Listopad 2018

"Naposledy" do Hevlína?

19. listopadu 2018 v 19:48 Tratě
10.11.2018 uspořádal Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě ve spolupráci se společností Railway Capital a.s. jízdu zvláštního vlaku do Hevlína. Cíl byl jasný - možnost projet si trať č.245 z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína dokud to podmínky ještě umožňují. Zhoršující se stav trati, ale také případný prodej novému majiteli vkrádají otazníky, jak to bude s tratí dále a jestli budu nějaká další jízda ještě možná. Na vlak byl nasazen motorový vůz M152.0611 společnosti Railway Capital a.s., který během letní sezóny zajišťoval víkendovou dopravu na jemnické trati. Do Hevlína zavítal motorový vůz celkem třikrát. I přes nepřízeň počasí využilo možnost svézt se vlakem po jinak zapovězené trati mnoho zájemců a to nejen z řad místních obyvatel, pro které je trať dosud srdeční záležitostí. Osobní doprava tu byla zastavena již v roce 2010 z rozhodnutí Jihomoravského kraje ji dále neobjednávat a nahradit ji autobusy, které snáze plní koncept Integrovaného systému v této lokalitě. Úvahy o znovuobnovení provozu sice i nadále přetrvávají vesměs ve spojitosti s obnovením přeshraničního úseku do rakouského Laa, o nějakém konkrétnějším posunu však nelze hovořit. Celý tento projekt naráží na vysokou finanční náročnost, mj. i díky chybějícímu mostu přes řeku Dyji. SŽDC jakožto vlastník dráhy se rozhodl jednat sám za sebe a podniká zcela opačné kroky. Dráhu nabízí k odprodeji. Pokud se ji nepodaří prodat a nenajde se zájemce, začne zpracovávat podklady pro její zrušení, což lze považovat za nevratný krok ...

Je 10.listopadu 2018 a na zastávce Hrabětice zastavuje první spoj do Hevlína
Tentýž spoj v km 88,3 kde se s tratí kříží silnice II/415 Hevlín - Hrušovany
A příjezd do Hevlína. Od dob zastavení osobní dopravy se tu mnohé nezměnilo, snad jen přibylo více trávy v kolejích a na nástupišti
Po chvilkové pauze se motorák navrací zpět - km 88.3
M152.0611 ukrajuje poslední metry hevlínské trati a přijíždí do stanice Hrušovany nad Jevišovkou
Podjede zdejší lávku pro pěší, mine funkční mechanická odjezdová a seřaďovací návěstidla a zastaví u perónu. Takový to obrázek býval po mnoho let každodenní záležitostí
Pár minut před polednem vyraží na trať s druhým párem
Míjí polní přejezd v km 90.2 ...
...
... aby se za chvíli zjevil v koncové stanici Hevlín
.
A jedeme zpět do Hrušovan! "Šestsetjedenáctka" právě míjí torzo bývalého vjezdového návěstidla do Hevlína
Za hrabětickou zastávkou se vůz noří do dlouhého zářezu, který pomalu ale jistě pohlcuje vegetace
Km 90.2 a poslední spoj toho dne a možná vůbec poslední, který míří do Hevlína. Čas ukáže ...
Hevlín 10.11.2018 14:30 - čas odjezdu se pomalu blíží, vzniká několik snímků ...
...
...
Poslední spoj z Hevlína se blíží k Hraběticím, aby po chvilce definitivně opustil hevlínskou trať v Hrušovanech. Pevně doufám, že nebyl poslední a další budou v blízké budoucnosti následovat !

Text a foto Michal Boček

Mořina 2018

7. listopadu 2018 v 21:26 Tratě
V roce 2018 si připomínáme výročí 50 let vlečky z Nučic, respektive Hořelic na Mořinu a 160 let Kladensko-Nučické dráhy. Při této příležitosti byly vypraveny zvláštní vlaky mezi Nučicemi a zpracovatelským závodem Lomů Mořina a to ve dvou dekádách. 28.9. vyrazila na vlečku souprava složená z lok. 749.250, vozů Rybák a parní lokomotivy EP1000. O 14 dní později se na Mořinu podívala během dvou víkendových dnů hned trojice parních lokomotiv EP 1000, 324.902 a 213.902, která se střídala v čele jednotlivých souprav historických vozů. Na Mořině byla umožněna prohlídka zpracovatelského závodu, výstavka o historii dráhy a těžby vápence. Pro zájemce byla zpřístupněna část zdejších podzemních štol k lomu Malá Amerika.

Souprava zvláštního vlaku složená z lokomotivy 749.250, vozů rybák a parní lokomotivy EP 1000 cestou na Mořinu u obce Kuchař (28.9.2018)
Na konci své cesty v areálu zpracovatelského závodu na Mořině (28.9.2018)
V pořadí třetí obrat na Mořinu (28.9.2018)
Ticho u Trněného Újezdu narušuje jízda návratového spoje z Mořiny do Nučic (28.09.2018)
313.902 sune soupravu zvláštního vlaku z nučické stanice na předávkové nádraží vlečky Lomů Mořina v Hořelicích (13.10.2018)
EP 1000 stoupá nad zástavbou obce Tachlovice (13.10.2018)
313.902 u obce Kuchař (13.10.2018)
V opačném směru si to o chvíli později supí na Mořinu 213.902 (13.10.2018)
EP 1000 u Trněného Újezdu (13.10.2018)
Za odbočkou Trněný Újezd byla zachycena souprava s 313.902 (13.10.2018)
213.902 u Kozolup (13.10.2018)
EP 1000 taktéž u Kozolup jen cestou opačným směrem (13.10.2018)
313.902 sjíždí po spádu od Mořiny ke Kozolupům (13.10.2018)
Naopak nahoru si to šine 213.902 (13.10.2018)
EP 1000 (13.10.2018)
213.902 míjí jeden z dochovalých strážních domků nedaleko Tachlovic (13.10.2018)
EP 1000 s posledním obratem toho dne na Mořinu nad Tachlovicemi (13.10.2018)
EP 1000 (13.10.2018)
Den se pomalu chýlí ke konci a 313.902 se navrací z Mořiny zpět do Nučic (13.10.2018)
Poslední sobotní paprsky Slunce ozařují 213.902 s posledním vlakem na Mořinu (13.10.2018)
Již za soumraku se EP 1000 vrací z Mořiny zpět do Nučic (13.10.2018)

Text a foto Michal Boček

S T475.1502 na Výlov

5. listopadu 2018 v 20:00 TOVAČOVKA
Ve dnech 20. a 21.10.2018 uspořádal spolek Kroměřížská dráha ve spolupráci s Klubem přátel kolejových vozidel Brno (dále jen KPKV) a společností Lokotrans servis s.r.o. další, v pořadí už 12.ročník jízd zvláštních vlaků na tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Vozby trojice nově renovovaných vozů Bix (z vozového parku KPKV) se po oba dny zhostil jeden ze dvou vyrobených prototypů motorových lokomotiv pražské lokomotivky ČKD řady T475.1 inventárního čísla 502, přezdívaný pro svůj atypický nátěr "Motýlek". Tento unikátní stroj v majetku společnosti Lokotrans servis lze zastihnout ponejvíce v čele pracovních vlaků při výlukových činnostech po celé republice. Již před časem mu byl navrácen jeho původní tovární nátěr, ale k jeho větší prezentaci nedošlo. Teprve letošní jízdy do Tovačova tento handicap napravily. Speciálně pro tuto akci byl vizuálně upraven do stavu pokud možno co nejvíce odpovídající vzhledu v jakém vyjel z bran závodu. Sice bylo třeba brát zřetel na určité kompromisy a odchylky, ale výsledný efekt nelze hotnotit nijak jinak než kladně. Lokomotiva byla kompletně očištěna a zbavena nevkusných a poškozených lepících fólií. Dosazeny byly kopie litých tabulek s kryšpínovým označením, na čela pak stylové dobové hvězdy. Mezi Kojetínem a Tovačovem pendlovalo každý den celkem 6 párů spojů. Akce se těšila značnému množství cestujících a to nejen z řad lidí prahnoucích po rybích specialitách.

20.10.2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

21.10.2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Text a foto Michal Boček