vápence. Pro zájemce byla zpřístupněna část zdejších podzemních štol k lomu Malá Amerika.

Souprava zvláštního vlaku složená z lokomotivy 749.250, vozů rybák a parní lokomotivy EP 1000 cestou na Mořinu u obce Kuchař (28.9.2018)
Na konci své cesty v areálu zpracovatelského závodu na Mořině (28.9.2018)
V pořadí třetí obrat na Mořinu (28.9.2018)
Ticho u Trněného Újezdu narušuje jízda návratového spoje z Mořiny do Nučic (28.09.2018)
313.902 sune soupravu zvláštního vlaku z nučické stanice na předávkové nádraží vlečky Lomů Mořina v Hořelicích (13.10.2018)
EP 1000 stoupá nad zástavbou obce Tachlovice (13.10.2018)
313.902 u obce Kuchař (13.10.2018)
V opačném směru si to o chvíli později supí na Mořinu 213.902 (13.10.2018)
EP 1000 u Trněného Újezdu (13.10.2018)
Za odbočkou Trněný Újezd byla zachycena souprava s 313.902 (13.10.2018)
213.902 u Kozolup (13.10.2018)
EP 1000 taktéž u Kozolup jen cestou opačným směrem (13.10.2018)
313.902 sjíždí po spádu od Mořiny ke Kozolupům (13.10.2018)
Naopak nahoru si to šine 213.902 (13.10.2018)
EP 1000 (13.10.2018)
213.902 míjí jeden z dochovalých strážních domků nedaleko Tachlovic (13.10.2018)
EP 1000 s posledním obratem toho dne na Mořinu nad Tachlovicemi (13.10.2018)
EP 1000 (13.10.2018)
Den se pomalu chýlí ke konci a 313.902 se navrací z Mořiny zpět do Nučic (13.10.2018)
Poslední sobotní paprsky Slunce ozařují 213.902 s posledním vlakem na Mořinu (13.10.2018)
Již za soumraku se EP 1000 vrací z Mořiny zpět do Nučic (13.10.2018)

Text a foto Michal Boček

Tratě

7. listopadu 2018 v 21:18 Tratě
Rubrika věnovaná železniční síťi nejen na území České a Slovenské republiky. V okruhu zájmu tu jsou jak dráhy celostátní, regionální tak i rozsáhlé vlečkové systémy průmyslových závodů. Podstatnou část ze zde publikovaných reportů je věnována tratím se zastavenou osobní dopravou a tratím jinak existenčně ohrožených.

2018

- Lomy Mořina - V roce 2018 si připomínáme výročí 50 let vlečky z Nučic, respektive Hořelic na Mořinu a 160 let Kladensko-Nučické dráhy. Při této příležitosti byly vypraveny zvláštní vlaky mezi Nučicemi a zpracovatelským závodem Lomů Mořina a to ve dvou dekádách ...

- Trutnov - Žacléř - 6.10.2018 se na jinak opuštěnou trať číslo 043 z Trutnova do Žacléře podíval zvláštní osobní vlak tvořený motorovým vozem M152.0604. Naskytla se tak jedinečná možnost svézt se do tohoto hornického města opět vlakem ...

- Bruntál - Malá Morávka - Letošní první jízdy osobních vlaků na takřka zapomenuté trati z Bruntálu do Malé Morávky se uskutečnily v samém závěru měsíce února. V rámci konání Olympijského festivalu v Karlově pod Pradědem sem bylo poslední únorovou sobotu vypraveno hned několik párů vlaků ...

2017

- (043) Trutnov - Žacléř - Dne 9.9.2017 se občanům Žacléře po letech naskytla opět možnost svézt se ze zdejší jinak opuštěné železniční stanice vlakem. Jízdy se uskutečnily u příležitosti konání Dnů evropského kulturního dědictví s upomínkou na oslavy 135. výročí zahájení provozu na zdejší trati ...2016

- vlečka Vítkovice - Nová huť: To co ještě nedávno bývalo každodenní záležitostí je dnes již pouhou minulostí. Tak lze ve zkratce popsat vývoj situace kolem přeprav tekutého železa z Vysokých pecí v Arcelor Mittal Ostrava a ocelárnou Vítkovice Steel ...

- Letohrad - Lichkov: FOTO návraty VII - Tentokrát jsem zalovil v šuplíku do let 2002 až 2007, kdy jsme se pomalu loučili s dieselovým provozem na trati č.024 z Letohradu do Lichkova a polského Miedzylesie, tedy do doby, kdy v nákladní dopravě ještě v plné síle vládly letohradské zamračené řady 751 ...

2015

- Jemnice, Jakartovice, švestková a doupovská dráha: V roce 2014 se na českých kolejích objevil nový železniční dopravce, vystupující pod názvem Railway Capital a.s. Spatřit vozidla pod taktovkou RC bylo možné celkem ve čtyřech lokalitách. V následující reportáži si je přiblížíme podrobněji ...

2014

- vlečka Kostelec n.H. - Mostkovice: Mattoni, už není! - známý slogan z televizní reklamy. Od roku 2012, kdy se po letech opět rozběhly přepravy minerálních vod po kolejích ze stáčírny v západočeské Kyselce do distribučního skladu na Moravě v Mostkovicích bezezbytku aplikovatelný i do každodenní praxe ...

- Kroměříž - Zborovice: 24.5.2014 se na Zborovičku vydal již tradiční zvláštní vlak tažený parní lokomotivou u příležitosti konání Dětského dne v obci Divoky u Zdounek. Trasu mezi Kroměříží a Zborovicemi absolvoval během dne celkem třikrát ...

- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (4/4) -závěrečná část putování po trati 314 z Opavy do Horního Benešova nám přiblíží poslední dva dny pravidelné osobní dopravy v režii ČD a.s. 6.4.2014 koleje "Jakartovičky" osiřely a nadále budou sloužit již jen nákladní dopravě ...

- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (3/4) - třetí část putování po trati 314 připomene prostřednictvím fotografií především poslední dva měsíce provozu zdejší osobní dopravy ...


- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (2/4) - druhá část putování po trati 314 nás tentokráte zavede mezi Svobodné Heřmanice a Jakartovice. Zdejší krajina láká na četné pozůstatky hornické činnosti po těžbě štípatelných břidlic ...

- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (1/4) - Plánované zastavení osobní dopravy na trati č.314 mezi Opavou a Jakartovicemi dalo podnět ke vzniku krátkého pojednání o této zajímavé dráze a jejím blízkém okolí. První část nás zavede na dnes již snesený úsek mezi Svobodné Heřmanice a Horní Benešov ...

- Lysá n.Lab. - Milovice: V letošním roce si připomínáme kulaté výročí provozu elektrických jednotek EM 475.1 dnešní řadx 451 ČD. Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholily 26.4. jízdami jednotek na provozním rameni Praha Mas.nádraží - Lýsá n.Lab. - Milovice ...

- D.Lipka - Hanušovice: Pod názvem "Snežnický motoráček" se dne 29.3.2014 uskutečnil již druhý ročník jízd. zvl.vlaků na podjesenických tratích v okolí Králík. Po celý den brázdila zdejší koleje souprava dnes již legendárních motorových vozů M262.1 z majetku KŽC ...

- Olomouc - Nezamyslice: Malokterá elektrifikovaná trať na území ČR prodělala v posledních deseti letech tak bouřlivý vývoj ve výčtu typů nasazených hnacích vozidel jako trať 301 spojující hanáckou metropoli Olomouc se 40 km vzdálenými Nezamyslicemi. Pojďme se na ni podívat trochu blíže ...

2013

- M.Budějovice - Jemnice: Barchan - jedna z nejstarších historických slavností v Čechách a na Moravě. První písemná zmínka o ní je datována již v roce 1713 ! Akce, která do Jemnice každoročně přiláká velké množství návštěvníků. Podobně jako v letech minulých, tak i letos vyrazily u příležitosti jejího konání zvláštní vlaky ...

- Čejč - Ždánice: Čas neúprosně kvapí a od poslední jízdy vlaku do Uhřic u Kyjova uběhly již více jak dva roky. Tehdy sem v rámci okružní jízdy po ohrožených tratích jižní Moravy zavítal motorový vůz M286.1032. S postupujícím časem začíná vyvstávat fakt, že se zřejmě jednalo o skutečně poslední veřejnou jízdu, která se na torzu ždánické trati uskutečnila ...

- Kroměříž - Zborovice: Malebná lokálka linoucí se na samém okraji Hané v podhůří Chřibských vrchů a Litenčické pahorkatiny sledující tok říčky Kotojedky. Již více jak 130 let spojuje Zborovice s Kroměříží ocelový pás železné dráhy ...

2012

- Vsetín - V.Karlovice: tradiční Karlovská pouť ve Velkých Karlovicích bývá již tradičně spojena s jízdami historických vlaků na zdejší trati. Ani letošní rok nebyl vyjímkou, ovšem namísto parní lokomotivy v jejich čele stanula netlumená "Berta" 749.259-8 ...

- Ostrava - V.Meziříčí: FOTO návraty VI - v dalším pokračování návratů se přeneseme do deštivého zářijového dne roku 2005 pod samotné vrcholky beskydských hor. Toho dne vyrazil na svoji cestu z Ostravy do Val.Meziříčí zvláštní vlak vedený legendární lokomotivou T4999.0002 "Kyklop" ...

- D.Bousov - Kopidlno: Na přelomu července a srpna zavítal na tratě Českého ráje nezvyklý host. Byl jím někdejší olomoucký motorový vůz 851.026-5 přezdívaný Krokodýl, který dnes náleží společnosti AŽD Praha s.r.o. Během svého pobytu zavítal také na čerstvě opuštěnou trať z Dolního Bousova do Kopidlna ...

- M.Třebová - V.Opatovice, Chornice - Dzbel: Datum 19.05.2012 se zapíše do historie tratí v okolí Chornic jako den, kdy zdejším tratím alespoň na malou chvilku vládly motorové vozy někdejší řady M286.0 a M286.1 Toho dne se vydal z Brna vlak pro fotografy s cílem projet úseky tratí v okolí Chornic, na nichž byla s příchodem GVD 2011/2012 zastavena pravidelná odobní doprava ...
- M.Třebová - V.Opatovice, Chornice - Dzbel: První březnový víkend roku 2012 byl ve znamení krátkého oživení dopravy, na jinak tařka nepojížděných tratí v okolí Chornic. Klub železničních cestovatelů uspořádal ve dnech 3.a 4.3.2012 jízdu zvláštního vlaku vedeného motorovým vozem M262.1168 u příležitosti konání Výroční členské schůze KŽC v Jevíčku ...

2011

- M.Třebová - V.Opatovice, Chornice - Dzbel: Dne 10.12.2011 zmizel z železničních map osobní dopravy uzel Chornice nalézající se na pomezí Čech a Moravy. Díky optimalizaci dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji byla zdejší vlaková železniční doprava nahrazena autobusy ...

- Brno - Jihlava: FOTO návraty IV - Po delší době se opět vracím prostřednictvím FOTO návratů do nedávné historie. Tentokráte jsem ze šuplíku vybral několik fotografií z přelomu let 2003/2004 zachycující velmi rozmanitý provoz na trati č.240 Brno - Jihlava s důrazem na poslední mechanická návěstidla na této trati ...

- Plešivec - Muráň: Dne 30.04.2011 vyjely na 41 kilometrů dlouhou trať ŽSR č.165 Plešivec - Muráň poslední vlaky osobní dopravy. Děje se tomu tak po téměř 118 letech provozu. Ortel o zastavení osobní dopravy vzešel z ozdravného programu revitalizace železniční společnosti ...

- Dívčice - Netolice: 26.02.2011 jsme se rozloučily s osobní dopravou na trati č.193 z Dívčic do Netolic. Ukončení osobní dopravy na této trati završilo plánované omezování dopravy na pětici vytipovaných tratí pro GVD 2010/2011 ...

- Heřmanův Městec - Chrudim m.: 11.12.2010 jsme se rozloučily s osobní dopravou na trati č.017 Chrudim město - Heřmanův Městec. Děje se tak po téměř 111 letech nepřetržitého provozu. Trať je jednou z kolekce pěti tratí jež se v minulém roce dostaly na červený seznam tratí se zastavenou dopravou ...

- Velká Kraš - Vidnava: 11.12.2010 se uzavřela významná kapitola historie tratě č.296 z Velké Kraše do Vidnavy. Po 113 letech tu skončila pravidelná osobní doprava. Přijměte pozvání k malé procházce po této krátké, ale jistě zajímavé trati ležící v podhůří Rychlebských hor...

2010

- Broumov - Otovice z., Trutnov - Žacléř: ve dnech 20. a 27.11.2010 proběhla na dvou východočeských tratích se zastavenou osobní dopravou jízda zvl.osobního vlaku vedeného dvojicí motorových vozů M131.1. Hlavním iniciátorem a organizátorem jízdy se stal internetový portál ŽelPage ...

- Čelákovice - Mochov: Tak trochu v tichosti již podruhé v krátké době jsme svědky ukončení osobní dopravy na čtyřkilometrové lokálce z Čelákovic do Mochova ukryté v jízdním řádu pod číslem 233. Podívejme se blíže co tomu předcházelo a nakoukněne prostřednictvím fotografií do posledních dnů provozu...

- Čejč - Ždánice, Nemotice - Koryčany: 3x s Krokodýlem (2.část dokončení) - Neuplynulo ani čtrnáct dní od jízdy s Krokodýlem M286.1032 do Malé Morávky a scénář se opakuje v podobném duchu. Tentokrát jsou otisky kol zanechány nejen na existenčně ohrožené trati č.256 Čejč - Ždánice, ale třeba i na spojovací koleji 90S u Mutěnic ...

- Bruntál - Malá Morávka: 3x s Krokodýlem (1.část) - hned 2x během jednoho víkendu zavítal motorový vůz M286.1032 brněnského spolku Hrbatá Máňa na provozně opuštěnou jesenickou trať z Bruntálu do Malé Morávky. Akce pořádaná pro železniční fotografy a příznivce se těšila velkému zájmu ...

- Litovel - Mladeč: 26.září 2010 byl poslední den sezónní osobní dopravy na trati z Litovle předměstí do Mladče. Ta je zde provozována již čtvrtým rokem vždy o víkendech od června do konce září. Neobjednání osobní dopravy má spojitost se zahájenou rekonstrukcí Mladečských jeskyní. Zda se po jejich znovuotevření vlaky do Mladče znovu rozjedou je však otázkou ...

- Protivec - Bochov: neuplynulo ani čtrnáct dní a opětovně se naskytla možnost svézt se vlakem do západočeského Bochova. Společnost JHMD a.s. uspořádala 30.09.2010 jizdu motorových vozů z Kadaně do Jindřichova Hradce pro širokou veřejnost, během níž vlak zavítal také na bochovskou trať ...

- Protivec - Bochov: Ačkoliv od ukončení osobní dopravy uběhlo již úctyhodných čtrnáct roků, naskýtá se i dnes možnost svézt se po šestnácti kilometrové lokálce do Bochova některým ze zvláštních vlaků. Jedna z takových příležitostí se naskytla 18.9.2010 ...

- Hrušovany - Hevlín: 30.06.2010 byla z rozhodnutí kraje zastavena osobní doprava na sedm kilometrů dlouhé trati spojující Hrušovany n.Jev. s Hevlínem. Děje se tak po téměř 140 letech, kdy byla na této trati zahájena pravidelná osobní doprava. Prostřednictvím fotografií se podíváme v první části na poslední měsíce provozu "osobky", ve druhé pak na smutný 30.červen 2010 ...

- Prostějov - Senice n.H.- Olomouc: V sobotu 19.6. vyrazil po tratích Hané zvláštní parní vlak tažený olomouckým Kremákem 534.0432 v rámci akce "Vlakem za drakem a Parním vlakem s Agelem" ...


- Vrútky a okolí: Ve dnech 28.-30.5.2010 se v prostorách RD Vrútky konala tradiční akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí pod názvem Železnica pre deti. Nosným programem této akce je výstava historické, ale i soudobé kolejové techniky včetně hvězdicových jízd zvláštních vlaků v okolí Vrútek ...


- Horní Lideč - Bylnice: V rámci zahájení nové turistické sezóny na hradě Brumov byla uspořádána jízda zvláštního parního vlaku v trase Rožnov p.Rad. - Val.Meziříčí - H.Lideč - Bylnice a zpět. V čele vlaku stanul valmezský Matěj 433.002, na postrku pomáhal Pielstick T466.0007 ...

- Olomouc - Senice n.H./Uničov: Propagační jízdy společnosti Student Agency v rámci projektu RegioJet se po týdenním pobytu na Kozí dráze a trati Ústí n.Lab.-Litvínov přesunuly na Moravu, konkrétně na Moravu. Žluté jednotky Desiro okusily během prezentačních jízd tratě na Senici na Hané a Uničov ...

- Děčín - Telnice: RegioJet společnosti Student Agency dává o sobě vědět. Ve dnech 24.-25.4. a 1.-2.5. proběhly první prezentační jízdy pro veřejnost a sice na trati č.132 Děčín - Oldřichov u Duchcova. Trať bez pravidelné osobní dopravy hostily při těchto jízdách motorové jednotky Desiro Classik ...

- D.Bousov - Kopidlno: Píše se 13.3.2010 a na části tratě č.063 Bakov n.Jiz. - Kopidlno končí pravidelná osobní doprava. Konkrétně se jedná o úsek Dolní Bousov - Kopidlno. Děje se tak po téměř 128 letech provozu. Je to jen další krok v postupném utlumování dopravy na této trati ...

- Nezamyslice - Olomouc: Ačkoliv turnusové nasazení olomouckých Bobin řady 141 skončilo s platností starého GVD, je možné zastihnout tyto letité stroje v rámci náhrad za neschopná vozidla i nadále. Jedna z možností se naskytla dne 18.2.2010 ...

- vlečka Seliko Olomouc: Vlečka Selika Olomouc v současné době využívá pro své potřeby přerovská opravna kolejových vozidel ČMŽO. Během února 2010 se zde krátce vyskytl plecháč 242.264-0 v novém korporátním nátěru ČD ...


- Lupěné - Krasíkov: FOTO návraty I - Prostřednictvím následujícího reportu se podíváme jak to vypadalo v údolí Moravské Sázavy před 5-ti lety. Tou dobou tu vrcholily práce na stavbě nových tunelových přeložek, a zároveň tu pěly svou labutí píseň mohutné šestinápravové nákladní lokomotivy řad 181/182 ...
S T475.1502 na Výlov

5. listopadu 2018 v 20:00 TOVAČOVKA
Ve dnech 20. a 21.10.2018 uspořádal spolek Kroměřížská dráha ve spolupráci s Klubem přátel kolejových vozidel Brno (dále jen KPKV) a společností Lokotrans servis s.r.o. další, v pořadí už 12.ročník jízd zvláštních vlaků na tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Vozby trojice nově renovovaných vozů Bix (z vozového parku KPKV) se po oba dny zhostil jeden ze dvou vyrobených prototypů motorových lokomotiv pražské lokomotivky ČKD řady T475.1 inventárního čísla 502, přezdívaný pro svůj atypický nátěr "Motýlek". Tento unikátní stroj v majetku společnosti Lokotrans servis lze zastihnout ponejvíce v čele pracovních vlaků při výlukových činnostech po celé republice. Již před časem mu byl navrácen jeho původní tovární nátěr, ale k jeho větší prezentaci nedošlo. Teprve letošní jízdy do Tovačova tento handicap napravily. Speciálně pro tuto akci byl vizuálně upraven do stavu pokud možno co nejvíce odpovídající vzhledu v jakém vyjel z bran závodu. Sice bylo třeba brát zřetel na určité kompromisy a odchylky, ale výsledný efekt nelze hotnotit nijak jinak než kladně. Lokomotiva byla kompletně očištěna a zbavena nevkusných a poškozených lepících fólií. Dosazeny byly kopie litých tabulek s kryšpínovým označením, na čela pak stylové dobové hvězdy. Mezi Kojetínem a Tovačovem pendlovalo každý den celkem 6 párů spojů. Akce se těšila značnému množství cestujících a to nejen z řad lidí prahnoucích po rybích specialitách.

20.10.2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

21.10.2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Text a foto Michal Boček

TOVAČOVKA

2. listopadu 2018 v 20:22 TOVAČOVKA
TOVAČOVKA - trať ukrytá v jízdním řádu pod číslem 334 spojuje již téměř 120 let hanácká města Kojetín a Tovačov. Na trati v současnosti funguje pouze nákladní doprava. Osobní doprava byla k 31.5.1981 ukončena.
Od roku 2007 je možné se na trati v průběhu roku pravidelně setkávat se zvláštními osobními vlaky zaváděnými u příležitosti konaní významných kulturních akcí v okolí dráhy. Mezi tradiční akce patří například Folk-country festival Tovačovský PORTÁL, Hody či Výlov Hradeckého rybníka.
Aktuality z dění na tovačovské dráze jsou průběžně doplňovány zde v samostatné sekci.

2018

- Tovačovka - Ve dnech 20. a 21.10.2018 uspořádal spolek Kroměřížská dráha ve spolupráci s Klubem přátel kolejových vozidel Brno a společností Lokotrans Brno další, v pořadí už 12.ročník jízd zvláštních vlaků na tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově ...

- Tovačovka - Čas letí neúprosně rychle a ani se tomu nechce zdát, že od prvních jízd na výlov Hradeckého rybníku v Tovačově uplynulo již rovných deset let. Tohoto kulatého výročí se zhostily vozidla KPKV Brno v podobě "Zamračené" 749.254-9 a "Singrovky" M240.0113 ...

2017

- Tovačovka - Krátké dny, teplota okupující hodnoty kolem nuly a sněhová pokrývka na horách dávají tušit, že se rok opět nachýlil ke svému konci. Čas Adventu je také pomyslnou tečkou za provozní sezónou zvláštních vlaků na Tovačovce. Ne jinak tomu bylo letos ...

- PORTÁL a Kojetínské hody 2017 - Již po desáté vyrazily k Kojetína do Tovačova zvláštní vlaky u příležitosti konání Tovačovského Portálu pod taktovkou Kroměřížské dráhy. Jubilejního ročníku se zhostil velký hektor 721.555 ...


2016

- Výlov 2016 - Neuběhlo ani čtrnáct dní a Karkulka T444.1516 dostala další příležitost podívat se mimo svoji remízu. Ve dnech 22. a 23.10.2016 se konaly na Tovačovce tradiční jízdy zvl.vlaků u příležitosti slavnostního výlovu Hradeckŕho rybníku v Tovačově ...

- Karkulka T444.1516 se díky souhře několika okolností zapojila do znovuobnovené nakládky na vlečce tovačovské Prefy Topos. Formou reportáže se pokusím přiblížit okolnosti a průběh této zcela jedinečné události ...


2015

- 17. a 18.října 2015 jsme si jízdami zvláštních vlaků připomněli oslavy sto dvacet let od zahájení provozu na trati z Kojetína do Tovačova. V čele vlaků stanula osvědčená dvojice strojů NTM T478.1010 a 464.202 se soupravou vozů typu Rybák


- 30.5.2015 se v Tovačově konal již 6.ročník modelářské výstavy Plastic People of Tovačov. V rámci doprovodného programu pendloval na trati mezi Kojetínem a Tovačovem historický motorový vůz řady M286.1 ...


2014

- V září tohoto roku došlo ke znovuobnovení nakládky v někdejší panelárně TOPOS v Tovačově (dnes výrobní závod německé skupiny Goldbeck). Téměř celý měsíc ožíval nebývalým dopravním ruchem jinak zcela nevyužívaný koncový úsek tratě 334 z Kojetína do Tovačova ...

- S postupným útlumem nasazení lokomotiv řad 749/751 na území České republiky nastal vhodný čas k malému ohlédnutí za krátkou kapitolou jejich nasazení na kolejích Tovačovky. Ta se začala psát v červnu roku 2005 a trvala bezmála dva roky ...

- Ve dnech 16. a 17.8.2014 zavítal na koleje Tovačovky vzácný host v podobě Hurvínka M131.1443 s vozem Blm domovem ze slovenského Púchova. Ten se zde objevil u příležitosti již osmého ročníku jízd zvláštních vlaků u příležitosti konání Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL ...

-1.7.2014 zavítal na Tovačovku netradiční host v podání malého Hektora 720.039-7 společnosti OLPAS Moravia s.r.o. Jeho hlavní náplní bylo zajištění odvozu deponovaných osobních vozů Bix z vlečky Prefy Topos v Tovačově ...


- Ve dnech 31.5.-1.6.2014 poprvé v tomto roce vyrazily na Tovačovku zvláštní vlaky u příležitosti konání dalšího ročníku modelářského dostaveníčka Plastic People of Tovačov a Dne dětí v zámeckém parku v Tovačově. Hlavním aktérem jízd měl být motorový vůz M152.0002, ovšem nakonec tomu tak docela nebylo ...

- Po sérii jízd pracovních vlaků při demontáži a následném znovupoložení I.staniční koleje v Tovačově následovaly začátkem dubna kontrolní jízdy mající vazbu na znovuoživení vozby štěrkopísku po zimní odstávce. V rámci nich byl mj. doplněn traťový inventář návěstních značek ...

2013

- svátek svatého Václava je v Tovačově již po několik let spojen s jízdami zvláštních parních vlaků na místní Svatováclavské hody. Letošní porce vlaků připadla na naši v současnosti nejstarší provozuschopnou normálněrozchodnou parní lokomotivu 314.303 přezdívanou "Kocúr" ...

- výkony na letošní Výlov Hradeckého rybníku si mezi sebou rozdělila dvojice vozidel ze stáje KPKV Brno - Krokodýl 850.044 a Karkulka 725.516 ...- PORTÁL 2013 byl sjat s nasazením klasické soupravy tvořené trojicí čtyřnápravových vozů Bt-k ve vojenské úpravě na čele s Bertou T478.1010 z majetku NTM. Po celý víkend bylo možné v někdejší čekárně tovačovské stanice shlédnout minivýstavu o trati a činnosti o.s. Kroměřížská dráha ...
(celý článek ...)

- Červený nátěr, dřevěné lavice, plné stahování oken, typický zvuk tatrováckého motoru, vůně spálené nafty a fascinující pohled na práci strojvedoucího za pultíkem řízení v nástupním prostoru pro cestující. Na Tovačovku opět zavítal typický zástupce našich lokálek - motorový vůz M131.1 přezdívaný "Hurvínek" ...

2012

- Již po šesté v řadě vyrazily historické vlakové soupravy u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. V čele vlaků tvořených dvojicí Bixů si tu svoji premiéru odbyl "Hektor" T435.0113 v neděli doplněný o "Karkulku" T444.1516 ...

- Již po šesté uspořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha ve spolupráci s Českými drahami jízdy zvláštních vlaků u příležitosti konání folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL a Kojetínských hodů. Soupravu vlaku tvořila motorová lokomotiva T466.0007 "Pielstick" s trojicí nově renovovaných historických vozů Ci ...

- První květnový víkend roku 2012 uspořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha první letošní veřejné jízdy zvláštních vlaků do Tovačova. Soupravu vlaku tvořila osvědčená sestava vozidel Klubu přátel kolejových vozidel Brno, tvořená dieselhydraulickým motorovým vozem M240.0113 zvaným "Singrovka" s přípojným vozem Blm ...

- V lednu 2012 došlo k odprodeji výpravní budovy stanice Tovačov do soukromých rukou. Změna vlastníka tak snad zamezí další devastaci objektu ...- Po dlouhých 11-ti letech zavítal na vlečku SKANSKA (býv. Dopravní stavby) vlak ! Zásilku výziskových kolejnic z koridorových staveb ložených na čtveřici oplenových vozech řady Scmms přistavil na vlečku stroj 742.137-3 ČDC ...


2011

- Krátká o to však zajímavější kapitola z provozu Tovačovky se začala psát v roce 2001. Tehdy byly do pravidelné vozby nákladních vlaků zařazeny lokomotivy řad 750/753/754 a v provozu tak dočasně nahradily zdejší monopolní řadu 742 ...


- Ve dnech 22.-23.10.2011 se konaly již tradiční jízdy zvláštních vlaků na trati z Kojetína do Tovačova u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. Letošní ročník byl vskutku jedinečný nejen výběrem vozidel, ale také koncepcí provozu, která se zapsala jako významný mezník v historii tratě.

- Ve dnech 13.-14.8.2011 byla opět oživena osobní doprava na Tovačovce. V rámci konání tradičního Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL zavítala na trať opravdu nevšední souprava. Ze Slovenska přijely motorové vozy M274.004 "Modrý šíp" a M262.007 "Kredenc" ...

Akce Zetka II- Dne 31.05.2011 se do Tovačova po delší odmlce opět podíval manipulační vlak. V jeho čele stanula současná kojetínská stálice 742.251-2. Bližší info o přepravě včetně fotografií přibližuje následující článek ...


30 let od ukon.os.dopr.- Dne 8.5.2011 jsme si připoměli smutné výročí 30 let od zastavení osobní dopravy na trati Kojetín - Tovačov. V čele zvláštních vlaků se objevil motorový vůz 810.191-7 posílený na posledním páru o přípojný vůz Btax. Na sedm párů vlaků mimořádně zastavavovalo i na bývalých zastávkách Uhříčice obec a Oplocany.


2010

- FOTO návraty II - rok 2007 byl co se týče provozu na Tovačovce velmi zajímavý. Nejen že se uskutečnily první veřejné jízdy vlaků na PORTÁL a Výlov Hradeckého rybníka, ale také se po mnoha letech vrátila na tovačovskou trať přeprava cukrovky. A právě ta je hlavní náplní dalšího pojednání.

- Píše se 10.12.2010 a do Tovačova po téměř půl roce vyráží manipulační vlak. Že se nejedná o jen tak obyčejný vlak na první pohled nebylo zřejmé, ovšem okolnosti jež vedly k jeho zavedení jsou více než neobvyklé...


- ve dnech 23.-24.10.2010 se uskutečnil již IV.ročník jízd zvláštních vlaků do Tovačova v rámci konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníku. Jízdy vlaků uspořádalo podobně jako v minulých letech občanské sdružení Kroměřížská dráha a České dráhy.

- ve dnech 14.-15.08.2010 se uskutečnil již 4.ročník jízd zvláštních vlaků do Tovačova v rámci konání Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL. Díky rozsahu letošních jízd byly vůbec poprvé nasazeny do provozu hned dvě soupravy. V jejich čele stanuly rychlíkové vozy 831.183-9 a 851.005-9.

- 14.06.2010 byla ukončena nezvykle dlouhá odstávka vozby štěrku ze skašovské štěrkovny. V čele souprav se objevila dvojice kocourů 742.141-5 a 742.142-3.- na 22.05.2010 připadly oslavy dvou významných výročí tratí na kroměřížsku. Jednak se jednalo o 130.výročí zahájení dopravy z Kroměříže do Hulína a pak také 115 let místní dráhy Kojetín - Tovačov. Oslavám dominovaly historické lokomotivy 433.002 alias Matěj a T466.0007. Akci však poznamenalo dosti špatné počasí

- 18.05.2010 proběhl preventivní odvoz prázdných vozů z povodní ohrožené oblasti okolo skašovské štěrkovny
2009

- Jelikož počty vypravených zvláštních vlaků k Tovačovu již dávno přesáhly počet prstů na obou rukou je vhodné si je v malém shrnutí připomenout. Soupis mapuje vozbu v letech 1995 - 2009 ...


- 12.11.2009 byla z Tovačova odeslána vpravdě jedinečná zásilka. Na plošinovém voze kbkks byl naložen kolový traktorbagr VOLVO s cílovou stanicí Kouřim ...- Měsíc říjen patřil zkušebním přepravám štěrkopísku do zvažovaného vykládkového prostoru v Brně Maloměřicích. V čele ucelených souprav vozů Ua se blízkla dvojice zástupců řady 750 ČDCargo ...


- Nákladiště a zastávku Lobodice nalezneme v km 7,773 mezi zastávkami Uhříčice obec a Oplocany ...- Hláska Skašov leží v kilometrické poloze 8,2 nedaleko nákladiště v Lobodicích. V místě hlásky se odpojuje 3 km dlouhá vlečka do stejnojmenné štěrkovny ...